ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про повернення апеляційної скарги

"01" квітня 2021 р. Справа№ 910/12805/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Зубець Л.П.

суддів: Алданової С.О.

Мартюк А.І.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 11.01.2021

у справі №910/12805/20 (суддя - Бойко Р.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю

"Телемережі України"

до Товариства з обмеженою відповідальністю

"Чорноморська Телерадіокомпанія"

про стягнення 337 555, 92 грн

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі №910/12805/20 позов задоволено повністю.

Присуджено до стягнення з відповідача на користь позивача заборгованість у розмірі 337 555, 92 грн та судовий збір у розмірі 5 063, 34 грн.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, відповідач (Товариство з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія") звернувся до Північного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі №910/12805/20 скасувати повністю, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Окрім того, скаржником в тексті апеляційної скарги викладено клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, яке обґрунтоване відсутністю грошових коштів на рахунках відповідача у розмірі, необхідному для сплати судового збору.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.02.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуюча суддя (суддя-доповідач) - Зубець Л.П., судді: Алданова С.О., Мартюк А.І.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" на рішення Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі №910/12805/20 залишено без руху, надано скаржнику строк для усунення недоліків апеляційної скарги шляхом подання до суду апеляційної інстанції заяви за підписом особи, якою було підписано апеляційну скаргу із обов`язковим зазначенням прізвища, ім`я та по батькові цієї особи, а також з доказами її повноважень на подання апеляційної скарги; доказів сплати судового збору у розмірі 7595, 02 грн.

Окрім того, попереджено скаржника про те, що у разі невиконання вищезазначених вимог у встановлений п. 2 резолютивної частини ухвали Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2021 строк, апеляційна скарга вважатиметься неподаною та буде повернута.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що копія ухвали Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2021 у справі №910/12805/20, яка направлялась на зазначену у апеляційній скарзі адресу скаржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" (01601, м. Київ, вул. Банкова, буд. 2Б) за трек-номером №0411633641145, отримана останнім 17.02.2021.

Колегія суддів також звертає увагу скаржника на те, що він не був позбавлений можливості ознайомитись з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2021 у справі №910/12805/20, яка має публічний характер та знаходиться у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень (https://reyestr.court.gov.ua/Review/94828627).

З моменту офіційного оприлюднення ухвали Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2021 у справі №910/12805/20 та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру судових рішень, інформація про прийняття її стала загальновідомою.

Слід зазначити, що відповідно до ст.ст. 113, 116 Господарського процесуального кодексу України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, встановлюються судом. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію тільки в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.

Частиною 1 ст. 118 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Відтак, десятиденний строк, встановлений судом для усунення недоліків апеляційної скарги з моменту отримання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2021 у справі №910/12805/20 апелянтом припадає на 01.03.2021.

Станом на 01.04.2021 вимоги ухвали Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2021 у справі №910/12805/20 скаржником не виконано, будь яких заяв, клопотань до Північного апеляційного господарського суду з цього приводу не надходило.

Крім того, судом враховується, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11.03.2020 №211 (із подальшими змінами та доповненнями) з 12.03.2020 на усій території України встановлено карантин, який неодноразово продовжувався та востаннє продовжено до 30.04.2021.

17.07.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 18.06.2020 №731-ІХ, яким внесено, зокрема, зміни до Господарського процесуального кодексу України.

Частиною 4 розділу Х Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України в редакції вищевказаного Закону визначено, що під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Однак, відповідно до вищезазначених норм, скаржник не скористався своїм правом на продовження строків усунення недоліків апеляційної скарги у зв`язку з карантином, жодних заяв/клопотань з цього приводу, як і з приводу усунення недоліків апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції не надходило.

Разом з тим, колегія суддів вважає за необхідне звернути увагу скаржника на те, що у відповідності до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави та з боку держави може бути піддане обмеженням, зокрема шляхом встановлення певної процедури розгляду справи.

Скаржник, скориставшись своїм правом апеляційного оскарження, подаючи скаргу, зобов`язаний демонструвати готовність брати участь у справі на всіх етапах розгляду, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання (рішення Європейського суду прав людини від 07.07.1989 року у справі "Юніон Аліментаріа проти Іспанії").

В рішенні від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України" Європейський суд з прав людини зробив, зокрема, висновок про те, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Частиною 2 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України визначено, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених ст. 258 цього кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Частиною 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України визначено, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Беручи до уваги, що у встановлений ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.02.2021 у справі №910/12805/20 строк недоліки апеляційної скарги не були усунені, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" підлягає поверненню скаржнику разом з доданими до неї матеріалами.

Згідно з ч. 2 ст. 260, ст. 174 Господарського процесуального кодексу України повернення апеляційної скарги не перешкоджає повторному зверненню з дотриманням вимог ст.ст. 256, 258 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 174, 234, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" на рішення Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 у справі №910/12805/20 вважати неподаною та повернути скаржнику разом з доданими до неї документами.

2. Копію даної ухвали надіслати учасникам у справі.

3. Матеріали справи №910/12805/20 повернути до Господарського суду міста Києва.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути оскаржена в касаційному порядку в порядку і строки, встановлені ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України .

Головуючий суддя Л.П. Зубець

Судді С.О. Алданова

А.І. Мартюк

Дата ухвалення рішення 01.04.2021
Оприлюднено 02.04.2021

Судовий реєстр по справі 910/12805/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.02.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 11.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/12805/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону