ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2021 року м. Київ № 640/7721/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Скочок Т.О., розглянувши у письмовому порядку, відкриту за правилами загального позовного провадження адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю Ківшовата Агро

доГоловного управління ДПС у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІВШОВАТА АГРО" (далі - позивач, ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" , Товариство) з позовом до Головного управління ДПС у Київській області (далі - відповідач, ГУ ДПС у Київській області) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 24.12.2019 №0001230402.

Позовні вимоги обгрунтовані безпідставністю висновків акта перевірки від 19.11.2019 №241/10-36-04-02/35325532 про завищення ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" заявленого у податковій декларації за звітний період серпень 2019 року бюджетного відшкодування. А саме позивач не погоджується з позицією контролюючого органу про те, що факт не проведення платником інвентаризації активів є достатньою правовою підставою для відмови такому платнику у реалізації права на бюджетне відшкодування податку на додану вартість (далі також - ПДВ).

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва відкрито провадження у справі №640/7721/20 за вказаним позовом, витребувано від сторін додаткові докази та встановлено останнім строки на подання заяв по суті (відзиву, відповіді на відзив), а саму справу призначено до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

На виконання вимог ухвали суду представник ГУ ДПС у Київській області подав до канцелярії суду відзив на позовну заяву, в тексті якого просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог. В обгрунтування своїх заперечень представник відповідача навів зміст акта документальної позапланової виїзної перевірки, проведеної з питань правомірності декларування ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" в податковій декларації за звітний період серпень 2019 року суми бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку. За результатами перевірки зроблено висновок, що платник порушив вимоги Податкового кодексу України, в результаті чого контролюючий орган відповідно до п. 200.14 ст. 200 ПК України відмовив у заявленому бюджетному відшкодуванні на суму 16 361 747 грн. Висновки акта перевірки та прийняте на підставі такого акта податкове повідомлення-рішення від 24.12.2019 №0001230402 представник відповідача вважає обгрунтованими та законними.

Представник позивача подав до суду відповідь на відзив, у тексті якої зазначив, що в ході проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариством були надані всі первинні документи, що підтверджують рух активів на товаристві. Зокрема, обставини вибуття запасів та наявність залишків підтверджуються в першу чергу первинними документами та даними бухгалтерського обліку товариства. Однак саме до цих документів у перевіряючих під час перевірки жодних зауважень не виникало. Крім того, факт вибуття запасів (а саме здійснення Товариством експорту товарів) загальною вартістю 105 596 913 грн. підтверджено відповідними вантажними митними деклараціями. Під час перевірки контролюючий орган не встановив жодних порушень обліку ПДВ безпосередньо у процесі виробництва та/або придбання товарів, що були в подальшому експортовані.

З урахуванням наведеного вище позивач вважає хибними твердження відповідача про відсутність можливості підтвердити факти вибуття запасів та наявні залишки активів за даними наданих до перевірки документів.

У свою чергу представник ГУ ДПС у Київській області подав суду заперечення на таку відповідь позивача, де зазначив наступне. З огляду на те, що заявлена до бюджетного відшкодування сума ПДВ була сформована за рахунок придбаних активів, що в подальшому планувалося використати у господарській діяльності, а за відсутності проведеної інвентаризації було неможливим підтвердити вибуття запасів та наявні залишки таких активів, то у бюджетному відшкодуванні було відмовлено. Поряд з цим, в тексті акта перевірки зафіксовано, що у бюджетному відшкодуванні в частині суми 1 952 316,88 грн. приймали участь операції ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" з контрагентами-постачальниками, що мали ознаки ризиковості. У зв`язку з цим перевіряючими зроблено висновок про неправомірне формування позивачем податкового кредиту за серпень 2019 року та як наслідок про завищення ним заявленої до бюджетного відшкодування суми ПДВ на 1 952 316,88 грн.

14.07.2020 представник позивача подав до суду заяву про зміну позовних вимог, у тексті якої лише уточнив перелік, розміри та способи стягнення з відповідача судових витрат за результатами розглядом цієї судової справи по суті. Вказана заява позивача прийнята судом до розгляду.

За наслідками підготовчого засідання 27.07.2020 суд ухвалив про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Присутній у судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги повністю та просив суд їх задовольнити, а представник відповідача - заперечував проти них повністю. Крім того, судовому засіданні 19.10.2020 в якості свідків судом допитано ОСОБА_1 - залученого ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на момент перевірки спеціаліста-консультанта, працівників ГУ ДПС у Київській області, які проводили перевірки - головних державних ревізорів-інспекторів Перебийніс О.Ю., Савчук А.М.

У судовому засіданні 02.11.2020 суд на підставі ч.3 ст.194 Кодексу адміністративного судочинства України ухвалив про подальший розгляд справи здійснювати в порядку письмового провадження.

Розглянувши подані сторонами документи, заслухавши усні пояснення їх представників та свідків, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

У період з 23.10.2019 по 12.11.2019 працівниками ГУ ДПС у Київській області (серед них головними державними ревізорами-інспекторами Савчук А.М., Перебийніс О.Ю.) відповідно до пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" (код ЄДРПОУ 35325532) з питання правомірності декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок платника у банку по декларації з податку на додану вартість за серпень 2019 року. А саме вказана перевірка була проведена з метою встановлення правомірності декларування ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок платника у банку за серпень 2019 року, яка виникла за рахунок від`ємного значення, що декларувалось в травні - листопад 2018 року та січні - липні 2019 року, та поточного від`ємного значення податку на додану вартість (згідно податкової декларації реєстр. №9215728471 від 20.09.2019). За результатами проведення такої перевірки був складений акт від 19.11.2019 №241/10-36-04-02/35325532.

Відповідно до висновку акта перевірки, перевіркою було встановлено порушення Товариством вимог п. 187.1 ст. 187, ст. 192, п.п. 200.1, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, що призвело до:

завищення суми від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (ряд. 19 ) у податковій декларації за серпень 2019 року на суму 2 648 354 грн.;

завищення суми бюджетного відшкодування, заявленого на рахунок платника у банку (ряд. 20.2.1) у податковій декларації за серпень 2019 року на суму 983 411 грн.,

та на підставі п. 200.14 ст. 200 Податкового кодексу України ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" було відмовлено у бюджетному відшкодуванні, заявленому на рахунок платника у банку (ряд. 20.2.1) ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на суму податку на додану вартість 15 378 336 грн.

В подальшому, за наслідками процедури розгляду заперечень платника на акт перевірки, висновки такого акта були викладені у наступній редакції: … -завищено суму від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (ряд. 19) у податковій декларації за серпень 2019 року на суму 1 762 500 грн.;

- відмовлено у бюджетному відшкодуванні, заявленому на рахунок платника у банку (ряд. 20.2.1) у податковій декларації за серпень 2019 року на суму податку на додану вартість 16 361 747 грн. (що видно з тексту листа ГУ ДПС у Київській області від 20.12.2019 вих. №12632/10/10-36-04-02-10).

За змістом акта перевірки (з урахуванням тексту листа ГУ ДПС у Київській області від 20.12.2019 вих. №12632/10/10-36-04-02-10) такі висновки контролюючого органу були мотивовані наступним. Згідно з поданою ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" податковою декларацією з ПДВ за серпень 2019 року (реєстр. №9215728471 від 20.09.2019) від`ємне значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту, відображене у ряд. 19 такої декларації, склало 28 705 196 грн., а сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (ряд. 20.2.1 декларації), - 16 361 747 грн.

Причиною виникнення від`ємного значенні різниці між сумою податкового зобов`язання та податкового кредиту є придбання Товариством у періодах травні, червні, липні, серпні, вересні, жовтні, листопаді та в грудні 2018 року, січні, лютому, березні, травні, червні, липні та у серпні 2019 року товарно-матеріальних цінностей (в т.ч. зерна, обладнання і запчастин для техніки, засобів захисту, добрив, спеціалізованих робіт, паливно-мастильних матеріалів, послуг з постачання електроенергії, транспортування та ін.) в обсягах, що перевищують обсяги поставки.

При перевірці правомірності визначення податкових зобов`язань з ПДВ за березень 2019 року перевіряючі встановили декларування ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" в ряд. 7 податкової декларації за вказаний звітний період інформації про коригування податкових зобов`язань, шляхом їх зменшення, на загальну суму ПДВ 3 679 800 грн. у зв`язку з поверненням товарів покупцями, а саме: ТОВ "РУБІН ГРУП" (код ЄДРПОУ 38793733) щодо повернення останнім пшениці 3-го класу вражаю 2018 року у кількості 1 500 тон на суму ПДВ 1 762 500 грн., та ТОВ Сьордвейв Україна ІНК щодо повернення кукурудзи в кількості 2 739 тон на суму ПДВ 1 917 300 грн.

Зокрема, на стор. 11 - 13 акта перевірки було зафіксовано про укладення 28.12.2018 між ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" (як постачальником) і ТОВ "РУБІН ГРУП" (як покупцем) договору поставки №081218 сільськогосподарської продукції врожаю 2018 року, відповідно до якого позивач мав поставити покупцю товар - зерно пшениці 3-го класу в обсязі 1 500 тони, вартістю по 7 050 грн. (з ПДВ) за 1 тону. На виконання умов цього договору ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" здійснило поставку с/г продукції, у зв`язку з чим склало видаткову накладну від 28.12.2018 №ПБ393 на суму 10 575 000 грн. (з ПДВ) та виписало на адресу ТОВ "РУБІН ГРУП" податкову накладну від 28.12.2018 №176 на суму ПДВ 1 762 500 грн.

В бухгалтерському обліку операція з поставки с/г продукції була відображена на рахунку 27 Продукції сільськогосподарського виробництва .

За змістом договору поставки та первинних документів до нього право власності на товар (пшеницю) перейшло до покупця.

Поряд з цим, за умовами укладеного 28.12.2018 договору №08121-В3 відповідального зберігання названі сторони домовились, що ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" зберігатиме у себе вказану с/г продукцію (зерно пшениці 3-го класу, врожаю 2018 року в обсязі 1 500 тон), що належить поклажодавцю ТОВ "РУБІН ГРУП" ).

В подальшому, 14.03.2019 названі сторони підписали додаткову угоду про розірвання договору поставки №081218 сільськогосподарської продукції врожаю 2018 року, склали та підписали того ж дня накладну за №1 про повернення покупцем постачальнику товару.

При цьому, в акті перевірки зафіксовано, що на рахунках бухгалтерського обліку 27 та 28 Товари операція повернення товару не була відображена.

За наслідками дослідження поданих платником до перевірки договорів з покупцем ТОВ "РУБІН ГРУП" , первинних документів та даних бухгалтерського обліку, перевіряючі з посиланням на ст. 192 Податкового кодексу України дійшли висновку про відсутність відповідної події та про неправомірність складеного ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" розрахунку коригування від 14.03.2019 до податкової накладної №176 від 28.12.2018 та, як наслідок про відсутність у платника підстав для зменшення податкових зобов`язань за звітний період березень 2019 року на суму 1 762 500 грн. У взаємозв`язку з цим контролюючий орган констатував завищення позивачем суми від`ємного значення податку на суму 1 762 500 грн. у податковій декларації з ПДВ за березень 2019 року.

Також на стор. 20 акта перевірки зафіксовано, що в ході проведення перевірочних заходів відповідно до п. 4 Регламенту взаємодії структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС у процесі бюджетного відшкодування податку на додану вартість та формування Реєстру заяв про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом ДФС України від 14.04.2017 №263, ГУ ДФС у Київській області отримало від свого структурного підрозділу письмову інформацію (вих. №370/10-36-50-04 від 13.09.2019) про наявну інформацію щодо підприємств з ознаками ризики, з якими ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" мало взаємовідносини. А саме по контрагентах-постачальниках товарно-матеріальних цінностей, за рахунок операцій з якими, на думку перевіряючих, платником у серпні 2019 року було завлено бюджетне відшкодування:

- ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНСАГРО" (код ЄДРПОУ 42571261) в частині суми ПДВ 219 166,67 грн., що була задекларована ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітний період лютий 2019 року. За даними акта назване Підприємство внесене до реєстру ризикових платників;

- ТОВ Торговий дім Сан Ойл (код ЄДРПОУ 39197130) в частині суми ПДВ 21 775 грн., що була задекларована ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітний період лютий 2019 року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області у кримінальному провадженні №42018221070000061, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 3 ст. 272 ( Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою ) Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено що експлуатація певних АЗС здійснювалася без дозвільних документів;

- ТОВ Торговий дім Інол-Енерджі (код ЄДРПОУ 39865431) в частині сум ПДВ, що були задекларовані ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітні періоди лютий 2019, жовтень і листопад 2018 року року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування ГУ ДФС у Київській області у кримінальному провадженні №3209110000000012. В результаті досудового розслідування встановлено, що незаконно переміщений через митний кордон України газ ТОВ Інтер Газ Трейдінг був реалізований ТОВ "ІНОЛ-ЕНЕРДЖІ" ;

- СВК "РАССВЕТ" (код ЄДРПОУ 30817018) в частині сум ПДВ, що були задекларовані ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітні періоди березень, квітень 2019 року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування Генеральною прокуратурою у кримінальному провадженні №42018000000001489, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що реквізити СВК "РАССВЕТ" використовуються групою осію для ухилення від сплати податків, проведення операцій з легалізації (відмивання) доходів;

- ТОВ "ЗАХІД АГРОБІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 37022936) в частині сум ПДВ, що були задекларовані ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітний період березень 2019 року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування ГУ ДФС у Рівненській області у кримінальному провадженні №32018180000000005, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи названого товариства провели безтоварні фінансово-господарські операції з рядом суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності;

- ТОВ Лівайн Торг в частині сум ПДВ, що були задекларовані ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітний період липень 2019 року. За даними акта перевірки контрагент ТОВ Лівайн Торг - ТОВ Елізіум Стар за ланцюгом постачання є фігурантом кримінального провадження №3201907000000022, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 Кримінального кодексу України;

- ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" (код ЄДРПОУ 37474379) в частині суми ПДВ 7 666,67 грн., що була задекларована ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітний період листопад 2018 року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування Генеральною прокуратурою у кримінальному провадженні №42017000000003630, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" фігурує у кримінальному провадженні як суб`єкт господарської діяльності з ознаками фіктивності;

- ТОВ "СП ЮКОЙЛ" (код ЄДРПОУ 31852954) в частині суми ПДВ 8 434,82 грн., що була задекларована ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітний період березень 2019 року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування Головним слідчим управлінням СБУ у кримінальному провадженні №2215000000000007, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 285-5 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "СП ЮКОЙЛ" використовується для продажу на території України паливного масила за заниженою вартістю;

- ТОВ "НФМ АГРО" (код ЄДРПОУ 39206071) в частині суми ПДВ 3 341,11 грн., що була задекларована ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітний період жовтень 2018 року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування Новомосковським ВП ГУ НП у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №12180040350002508, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлені випадки оформлення ТОВ "НФМ АГРО" в режимі імпорт сільськогосподарської техніки за заниженою вартістю;

- ТОВ "ПАНДА" (код ЄДРПОУ 31189253) в частині суми ПДВ 49 816,67 грн., що була задекларована ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітний період жовтень 2018 року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування Офісом ВПП ДФС у кримінальному провадженні №32018100110000052, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ПАНДА" мало фінансово-господарські відносини з реалізації цукру власного виробництва на адресу підприємств з ознаками фіктивності;

- ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" (код ЄДРПОУ 40164920) в частині сум ПДВ, що були задекларовані ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітні періоди травень, червень і вересень 2018 року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32017100010000044, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" використовувалося у схемах для формування штучного податкового кредиту та витрат для суб`єктів реального сектору економіки;

- ТОВ "УКРІНФОРМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 14300875) в частині сум ПДВ, що були задекларовані ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітний період липень 2019 року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування ГУ ДФС у Донецькій області у кримінальному провадженні №32018050000000027, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Фаворит Авто Транс безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ за рахунок операцій з придбання ПММ у ТОВ Елізіум Стар , та при постачанні транспортних послуг на адресу ТОВ "УКРІНФОРМТРЕЙД" ;

- ТОВ Олсідіз Блек Сі (код ЄДРПОУ 37392490) в частині сум ПДВ, що були задекларовані ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у складі податкового кредиту з ПДВ за звітний період лютий 2019 року. За даними акта в Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднено інформацію про здійснення досудового розслідування під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури у кримінальному провадженні №12017000000001344, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Олсідіз Блек Сі використовується групою осіб для здійснення операцій з переробки соняшника невідомого походження, що незаконно придбаний за готівкові кошти, з подальшим наданням документів про походження та якість продукції переробки для експорту.

На підставі такої інформації перевіряючі дійшли висновків про те, що ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" формувало податковий кредит всього на суму ПДВ 1 952 316,88 грн. за рахунок операцій, сформованих по ланцюгу постачання від контрагентів, які здійснюють ризикові операції. У взаємозв`язку з цим контролюючий орган дійшов висновку про завищення позивачем заявленої суми бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку по податковій декларації за серпень 2019 року в частині зазначеного розміру податку.

Окрім того, в ході перевірки операцій з придбання та зберігання товарно-матеріальних цінностей, не реалізованих на час проведення перевірки, перевіряючими встановлено факт не проведення на Товаристві інвентаризації активів на письмовий запит контролюючого органу (вих. №7352/10/10-36-04-02-10 від 11.11.2019). Натомість до перевірки був наданий лише акт за результатами інвентаризації комори №2 ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" , проведеної у період з 21.06.2018 по 23.06.2018. Між тим, відповідно до Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" , затвердженого наказом Товариства від 02.01.2018 №1, встановлені строки для проведення інвентаризації готової продукції, сировини, матеріалів, товарів, основних засобів, нематеріальних активів, розрахунків та заборгованостей, - на 30 червня та на 1 грудня звітного року на підставі наказу по підприємству.

Також, як зафіксовано на стор. 35 - 36 акта перевірки, під час перевірки посадовим особам ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" був наданий письмовий запит вих. №7007/10/10-36-04-02 від 07.11.2019 про надання документів, зокрема таких як: технічних паспортів на сільськогосподарську техніку, авто, причепи та напівпричепи, що обліковуються на товаристві; первинних та інших документів щодо обліку руху активів всередині товариства, що підтверджують передачу товарно-матеріальних цінностей (далі також - ТМЦ) у використання в господарській діяльності, актів списання ТМЦ, лімітних карток на відпуск зі складу, наявність залишків ТМЦ, тощо; засвідчених обліково-сальдових відомостей по рахунках 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 44, 63, 64, 68, 70, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94 з відповідними субрахунками та позабалансових рахунків з деталізацією дат оприбуткування та списання ТМЦ на склад, у виробництво, реалізацію, оплату за період, що перевірявся, карток перелічених рахунків.

Однак в ході перевірки документи згідно переліку не були надані.

З огляду на наведене перевіряючі дійшли висновку про неможливість підтвердження вибуття запасів та наявність залишків на ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" , та припустили, що оскільки заявлена до бюджетного відшкодування сума ПДВ за серпень 2019 року, була сформована за рахунок придбаних активів з метою подальшого використання в господарській діяльності, то за відсутності проведеної інвентаризації неможливо підтвердити дотримання платником вимог п.п. 200.1, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України. У зв`язку з цим контролюючий орган вирішив відмовити платнику у відшкодуванні заявленої суми ПДВ з бюджету повністю.

24.12.2019 ГУ ДПС у Київській області на підставі цього акта перевірки прийняло податкове повідомлення-рішення форми В3 , яким відмовило ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" у бюджетному відшкодуванні на рахунок платника у банку по податковій декларації за звітний період серпень 2019 року (реєстр. №9215728471 від 20.09.2019) на суму ПДВ 16 361 747 грн.

Розглядаючи справу по суті, суд виходить з наступного.

В розумінні пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПК України) бюджетним відшкодуванням є відшкодування від`ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника.

За змістом п.п. 200.1, 200.2, 200.4 ст. 200 ПК України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

При від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Згідно з п. 200.7, 200.8 ст. 200 ПК України платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. До податкової декларації або уточнюючих розрахунків (в разі їх подання) платником податків додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування та оригінали митних декларацій.

Відповідно до п. 200.10 ст. 200 ПК України, у строк, передбачений абзацом першим пункту 76.3 статті 76 цього Кодексу, контролюючий орган проводить камеральну перевірку даних податкової декларації або уточнюючих розрахунків (в разі їх подання).

Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених пунктом 200.11 цієї статті, - за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, що проводяться відповідно до цього Кодексу.

Контролюючий орган має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку в разі, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від`ємного значення, сформованого за операціями: за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками; з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 року у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до статті 209 цього Кодексу. Рішення про проведення документальної перевірки має бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки (п. 200.11 ст. 200 ПК України).

Поряд з цим, пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 цього ж Кодексу визначено в якості підстави для проведення контролюючим органом документальної позапланової перевірки платника, - платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від`ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

У такому випадку документальна позапланова перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від`ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

В силу норм п. 200.14 ст. 200 ПК України якщо за результатами камеральної або документальної перевірки, контролюючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:

у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною контролюючим органом за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування;

у разі з`ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.

З наявних у справі матеріалів суд встановив, що 20.09.2019 ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" подало за місце обліку податкову декларацію з ПДВ за звітний період серпень 2019 року з відповідними додатками, де позивач задекларував: у рядку 19 Від`ємне значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення) показник у розмірі 28 705 196 грн., а в ряд. 20.2.1 Cума від`ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1 .3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку - 16 361 747 грн.

За наслідками проведеної відповідно до пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПК України документальної позапланової виїзної перевірки ГУ ДПС у Київській області не узгодила платнику таку заявлену ним до бюджетного відшкодування суму ПДВ та відмовило у бюджетному відшкодуванні повністю.

При цьому, як видно з наданих представниками сторін документів, ГУ ДПС у Київській області не зважаючи на висновки акта перевірки окремо податкове повідомлення-рішення форми В4 про зменшення ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" задекларованого у податковій декларації за серпень 2019 року суми ПДВ, в частині не включеній до ряд. 20.2.1 декларації, на підставі цього акта не приймало.

Дослідивши та проаналізувавши текст акта перевірки від 19.11.2019 суд встановив відсутність в акті чіткого переліку господарських операцій ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" з контрагентами, що увійшли до непідтвердженої в результаті перевірки суми заявленого бюджетного відшкодування за серпень 2019 року (16 361 747 грн.).

Між тим, позивач на виконання вимог ухвали про відкриття провадження у справі подав через канцелярію суду письмові пояснення щодо переліку господарських операцій, за рахунок яких ним було сформовано суму бюджетного відшкодування ПДВ 16 361 747 грн., разом із помісячними переліками операцій, засвідченими копіями первинних документів по таких операціях. Так, за змістом цих пояснень позивача та доданих до них переліків у табличному вигляді, суму від`ємного значення ПДВ, заявлене до бюджетного відшкодування в податковій декларації за звітний період серпень 2019 року, було сформовано за рахунок:

- від`ємного значення податку за травень 2018 року у розмірі 475 081,14 грн., сформованого в т.ч. за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ Тайтен Машинері Україна (операції з поставки запчастин для ремонту сільськогосподарської техніки та оренди сільськогосподарської техніки (сівалки), загальна сума ПДВ 47 732,21 грн.); ПП Укрпалетсистем (операція з поставки палива для сільськогосподарської техніки, сума ПДВ 66 736,64 грн.); ПрАТ КПМГ АУДИТ (операція з надання послуг аудиту фінансової звітності, сума ПДВ 93 818,73 грн.; ФОП ОСОБА_2 (операції з поставки засобів захисту рослин, загальна сума ПДВ 204 464,02 грн.); ТОВ Торговий дім Сан Ойл (операції з поставки палива для с/г техніки, загальна сума 12 205 грн.); ТОАВ Агромакс Груп (операції з поставки запчастин для с/г техніки, загальна сума ПДВ 5 227,43 грн.); ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" (операція з поставки мінеральних добрив, сума ПДВ 3 072 грн.);

- від`ємного значення податку за червень 2018 року у розмірі 286 656,95 грн., сформованого в т.ч. за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ Тайтен Машинері Україна (операції з поставки запчастин для ремонту с/г техніки, загальна сума ПДВ 50 894,97 грн.); ПП ПВФ Акс-Агро (операції з поставки запчастин для с/г техніки, загальна сума ПДВ 3 257,91 грн.); ТОВ Агромашсервіс (операції з поставки запчастин для с/г техніки, загальна сума ПДВ 3 996,63 грн.); ПП Укрпалетсистем (операція з поставки палива для с/г техніки, сума ПДВ 124 313,57 грн.); ТОВ Торговий дім Насіння (операція з поставки мінеральних добрив, сума ПДВ 7 693,46 грн.); ДП Київський експертно-технічний центр Держпраці (операції з надання послуг по проведенню експертизи стану безпеки промисловості, загальна сума ПДВ 11 302,77 грн.); ТОВ Торговий дім Сан Ойл (операції з поставки палива для с/г техніки, загальна сума ПДВ 12 243,84 грн.); ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" (операція з поставки мінеральних добрив, сума ПДВ 35 000 грн);

- від`ємного значення податку за липень 2018 року у розмірі 135 089,03 грн., сформованого в т.ч. за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ Торговий дім Сан Ойл (операція з поставки палива для с/г техніки, сума ПДВ 31 133,33 грн.); ПП ПВФ АКС-АГРО (операції з поставки запчастин для ремонту с/г техніки, загальна сума ПДВ 8 445,68 грн.); ТОВ Агромашсервіс (операції з поставки запчастин для с/г техніки, загальна сума ПДВ 3 768,32 грн.); ТОВ Тайтен Машинері Україна (операції з поставки запчастин для ремонту с/г та надання послуг з проведення технічного огляду с/г техніки, загальна сума ПДВ 4 159,62 грн.); ФОП ОСОБА_3 (операції з поставки запчастин для ремонту с/г техніки, загальна сума ПДВ 5 023,29 грн.); ПОСП ім. Шевченка (операція з надання послуг суборенди землі, сума ПДВ 5 000 грн.); ТОВ Торнадо (операція з поставки спецодягу сума ПДВ 15 208,38 грн.); ТОВ Аналит Прибор (операція з поставки запчастини для зерноочисного комплексу, сума ПДВ 36 034,09 грн.); ТОВ Розетка.УА (операції з поставки оргтехніки, загальну сума ПДВ 5 632,78 грн.); ПрАТ Київобленерго (операції з поставки електроенергії, загальна сума ПДВ 8 325,34 грн.)

- від`ємного значення податку за серпень 2018 року у розмірі 413 938,85 грн., сформованого за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ Тайтен Машинері Україна (операції з поставки запчастини для ремонту с/г техніки, загальна сума ПДВ 86 117,28 грн.); ТОВ Сільськогосподарське підприємство ШУПИКИ (операція з поставки пшениці, сума ПДВ 198 400 грн.); ТОВ Торговий дім Сан Ойл (операції з поставки палива для с/г техніки, загальна сума ПДВ 48 312,50 грн.); ПП Укрпалетсистем (операція з поставки палива для с/г техніки, сума ПДВ 81 109,07 грн.);

- від`ємного значення податку за вересень 2018 року у розмірі 1 719 005,93 грн., сформованого в т.ч. за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ Тайтен Машинері Україна (операції з поставки запчастин для ремонту с/г та надання послуг з ремонту с/г техніки, загальна сума ПДВ 36 807,15 грн.); ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" (операція з поставки мінеральних добрив, сума ПДВ 118 733,33 грн.); ПОСП ім. Шевченка (операції з поставки пшениці та надання послуг з суборенди землі, загальна сума ПДВ 244 722,11 грн.); СВК Мир (операції з поставки пшениці, загальна сума ПДВ 794 406,99 грн.); ФОП ОСОБА_2 (операція з поставки мінеральних добрив, сума ПДВ 308 000 грн.); ПП Укрпалетсистем (операція поставки палива для с/г техніки, сума ПДВ 140 143,33 грн.); ТОВ СП ШУПИКИ (операція з поставки пшениці, сума ПДВ 49 496,67 грн.);

- від`ємного значення податку за жовтень 2018 року у розмірі 1 364 215,36 грн., сформованого в т.ч. за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ АГРОМІКСТЕРРА (операції з поставки мінеральних добрив, загальна сума ПДВ 382 356 грн.); ПП Укрпалетсистем (операції з поставки палива для с/г техніки, загальна сума ПДВ 331 115,00 грн.); СВК Мир (операція з поставки пшениці, загальна сума ПДВ 156 600,00 грн.); ПрАТ Київобленерго (операція з поставки електроенергії, сума ПДВ 29 644,34 грн.); ПОСП ім. Шевченка (операція з надання послуг суборенди землі, сума ПДВ -11 273,37 грн.); ТОВ Торговий дім Сан Ойл (операції з поставки палива (бензину в асортименті) для с/г техніки, загальна сума ПДВ 63 520,83 грн.); ПП ПВФ АКС-АГРО (операції з поставки запчастин для с/г техніки, загальна суму ПДВ 12 894,84 грн.); ТОВ ЮС ВІЧІ (операції з надання послуг навантажувача, загальна суму ПДВ 33 950 грн.); ТОВ Тайтен Машинері Україна (операції з поставки запчастин для ремонту с/г та надання послуг з ремонту с/г техніки, загальна сума ПДВ 44 279,59 грн.); ТОВ Техноторг-Дон (операції з поставки запчастин, мастила та ін. рідин для авто, загальну суму ПДВ 6 651,85 грн.); ТОВ "ІНОЛ-ЕНЕРДЖІ" (операції з поставки природного газу для с/г техніки, загальна сума ПДВ 172 298,84 грн.); ТОВ "ПАНДА" (операція з поставки продукції для виплати орендної плати пайовикам в натуральній формі (а саме цукру білого та мішків), сума ПДВ 49 816,67 грн.); ТОВ "НФМ АГРО" (операція з поставки запчастини, сума ПДВ 3 341,11 грн.);

- від`ємного значення податку за листопад 2018 року у розмірі 890 009,71 грн., сформованого за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ Світанок (операція з поставки пшениці, сума ПДВ 373 333,53 грн.); ПОСП ім. Шевченка (операції з надання послуг з суборенди землі, сума ПДВ 400 000,01 грн.); ТОВ "ІНОЛ-ЕНЕРДЖІ" (операція з поставки природного газу для с/г техніки, сума ПДВ 36 840,06 грн.); ТОВ Агромакс Груп (операції з надання послуг ремонту с/г техніки, загальна сума ПДВ 35 419,08 грн.); ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" (операція з поставки палет, сума ПДВ 7 666,67 грн.); ТОВ Юс Вічі (операції з надання послуг навантажувача, загальна сума ПДВ 36 750 грн.);

- від`ємного значення податку за січень 2019 року у розмірі 197 805,67 грн., сформованого в т.ч. за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ Торговий дім Сан Ойл (операції з поставки палива для с/г техніки, загальна сума ПДВ 13 211,67 грн.); ПрАТ Миронівське ХПП (операція з надання послуг відповідального зберігання зерна, сума ПДВ 20 861,14 грн.); ТОВ Світанок (операції з поставки пшениці, загальна сума ПДВ 93 333,66 грн.); СФГ Лілія (операція з поставки пшениці, сума ПДВ 44 300 грн.); АО Еверлігал (операція з надання юридичних послуг, сума ПДВ 26 099,20 грн.);

- від`ємного значення податку за лютий 2019 року у розмірі 1 753 705,47 грн., сформованого в т.ч. за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ ЛНЗ (операції з поставки насіння кукурудзи, загальна сума ПДВ 334 528,96 грн.); ТОВ ЛИСАГРО ПЛЮС (операції з поставки мінеральних добрив, загальна сума ПДВ 323 930 грн.); ТОВ "ОЛСІДЗ БЛЕК СІ" , в особі філії Олійно-екстракційний завод , (операції з надання послуг сушки, очищення, аналізу та переробки насіння, загальна сума ПДВ 221 263,37 грн.); ПП ТД ХІМТРАНСАГРО (операція з поставки мінеральних добрив, сума ПДВ 219 166,67 грн.); ТОВ СПЕКТР-АГРО (операція з поставки насіння кукурудзи, сума ПДВ 164 943,80 грн.); ПП Укрпалетсистем (операція з поставки палива для с/г техніки, сума ПДВ 145 692,00 грн.); ПрАТ КПМГ АУДИТ (операція з надання послуг аудиту фінансової звітності, сума ПДВ 101 455 грн.); АО Еверлігал (операції з надання юридичних послуг, загальна сума ПДВ 51 622,89 грн.); СФГ Лілія (операція з поставки пшениці, сума ПДВ 47 888,33 грн.); ТОВ Іннарія (операції з поставки насіння кукурудзи, загальна сума ПДВ 33 401,70 грн.); ТОВ Торговий дім Сан Ойл (операції з поставки палива для с/г техніки, загальна сума ПДВ 21 775 грн.); ТОВ "ІНОЛ-ЕНЕРДЖІ" (операція з поставки природного газу для с/г техніки, сума ПДВ 18 658,49 грн.); ПрАТ Миронівське ХПП (операція з надання послуг відповідального зберігання зерна, сума ПДВ 18 842,32 грн.); ТОВ Грейт Плейнз Юкрейн (операції з поставки запчастин для с/г техніки, загальна сума ПДВ 21 642,79 грн.);

- від`ємного значення податку за березень 2019 року у розмірі 4 162 621,73 грн., сформованого в т.ч. за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ ЕКО-ІНТЕХМАРКЕТ (операції з поставки пшениці, загальна сума ПДВ 210 880,17 грн.); ТОВ ХОРСАГРО ІНВЕСТ (операції з поставки пшениці, загальна сума ПДВ 250 157,67 грн.); ПрАТ Лебединський насіннєвий завод (операція з поставки мінеральних добрив, сума ПДВ 264 935,85 грн.); ТОВ ІТРАНС (операції з надання транспортних послуг, загальна сума ПДВ 295 664,98 грн.); ТОВ Інтеграл-Агро (операції з поставки кукурудзи, загальна сума ПДВ 533 333,34 грн.); ТОВ АГРОТРАНСПОРТ Україна (операції з надання транспортних послуг, загальна сума ПДВ 422 283,40 грн.); ФГ Тікич (операція з поставки пшениці, сума ПДВ 304 999,80 грн.); ТОВ Торговий дім УКР-АГРО (операція з поставки мінеральних добрив, сума ПДВ 155 000,00 грн.); Агропромислове підприємство Протос ТОВ (операції з надання послуг по прийняттю/очищенню зерна, складських послуг, загальна сума ПДВ 14 975,31 грн.); ТОВ Центр даху (операція з поставки будівельних матеріалів, сума ПДВ 14 284,69 грн.); ТОВ Універсалюг (операція з надання послуг ветеринарного дослідження вантажу, сума ПДВ 8 550 грн.); ТОВ Пілот логістик (операції з надання транспортних послуг, загальна сума ПДВ 149 683,42 грн.); ТОВ Агробізнес-інвест (операція з поставки засобів захисту рослин, сума ПДВ 81 184,92 грн.); ТОВ Хімагроторг (операції з надання послуг по внесенню рідкого аміаку, загальна сума ПДВ 103 450,67 грн.);ТДА Алкалія (операції з поставки пшениці, загальна сума ПДВ 121 996,50 грн.); ТОВ Еко-Інтехмаркет (операції з поставки пшениці, загальна сума ПДВ 238 518,09 грн.); ТОВ Спецтранс агро (операції з надання транспортних послуг, загальна сума ПДВ 54 945,05 грн.); ТОВ "ЗАХІД АГРОБІЗНЕС" (операції з придбання засобів захисту рослин, загальна сума ПДВ 138 747,21 грн.); ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНСАГРО" (операція з поставки мінеральних добрив, сума ПДВ 15 659,46 грн.); СВК "РАССВЕТ" (операції з поставки пшениці, загальна сума ПДВ 369 651,66 грн.); ТОВ "СП ЮКОЙЛ" (операція з поставки паливно-мастильних матеріалів для с/г техніки, сума ПДВ 8 434,93 грн.); ТОВ Торговий дім Сан Ойл (операції з поставки палива для с/г техніки, загальна сума ПДВ 13 278,34 грн.); ТОВ "ОЛСІДЗ БЛЕК СІ" , в особі філії Термінал рослинних олій , (операції з переробки, сушіння та очищення насіння соняшнику, аналізу насіння соняшнику, загальна сума ПДВ 15 257,07 грн.);

- від`ємного значення податку за квітень 2019 року у розмірі 3 522 541,44 грн., сформованого в т.ч. за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ ЛИСАГРО ПЛЮС (операція з поставки мінеральних добрив, сума ПДВ 99 436,67 грн.); ТОВ СПЕЦТРАНС АГРО (операції з надання транспортних послуг, загальна сума ПДВ 186 038,91 грн.); СВК "РАССВЕТ" (операції з поставки кукурудзи, загальна сума ПДВ 244 247,76 грн.); ТОВ АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ (операції з поставки мінеральних добрив, загальна сума ПДВ 248 741,34 грн.); ТОВ АВТОКАР-777 (операції з надання транспортних послуг, загальна сума ПДВ 285 054,93 грн.); ТОВ ІТРАНС (операції з надання транспортних послуг, загальна сума ПДВ 309 882,45 грн.); ТОВ АГРОТРАНСПОРТ Україна (операції з надання транспортних послуг, загальна сума ПДВ 333 477,27 грн.); ФГ Єrop (операції з поставки кукурудзи, загальна сума ПДВ 726 254,34 грн.); ТОВ Тайтен Машинері Україна (операції з поставки запчастин для ремонту с/г техніки, а також з придбання с/г техніки (а саме самохідного оприскувача), загальна сума ПДВ 1 089 407,77 грн.);

- від`ємного значення податку за травень 2019 року у розмірі 373 874,78 грн., сформованого за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ПП Укрпалетсистем (операції з поставки палива для с/г техніки, загальна сума ПДВ 146 300,00 грн.); ТОВ Агроском Інтернешнл (операції з поставки мінеральних добрив, загальна сума ПДВ 123 089,79 грн.); ФГ Наша родина (операції з поставки пшениці а кукурудзи, загальна сума ПДВ 55 000,03 грн.); ТОВ Київська обласна ЕК (операція з поставки електроенергії, сума ПДВ 11 006,78 грн.); ТОВ Олсідз Транс Балк (операції з надання послуг митного оформлення, організації перевалки зерна, загальна сума ПДВ 38 478,18 грн.);

- від`ємного значення податку за червень 2019 року у розмірі 88 765,27 грн., сформованого за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ ОЛИС (операція з поставки с/г техніки (а саме зернового сепаратора), сума ПДВ 77 801,40 грн.; ТОВ Київська обласна ЕК (операція з поставки електроенергії, сума ПДВ 10 963,87 грн.);

- від`ємного значення податку за липень 2019 року у розмірі 1 047 888,57 грн., сформованого в т.ч. за операціями з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ АГРОПОСТАЧ - К (операції з поставки пшениці, загальна сума ПДВ 371 184,92 грн.); ПрАТ НВО Чернігівеліткартопля (операції з поставки пшениці, загальна сума ПДВ 156 478,00 грн.); ТОВ АГРОМАКС ГРУП (операції з надання послуг ремонту с/г техніки, загальна сума ПДВ 49 180,43 грн.); ТОВ Лівайн Торг (операції з поставки палива для с/г техніки, загальна сума ПДВ 9 833,33 грн.); ТОВ Торговий дім Сан Ойл (операції з поставки палива для с/г техніки, загальна сума ПДВ 29 455,33 грн.); ТОВ "УКРІНФОРМТРЕЙД" (операції з надання транспортних послуг, загальна сума ПДВ 19 491,80 грн.); ТОВ інститут Білоцерківцивільпроект (операції з надання послуг геодезії, загальна сума ПДВ 8 335 грн.); ТОВ Центр даху (операція з придбання будівельних матеріалів, сума ПДВ 8 365,01 грн.); ТОВ Компанія Ваговимірювальні системи (операція з придбання автомобілерозвантажувача, сума ПДВ 151 500 грн.); ПП Мазуртехсервіс (операції з придбання запчастин для зерносушильного комплексу, загальна сума ПДВ 50 052 грн.); ТОВ Тайтен Машинері Україна (операції з придбання запчастин для ремонту с/г техніки, загальна сума ПДВ 11 584,25 грн.); ТОВ Агроскоп Інтернешнл (операція з придбання мінеральних добрив, сума ПДВ 29 264,70 грн.); ПОСП Берегиня (операції з придбання пшениці, загальна сума ПДВ 37 266,68 грн.).

В якості документального підтвердження обставин вчинення господарських операцій з суб`єктами господарювання (постачальниками товарів, послуг і робіт), за наведеними переліками, позивач подав до суду засвідчені копії податкових накладних (з відмітками про реєстрацію таких в Єдиному реєстрі податкових накладних), виписаних постачальниками на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" , видаткових накладних, накладних на відпуск, актів виконаних робіт (здачі-прийняття виконаних робіт), актів надання послуг, рахунків-фактур на оплату електроенергії, платіжних доручень ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на оплату товарів, робіт і послуг, внутрішніх наказів про введення в експлуатацію придбаних основних засобів, актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, у т.ч. по операціях з:

- ТОВ "ПАНДА" (ІПН 311892510070), а саме були надані копії: податкової накладної №510 від 31.10.2018 на суму 298 900 грн. (в т.ч. ПДВ - 49 816,67 грн.); платіжного доручення ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 30.10.2018 №1544 на суму 298 900 грн. (з ПДВ), видаткових накладних від 13.11.2018 за №3830 і №3831, від 16.11.2018 за №3882 і №3883, складених на виконання договору №565 від 10.10.2014, щодо поставки ТОВ "ПАНДА" на адресу позивача партій товарів (цукру білого, мішків), - всього на загальну суму 298 900 грн. (з ПДВ);

- ТОВ Торговий дім Сан Ойл (ІПН 391971305675), а саме були надані копії: податкових накладних від 03.10.2018 №253 на суму 77 475 грн. (в т.ч. ПДВ 12 912,50 грн.), від 10.10.2018 №888 на суму 152 450 грн. (в т.ч. ПДВ - 25 408,33 грн.), від 26.10.2018 №2320 на суму 151 200 грн. (в т.ч. ПДВ - 25 200 грн.), від 04.07.2018 №377 на суму 186 800 грн. (в т.ч. ПДВ 31 333, 33 грн.), від 04.07.2019 №313 на суму 124 752 грн. (в т.ч. ПДВ 20 792 грн.), від 24.07.2019 №1818 на суму 51980 грн. (в т.ч. ПДВ 8 663,33 грн.); від 07.02.2019 №525 на суму 78 770 грн. (в т.ч. ПДВ 13 128,33 грн.), від 22.02.2019 №1787 на суму 25 990 грн. (в т.ч. ПДВ 4 331,67 грн.), від 26.02.2019 №2069 на суму 25 890 грн. (в т.ч. ПДВ 4 315 грн.), від 21.01.2019 №1628 на суму 52 780 грн. (в т.ч. 8 796,67 грн.), від 25.01.2019 №2004 на суму 26 490 грн. (в т.ч. ПДВ 4 415 грн.), від 06.03.2019 №481 на суму 26 890 грн. (в т.ч. ПДВ 4 481,67 грн.), від 12.03.2019 №983 на суму 25 890 грн. (в т.ч. ПДВ 4 315 грн.), від 20.03.2019 №1749 на суму 26 890 грн. (в т.ч. ПДВ 4 481,67 грн.), від 03.08.2018 №205 на суму 81 200 грн. (в т.ч. ПДВ 13 533,33 грн.) і від 30.08.2018 №2869 на суму 208 675 грн. (в т.ч. ПДВ 34 779,17 грн.), від 05.06.2018 №436 на суму 27 400 грн. (в т.ч. ПДВ 4 566,67 грн.), від 18.06.2018 №1912 на суму 40 063,02 грн. (в т.ч. ПДВ 7 677,17 грн.), від 04.05.2018 №369 на суму 67 750 грн. (в т.ч. ПДВ 11 291,67 грн.), від 29.05.208 №3222 на суму 5 480 грн. (в т.ч. ПДВ 913,33 грн.); видаткових накладних від 03.10.2018 №24 452, від 10.10.2018 №24 569, від 26.10.2018 №24 813, від 04.07.2018 №22 753, від 05.07.2019 №28946, від 24.07.2019 №29 228, від 07.02.2019 №26 496, від 22.02.2019 №326 720, від 26.02.2019 №26 755, від 22.01.2019 №26 196, від 25.01.209 №26 266, від 06.03.2019 №26 945, від 13.03.2019 №27 016, від 20.03.2019 №27 127, від 03.08.2018 №23 307, від 30.08.2018 №23 739, від 05.06.2018 №22 171, від 18.06.2018 №22 428, від 04.05.2018 №21 631, від 29.05.2018 №21 997, складених на виконання договору №ТД-178 від 17.03.2015 (за пред`явленням талону), щодо поставки Торговий дім Сан Ойл на адресу позивача партій бензину та дизельного палива; роздруківок електронних платіжних доручень ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 03.10.2018 №1401 на суму 77 475 грн. (з ПДВ), від 16.10.2018 №1482 на суму 152 450 грн. (з ПДВ), від 26.10.2018 №1533 на суму 151 200 грн. (з ПДВ), від 06.07.2018 №1016 на суму 186 800 грн. (з ПДВ), від 26.10.2018 №1533 на суму 151 200 грн. (з ПДВ), від 04.07.2019 №2546 на суму 124 752 грн. (з ПДВ), від 10.09.2019 №2827 на суму 51 980 грн. (з ПДВ), від 15.02.2019 №1890 на суму 39 385 грн. (з ПДВ), від 11.02.2019 №1890 на суму 39 385 грн. (з ПДВ), від 26.02.2019 №1933 на суму 25 890 грн. (з ПДВ), від 26.02.2019 №1932 на суму 25 990 грн. (з ПДВ), від 21.01.2019 №1822 на суму 58 780 грн. (з ПДВ), від 25.01.2019 №1832 на суму 58 780 грн. (з ПДВ), від 06.03.2019 №1993 на суму 26 890 грн. (з ПДВ), від 12.03.2019 №2004 на суму 25 890 грн. (з ПДВ), від 21.03.2019 №2028 на суму 26 890 грн. (з ПДВ), від 08.08.2018 №1195 на суму 81 200 грн. (з ПДВ), від 30.08.2018 №1263 на суму 104 337,50 грн. (з ПДВ), від 11.09.2018 №1300 на суму 104 337,50 грн. (з ПДВ), від 07.06.2018 №898 на суму 27 400 грн. (з ПДВ), від 19.06.2018 №951 на суму 46 063 грн. (з ПДВ), від 11.05.2018 №803 на суму 67 750 грн. (з ПДВ), від 30.05.2018 №855 на суму 5 480 грн. (з ПДВ), від 11.05.2018 №803 на суму 67 750 грн. (з ПДВ);

- ТОВ Лівайн Торг (ІПН 414493504633), а саме були надані копії: податкових накладних від 31.07.2019 №1000158 на суму 48 671,76 грн. (в т.ч. ПДВ 8 111,96 грн.) і від 31.07.2019 №1000159 на суму 10 328,24 грн. (в т.ч. ПДВ - 1 721,37 грн.); видаткової накладної від 31.07.2019 №0079/1000872, складеної на виконання договору поставки №153 від 03.05.2019, щодо поставки ТОВ Лівайн Торг на адресу позивача партій газу нафтового скрапленого та бензину (останнього в обсязі 1911,89 літрів) всього на загальну суму 64 153,27 грн. (з ПДВ); роздруківки електронного платіжного доручення ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" за №2542 від 01.07.2019 на суму 59 000 грн. (з ПДВ);

- ТОВ "ІНОЛ-ЕНЕРДЖІ" (ІПН 398654326559), а саме були надані копії: податкових накладних від 04.10.2018 №38 на суму 393 001,20 грн. (в т.ч. ПДВ 65 500,20 грн.), від 23.10.2018 №132 на суму 235 800,72 грн. (в т.ч. ПДВ - 39 300,12 грн.), від 31.10.2018 №229 на суму 157 200,48 грн. (в т.ч. ПДВ - 26 200,08 грн.), від 26.10.2018 №176 на суму 221 040,36 грн. (в т.ч. ПДВ - 36 840,06 грн.), від 31.10.2018 №230 на суму 26 750,28 грн. (в т.ч. ПДВ - 4 458,38 грн.), від 28.02.2019 №61 на суму 111 950,94 грн. (в т.ч. ПДВ 18 658,49 грн.), від 14.11.2018 №184 на суму 221 040,36 грн. (в т.ч. ПДВ 36 840,06 грн.); акта приймання-передачі природного газу №174 від 31.10.2018 щодо поставки ТОВ "ІНОЛ-ЕНЕРДЖІ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на підставі додаткової угоди №2 від 27.09.2018 до договору на постачання природного газу №62/2018-ПГ від 21.08.2018 природного газу імпортного походження в обсязі 60 тис. м.куб загальною вартістю 786 002,40 грн., акта приймання-передачі природного газу №284 від 31.10.2018 щодо поставки ТОВ "ІНОЛ-ЕНЕРДЖІ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на підставі додаткової угоди №4 від 31.10.2018 до договору на постачання природного газу №62/2018-ПГ від 21.08.2018 природного газу імпортного походження в обсязі 2,042 тис. м.куб загальною вартістю 26 750,28 грн., акта приймання-передачі природного газу №249 від 30.11.2018 щодо поставки ТОВ "ІНОЛ-ЕНЕРДЖІ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на підставі додаткової угоди №3 від 19.10.2018 до договору на постачання природного газу №62/2018-ПГ від 21.08.2018 природного газу імпортного походження в обсязі 32,077 тис. м.куб вартістю 393 906,20 грн. , акта приймання-передачі природного газу №72 від 28.02.2019 щодо поставки ТОВ "ІНОЛ-ЕНЕРДЖІ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на підставі додаткової угоди №8 від 24.01.2019 до договору на постачання природного газу №62/2018-ПГ від 21.08.2018 природного газу імпортного походження в обсязі 10,922 тис. м.куб вартістю 111 950,94 грн.; роздруківок електронних платіжних доручень ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 09.11.2018 №1576 на суму 157 200,48 грн. (з ПДВ), від 22.10.2018 №1497 на суму 235 800,72 грн. (з ПДВ), від 04.10.2018 №1405 на суму 393 001,20 грн. (з ПДВ), від 25.10.2018 №1525 (дата проведення платежу 26.10.2018) на суму 221 040,36 грн. (з ПДВ), від 09.11.2018 №1573 на суму 26 750,28 грн. (з ПДВ), від 12.03.2019 №2001 на суму 111 950,94 грн. (з ПДВ), від 14.11.2018 №1589 на суму 221 040,36 грн. (з ПДВ);

- ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" (ІПН 401649226503), а саме були надані копії: податкових накладних від 18.09.2018 №162 на суму 712 400 грн. (в т.ч. ПДВ 118 733,33 грн.), від 06.6.2018 №9 на суму 210 000 грн. (в т.ч. ПДВ 35 000 грн.) і від 14.05.2018 №42 на суму 18 432 грн. (в т.ч. ПДВ 3 072 грн.); видаткових накладних від 19.09.2018 №1948 і від 20.09.208 №1979 на загальну суму 712 400 грн. щодо поставки ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" тукосуміші в обсязі 52 тон; видаткової накладної від 07.06.2018 №1025 на суму 210 000 грн. (з ПДВ) щодо поставки ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" селітри аміачної в обсязі 30 тон; видаткової накладної від 16.05.2018 №915 на суму 18 432 грн. (з ПДВ) щодо поставки ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" сульфату магнію в обсязі 1,8 тони; роздруківок електронних платіжних доручень ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 18.09.2018 за №1354 на суму 712 400 грн. (з ПДВ), від 06.06.2018 за №895 на суму 210 000 грн. (з ПДВ), від 14.05.2018 за №803 на суму 18 432 грн. (з ПДВ);

- ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНСАГРО" (ІПН 425712610276), а саме були надані копії: податкових накладних від 26.02.2019 №12 на суму 1 315 000 грн. (в т.ч. ПДВ 219 166,67 грн.), від 27.03.2019 №53 на суму 93 956,75 грн. (в т.ч. ПДВ 15 659,46 грн.); видаткових накладних від 18.03.2019 №18, від 18.03.2019 №19, від 19.03.2019 №36, від 23.03.2019 №41, від 24.03.2019 №52, від 24.03.2019 №53, від 25.03.2019 №54, від 26.03.2019 №55, від 27.03.2019 №56, складених на виконання договору №19/02-19 від 19.02.2019, щодо поставки ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНСАГРО" на адресу позивача партій аміаку рідкого технічного в обсязі 107,145 тон всього на загальну суму 1 408 956,75 грн. (з ПДВ); роздруківок електронних платіжних доручень ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 25.02.2019 №1931 (дата проведення платежу 26.02.2019) на суму 1 315 000 грн. (з ПДВ) та від 03.04.2019 №2183 на суму 93 956,75 грн. (з ПДВ);

- ТОВ "ОЛСІДЗ БЛЕК СІ" (ІПН 373924926569), в особі своєї філії Олійно-екстракційний завод , а саме були надані копії: податкових накладних від 26.02.2019 №16 на суму 24 804,68 грн. (в т.ч. ПДВ - 4 134,11 грн.), від 26.02.2019 №15 на суму 1 302 710,76 грн. (в т.ч. ПДВ 217 118,46 грн.), від 28.02.2019 №28 на суму 64,79 грн. (в т.ч. ПДВ 10,80 грн.); акта здачі-приймання робіт (надання послуг) від 26.02.2019 №52 щодо здійснення робіт з сушіння та очищення соняшнику на користь ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на підставі договору №030551 від 19.12.2018; акта здачі-приймання робіт (надання послуг) від 26.02.2019 №4 щодо надання послуг з переробки насіння соняшнику на користь ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на підставі договору №030551 від 19.12.2018; акта здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28.02.2019 №71 щодо надання послуг з дослідження насіння соняшнику на олійність на користь ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на підставі договору №030551 від 19.12.2018; роздруківок електронних платіжних доручень ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 20.03.2019 №2004 на суму 24 804,68 грн. (з ПДВ), від 20.03.2019 №2005 на суму 1 302 710,76 грн. (з ПДВ), від 19.04.2019 №2294 на суму 64,79 грн. (з ПДВ);

- ТОВ "ОЛСІДЗ БЛЕК СІ" (ІПН 373924926569), в особі своєї філії Термінал рослинних олій , а саме були надані копії: податкових накладних від 31.03.2019 №36 на суму 67 962,42 грн. (в т.ч. ПДВ - 11 327,07 грн .), від 31.03.2019 №19 на суму 20 810,94 грн. (в т.ч. ПДВ 3 468,49 грн.) , від 31.03.2019 №39 на суму 2 642,56 грн. (в т.ч. ПДВ 440,43 грн.), від 31.03.2019 №47 на суму 130,80 грн. (в т.ч. ПДВ 21,80 грн.); акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 №8 щодо здійснення робіт з переробки насіння соняшнику на користь ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на підставі договору №030551 від 19.12.2018, вартістю 67 962,42 грн. (з ПДВ); акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 №111 щодо надання послуг з сушіння та очищення соняшнику на користь ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на підставі договору №030551 від 19.12.2018; акта здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2019 №127 щодо надання послуг з проведення досліджень насіння соняшнику на олійність на користь ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" на підставі договору №030551 від 19.12.2018; роздруківок електронних платіжних доручень ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 04.04.2019 №2199 на суму 67 962,42 грн. (з ПДВ), від 10.05.2019 №2356 на суму 2769 333,42 грн. (з ПДВ), від 04.04.2019 №2205 на суму 2 642,56 грн. (з ПДВ), від 19.04.2019 №2295 на суму 130,80 грн. (з ПДВ);

- ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" (ІПН 374743710137), а саме були надані копії: податкової накладної від 14.11.2018 №2 на суму 46 000 грн. (в т.ч. ПДВ 7 666,67 грн.); видаткової накладної від 27.11.2018 №Ер-00000129 на загальну суму 46 000 грн. щодо поставки ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" паливних гранул (палет) з деревини в обсязі 11 500 кг; роздруківки електронного платіжного доручення ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 14.11.2018 за №1582 на суму 46 000 грн. (з ПДВ);

- ТОВ "СП ЮКОЙЛ" (ІПН 318529508293), а саме були надані копії: податкової накладної від 07.03.2019 №589 на суму 50 608,93 грн. (в т.ч. ПДВ 8 434,82 грн.); видаткової накладної від 07.03.2019 №005446 на загальну суму 50 608,93 грн. щодо поставки ТОВ "СП ЮКОЙЛ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" моторних олій та мастила; роздруківки електронного платіжного доручення ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 14.03.2019 за №1999 на суму 50 608,93 грн. (з ПДВ);

- ТОВ "ЗАХІД АГРОБІЗНЕС" (ІПН 370229317161) а саме були надані копії: податкових накладних від 27.03.2019 №563 на суму 739 472,93 грн. (в т.ч. ПДВ 123 245,49 грн.) та від 27.03.2019 №564 на суму 93 010,32 грн. (в т.ч. ПДВ 15 501,72 грн.); видаткових накладних від 01.04.2019 №714 на загальну суму 739 4172,93 грн. (з ПДВ) та від 24.04.2019 №1421 на суму 93 010,32 грн. (з ПДВ) щодо поставки ТОВ "ЗАХІД АГРОБІЗНЕС" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" засобів захисту рослин; роздруківки електронного платіжного доручення ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 27.03.2019 за №2088 на суму 832 483,25 грн. (з ПДВ);

- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "РАССВЕТ" (ІПН 308170115133), а саме були надані копії: податкових накладних від 10.04.2019 №8 на суму 943 502,52 грн. (в т.ч. ПДВ 157 250,42 грн.), від 11.04.2019 №9 на суму 521 984,03 грн. (в т.ч. ПДВ 86 997,34 грн.), від 17.03.2019 №12 на суму 512 743,20 грн. (в т.ч. ПДВ 85 457,20 грн.), від 30.03.2019 №19 на суму 844 608 грн. (в т.ч. ПДВ 140 768 грн.), від 31.03.2019 №20 на суму 685 862,40 грн. (в т.ч. ПДВ 114 310,40 грн.), від 31.03.2019 №21 на суму 174 696,38 грн. (в т.ч. ПДВ 29 116,06 грн.); видаткових накладних від 10.04.2019 №39 на суму 943 502,52 грн. (з ПДВ), від 11.04.2019 №40 на суму 521 984,03 грн. (з ПДВ), від 17.03.2019 №22 на суму 512 743,20 грн. (з ПДВ), від 30.03.2019 №29 на суму 844 608 грн. (з ПДВ), від 31.03.2019 №30 на суму 685 862,40 грн. (з ПДВ), від 31.03.2019 №31 на суму 174 696,38 грн. (з ПДВ) щодо поставки СВК "РАССВЕТ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" кукурудзи 3-го класу та пшениці 2-го класу, врожаю 2018 року українського походження; роздруківок електронних платіжних доручень ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 17.05.2019 за №2379 на суму 450 000 грн. (з ПДВ), від 20.05.2019 за №2393 на суму 493 502,52 грн. (з ПДВ), від 18.04.2019 за №2266 на суму 521 984,03 грн. (з ПДВ), від 08.04.2019 за №2214 на суму 512 743,20 грн. (з ПДВ), від 08.04.2019 за №2215 на суму 844 608 грн. (з ПДВ), від 08.04.2019 за №2216 на суму 685 862,40 грн. (з ПДВ), від 08.04.2019 за №2217 на суму 174 696,38 грн. (з ПДВ);

- ТОВ "УКРІНФОРМТРЕЙД" (ІПН 143008712351), а саме були надані копії: податкових накладних від 16.07.2019 №332 на суму 47 347,20 грн. (в т.ч. ПДВ - 7 891,20 грн.), від 24.07.2019 №552 на суму 37 828,80 грн. (в т.ч. ПДВ 6 304,80 грн.), від 25.07.2019 №591 на суму 13 395,60 грн. (в т.ч. ПДВ 2 232,60 грн.), від 26.07.2019 №623 на суму 18 379,20 грн. (в т.ч. ПДВ 3 063,20 грн.); актів надання послуг від 16.07.2019 №1350542, від 24.07.2019 №1352475, від 25.07.2019 №1352585, від 26.07.2019 №1352719 щодо надання ТОВ "УКРІНФОРМТРЕЙД" на користь ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" послуг по перевезенню пшениці у певних обсягах за визначеними маршрутами, на підставі договору №УК01072019 від 01.07.2019; роздруківок електронних платіжних доручень ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 24.07.2019 за №2646 на суму 47 347,20 грн. (з ПДВ), від 31.07.2019 №2661 на суму 37 828,80 грн. (з ПДВ), від 26.07.2019 №2661 на суму 13 395,60 грн., від 05.08.2019 №2676 на суму 18 379,20 грн. (з ПДВ);

- ТОВ "НФМ АГРО" (ІПН 392060704660), а саме були надані копії: податкової накладної від 31.10.2018 №4240 на суму 20 046,67 грн. (в т.ч. ПДВ 3 341,11 грн.); видаткової накладної від 31.10.2018 №РН-0041255 на суму 20 046,67 грн. (з ПДВ) щодо поставки ТОВ "СП ЮКОЙЛ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" запчастини; роздруківки електронного платіжного доручення ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" від 01.11.2018 за №1556 на суму 20 046,67 грн. (з ПДВ).

За змістом п. 185.1 ст. 185 ПК України об`єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з: постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, та постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій, зокрема, з: придбання або виготовлення товарів та послуг; придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності).

За загальними правилами ст. 187 ПК України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг.

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 ПК України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Пунктом 198.6 ст. 198 ПК України встановлено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Водночас в силу норм п. 44.1 ст. 44 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-ХIV (далі - Закон №996-ХIV).

Відповідно до ст. 1 цього Закону в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин, первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення, а господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

За змістом ч. 1 та 2 ст. 9 Закону №996-ХIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

При цьому, неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

У свою чергу, згідно ч. 3 ст. 9 цього Закону інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Зі змісту наведених норм права можна дійти висновків про те, що правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування податкового кредиту наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності, що пов`язані з рухом активів, зміною зобов`язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, що має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами.

Аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту. При цьому в первинних документах, які є підставою для бухгалтерського обліку, фіксуються дані лише про фактично здійснені господарські операції.

Тобто, наслідки для податкового обліку створює лише фактичний рух активів, що є обов`язковою умовою для формування об`єкту оподаткування податком на прибуток та податкового кредиту.

Дані висновки суду не суперечать правовій позиції Верховного Суду, що була сформована ним у тексті постанов від 19.03.2019 у справі №826/9534/17, від 26.02.2019 у справі №826/1536/18, від 11.12.2018 у справі №804/6942/16 за наслідками проведення правового аналізу норм ПК України та Закону №996-ХIV.

За змістом акта перевірки (а саме стор. 2 - 3, 21 - 31 такого акта) аналогічні первинні документи (окрім документів по операції з ТОВ "НФМ АГРО" ) були надані платником під час перевірки, та окрім того платник надав перевіряючим договори з постачальниками товарів і послуг, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості по рах. 631 Розрахунки з вітчизняними покупцями , інші документи за переліком на стор. 2 - 3 акта.

При цьому, посилання контролюючого органу на обставини вручення перевірюючими уповноваженим представникам платника під час проведення документальної перевірки письмового запиту про надання документів (вих. №7007/10/10-36-04-02 від 07.11.2019) та не надання платником первинних та інших документів на виконання такого запиту, а також документів по господарській операції з контрагентом ТОВ "НФМ АГРО" свого документального підтвердження у матеріалах справи не знайшли (зокрема, у вигляді оформленого відповідно до п. 85.6 ст. 85 ПК України акта про відмову платника від надання тих чи інших документів на запит контролюючого органу, та/або детального опису отриманих від платника первинних та інших документів, засвідченого самим платником (п. 85.7 ст. 85 цього ж Кодексу)).

За наслідками дослідження поданих до перевірки документів перевіряючі сформували зауваження лише до змісту окремих первинних документів, а саме: до текстів видаткових накладних по операціях з контрагентами ТОВ "ПАНДА" та ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" (у текстах видаткових накладних постачальників ніби то були зазначені реквізитів інших договорів, ніж тих, що були надані перевіряючим).

В ході розгляду судом цієї справи дані твердження контролюючого органу свого документального підтвердження наявними матеріалами справи також не знайшли. А саме всупереч встановленого ст. 85 ПК України порядку отримання від платника документів під час перевірки, що стосуються предмету такої перевірки, та порядку оформлення результатів документальної перевірки юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 №727, відповідач не подав до суду копії документів (договорів), що засвідчують обставини неправильного оформлення видаткових накладних по операціях позивача з контрагентами ТОВ "ПАНДА" та ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" .

Водночас суд встановив, що до змісту первинних документів по операціях ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" з іншими контрагентами-постачальниками, так і до повноти оформлення таких господарських операцій зауваження у працівників контролюючого органу були відсутні.

Натомість контролюючий орган піддав сумніву реальність (товарність) господарських операцій позивача з наступними контрагентами - ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНСАГРО" , ТОВ Торговий дім Сан Ойл , ТОВ Торговий дім Інол-Енерджі , СВК "РАССВЕТ" , ТОВ "ЗАХІД АГРОБІЗНЕС" , ТОВ Лівайн Торг , ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" , ТОВ "СП ЮКОЙЛ" , ТОВ "НФМ АГРО" , ТОВ "ПАНДА" , ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" , ТОВ "УКРІНФОРМТРЕЙД" , ТОВ "ОЛСІДЗ БЛЕК СІ" у зв`язку з отриманням від структурного підрозділу довідки щодо ризиків заявленої до відшкодування з бюджету суми ПДВ та/або формування від`ємного значення податку (наявна у матеріалах справи) та іншої інформації, за змістом яких названі вище контрагенти ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" є фігурантами у кримінальних провадженнях, щодо яких проводиться досудове розслідування.

У силу приписів норм ч. 1 ст. 72, ч. 1 ст. 73 і ч. 1 ст. 75 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

При цьому, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а достовірними ті, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

У силу норм ч. 1 і 2 ст. 77 цього ж Кодексу кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Під час судового розгляду справи в суді відповідач не подав до суду належні документальні докази існування описаних в тексті акта кримінальних проваджень та інформації про стан їх розслідування. Крім того, описи фабул окремих кримінальних проваджень, що наведені в тексті акта перевірки, не дають підстави для висновків про неможливість вчинення тих чи інших господарських операцій за участю ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" . У зв`язку з цим суд відхиляє як документально необгрунтовані висновки контролюючого органу про нереальність господарських операцій з наведених мотивів.

Разом з тим, суд дослідивши надані позивачем первинні та розрахункові документи по операціям вчиненим ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" з контрагентами-постачальниками (а саме з ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНСАГРО" , ТОВ Торговий дім Сан Ойл , ТОВ Торговий дім Інол-Енерджі , СВК "РАССВЕТ" , ТОВ "ЗАХІД АГРОБІЗНЕС" , ТОВ Лівайн Торг , ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" , ТОВ "СП ЮКОЙЛ" , ТОВ "НФМ АГРО" , ТОВ "ПАНДА" , ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" , ТОВ "УКРІНФОРМТРЕЙД" , ТОВ "ОЛСІДЗ БЛЕК СІ" ), тобто щодо яких у контролюючого органу під час перевірки виникли сумніви у реальності таких операцій, дійшов висновку про підтвердження такими первинними документами обставин вчинення господарських операцій між названими сторонами, окрім наступних операцій:

- операції з поставки ТОВ "ІНОЛ-ЕНЕРДЖІ" на адресу ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" партії природного газу імпортного походження в обсязі 18 тис. м.куб. згідно податкової накладної від 26.10.2018 №176 на суму 221 040,36 грн. (в т.ч. ПДВ - 36 840,06 грн .), як такої що не підтверджена відповідним актом приймання-передачі газу у зазначеному обсязі;

- операції з поставки ТОВ Лівайн Торг бензину в обсягах 1649,89 та 350,11 літрів (всього 2000 літрів) згідно податкових накладних від 31.07.2019 №1000158 на суму 48 671,76 грн. (в т.ч . ПДВ 8 111,96 грн .) та від 31.07.2019 №1000159 на суму 10 328,24 грн. (в т.ч. ПДВ 1 721,37 грн.) , як таких що виписані на підставі видаткової накладної від 31.07.2019 №0079/1000872 з іншим обсягом поставки (1911,89 літрів);

- операції з надання ТОВ "ОЛСІДЗ БЛЕК СІ" послуг щодо зберігання олії згідно податкової накладної від 31.03.2019 №19 на суму 20 810,94 грн. (в т.ч. ПДВ 3 468,49 грн. ), як таку, що не підтверджена належним документом - відповідним актом за фактом надання послуги, та таку, що виписана за відсутності документу по першій події: акта надання послуг чи платіжного документу з відомостями про проведення платежу.

Таким чином, за наслідками дослідження та аналізу поданих позивачем до матеріалів справи первинних і розрахункових документів, у контексті висвітлених в акті перевірки зауважень та мотивів контролюючого органу, суд дійшов висновку, що правомірність висновків акта про завищення платником (позивачем) заявленої до відшкодування з бюджету суми ПДВ за серпень 2019 року лише в частині суми 50 141,88 грн.

Що стосується інших доводів контролюючого органу, покладених в основу висновків про завищення від`ємного значення податку за серпень 2019 року на 1 762 500 грн. та відмову у бюджетному відшкодування, то суд оцінює їх як безпідставні з огляду на наступне:

1) відповідно до норм п. 192.1, ст. 192 ПК України, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов`язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов`язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок; б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв`язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов`язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.

Дослідивши та проаналізувавши зміст наданих позивачем договорів, первинних та інших документів по взаємовідносинам ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" з ТОВ Робін Груп (зокрема: податкової накладної від 28.12.2018 №176, додаткових угод від 14.03.2019 про розірвання договорів поставки сільськогосподарської продукції та відповідального зберігання, датованих 28.12.2018, накладної №1 щодо повернення постачальнику товару від 14.03.2019, акта повернення продукції від 14.03.2019, оборотно-сальдової відомості та картки по рах. 27, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 14.03.219 №2 до податкової накладної від 28.12.2018 №176) суд дійшов висновку, що обставина повернення ТОВ "РУБІН ГРУП" (покупцем) позивачу, як постачальнику, в березні 2019 року товару (с/г продукції) документально оформлена. При цьому, оскільки на момент повернення товару (14.03.2019) зобов`язання ТОВ "РУБІН ГРУП" по оплаті товару ще не були виконані, то строк дії договору поставки №081218 сільськогосподарської продукції врожаю 2018 року на той час ще не закінчився.

А тому за наслідком повернення ТОВ "РУБІН ГРУП" 14.03.2019 ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" товару, попереднього поставленого на підставі договору поставки №081218 сільськогосподарської продукції врожаю 2018 року від 28.12.2018, у позивача відповідно до норм п. 192.1 ст. 192 ПК України виникло право на корегування даних податкової накладної від 28.12.2018 №176 та відповідно на зменшення розміру податкових зобов`язань з ПДВ у періоді березень 2019 року;

2) з текстів акта перевірки та заяв по суті позивача суд встановив, що на момент проведення документальної перевірки на ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" інвентаризація активів перед складенням фінансової звітності за 2018 рік (станом на кінець року) проведена не була, що є порушенням п. 12 Порядку подання фінансової звітності (далі - Порядок №419), затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419.

У зв`язку з цим перевіряючі вручили уповноваженим представникам Товариства письмовий запит (вимогу) вих. №7352/10/10/36-04-02-10 від 11.11.2019 про проведення у термін проведення документальної перевірки (строк якої закінчувався 12.11.2019, без можливості продовження такого) інвентаризації залишків товарно-матеріальних цінностей, у присутності інспекторів ГУ ДПС у Київській області.

У відповідь ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" своїм листом вих. 2-юр/2019 від 12.11.2019 повідомило про неможливість проведення інвентаризації у зазначений термін та з посиланням на інші мотиви висловило свою позицію щодо недоцільності проведення інвентаризації всіх ТМЦ в рамках проведеної документальної перевірки.

Стосовно цього суд зазначає, що в силу положень норм розд. V Податок на додану вартість ПК України наявність у платника права на отримання бюджетного відшкодування суми ПДВ не ставиться у взаємозалежність від обставини проведення ним у себе обов`язкової річної інвентаризації активів і зобов`язань.

Поряд з цим, в силу норм п. 198.5 ст. 198 ПК України платник податку зобов`язаний нарахувати податкові зобов`язання виходячи з бази оподаткування (п. 189.1 ст. 189 ПК України) за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

У разі якщо на момент перевірки платника податку контролюючим органом в акті вибіркової (часткової) інвентаризації, проведеної платником податку на вимогу такого органу, виявлено нестачу придбаних таким платником товарів (крім випадку, якщо така нестача обумовлена знищенням внаслідок дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідно до законодавства), такі товари вважаються використаними платником податку в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Відповідно до пп. 20.1.19 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Аналіз наведених норм Кодексу дає підстави для висновків, що проведення інвентаризації має здійснюватися саме платником, а контролюючий орган може лише вимагати її проведення. Водночас, нестача придбаних товарів має бути виявлена в результаті інвентаризації, яка здійснена під час проведення перевірки, у межах якої вона була призначена (ініційована).

За змістом наведених норм платник податку зобов`язаний самостійно нарахувати податкові зобов`язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПК України, за товарами, під час придбання яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Під положенням зазначеної статті підпадають і ті товари, нестачу яких виявлено за результатами проведеної вибіркової (часткової) інвентаризації, проведеної платником податку на вимогу контролюючого органу.

Таким чином, проведення платником податку на вимогу контролюючого органу під час проведення податкової перевірки інвентаризації товарів є єдиним встановленим законом засобом доказування нестачі чи наявності товарів у платника податку і, відповідно, використання чи невикористання платником податку таких товарів в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Положення пп. 20.1.19 п. 20.1 ст. 20, п. 198.5 ст. 198 ПК України вказують на те, що контролюючий орган наділений правом вимагати проведення інвентаризації під час здійснення ним відповідної перевірки з метою використання отриманих відомостей в межах цієї ж перевірки.

Згідно п. 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом від 02.09.2014 №879 Міністерства фінансів України, проведення інвентаризації є обов`язковим на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін та в обсязі, зазначених у належним чином оформленому документі цих органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа.

Аналізуючи зміст тексту листа ГУ ДПС у Київській області вих. №7352/10/10/36-04-02-10 від 11.11.2019 суд дійшов висновку, що вимога контролюючого органу щодо проведення на ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" інвентаризації товарно-матеріальних цінностей загалом виходила за межі предмету документальної перевірки. Оскільки як було встановлено судом заявлена до бюджетного відшкодування сума ПДВ була сформована за результатами господарських операцій з конкретними контрагентами-постачальниками.

Крім того, вимога щодо проведення інвентаризації ТМЦ була пред`явлена платнику (позивачу) у передостанній день перевірки. При цьому, пояснення з питання, чому така письмова вимога про проведення інвентаризації не була пред`явлена платнику раніше, відповідач суду не надав.

Наведені вище обставини у сукупності дають суду підстави для висновків, що інвентаризація ТМЦ з метою використання результатів такої при проведення перевірки ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" не була проведена з вини контролюючого органу та, що сама по собі обставина не проведення такої інвентаризації не може бути покладена в основу рішення про відмову платнику у бюджетному відшкодування в повному обсязі.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною другою ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

У силу ч.ч. 1 та 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, перевіривши та проаналізувавши матеріали справи і надані сторонами докази за правилами, встановленими ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства України, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову .

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат за наслідками розгляду справи по суті, суд дійшов висновків про наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог (ч. 3 цієї ж статті Кодексу).

Наявним у матеріалах справи платіжним дорученням від 18.03.2020 №3897 підтверджено, що ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" під час звернення до суду з вказаними позовом сплатило судовий збір у розмірі 21 020 грн. Відтак, враховуючи суть та розмір заявлених і фактично задоволених позовних вимог, суд вказує про присудження на користь позивача судових витрат у розмірі 20 969,28 грн. за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Згідно з ч. 1 ст. 132 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Частиною третьою ст. 132 цього Кодексу встановлено, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) сторін та їхніх представників, що пов`язані із прибуттям до суду; 3) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз; 4) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 5) пов`язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 134 Кодексу адміністративного судочинства України, для цілей розподілу судових витрат:

Розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

Розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат, учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. (ч. 4 ст. 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи (ч. 5 ст. 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

У разі недотримання вимог частини п`ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення не співмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. (ч.ч. 6, 7 ст. 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

Відповідно до ч. 7 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. За відсутності відповідної заяви або неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору (у випадках, коли відповідно до закону досудове вирішення спору є обов`язковим) та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинились (ч. 9 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України).

З аналізу наведених правових норм вбачається, що документально підтверджені судові витрати підлягають компенсації стороні, яка не є суб`єктом владних повноважень та на користь якої ухвалене рішення, за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень. При цьому, склад та розміри витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі.

На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

Даний висновок узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постановах від 21.03.2018 у справі №815/4300/17, від 11.04.2018 у справі №814/698/16, 27.06.2018 у справі №826/1216/16.

Так, на підтвердження понесення позивачем витрат на професійну правничу допомогу його представником надано суду копії таких документів: договору №28/02-01 про надання правової допомоги від 28.02.2020; додаткової угоди №2 від 12.03.2020 до договору про надання правової допомоги №28/02-01 від 28.02.2020; акта приймання-передачі наданої правової допомоги згідно додаткової угоди №2 до договору про надання правової допомоги №28/02-01 від 28.02.2020, датованого 10.07.2020; платіжного доручення від 24.06.2020 №4331 на суму 19 650 грн.; платіжного доручення від 21.07.2020 №219 на суму 19 650 грн.

За змістом до договору про надання правової допомоги №28/02-01 від 28.02.2020 Адвокатське об`єднання ОМП взяло на себе зобов`язання надавати клієнту - ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" правову допомогу з певних питань, а також представництва прав та інтересів клієнта в судах всіх інстанцій. Ціна договору визначається сторонами у додаткових угодах.

12.03.2020 представниками названих сторін було підписано додаткову угоду №2 до зазначеного договору про надання правової допомоги, за умовами якого Адвокатське об`єднаня надає клієнту правову допомогу із супроводження клієнта в Окружному адміністративному суді міста Києва справи №640/7721/20 про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 24.12.2019 №0001230402, з урахуванням підготовки та подання позовної заяви і всіх додаткових документів, розробки стратегії та тактики судового представництва, подання до і після відкриття судом провадження у справі необхідних процесуальних документів, участі у судових засіданнях, тощо.

Згідно п. 2 такої додаткової угоди вартість описаної правової допомоги складає 39 300 грн., без ПДВ. При цьому, розрахунок вартості правової допомоги у наведеному розмірі в тексті додаткової угоди відсутній.

Виплата за послуги, зазначені у п. 1 цієї додаткової угоди, здійснюється клієнтом шляхом внесенні 50% передплати по безготівковому розрахунку на розрахунковий рахунок Адвокатського об`єднання, протягом 10 робочих днів з дня виставлення відповідного рахунку.

Згідно текстів платіжних доручень від 24.06.2020 і 21.07.2020 ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" перерахувало на рахунок Адвокатського об`єднання ОМП суми коштів по 19 650 грн., всього загалом 39 300 грн., без ПДВ в якості авансового платежу та оплати за надання правової допомоги згідно додаткової угоди №2 до договору №28/02-01 від 28.02.2020 згідно рахунків-фактур №03.20-136 від 13.03.2020 і №07.20-074 від 20.07.2020.

Згідно тексту акта приймання-передачі правової допомоги від 10.07.2020 Адвокатське об`єднання надало Товариству правову допомогу за наступними видами послуг: 1) підготовка та подання позовної заяви у справі №640/7721/20, кількість годин - 5; 2) збір доказів та ін. матеріалів для обгрунтування позиції позивача, які долучені як додатки до позовної заяви, кількість годин - 8; 3) підготовка письмового пояснення щодо переліку господарських операцій, за рахунок яких сформовано суму бюджетного відшкодування, кількість годин - 5; 4) підготовка та подання відповіді на відзив відповідача, кількість годин - 5, 5) підготовка та подання заперечення на відповідь на відзив, кількість годин - 5; 6) розробка стратегії та тактики судового представництва у справі, кількість годин - 3; 7) підготовка та подання процесуальних заяв клопотань у справі, кількість годин - 5; 8) представництво адвокатом інтересів клієнта у судових засіданнях, кількість годин - 5.

Всього за цим актом вартість наданої правової допомоги склала 39 300 грн. з урахуванням витрат часу на надання послуг - 41 год.

Дослідивши та проаналізувавши зміст перелічених вище документів у сукупності та беручи до уваги наявні у справі матеріали, суд виявив відсутність жодних документів (наприклад, актів), що свідчать про передачу-прийняття сторонами результатів послуг у вигляді готових проектів позовної заяви, відповіді на відзив, клопотання про відкладення розгляду справи (вх. №03-14/07678/20 від 20.05.2020), пояснень з переліками господарських операцій (вх. №03-14/69368/20 від 22.05.2020), стратегії та тактики супроводження справи, а також передачу товариством певних бухгалтерських та інших документів до Адвокатського об`єднання.

Між тим, за змістом наявних у справі №640/7721/20 матеріалів такі процесуальні документи як: позовна заява, відповідь на відзив, клопотання про відкладення розгляду справи (вх. №03-14/07678/20 від 20.05.2020), пояснення з переліками господарських операцій (вх. №03-14/69368/20 від 22.05.2020), а також копії поданих до суду разом ними документів були підписані та засвідчені однією особою - директором Товариства Мартинюк Л.П. Відмітки про те, що зазначені проекти документів були підготовлені (оформлені) третіми особами в текстах таких відсутні.

Поряд з цим, матеріалами справи підтверджується представництво інтересів ТОВ "КІВШОВАТА АГРО" працівником Адвокатського об`єднання - адвокатом Галицьким І.В. лише з 10.07.2020 (дата виписки ордеру серії КВ №476776 на надання правової допомоги).

Суд встановив, що адвокат представляв інтереси Товариства в якості його представника у судових засідання у справі, що відбулися 13.07.2020, 27.07.2020, 14.09.2020, 28.09.2020 19.10.2020 і 02.11.2020. Загальна тривалість всіх перелічених судових засідань за участю адвоката склала приблизно 105 хв. (тобто, 1 год. 45 хв.).

Також за змістом матеріалів справи названою особою, як представником позивача, були підписані та подані до суду наступні документи: заява про зміну позовних вимог від 13.07.2020, клопотання від 24.07.2020 про приєднання доказів до матеріалів справи (а саме документів на підтвердження понесених позивачем витрат на правову допомогу, що були описані вище по тексту цього судового рішення), клопотання від 02.09.2020 про виклик спеціаліста, клопотання від 25.09.2020 про виклик свідка.

Враховуючи вище наведене суд приходить до висновку про наявність підстав для відшкодування позивач витрат, понесених у зв`язку з наданням правничої допомоги, в частині суми 4 792,70 грн. (з них: 1 год. 45 хв. - представництва адвокатом інтересів позивача у судових засіданнях у справі; 3 год. 15 хв. - у зв`язку з підготовкою до суду процесуальних документів, починаючи з 13.07.2020), з урахуванням визначеної згідно акта приймання-передачі наданої правової допомоги вартості послуг адвоката за годину - 958,54 грн.

Керуючись статтями 2, 5-11, 19, 72-77, 90, 132, 134, 139, 241-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю КІВШОВАТА АГРО (код ЄДРПОУ 35325532, адреса: 09543, Київська обл., Таращанський р-н, с. Ківшовата, вул. Свободи, 67) до Головного управління ДПС у м. Київській області (ідентифікаційний код 43141377, адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5а) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Київській області від 24.12.2019 №0001230402 щодо відмови товариству з обмеженою відповідальністю КІВШОВАТА АГРО (код ЄДРПОУ 35325532) у бюджетному відшкодуванні податку на додану вартість в частині суми 16 311 605,12 грн.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю КІВШОВАТА АГРО (код ЄДРПОУ 35325532, адреса: 09543, Київська обл., Таращанський р-н, с. Ківшовата, вул. Свободи, 67) судові витрати по оплаті судового збору у розмірі 20 969,28 грн. (двадцять тисяч дев`ятсот шістдесят дев`ять гривень 28 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у м. Київській області (ідентифікаційний код 43141377, адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5а).

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю КІВШОВАТА АГРО (код ЄДРПОУ 35325532, адреса: 09543, Київська обл., Таращанський р-н, с. Ківшовата, вул. Свободи, 67) судові витрати на правничу допомогу у розмірі 4 792,70 грн. (чотири тисячі сімсот дев`яносто дві гривні 70 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у м. Київській області (ідентифікаційний код 43141377, адреса: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5а).

Рішення набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Т.О. Скочок

Дата ухвалення рішення 29.03.2021
Зареєстровано 31.03.2021
Оприлюднено 01.04.2021

Судовий реєстр по справі 640/7721/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.07.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 09.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.05.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.05.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 29.03.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 13.04.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону