ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2021 р. Справа№200/1182/21-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Абдукадирової К.Е., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження (в письмовому провадженні) адміністративну справу

за позовом Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, код ЄДРПОУ 44070187)

до товариства з обмеженою відповідальністю ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 66, код ЄДРПОУ 40989735)

про стягнення заборгованості у розмірі 87 569,16 гривень,

У С Т А Н О В И В :

02 лютого 2021 року до Донецького окружного адміністративного суду подана позовна заява Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, код ЄДРПОУ 44070187) до товариства з обмеженою відповідальністю ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 66, код ЄДРПОУ 40989735), в якій позивач просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН суму заборгованості у розмірі 87 569,16 гривень.

Ухвалою суду від 03 лютого 2021 року прийнято до розгляду позовну заяву та відкрито провадження в адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі.

Сторони про відкриття провадження у справі були повідомлені судом належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

Позивач в обґрунтування позовних вимог зазначає, що за відповідачем обліковується податковий борг у розмірі 87 569,16 гривень по коду класифікації доходів бюджету 14010100 (ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), який виник в термін 30 жовтня 2019 року з причини несплати зобов`язань по: податковій декларації з податку на додану вартість № 9244888764 від 21.10.2019р. терміном сплати 30.10.2019р. в сумі 42931,41 грн.; податкове повідомлення-рішення (форма ПС) № 0006735404 від 24.01.2020р. в сумі 1020,00 грн.; податкове повідомлення-рішення (форма Н) № 0010025404 від 06.02.2020р. в сумі 42092,08 грн.; податкове повідомлення-рішення форма Ш) № 0066945404 від 09.04.2020р. в сумі 1070,37 грн.; та по коду класифікації доходів бюджету 11021000 (податок на прибуток приватних підприємств), який виник в термін 14.09.2019 року з причини несплати зобов`язань, визначених податковим повідомленням-рішенням (форма Ш) № 0118445006 від 30.08.2019р. в сумі 455,30 грн.

В установлений законом строк, відповідачем відзив на адміністративний позов не поданий.

Згідно з приписами статті 175 КАС України у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати суду - відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; позивачу, іншим відповідачам, третім особам - копію відзиву та доданих до нього документів.

Частиною другою вказаної статті КАС України визначено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Згідно зі статтею 159 КАС України при розгляді справи судом за правилами загального позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом.

Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Частиною 4 вказаної статті передбачено, що подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

Суд, розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, установив.

Як вбачається з матеріалів справи, сума податкового боргу складається з наступного: по коду класифікації доходів бюджету 14010100 (ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), який виник в термін 30 жовтня 2019 року з причини несплати зобов`язань по: податковій декларації з податку на додану вартість № 9244888764 від 21.10.2019р. терміном сплати 30.10.2019р. в сумі 42931,41 грн.; податкове повідомлення-рішення (форма ПС) № 0006735404 від 24.01.2020р. в сумі 1020,00 грн.; податкове повідомлення-рішення (форма Н) № 0010025404 від 06.02.2020р. в сумі 42092,08 грн.; податкове повідомлення-рішення форма Ш) № 0066945404 від 09.04.2020р. в сумі 1070,37 грн.; та по коду класифікації доходів бюджету 11021000 (податок на прибуток приватних підприємств), який виник в термін 14.09.2019 року з причини несплати зобов`язань, визначених податковим повідомленням-рішенням (форма Ш) № 0118445006 від 30.08.2019р. в сумі 455,30 грн.

Податковим органом, у зв`язку з несплатою відповідачем узгоджених сум грошових зобов`язань, було сформовано податкову вимогу № 60873-50/828 від 24.12.2019р., яка направлена поштою та повернута у зв`язку з закінченням терміну зберігання. Вказана вимога не оскаржувалась та не відкликалась.

Отже, як вбачається зі змісту позовної заяви та матеріалів справи, спірним питанням у справі є правомірність стягнення з відповідача суми податкового боргу на загальну суму 87 569,16 гривень.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з нормами частини 2 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Підпунктом 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (далі - ПК України) визначено, що контролюючі органи мають право: звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до пункту 57.3 статті 57 ПК України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов`язання платник податків зобов`язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Згідно із положеннями пункту 58.3 статті 58 ПК України податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

За приписами статті 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов`язання.

У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Відповідно до частини 1 пункту 95.3 статті 95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до положень статті 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до вимог частин 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Якщо учасник справи без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він посилається, суд, відповідно до положень частини п`ятої статті 77 КАС України, вирішує справу на підставі наявних доказів.

Таким чином, з урахуванням викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення адміністративного позову.

Відповідно до приписів статті 139 КАС України судові витрати не стягуються.

Керуючись статтями 2-17, 19-20, 42-47, 55-60, 72-77, 90, 94-99, 122, 124-125, 132, 139, 143, 159-165, 168, 171, 173, 192-196, 224-230, 241, 243, 245, 246, 250, 255, 293, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, код ЄДРПОУ 44070187) до товариства з обмеженою відповідальністю ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 66, код ЄДРПОУ 40989735) про стягнення заборгованості у розмірі 87 569,16 гривень - задовольнити повністю.

Стягнути кошти з рахунків у банківських установах, які обслуговують ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШН" (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 66, код ЄДРПОУ 40989735) в рахунок погашення податкового боргу у розмірі 87 569 (вісімдесят сім тисяч п`ятсот шістдесят дев`ять) гривень 16 копійок.

Повний текст рішення виготовлено та підписано 22 березня 2021 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається до Першого апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя К.Е. Абдукадирова

Дата ухвалення рішення 22.03.2021
Зареєстровано 24.03.2021
Оприлюднено 25.03.2021

Судовий реєстр по справі 200/1182/21-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 22.03.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.02.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону