ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про затвердження звіту ліквідатора,

закриття провадження у справі про банкрутство

09.03.2021м. ДніпроСправа № 904/2980/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Річ Таун Ірпінь", м. Ірпінь

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Будтрейд Сервіс", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від ініціюючого кредитора: не з`явився;

Від боржника: не з`явився;

Від ліквідатора ТОВ "Будтрейд Сервіс": Данильченко М.С., ордер серія АЕ №1059219 від 09.03.2021, адвокат

Від ГУ ДПС у Київській області: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

04.06.2020 ТОВ "Річ Таун Ірпінь" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство, на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 09.06.2020 заяву залишено без руху.

29.07.2020 до господарського суду від ТОВ "Річ Таун Ірпінь" надійшло клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2020 прийнято заяву ТОВ "Річ Таун Ірпінь", м. Ірпінь про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будтрейд Сервіс", м. Дніпро до розгляду в підготовчому засіданні на 12.08.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.08.2020 відкрито провадження у справі №904/2980/20 за заявою ТОВ "Річ Таун Ірпінь" про визнання банкрутом ТОВ "Будтрейд сервіс" та призначено розпорядником майна ТОВ "Будтрейд сервіс" арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича.

За результатами проведення судового засідання 05.10.2020 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області призначено підсумкове судове засідання на 17.11.2020.

Постановою господарського суду від 17.11.2020 боржника визнано банкрутом, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шимана Є.О.

Відповідно до частини 1 статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів. Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

11.02.2021 до господарського суду від ліквідатора банкрута Шимана Є.О. надійшов на затвердження суду звіт ліквідатора.

Ухвалою господарського суду від 18.02.2021 звіт та ліквідаційний баланс призначено до розгляду в судовому засіданні.

01.03.2021 до господарського суду від ліквідатора надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

05.03.2021 до господарського суду від ініціюючого кредитора надійшло клопотання про затвердження звіту ліквідатора та розгляд справи без участі представника.

У судовому засіданні 09.03.2021 заслухавши представника ініціюючого кредитора, вивчивши подані документи: звіт та ліквідаційний баланс банкрута, судом встановлено наступне.

З ліквідаційного балансу вбачається, що у банкрута відсутні будь-які товарно-матеріальні цінності та інші активи, які належать банкруту на праві власності чи повного господарського відання.

В результаті процедури ліквідаційної ліквідатором встановлена та підтверджена кредиторська заборгованість:

- ТОВ "Річ Таун Ірпінь" в загальному розмірі 6 239 120,04грн.

- ГУ ДПС у Київській області в загальному розмірі 181 562,97грн.

Згідно відповіді ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 8427-21/04 від 16.12.2020 за ТОВ Будтрейд Сервіс великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води в ГУ Деджпраці у Дніпропетровській області не обліковується.

Регіональним сервісним центром МВС в Дніпропетровській області листом № 31/4-1635 від 25.11.2020 повідомлено про відсутність зареєстрованих транспортних засобів за ТОВ Будтрейд Сервіс .

Відповідно до листа Дніпропетровської митниці ДФС № 75-08-02-1/27/13/11529 від 26.11.2020 банкрут митне оформлення в зоні діяльності Дніпропетровської митниці ДФС не здійснював.

Згідно відповіді Морської адміністрації № 7282/03/15-20 від 19.12.2020 р., відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ Будтрейд Сервіс .

Згідно листа Державної архітектурно-будівельної інспекції України № 40-304-1101/20 від 01.12.2020 наявна інформація щодо видачі/реєстрації ТОВ Будтрейд Сервіс документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво.

Згідно з Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № Р79758 від 29.12.2020 в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна інформація відсутня.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 243336981 від 06.02.2021 року, згідно якої у боржника у власності знаходяться 5 (п`ять) офісних "приміщень за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Б. Хмельницького, 19. Проте, згідно Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо виявлених об`єктів нерухомого майна (№ 243340339, № 243339798, № 243340061, № 243339367, № 243514322) вказані приміщення заходяться у власності фізичних осіб, реєстрації права власності яких здійснено в період з 2013 року по 2015 рік.

Відповідно до листа від 08.12.2020 від Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради № 7/11-2407 інформація щодо укладення цивільно - правових угод з ТОВ Будтрейд Сервіс відсутня.

Відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області № Вих-15/19698 від 26.11.2020 р., тракторів, самохідних. шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо - будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки не зареєстровано за ТОВ Будтрейд Сервіс .

Згідно листа від 04.12.2020 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №13091/21/7-20 про відсутність інформації щодо наявності у власності ТОВ Будтрейд Сервіс електричних та газових мереж.

Листом АТ Укрзалізниця №59/1801 від 08.12.2020 повідомлено, що в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії вантажні вагони не зареєстрован. Зазначене Товариство відсутнє в довіднику Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества . В інформаційних базах відсутні відомості про власні локомотиви ТОВ Будтрейд Сервіс .

26.11.2020 року від Державного космічного агентства України отриманий лист № 4716/10-16Д03.3/20 яким повідомлено ліквідатора про відсутність відомостей щодо майна космічної галузі, зареєстрованого за ТОВ Будтрейд Сервіс .

22.12.2020 отримано відповідь від ПАТ Національний депозитарій України № 1652/09-01.

Згідно з листом № 02-5434/104 від 27.11.2020 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, інформація про наявність у власності ТОВ Будтрейд Сервіс кабельної каналізації електрозв`язку відсутня.

Згідно листа № 80/09.4.2/13996/20 від 30.11.2020 від ДП Український державний центр радіочастот в якому зазначено, що банкруту не видавались дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях надіслано відповідь № 18-09-06896 від 30.11.2020 в якій зазначено, що ТОВ Будтрейд Сервіс не здійснювало приватизацію підприємства. Будь-яка інформація стосовно державного майна за банкрутом відсутня.

Згідно з відповіддю ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 114321/10/04-36-13-05 від 10.12.2020 у ТОВ Будтрейд Сервіс наявна заборгованість зі сплати податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 177 358,97 грн.

01.12.2020 ДП Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент) було проведено пошук щодо наявності об`єктів промислової власності, які належать ТОВ Будтрейд Сервіс . Згідно відповіді № 16145/2020, за результатами вказаного пошуку, об`єктів промислової власності, зареєстрованих за ТОВ Будтрейд Сервіс не виявлено.

Відповідно до листа ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області № 33-4-0.221-8329/2-20 від 08.12.2020 відповідно до даних Національної кадастрової системи відомості щодо реєстрації земельних ділянок в межах Дніпропетровської області за ТОВ Будтрейд Сервіс відсутні.

Згідно відповіді № 26483/02-64/3377 Управління забезпечення примусового виконання рішень Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 24.12.2020 року виконавчі документи, за якими стороною є ТОВ Будтрейд Сервіс до ДВС не надходили та на виконанні не перебувають.

Згідно інформації з Державного реєстру цивільних повітряних суден України на офіційному веб-порталі Державної авіаційної служби України зареєстровані повітряні судна за ТОВ Будтрейд Сервіс відсутні.

09.12.2020 ліквідатором отримано відповідь на лист від Державної служби геології та надр України №18227/01/10-20, в якій зазначено, що за даними ДНВП Геоінформ України та Регіонального підприємства ДП Українська геологічна компанія у ТОВ Будтрейд Сервіс водозабірні споруди відсутні.

Згідно листа Державної екологічної інспекції України № 1-8972-12-3 від 01.12.2020 повідомлено ліквідатора про відсутність інформації щодо майна та заборгованості ТОВ Будтрейд Сервіс .

24.11.2020 від Державної служби України з надзвичайних ситуацій надійшов лист №16-17032/162-2, відповідно до загальнодержавного електронного обліку захисних споруд цивільного захисту, який ведеться в ДСНС за ТОВ Будтрейд Сервіс захисних споруд не зареєстровано.

Згідно листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.12.2020 за № 10/04/19801 яким повідомлено, що ТОВ Будтрейд Сервіс серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (5 відсотків і більше статутного капіталу), відсутнє.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 5604352100 від 29.12.2020 ТОВ Будтрейд Сервіс не є учасником в інших юридичних особах.

Об`єктів інтелектуальної власності, належних ТОВ Будтрейд Сервіс , у відкритих автоматизованих базах даних та інформаційно - довідкових системах на офіційному веб-порталі Державної служби не виявлено.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута затвердити.

Пунктом 5 ч. 1 статті 90 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У випадках, передбачених пунктами 4-6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню (ч. 4 статті 90 КУПБ).

Враховуючи що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилось майна для здійснення своєї статутної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Будтрейд Сервіс" (49069, м.Дніпро, вул. Січових Стрільців, б.81, оф.26; ідентифікаційний код юридичної особи: 37563935) - слід ліквідувати, а провадження у справі закрити.

Згідно частини 7 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Керуючись ст. ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будтрейд Сервіс" (49069, м.Дніпро, вул. Січових Стрільців, б.81, оф.26; ідентифікаційний код юридичної особи: 37563935).

Ліквідувати юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Будтрейд Сервіс" (49069, м.Дніпро, вул. Січових Стрільців, б.81, оф.26; ідентифікаційний код юридичної особи: 37563935).

Державному реєстратору за місцезнаходженням банкрута провести державну реєстрацію про припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Будтрейд Сервіс" (49069, м.Дніпро, вул. Січових Стрільців, б.81, оф.26; ідентифікаційний код юридичної особи: 37563935) як юридичної особи.

Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Провадження у справі №904/2980/20- закрити.

Копія цієї ухвали надсилається органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також власнику майна та органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.

Ухвала набирає законної сили - 09.03.2021 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.В. Мартинюк

Дата ухвалення рішення 09.03.2021
Оприлюднено 11.03.2021

Судовий реєстр по справі 904/2980/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 06.09.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.06.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.02.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.01.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.08.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.03.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 17.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 05.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.09.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.08.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2980/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону