ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2021 м. КиївСправа № 910/368/20

За позовом: акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ";

до: товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕОЮНІТ";

про: стягнення 14.578.761,42 грн.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Легка А.С.

Представники:

позивача: Ільницький І.Й.;

відповідача: Кича О.О.

С У Т Ь С П О Р У:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕОЮНІТ" (далі - відповідач) про стягнення 14.578.761,42 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем порушено строк виконання зобов`язання за укладеним між сторонами спору договором на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Хідновицькій площі за технологією 3D від 02.07.2018 № ЛГВ-605/03-18, що призвело до звернення позивача до господарського суду із вимогами про стягнення з відповідача пені та штрафу в загальній сумі 14.578.761,42 грн., з яких:

- загальна сума пені та штрафу за етапом № 4 - 14.186.061,42 грн., з яких: пеня в сумі 8.689.441,72 грн. та штраф в сумі 5.496.619,70 грн.;

- загальна сума пені та штрафу за етапом № 5 - 392.700,00 грн., з яких: пеня в сумі 245.700,00 грн. та штраф в сумі 147.000,00 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.01.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/368/20 та вирішено розгляд справи здійснювати в порядку (за правилами) загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 24.02.2020.

Відповідач скориставшись своїм правом, наданим ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив, яким позов відхилив з урахуванням: відсутності реагування позивача на пропозиції відповідача про внесення змін до договору в частині доповнення його положень поняттям "часу очікування" у зв`язку з погодними умовами регіону виконання робіт; невірно здійсненого позивачем розрахунку пені; вказаний у пункті 8.5 договору вид забезпечення зобов`язання у вигляді пені не може бути застосований до відповідача, приймаючи до уваги те, що зобов`язання останнього за договором є негрошовим.

В підготовчому засіданні 24.02.2020 оголошено перерву до 23.03.2020.

Позивач скориставшись своїм правом, наданим ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відповідь на відзив, в якій зазначив про те, що відповідач мав досвід виконання подібних договорів у подібних погодних умовах; в процесі закупівель відповідачем не були подані заперечення з питань неможливості виконання робіт у встановлений строк; позивачем та відповідачем зафіксовані всі факти простою виконання робіт.

Ухвалою-повідомленням від 12.03.2020 № 910/368/20 сторони процесу повідомлені про призначення підготовчого засідання на 30.03.2020.

Відповідач скориставшись своїм правом, наданим ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, надав суду заперечення на відповідь на відзив, в яких ще раз наголосив на поняття "часу очікування", кількість днів простою, а також про значний розмір заявлених до стягнення штрафних санкцій.

Приписами частини 2 другого розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 18.06.2020 № 731-ІХ (далі - Закон № 731-ІХ) встановлено, що процесуальні строки, які були продовжені відповідно до пункту 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" Цивільного процесуального кодексу України, пункту 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30 березня 2020 року, закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим Законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цими кодексами), мають право на продовження процесуальних строків з підстав, встановлених цим Законом.

Закон № 731-ІХ набрав чинності 17.07.2020.

Відтак, останній день процесуальних строків, з урахуванням пункту 4 розділу Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, є 06.08.2020.

Ухвалою-повідомленням від 13.08.2020 № 910/368/20 сторони процесу повідомлені про призначення підготовчого засідання на 09.09.2020.

До господарського суду надійшло клопотання відповідача про відкладення підготовчого засідання.

В підготовчому засіданні 09.09.2020 суд на місці ухвалив:

- клопотання відповідача про відкладення задовольнити, приймаючи до уваги відсутність заперечень позивача з приводу задоволення такого клопотання судом;

- оголосити перерву в підготовчому засіданні до 05.10.2020.

До господарського суду надійшло клопотання позивача про участь в підготовчому засіданні в режимі відеоконференції.

В підготовчому засіданні 05.10.2020 оголошено перерву до 02.11.2020.

Ухвалою господарського суду від 08.10.2020 № 910/368/20 судом відмовлено в задоволенні клопотання позивача про участь в підготовчому засіданні в режимі відеоконференції з підстав, зазначених у вказаній ухвалі.

До господарського суду надійшло клопотання відповідача про відкладення підготовчого засідання.

В підготовчому засіданні 02.11.2020 суд на місці ухвалив: закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 30.11.2020.

До господарського суду надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи.

До господарського суду надійшло клопотання відповідача про зменшення розміру штрафних санкцій.

В судовому засіданні 30.11.2020 оголошено перерву до 14.12.2020.

До господарського суду надійшли заперечення відповідача на клопотання відповідача про зменшення розміру штрафних санкцій.

Ухвалою-повідомленням від 16.12.2020 № 910/368/20 сторони процесу повідомлені про призначення судового засідання на 18.01.2021.

В судовому засіданні 18.01.2021 оголошено перерву до 27.01.2021.

В судовому засіданні 27.01.2021 суд на місці ухвалив: відкласти судове засідання на 01.03.2021.

В судовому засіданні 01.03.2021 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи уповноважених представників сторін по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Між позивачем, замовником, та відповідачем, як виконавцем, укладено договір на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Хідновицькій площі за технологією 3D від 02.07.2018 № ЛГВ-605/03-18 (далі - Договір), відповідно до предмету якого відповідач зобов`язується виконати геологорозвідувальні роботи, зазначені в пункті 1.2 Договору, а позивач - прийняти та оплатити такі роботи згідно з умовами цього Договору (п. 1.1 Договору).

Додатком 2 до Договору "Календарний план" сторонами, зокрема, визначено назву, вартість та строк виконання робіт за 4 та 5 етапами робіт за Договором, а саме:

- 4 етап: назва етапу "Проведення комплексу польових сейсморозвідувальних робіт за методикою 3D МВХ МСГТ": топогеодезична зйомка, польові сейсморозвідувальні роботи, роботи з вивчення будови верхньої частини розрізу, польова експрес-обробка отриманих даних; вартість етапу: 136.174.743,00 грн. - строк виконання (календарних днів): не пізніше, ніж 190 днів з дати підписання Договору (не пізніше 08.01.2019);

- 5 етап: назва етапу "Демобілізація та усунення наслідків проведення сейсморозвідувальних робіт"; вартість етапу: 2.100.000,00 грн. - строк виконання (календарних днів): не пізніше, ніж 195 днів з дати підписання Договору (не пізніше 13.01.2019).

Протоколом засідання спільної наради від 05.09.2018 № 1 та фінальним проектом на виконання робіт за Договором, сторонами, зокрема, погоджено, що вартість 4 етапу робіт за Договором становить 116.071.190,50 грн. з ПДВ.

Пунктом 4.2 Договору визначено, що фактична вартість робіт, в тому числі кожного етапу визначається відповідно до фактичного виконаного обсягу робіт, який підтверджений актом приймання-передачі виконаних робіт, відповідно до цін, вказаних в додатку № 2 до Договору.

Положеннями пункту 8.5 Договору передбачено, що у разі порушення з вини відповідача строків виконання робіт, відповідач зобов`язаний сплатити позивачу пеню в розмірі 0,1 % вартості етапу робіт, з якого допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 календарних днів додатково сплачує штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтями 11, 509 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору (ст. 526 Цивільного Кодексу України), а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускаються (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Укладений між сторонами Договір за своєю правовою природою є договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

Приписами частини 1 статті 887 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов`язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх.

Так, позивачем, враховуючи зафіксовані сторонами спору періоди простою, скориговано графік виконання відповідачем робіт за Договором за 4 та 5 етапами, а саме:

- 4 етап до 09.03.2019 включно;

- 5 етап до 14.03.2019 включно.

Проте, відповідачем порушено строк виконання зобов`язання за укладеним між сторонами спору Договором, що призвело до звернення позивача до господарського суду із вимогами про стягнення з відповідача пені та штрафу в загальній сумі 14.578.761,42 грн., з яких:

- загальна сума пені та штрафу за етапом № 4 - 14.186.061,42 грн., з яких: пеня в сумі 8.689.441,72 грн. та штраф в сумі 5.496.619,70 грн.;

- загальна сума пені та штрафу за етапом № 5 - 392.700,00 грн., з яких: пеня в сумі 245.700,00 грн. та штраф в сумі 147.000,00 грн.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково з урахуванням наступного.

Відповідно частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Судом встановлено та не заперечується відповідачем, що останнім порушено строк виконання зобов`язання за укладеним між сторонами спору Договором за 4 та 5 етапами.

Частиною 1 статті 233 ГК України передбачено, що у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір стягуваних санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов`язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов`язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Схоже правило міститься в частині 3 статті 551 ЦК України, відповідно до якої розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Відповідачем не заперечується факт прострочення виконання робіт за 4 та 5 етапами укладеного між сторонами спору Договором.

Відповідач лише зазначає про помилку позивача в розрахунках штрафних санкцій, а саме: не врахування простою в період з 16.08.2018 по 19.08.2018, що підтверджується актами призупинення робіт та актами поновлення робіт.

Суд враховує вказані вище заперечення відповідача, водночас, вказані заперечення не можуть слугувати підставою для перерахунку періодів простою та суми штрафних санкцій, заявлених до стягнення з огляду на наступне.

Основною підставою несвоєчасного виконання відповідачем робіт за 4 та 5 етапом укладеного між сторонами спору Договору є унікальність сейсморозвідувальних робіт та специфічні умови їх виконання.

Суд враховує, що станом на момент вирішення спору по суті зобов`язання відповідача за укладеним між сторонами спору Договором є виконаними (вказану обставину, в судовому засіданні 01.03.2021, представник позивача не заперечував ).

Враховуючи наведені вище обставини та в їх сукупності, суд дійшов висновку про зменшення розміру штрафних санкцій, приймаючи до уваги повне виконання відповідачем умов укладеного між сторонами спору Контрактом, фінансовий стан останнього та виконання термінових замовлень позивача.

Суд вважає справедливим, розумним та необхідним зменшити розмір штрафних санкцій у вигляді штрафу та пені до 11.000.000,00 грн.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Положеннями частини 1 статті 627 Цивільного кодексу України встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Заперечення відповідача викладені в поданих до суду заявах судом відхилені, оскільки обставини, які визначені відповідачем, як підстави несвоєчасного виконання зобов`язань за 4 та 5 етапами Договору, мали бути враховані при укладенні такого Договору, приймаючи до уваги приписи частини 1 статті 627 Цивільного кодексу України.

Крім того, сукупна оцінка обставин несвоєчасного виконання відповідачем зобов`язання за Договором здійснена судом при розгляді заяви відповідача про зменшення розміру штрафних санкцій.

Враховуючи приписи пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати по сплаті судового збору на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕОЮНІТ" (04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 9, корпус 1, ВХІД ЛІТЕРА "А", офіс 1-103/7, ідентифікаційний код: 33347161) на користь акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА, будинок 26/28, ідентифікаційний код: 30019775) штрафні санкції в сумі 11.000.000 (одинадцять мільйонів) грн. 00 коп. та витрати по сплаті судового збору в сумі 218.681 (двісті вісімнадцять тисяч шістсот вісімдесят одна) грн. 42 коп.

3. В іншій частині позовних вимог відмовити.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили та може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 241, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 11 березня 2021 року

Суддя С.В. Балац

Дата ухвалення рішення 01.03.2021
Зареєстровано 12.03.2021
Оприлюднено 15.03.2021

Судовий реєстр по справі 910/368/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 01.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.08.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.03.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.01.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону