ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

У Х В А Л А

про заміну сторони

10 березня 2021 р. Справа №200/1370/21-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд в складі головуючого судді Голуб В.А., розглянувши в порядку письмового провадження матеріали адміністративної справи за позовом Приватного акціонерного товариства Харцизький трубний завод до Офісу великих платників податків ДПС, Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, Головного управління ДПС у Донецькій області, Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області про стягнення суми бюджетного відшкодування з податку на додатну вартість у розмірі 58 037 285,00 грн та пені у розмірі 118 484 165, 04 грн, -

У С Т А Н О В И В:

Позивач, Приватне акціонерне товариство Харцизький трубний завод , звернувся до Донецького окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до Офісу великих платників податків ДПС, Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, Головного управління ДПС у Донецькій області, Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області про стягнення суми бюджетного відшкодування з податку на додатну вартість у розмірі 58 037 285,00 грн та пені у розмірі 118 484 165, 04 грн.

Представники позивача, Офісу великих платників податків ДПС, Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, а також Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області, належним чином повідомлені про дату, час та місце підготовчого засідання, до суду не з`явились.

Представниця Головного управління ДПС у Донецькій області не заперечувала проти проведення підготовчого засідання в порядку письмового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) підготовче засідання проводиться за правилами, встановленими главою 6 розділу II цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Так, згідно з ч. 9 ст. 205 КАС України судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження.

Отже, суд вважає за необхідне провести підготовче засідання в порядку письмового провадження.

03 березня 2021 року представником Приватного акціонерного товариства Харцизький трубний завод до суду надано клопотання про заміну сторін по справі їх правонаступниками, яке вмотивоване тим, що постановою Кабінету Міністрів України № 893 від 30.09.2020 Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби згідно визначеного Кабінетом Міністрів України переліку. До переліку ліквідованих територіальних органів Державної податкової служби входить Офіс великих платників податків Державної податкової служби, а також Головне управління ДПС у Донецькій області.

Заявник зазначив, що на базі ліквідованих управлінь утворено нові управління, зокрема Східне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків та Головне управління ДПС у Донецькій області, які створені 30.09.2020, про що містяться відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч.2 ст.21-1 Закону України Про центральні органи виконавчої влади , територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначені частиною першою цієї статті, утворюються без статусу юридичної особи та є органами державної влади, можуть мати окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України. Згідно з ч. 4 ст. 21-1 Закону України Про центральні органи виконавчої влади керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може делегувати керівнику територіального органу як відокремленого підрозділу такого центрального органу виконавчої влади окремі повноваження відповідно до положення про такий територіальний орган.

Відповідно до п.7 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 227, ДПС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку її територіальні органи. ДПС та її територіальні органи є контролюючими органами.

Східне міжрегіональне управління ДПС та Головне управління ДПС у Донецькій області почали діяльність, як органи виконавчої влади, та є правонаступниками Офісу великих платників податків ДПС та Головного управління ДПС у Донецькій області відповідно.

Розглянувши вказану заяву та дослідивши обставини справи, суд зазначає, що публічне правонаступництво органів державної влади є окремим, особливим видом правонаступництва.

Під таким терміном розуміється перехід в установлених законом випадках прав та обов`язків одного суб`єкта права іншому. При цьому обов`язок щодо відновлення порушених прав особи покладається на орган, компетентний відновити такі права. Такий підхід про перехід до правонаступника обов`язку відновити порушене право відповідає принципу верховенства права, оскільки метою правосуддя є ефективне поновлення порушених прав, свобод і законних інтересів.

У спорах, які виникають з публічних правовідносин, де оскаржуються рішення (дії, бездіяльність) державного органу, пов`язані зі здійсненням функції від імені держави, стороною є сама держава в особі того чи іншого уповноваженого органу. Функції держави, які реалізовувалися ліквідованим органом, не можуть бути припинені та підлягають передачі іншим державним органам, за винятком того випадку, коли держава відмовляється від таких функцій взагалі.

Аналогічну правову позицію висловив Верховний Суд у постановах від 13 березня 2019 року (справа № 524/4478/17), від 20 лютого 2019 року (справа № 826/16659/15), від 30 грудня 2020 року (справа № 805/4361/17-а).

Отже, правонаступництво в сфері управлінської діяльності органів державної влади (публічне правонаступництво) передбачає повне або часткове передання (набуття) адміністративної компетенції одного суб`єкта владних повноважень (суб`єкта публічної адміністрації) до іншого або внаслідок припинення первісного суб`єкта, або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції.

У такому випадку також відбувається вибуття суб`єкта владних повноважень із публічних правовідносин.

Особливістю адміністративного (публічного) правонаступництва є те, що подія переходу прав та обов`язків, що відбувається із суб`єктами владних повноважень, сама по собі має бути публічною та врегульованою нормами адміністративного права.

Отже, коли відбувається публічне правонаступництво, вирішальним є встановлення факту переходу повністю чи частково функцій (адміністративної компетенції) від одного суб`єкта владних повноважень до іншого, а не факту державної реєстрації припинення вибулого з публічних правовідносин суб`єкта владних повноважень як юридичної особи.

Відповідно до ст. 52 КАС України у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов`язкові для особи, яку він замінив.

Згідно з п. 12 Порядку здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 N 1074, який визначає механізм здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією територіальних органів, орган виконавчої влади, утворений в результаті реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Кабінетом Міністрів України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється.

Зважаючи, на те, що територіальні органи ДПС, утворені як її відокремлені підрозділи, з 01.01.2021 розпочинають здійснення повноважень та функцій територіальних органів ДПС, ліквідованих як юридичні особи, суд дійшов висновку про необхідність заміни відповідачів у даній справі.

Крім того, суд зазначає, що представником Офісу великих платників податків ДПС до суду надано клопотання про відкладення підготовчого засідання.

З метою дотримання принципу диспозитивності, суд вважає за необхідне забезпечити право відповідача брати безпосередню участь у підготовчому засіданні, з огляду на те, що реалізація ефективного судового захисту прав, свобод і інтересів полягає в тому, що кожна сторона під час розгляду справи повинна мати рівні можливості, а суд має дослідити всі аргументи кожної зі сторін не віддаючи жодної переваги будь-якій із них.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КАС України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках:

1) визначених пунктами 1-3, 5 ч. 2 ст. 205 цього Кодексу;

2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни позивача, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача;

3) в інших випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 180 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З урахуванням наведених нормативно-правових приписів, беручи до уваги те, що питання, які мають бути вирішені в підготовчому провадженні, не можуть бути розглянуті у даному засіданні, суд дійшов до висновку щодо необхідності відкладення підготовчого засідання.

Так, відповідно до ст. 181 КАС України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 180 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Поряд з цим, суд зазначає, що відповідно до ч.4 ст.173 КАС України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Так, з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень, суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів з власної ініціативи.

На підставі викладеного, керуючись статтею 43, 52 КАС України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Приватного акціонерного товариства Харцизький трубний завод про заміну сторін по справі - задовольнити.

Замінити відповідача по справі з Офісу великих платників податків ДПС на відокремлений підрозділ Державної податкової служби України - Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків (код відокремленого підрозділу 43968079, адреса: 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Поля Олександра, будинок 57).

Замінити відповідача по справі з Головного управління ДПС у Донецькій області на відокремлений підрозділ Державної податкової служби України - Головне управління ДПС у Донецькій області (код відокремленого підрозділу 44070187, адреса: 87515, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Італійська, будинок 59).

Клопотання представника Офісу великих платників податків ДПС про відкладення підготовчого засідання, - задовольнити.

Відкласти підготовче засідання до 12-00 год. 14.04.2021.

Повний текст ухвали складено 10.03.2021.

Ухвала в частині заміни сторін може бути оскаржена в апеляційному порядку до Першого апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повного судового рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя В.А. Голуб

Дата ухвалення рішення 10.03.2021
Зареєстровано 12.03.2021
Оприлюднено 15.03.2021

Судовий реєстр по справі 200/1370/21-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.09.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.09.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.09.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.09.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.08.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.07.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.07.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.07.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.07.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.07.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.03.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.02.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону