ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2021 року Чернігів Справа № 620/168/21

Чернігівський окружний адміністративний суд під головуванням судді Житняк Л.О., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю М-АГРОГРУПП до Головного управління ДПС у Чернігівській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

В С Т А Н О В И В:

Позивач (ТОВ М-АГРОГРУПП ) звернувся до суду з позовом до Головного управління ДПС у Чернігівській області, в якому просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення відповідача від 05.11.2020 №00003280700.

В обґрунтування своїх вимог позивачем вказано, що п. 10 розділу VI Порядку ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН стосується ТОВ М-АГРОГРУПП , який здійснював перевезення великої рогатої худоби (ВРХ) з метою експорту за межі митної території України, а не п. 4, 5, 8 Порядку, як вказано в Акті, а тому жодних порушень податкового законодавства ТОВ М-АГРОГРУПП не вчиняло. Всі пакети документів на ВРХ було надано податковому органу для перевірки, але жодних порушень щодо порядку оформлення, достовірності відомостей відображених в документах чи інших питань до ТОВ М-АГРОГРУПП у податкового органу не виникало, а тому жодних порушень податкового законодавства позивач не вчиняв. Єдиною підставою нібито документального підтвердження правопорушення позивача у податкового органу є відомість про переміщення тварин, яку заповнює працівник ветеринарної служби, але вказану відомість позивач не отримував та не отримує взагалі, оскільки її надають перевізнику ВРХ для оформлення митних документів на кордоні, а тому жодного відношення до вищевказаного документу позивач не має. Також вказує, що позивач не повинен доводити, що він був власником ВРХ і що це майно було в подальшому відчужене в порядку та способом не заборонений Законом, а навпаки зазначеним у Законі, але чомусь невірно використаним податковим органом для застосування неправомірно до позивача штрафних санкцій.

Ухвалою суду від 18.01.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання, за наявними у справі матеріалами.

У встановлений ухвалою про відкриття провадження строк, відповідач подав відзив на позов, в якому просить відмовити позивачу у задоволенні позову, посилаючись на те, що з аналізу наданих на перевірку документів вбачалося, що позивачем не надано документи на підтвердження переміщення ідентифікованих та зареєстрованих тварин та переходу прав власності на них, обов`язковість складання яких передбачена чиним законодавством виходячи із специфіки господарських операцій з реалізації ВРХ. Також зазначив, що забороняється переміщення юридичними та фізичними особами тварин, які не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин, при цьому відповідно до пункту 6 ст.1 Закону України Про ідентифікацію та реєстрацію тварин переміщення - процес, результатом якого є зміна господарства, в якому перебуває тварина, або зміна її власника/утримувача.

Відповідно до п.2 розділу II Порядку №642 юридичні особи, які займаються торгівлею тваринами, зобов`язані зареєструватися та зареєструвати місця торгівлі, інші місця зосередження тварин у Реєстрі тварин перед надходженням до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку тварини. При цьому, відповідно до пункту 1 статті 1 Закону про ідентифікацію та реєстрацію тварин господарство - це будівлі, споруди, ферми, будь-яке інше місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забій, утилізація, штучне осіменіння, організовуються виставки тварин та власником якого може бути будь-яка юридична або фізична особа.

Таким чином, на думку відповідача, позивач є господарством в розумінні вказаного Закону, та повинен був при експорті оформлювати перехід права власності на тварин відповідно до вимог Порядку №642.

Крім того, перевіркою було встановлено відсутність оплати позивачем придбаної ВРХ контрагенту за липень 2020 року в сумі 144 560,10 грн у т.ч. ПДВ на суму 24 093,00 грн.

Позивачем подано відповідь на відзив, в якій останній не погоджується з позицією відповідача, вважає її необгрунтованою на такою, що на увагу не заслуговує.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд зазначає про таке.

Головним управлінням ДПС у Чернігівській області на підставі направлень від 22.09.2020 №1738 та№ 1739 та наказу від 18.09.2020 №1388 проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ М-АГРОГРУПП щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на поточний рахунок платника податку за липень 2020 року.

Результати перевірки оформлені актом документальної позапланової виїзної перевірки від 06.10.2020 №3/07/41703571 (а.с.112-141).

В розділі 4 акту викладені висновки щодо порушення позивачем вимог Податкового кодексу України в частині достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ за липень 2020 року, а саме при декларуванні за серпень 2020 року у податковій декларації з ПДВ встановлено порушення положень пункту 200.1, пункту 200.4, пункту 200.7, пункту 200.8 статті 200 Податкового кодексу України, пунктів 4 та 5 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 (зареєстрований.в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за №159/28289), внаслідок чого платнику відмовлено в отриманні бюджетного відшкодування ПДВ в сумі 881 952,00 грн.

З акту перевірки вбачається, що сума 881 952,00 грн від`ємного значення з ПДВ, відображена у податковій звітності за липень 2020 року, у відшкодуванні якої відмовлено, складається з суми:

- 857 859,00 грн, зазначеної у розрахунку бюджетного відшкодування з ПДВ, щодо якої підтверджується факт оплати позивачем товару відповідно до первинних документів (п.3.15, сторінка 26 Акту);

- 24 093,00 грн, зазначеної у розрахунку бюджетного відшкодування з ПДВ, щодо якої не підтверджено первинними документами оплату товару позивачем (п.3.15, сторінка 27 Акту).

До таких висновків відповідач дійшов, оскільки в ході перевірки було встановлено, що причиною виникнення від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту в липні 2020 року є вивезення позивачем за межі митної території України великої рогатої худоби (ВРХ) до Узбекистану за нульовою ставкою ПДВ згідно з підпунктом 195.1.1 пунку 195.1 статті 195 Податкового кодексу України (далі - ПК України) та включенння до складу податкового кредиту сум ПДВ від придбання на митній території України великої рогатої худоби (пункт 3 акту, стор.6).

При цьому, реалізацію ВРХ у звітному податковому періоді ТОВ М-АГРОГРУПП здійснювало тільки за межі митної території України (експорт), а придбання - на митній території України.

Перевіркою встановлено та знайшло відповідне відображення в акті перевірки (сторінки 10-11, 13-22 акту), що у податковому періоді позивач придбавав ВРХ у наступних субєктів господарювання:

ТОВ Крок-Укрзалізбуд (код ЄДРПОУ 25391763), сума ПДВ 155 070,00 грн.

СВК Полісся (податковий номер 3795551), сума ПДВ 150 158,00 грн.

ТОВ Агрікор Холдинг (податковий номер 36279482), сума ПДВ 576 724,00 грн.

При цьому, з аналізу наданих на перевірку документів відповідач зробив висновок, що позивачем не надано документи на підтвердження переміщення ідентифікованих та зареєстрованих тварин та переходу прав власності на них, обов`язковість складання яких передбачена чиним законодавством виходячи із специфіки господарських операцій з реалізації ВРХ.

Відповідно до отриманої в ході перевірки інформації від ДП Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин (Звіти про рух поголів`я за липень 2020 року ТОВ Агрікор Холдинг , ТОВ Крок-Укрзалізбуд , СВК Полісся ), перехід права власності від вказаних суб`єктів господарювання до ТОВ М-АГРОГРУПП не відображено, а в графі причина вибуття від ТОВ Агрікор Холдинг , ТОВ Крок-Укрзалізбуд , СВК Полісся зазначено лише Експорт .

Таким чином, на думку відповідача позивач в порушення встановлених вимог законодавства не оформив документи щодо переходу права власності на тварин та не вніс інформацію про це до книги обліку тварин, Реєстру тварин.

Наведені висновки викладені в акті перевірки ( стор.15, 18, 21 акту).

Крім того, перевіркою встановлена відсутність оплати позивачем придбаної ВРХ по контрагенту ТОВ Агрікор Холдинг за липень 2020 року в сумі 144 560,10 грн у т.ч. ПДВ на суму 24 093 грн (стор.27 акту). Так, за даними оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками по контрагенту ТОВ Агрікор Холдинг станом на 31.07.2020 значиться кредиторська заборгованість в сумі 144 560,10 грн (в тому числі ПДВ 24 093,35 грн.)

Таким чином, в ході перевірки встановлено, що ТОВ М-АГРОГРУПП в порушення вимог підпункту б пункту 200.4 статті 200 ПК України завищено заявлену суму бюджетного відшкодування по декларації з ПДВ за липень 2020 року на 24 093,00 грн у зв`язку з відсутністю сплати на суму ПДВ у відповідному розмірі.

На підставі вказаних висновків, відповідачем прийнято оскаржуване податкове повідомлення- рішення від 05.11.2020 №00003280700.

Позивач не погоджується з останнім, вважає його протиправним та таким, що підлягає скасуванню, внаслідок чого звернувся до суду з даним позовом.

Надаючи правову оцінку вказаним обставинам справи, суд зважає на наступне.

В силу прямої дії частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Порядок визначення суми податку, що підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків врегульовано ст.200 Податкового кодексу України (ПК України).

Пунктом 200.1 статті 200 ПК України встановлено, що сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Відповідно до пункту 200.4 статті 200 ПК України при від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 \3 статті 200 1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу.

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 '.З статті 200 1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Пунктом 200.7. статті 200 ПК України визначено, що платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

З огляду на пункт 200.8. статті 200 ПК України до податкової декларації або уточнюючих розрахунків (в разі їх подання) платником податків додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування та оригінали митних декларацій.

Відповідно до пункту 200.9 статті 200 ПК України форма заяви про відшкодування та форма розрахунку суми бюджетного відшкодування визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

За приписами пункту 200.11 статті 200 ПК України контролюючий орган має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку

Якщо за результатами камеральної або документальної перевірки, контролюючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:

- у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодували над сумою, визначеною контролюючим органом за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування;

- у разі з`ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування (пункт 200.14 статті 200 ПК України).

Форма та порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку з податку на додану вартість у зв`язку з виправленям самостійно виявлених помилок затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 №159/28289 із змінами і доповненнями (далі - Порядок №21).

Як встановлено судом, сума 881 952,00 грн від`ємного значення з ПДВ, відображена у податковій звітності за липень 2020 року, у відшкодуванні якої відмовлено, складається, зокрема, з суми 857 859,00 грн, зазначеної у розрахунку бюджетного відшкодування з ПДВ, щодо якої підтверджується факт оплати позивачем товару відповідно до первинних документів (п.3.15, сторінка 26 Акту).

З матеріалів справи встановлено, що ТОВ М-АГРОГРУПП (Продавець) в особі директора ОСОБА_1 , уклало контракт №UZ/UK-05/27.02.20 від 27.02.2020 з нерезидентом ТОВ "CHUST GOLDEN BULLS" (Покупець) (РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, НАМАНГАНСКАЯ ОБЛ., ЧУСТСКИЙ Р-Н, М.ЧУСТ, ВУЛ. ЮКОРИ ЖАР-12) в особі директора Ібрагімова Б., що діє на підставі Статуту, на поставку товару - 1500 голів, м`ясної, м`ясомолочної, молочної та інших порід племінного великої рогатої худоби (надалі - ВРХ). Умови постачання - автоперевезення на спеціальних скотовозах СРТ (INCOTERMS 2010) - Республіка Узбекістан. Країна походження тварин - Україна. Вартість тварин за 1 кг живої ваги - 4,00 дол. США.

На виконання зазначеного контракту ТОВ М-АГРОГРУПП відповідно до митної декларації від 02.07.2020 №UA102030/2020/112303 (дата перетину кордону - 02.07.2020) відвантажено ТОВ "CHUST GOLDEN BULLS" телиць в кількості 53 голів (18153 кг) за ціною 4,0 дол. США за 1 кг, на загальну вартість 72 612,00 дол.; митної декларації від 02.07.2020 №UA102030/2020/112305 (дата перетину кордону - 02.07.2020) відвантажено ТОВ "CHUST GOLDEN BULLS" бичків в кількості 41 голова (18006 кг) за ціною 2,8 дол. США за 1 кг, на загальну вартість 50 416,80 дол.; митної декларації від 02.07.2020 №UA102030/2020/112301 (дата перетину кордону - 02.07.2020 р.) відвантажено ТОВ "CHUST GOLDEN BULLS" телиць в кількості 40 голів (17890 кг) за ціною 3,7 дол. США за 1 кг, на загальну вартість 66 193,00 дол. США.

ТОВ М-АГРОГРУПП (Продавець) в особі директора ОСОБА_1 , уклало контракт від 29.05.2020 з нерезидентом UMIDLI QORAQUM (Покупець) (РЕСПУБЛІКА УЗБЕКІСТАН, ХИВА ТУМАНИ ДАШЕК КОРАКУМ КИШЛОГИ) в особі директора Тоирова Умидбека Бахадировича, що діє на підставі Статуту, на поставку товару - 275 голів, мясної, м`ясомолочної, молочної та інших порід племінного ВРХ. Умови постачання - автоперевезення на спеціальних скотовозах СРТ (INCOTERMS 2010) - село Каракум, Хівінский район. Хорезмская область, Республіка Узбекістан. Країна походження тварин -Україна. Вартість тварин за 1 кг живої ваги - 2.20 дол. США.

На виконання зазначеного контракту ТОВ М-АГРОГРУПП відповідно до митної декларації від 21.07.2020 №UA102030/2020/112697 (дата перетину кордону - 21.07.2020) відвантажено фермерському господарству UMIDLI QORAQUM бичків в кількості 50 голів (16918 кг) за ціною 2,20 дол. США за 1 кг, на загальну вартість 37 219,60 дол.

ТОВ М-АГРОГРУПП (Продавець) в особі директора ОСОБА_1 , уклало контракт №UZ/UK-11/12/19 від 11.02.2020 з нерезидентом С/Б "MEAT LEATHER TRADE" (Покупець) (РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛ., ШАВАТСКИЙ Р-Н, С. ХУРИЯТ, ТАРАКИЕТ МАХАЛЛЯ) в особі директора Анезова Д., що діє на підставі Статуту, на поставку товару - 86 голів, м`ясної, м`ясомолочної, молочної та інших порід племінного ВРХ. Умови постачання - автоперевезення на спеціальних скотовозах СРТ (INCOTERMS 2010) - Республіка Узбекістан. Країна походження тварин - Україна. Вартість тварин за 1 кг живої ваги - 2,60 дол. США.

На виконання зазначеного контракту ТОВ М-АГРОГРУПП відповідно до митної декларації від 31.07.2020 №UA102030/2020/112908 (дата перетину кордону - 31.07.2020) відвантажено С/Б "MEAT LEATHER TRADE" телиць в кількості 49 голів (16519 кг) за ціною 3,20 дол. США за 1 кг, на загальну вартість 52 860,00 дол.

Основними постачальниками ВРХ на митній території України в липні 2020 року були ТОВ КРОК-УКРЗАЛІЗБУД (код 25391763) на суму ПДВ 155 070 грн, СВК ПОЛІССЯ (код 03795551) на суму ПДВ 150 158 грн та ТОВ АГРІКОР ХОЛДИНГ (код 36279482) на суму ПДВ 576 724 грн.

Всі документи, пов`язані з вказаними господарськими операціями надавалися податковому органу для перевірки та містяться в матеріалах справи. Жодних зауважень до них відповідачем не висловлено, а тому жодних порушень податкового законодавства, що стосується дійсності господарських операцій не встановлено.

Водночас відповідач, зазначаючи що ТОВ М-АГРОГРУПП не має права на бюджетне відшкодування в частині, що наведена вище, посилається на відсутність документів на підтвердження переміщення ідентифікованих та зареєстрованих тварин та переходу прав власності на них, обов`язковість складання яких передбачена чиним законодавством виходячи із специфіки господарських операцій з реалізації великої рогатої худоби, що передбачено Законом України від 04.06.2009 №1445 Про ідентифікацію та реєстрацію тварин та накзом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.12.2017 №642 Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби , які приняті зокрема, з метою контролю за походженням продукції скотарства, переміщення тварин на території країни та під час їх експорту/імпорту, підтвердження права власності на тварину.

Суд з такою думкою не погоджується, оскільки зазначений вище Закон та Порядок жодним чином не регулюють поняття формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування та не корелюються з господарськими операціями, на підставі яких відбувається формування податкового кредиту та заявлення до бюджетного відшкодування суми податку, яка, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду, а отже і не можуть бути підставою для позбавлення позивача права на бюджетне відшкодування.

Такою підставою може бути виключно порушення позивачем податкового законодавства при здійсненні господарських операцій.

З огляду на вказане, висновок контролюючого органу є протиправним, а тому податкове повідомлення-рішення від 05.11.2020 №00003280700 в частині 857 859,00 грн належить скасувати.

Щодо суми 24 093,00 грн, зазначеної у розрахунку бюджетного відшкодування з ПДВ, щодо якої не підтверджено первинними документами оплату товару позивачем (п.3.15, сторінка 27 Акту), суд зазначає, що податкове повідомлення-рішення від 05.11.2020 №00003280700 в цій частині винесено правомірно, оскільки за приписами пункту 200.4 статті 200 Податкового кодексу при від`ємному значенні суми, розрахованої згідно пункту200.1 цієї статті, така сума підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п.200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Таким чином, оскільки на момент проведення перевірки за даними оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками по контрагенту ТОВ Агрікор Холдинг станом на 31.07.2020 значиться кредиторська заборгованість в сумі 144 560,10 грн (в тому числі ПДВ 24 093,35 грн.) позивач в порушення вимог підпункту б пункту 200.4 статті 200 ПК України завищив заявлену суму бюджетного відшкодування по декларації з ПДВ за липень 2020 року на 24 093,00 грн у зв`язку з відсутністю сплати на суму ПДВ у відповідному розмірі. Відповідно податкове повідомлення-рішення від 05.11.2020 №00003280700 в частині виявленої відсутності права на бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 24 093,00 грн - скасуванню не підлягає.

Згідно ч.1 ст.77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст.78 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до основних засад адміністративного судочинства, вимог законодавства України, що регулює спірні правовідносини, суд вважає, що наявні правові підстави для часткового задоволення позову ТОВ М-АГРОГРУПП .

Згідно ч.1 ст.139 КАСУ при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа. При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. При цьому суд не включає до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами, витрати суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката та сплату судового збору.

Керуючись статтями 72-74, 77, 139, 241-246, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю М-АГРОГРУПП до Головного управління ДПС у Чернігівській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Чернігівській області від 05.11.2020 №00003280700 на суму 857 859,00 грн.

В решті позову - відмовити.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Чернігівській області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю М-АГРОГРУПП судовий збір у сумі 8 578,00 грн (вісім тисяч п`ятсот сімдесят вісім гривень).

Рішення суду набирає законної сили в порядку статей 167,186 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня отримання його копії. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю М-АГРОГРУПП (вул.Лісова, буд.2, м.Бровари, Київська область, 07400, код ЄДРПОУ 41703571).

Відповідач: Головне управління ДПС у Чернігівській області (вул. Реміснича, 11, м. Чернігів, 14000, код ЄДРПОУ - 43143966)

Повне рішення суду складено 11.03.2021.

Суддя Л.О. Житняк

Дата ухвалення рішення 11.03.2021
Оприлюднено 12.03.2021

Судовий реєстр по справі 620/168/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.09.2021 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.08.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 01.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 01.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.05.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 11.03.2021 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.01.2021 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 620/168/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону