ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

24 березня 2021 року м. ХарківСправа № 922/1513/17 (922/482/21)

Господарський суд Харківської області у складі: судді Усатого В.О.,

без виклику представників сторін,

розглянувши клопотання розпорядника майна ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" про витребування доказів (вх. 1611 від 22.03.2021) та клопотання про витребування заяви свідків (вх. 1611 від 22.03.2021), у справі

за позовом Публічного акціонерного товариства Футбольний Клуб "Металіст" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Металіст 1925" Харків про стягнення коштів в межах справи про банкрутство ПАТ "ФК "МЕТАЛІСТ",

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Харківської області розглядається справа № 922/1513/17 про банкрутство ФК "Металіст".

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 02.12.2019 по справі № 922/1513/17 (з урахуванням ухвали про виправлення описки), крім іншого, призначено арбітражного керуючого Левкович Олену Кононівну (свідоцтво № 575 від 19.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) розпорядником майна-керівником боржника ПАТ ФК "Металіст".

До суду від ПАТ "ФК "МЕТАЛІСТ" надійшла позовна заява (вх. 482/21 від 15.02.2021), в якій просить суд: стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Металіст 1925 "Харків" (адреса: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 65, код ЄДРПОУ 40751891) на користь Публічного акціонерного товариства "Футбольний клуб "Металіст" (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 65, код ЄДРПОУ 24341697) борг у розмірі 2 028 624,00 грн.

В обґрунтування заявлених вимог зазначає про те, що 27.10.2017 між ПАТ "ФК "МЕТАЛІСТ" та ТОВ "ФК "МЕТАЛІСТ 1925" ХАРКІВ" укладено договір оренди нежитлової будівлі № 271017/3. 27.10.2017 між сторонами підписано акт приймання-передачі. Відповідно до умов договору, а саме пункту 3.3 орендна плата становить 78024,00 грн за місяць. Позивач просить стягнути заборгованість з орендної плати за зазначеним договором за період 27.10.2017 (дата передачі об`єкта оренди орендарю) по 21.12.2019 (дата перереєстрації права власності на об`єкт оренди за Державою) у розмірі 2028624,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.02.2021, крім іншого відкрито провадження у справі та призначено її до розгляду в підготовчому засіданні.

До суду надійшов відзив ТОВ "ФК "Металіст 1925", в якому не визнає позовні вимоги повністю. Відповідач зазначає про те, що позивачем не надано доказів того, що майно, яке є предметом договору, на момент укладення такого правочину належало ПАТ "ФК "МЕТАЛІСТ"; не надано документів, які б підтверджували, що такий правочин дійсно укладався та виконувався сторонами, будь яких документів первісного бухгалтерського обліку, зокрема, актів наданих послуг, виставлених рахунків тощо.

22.03.2021 до суду від позивача надійшло клопотання про витребування заяви свідка (вх. 1611), в якому заявник просить суд витребувати у арбітражного керуючого Яковлева Євгена Віталійовича (свідоцтво № 1791 від 15.12.2016, адреса: вул. Плеханівська , 126/1, 7 поверх, кімн. 18, 19) заяву свідка, оформлену у відповідності до вимог положень статті 88 ГПК України, в якій викласти відповіді на наступні запитання:

1. Чи було укладено договір оренди нежитлової будівлі № 271017/3 від 27.10.2017? (нежитлова будівля, літ. "Щ-4" загальною площею 1950,6 кв.м. Адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вул. Плеханівська, 65; загальна площа 19560,6 кв.м.

2. Чи передавалась нежитлова будівля, літ. "Щ-4" загальною площею 1950,6 кв.м (адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вул. Плеханівська, 65; загальна площа 19560,6 кв.м) Товариству з обмеженою відповідальністю "Металіст 1925" Харків" в оренду по акту приймання-передачі?

3. Чи сплачувалась Товариством з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Металіст 1925 Харків" орендна плата за договором № 27.10.17/3 від 27.10.2017 за період з 27.10.2017 по 02.12.2019?

4. Чи виставлялись щомісячно рахунки на оплату орендної плати в період з 27.10.2017 по 02.12.2019?

5. Де перебувають оригінали всіх документів по вищенаведеному договору?

Клопотання обґрунтовано тим, що договір оренди, стягнення заборгованості за яким є предметом позову у даній справі, підписаний з боку ТОВ "ФК "Металіст" керівником боржника арбітражним керуючим Яковлевим Є.В., оскільки відповідачем (іншою стороною договору) заперечується факт укладення такого договору, то вважає за необхідне з метою надання пояснень щодо обставин укладання та виконання договору витребувати у Яковлева Є.В. заяву свідка.

Крім того, позивач надав до суду клопотання про витребування доказів (вх. 1611 від 22.03.2021), в якому просить суд витребувати: у Об`єднання футбольних клубів "Професійна футбольна ліга України" (код ЄДРПОУ 24089944, місцезнаходження: пров. Лабораторний, 7-А, офіс 341, м. Київ, Україна, 01133) інформацію про навчально-тренувальні бази ТОВ "ФК "Металіст 1925" Харків (код ЄДРПОУ 40751891) та копії договорів оренди майна ПАТ "Металіст" за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65, які підтверджують право користування ними протягом періоду з 2017 по 2020 роки, які надавалися останнім для отримання атестатів на право участі у змаганнях з футболу.

Розглянувши клопотання розпорядника майна ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" про витребування доказів (вх. 1611 від 22.03.2021), суд дійшов висновку його задовольнити, виходячи з наступного.

Статтею 76 ГПК України закріплено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Свідком може бути будь-яка дієздатна фізична особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи (ч. 1 ст. 66 ГПК України).

Статтею 87 ГПК України встановлено, що показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини, або які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб.

Відповідно до статті 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Статтею 74 ГПК України врегульовано, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Статтею 88 ГПК України встановлені вимоги до заяви свідка:

Показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка.

У заяві свідка зазначаються ім`я (прізвище, ім`я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти (за наявності), обставини, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з`явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень.

Підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом. Не вимагається нотаріальне посвідчення підпису сторін, третіх осіб, їх представників, які дали згоду на допит їх як свідків.

Заява свідка має бути подана до суду у строк, встановлений для подання доказів.

Відповідно до частини 2 статті 237 ГПК України при ухваленні судового рішення суд не може виходити за межі позовних вимог.

Отже, при розгляді справи, суд вирішує чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються.

Оскільки договір оренди, заборгованість за яким є предметом позову у даній справі укладено від імені боржника арбітражним керуючим Яковлевим Є.В. як керівником боржника, враховуючи предмет позову та заявлені позовні вимоги, у зв`язку із запереченнями відповідача щодо таких, суд вбачає за доцільне клопотання розпорядника майна ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" арбітражного керуючого Левкович О.К. про витребування заяви свідка (вх. 1611 від 22.03.2021) задовольнити.

Поряд з цим, у зв`язку з необхідністю витребування заяви свідка задля всебічного, повного і об`єктивного з`ясування всіх обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, суд вважає за можливе прийняти та призначити до розгляду клопотання про витребування доказів (вх. 1611 від 22.03.2021) у Об`єднання футбольних клубів "Професіональна футбольна ліга України".

Керуючись ст. ст. 7, 8 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 169, 81, 87, 88, 90, 232-235, 237 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання розпорядника майна ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" про витребування заяви свідка (вх. 1611 від 22.03.2021).

Витребувати у арбітражного керуючого Яковлева Євгена Віталійовича (свідоцтво № 1791 від 15.12.2016, адреса: вул. Плеханівська , 126/1, 7 поверх, кімн. 18, 19) заяву свідка, оформлену у відповідності до вимог положень статті 88 ГПК України, в якій викласти відповіді на наступні запитання:

1. Чи було укладено договір оренди нежитлової будівлі № 271017/3 від 27.10.2017? (нежитлова будівля, літ. "Щ-4" загальною площею 1950,6 кв.м. Адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вул. Плеханівська, 65; загальна площа 19560,6 кв.м.

2. Чи передавалась нежитлова будівля, літ. "Щ-4" загальною площею 1950,6 кв.м (адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вул. Плеханівська, 65; загальна площа 19560,6 кв.м) Товариству з обмеженою відповідальністю "Металіст 1925" Харків" в оренду по акту приймання-передачі?

3. Чи сплачувалась Товариством з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Металіст 1925 Харків" орендна плата за договором № 27.10.17/3 від 27.10.2017 за період з 27.10.2017 по 02.12.2019? Якщо сплачувалась то в якому розмірі?

4. Чи виставлялись щомісячно рахунки на оплату орендної плати в період з 27.10.2017 по 02.12.2019?

5. Де перебувають оригінали всіх документів по вищенаведеному договору?

Арбітражному керуючому Яковлеву Євгену Віталійовичу до 05.04.2021 надати до суду витребувані даною ухвалою документи.

У разі неможливості подання такої заяви надати суду обґрунтовані пояснення щодо причин неможливості виконання вимог суду.

Прийняти та призначити до розгляду клопотання розпорядника майна ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" про витребування доказів (вх. 1611 від 22.03.2021) у підготовчому засіданні на "06" квітня 2021 року о 12:20.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 8 під`їзд, каб 328.

Копію ухвали направити сторонам та арбітражному керуючому Яковлеву Євгену Віталійовичу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя В.О. Усатий

Дата ухвалення рішення 24.03.2021
Зареєстровано 24.03.2021
Оприлюднено 24.03.2021

Судовий реєстр по справі 922/1513/17 (922/482/21)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 15.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 21.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 20.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 06.04.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 24.03.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 16.03.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 18.02.2021 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону