ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/17089/16-ц

УХВАЛА

30 березня 2021 року м. Одеса

Приморський районний суд міста Одеси під головуванням судді Єршової Л.С., розглянувши заяву відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, ОСОБА_1 щодо зміни правовідносин з юридичною особою Приморським районним судом м. Одеса, як державним органом, ЄГРПОУ 02892942, з ОСОБА_3 у своїй особистій якості ,

ВСТАНОВИВ:

Приморським районним судом м. Одеси під головуванням судді Єршової Л.С. слухається цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

29.03.2021 року ОСОБА_1 подала до суду безвідкличну процесуальну заяву повідомлення-заяву про зміну статусу, правосуб`єктності та правовідносин , зареєстровану за вх. №34989/21, в якій вона забороняє суду використовувати та обробляти її персональні дані з моменту повідомлення про зміну правовідносин! А саме будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача); звертатися усно або письмово до неї: сторона "відповідач", ОСОБА_4 ; ОСОБА_1 ; ОСОБА_1 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ;"пані";"клієнт "/особа ; вимагає відновлення, реалізації та захисту закріплених Конституцією України та чинним законодавством її прав і інтересів та визнання за нею статусу громадянки відповідно до її волі; визнати поновлені її права і обов`язки Громадянки в статусі Громадянки держави Україна, Республіки Союза РСР; від розпорядника персональних даних: а) знеособлення персональних даних володільця персональних даних , тобто, вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу; б) ндивідуально повідомити суб`єкт персональних даних, про виконання вимоги, щодо знеособлення персональних даних володільця персональних даних; подальші правовідносини будувати на підставі цього повідомлення - заяви про зміну правовідносин; будувати правовідносини на підставах визначених ст. 11 ЦК та актів цивільного законодавства: ЗУ Про прийняття Конституції України та введення її в дію , ЗУ Про правонаступництво України ; звертатися до неї устно або письмово виключно Людина в статусі ОСОБА_12 .

Зазначена заява адресована ОСОБА_3 у своїй особистій якості до Приморського районного суду м. Одеса як державного органу ЄГРПОУ 02892942 та у ній ОСОБА_1 заявляє своє право на зміну правовідносин з юридичною особою Приморським районним судом м. Одеса, як державним органом, ЄГРПОУ 02892942, з ОСОБА_3 у своїй особистій якості .

Відповідно до ст. 174 ЦПК України при розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються цим Кодексом або судом у передбачених цим Кодексом випадках. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи. Суд може зобов`язати державний орган чи орган місцевого самоврядування подати відповідну заяву по суті справи (крім позовної заяви). Суд може дозволити учаснику справи подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи, якщо визнає це за необхідне.

Згідно з ст. 182 ЦПК України при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлено - він встановлюється судом.

Відповідно до ст. 183 ЦПК України будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву чи клопотання або заперечення проти них, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); 2) найменування суду, до якого вона подається; 3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі; 4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника; 5) підстави заяви (клопотання, заперечення); 6) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви (клопотання, заперечення); 7) інші відомості, що вимагаються цим Кодексом.

Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб`єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

Письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.

До заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження).

Учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд.

Суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

Таким чином, враховуючи приписи ЦПК України учасники справи мають право подавати суду заяви по суті справи.

Будь-які інші звернення громадян, які не стосуються предмета спору, судом за приписами ЦПК України не розглядаються, а розглядаються органами державної влади, місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, засобами масової інформації, посадовими особами в порядку, визначеному Законом України Про звернення громадян .

Судом встановлено, що подана ОСОБА_1 заява не відповідає вимогам ст.ст. 174, 183 ЦПК України. Назва, зміст і предмет заяви не узгоджуються між собою, неузгодженість мотивації та вимог звернення не відповідає принципу правової визначеності, з заяви не вбачається кому вона адресована, яке питання по суті спору (стягнення заборгованості за кредитним договором) у ній порушується.

Суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої статті 183 ЦПК України, повертає її заявнику без розгляду (ст.183 ч.4 ЦПК України).

Роз`яснити ОСОБА_1 її право на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов`язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення, в порядку визначеному Законом України Про звернення громадян .

Керуючись ст.ст. 9, 183 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Заяву відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства УкрСиббанк до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, ОСОБА_1 щодо зміни правовідносин з юридичною особою Приморським районним судом м. Одеса, як державним органом, ЄГРПОУ 02892942, з ОСОБА_3 у своїй особистій якості , повернути без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Л.С. Єршова

Дата ухвалення рішення 30.03.2021
Зареєстровано 01.04.2021
Оприлюднено 01.04.2021

Судовий реєстр по справі 522/17089/16-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.03.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 26.02.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 08.12.2020 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 09.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 09.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 13.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 25.04.2019 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 14.02.2019 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 08.02.2019 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 04.10.2018 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону