ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"29" березня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/749/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Ю.С.,

розглянувши матеріали позовної заяви вх.№769/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК (04107, м. Київ, вул. Половецька, буд. 3/42, код ЄДРПОУ 39316453)

до відповідача Приватного багатопрофільного підприємства КИНГС (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Платова, буд. 14, код ЄДРПОУ 20970338)

про розірвання договору та стягнення 1282962,44 грн., -

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК" звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Приватного багатопрофільного підприємства КИНГС про розірвання договору поставки №5 від 17.02.2020 та стягнення 1282962,44 грн., з яких:1125132,01 грн. основного боргу, 69229,43 грн. штрафних санкцій, 62021,81 грн. інфляційних втрат та 26579,19 грн. 3% річних.

Відповідно до ч.1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Приписами ч.3 ст. 12 ГПК України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з п.8 ч.4 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи, в яких ціна позову перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розглянувши матеріали позовної заяви та додаткові документи до неї, приймаючи до уваги ціну позову, характер та обсяг доказів, які підлягають дослідженню в межах даної справи, господарський суд дійшов висновку про достатність поданих матеріалів для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів ГПК України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі №916/749/21 та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

В позовній заяві позивач звернувся з клопотанням про залучення Комунального підприємства Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Дмитрівська, буд. 65, код ЄДРПОУ 03350137) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Відповідно до ч.ч. 2,4 ст. 50 ГПК України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі , суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

В обґрунтування необхідності залучення Комунального підприємства Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору позивач посилається на те, що відповідно до проектної документації та завдання в рамках здійснення реконструкції каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно-східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС Чиста ріка спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020 ), попередньо було визначено об`єкт, на якому встановлюється обладнання та виконуються роботи, а саме: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ; ще до укладення договору поставки №5 від 17.02.2020 відповідно до умов якого виникли господарські зобов`язання між ТОВ "НВП НК" та ПБП КИНГС (код ЄДРПОУ 20970338), був визначений об`єкт до якого поставляється все необхідне обладнання; все обладнання разом з необхідною документацію в рамках договору поставки було встановлено та надано за місцем розташування Комунального підприємства Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства ; будь-яких нарікань щодо роботи обладнання та/або відсутності документації стосовно встановленого обладнання від уповноважених працівників Комунального підприємства Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства не надходило; під час розгляду справи у зазначеного комунального підприємства, може виникнути юридичний інтерес у зв`язку з прийняттям судового рішення, що може впливати на наявні права стосовно поставленого обладнання у майбутньому (зокрема сервісне обслуговування та гарантійні обов`язки).

Дослідивши матеріали позовної заяви та доданих до неї документів, господарський суд визнає за необхідне залучити КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Дмитрівська, буд. 65, код ЄДРПОУ 03350137) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, оскільки рішення суду у даній справі може вплинути на його права та обов`язки.

В позовній заяві позивач заявив клопотання про здійснення розгляду справи в режимі відеоконференції, в якому позивач просить доручити проведення судового засідання в режимі відеоконференції Господарському суду міста Києва.

Приписами ч.7 ст. 197 ГПК України встановлено, що у клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов`язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання.

За таких обставин, приймаючи до уваги необхідність забезпечити позивачу ефективну реалізацію його права на судовий захист, суд вважає за необхідне доручити проведення підготовчого засідання у справі №916/749/21, яке відбудеться 19.04.2021 о 16:30 , в режимі відеоконференції Господарському суду міста Києва.

Водночас, дослідивши матеріали позовної заяви та приймаючи до уваги, що за приписами ч.6 ст. 91 ГПК України якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу , господарський суд зобов`язує позивача надати суду для огляду у підготовчому засіданні оригінали всіх доданих позивачем в додатку до позовної заяви письмових доказів.

Суд звертає увагу учасників справи, що наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196 (з наступними змінами та доповненнями) затверджено Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду (Порядок), у пункті 2 розділу ІІ якого зазначено, що системою відеоконференцзв`язку є комплекс технічних засобів та програмного забезпечення (за посиланням на офіційному веб-порталі судової влади України vkz.court.gov.ua) або інші доступні суду та учасниками судового процесу засоби, що забезпечують проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв`язку та відповідають вимогам законодавства. У розділах ІІ-ІV вказаного Порядку встановлено процедуру подання заяви про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, форму та зміст такої заяви, визначено механізм призначення та проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 12, 50, 91, 120, 176, 181, 197, 234, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2.Розгляд справи №916/749/21 здійснювати у порядку загального позовного провадження.

3.Підготовче засідання у справі №916/749/21 призначити на "19" квітня 2021 р. о 16:30. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань №4 (1, ВКЗ поверх), тел. 0(482)307-954.

4.Викликати сторін у засідання суду.

5.Залучити КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Дмитрівська, буд. 65, код ЄДРПОУ 03350137) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

6.Зобов`язати позивача до 19.04.2021 надіслати або вказати можливий термін надсилання оригіналів всіх поданих до суду в додатку до позовної заяви письмових доказів (для огляду суду).

7.Доручити Господарському суду міста Києва (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44/В) проведення відеоконференції з метою забезпечення участі представника позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК у підготовчому засіданні у справі №916/749/21, яке призначене Господарським судом Одеської області на "19" квітня 2021 р. о 16:30. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань №4(ВКЗ) (1 поверх), тел. 0(482)307-954.

8.Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст.ст. 165, 178 ГПК України - 15 днів з дня вручення даної ухвали суду.

9.Запропонувати позивачу у строк 15 днів з моменту отримання відзиву - надати суду відповідь на відзив в порядку ст. 166 ГПК України.

10.Запропонувати відповідачу надати суду заперечення на відповідь на відзив (якщо така буде подана) із урахуванням вимог ст. 167 ГПК України у строк 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

11.Запропонувати залученій третій особі надати суду пояснення третьої особи в порядку ст. 179 ГПК України.

12.Запропонувати сторонам вжити можливих заходів до врегулювання спору мирним шляхом.

13.Повідомити учасників справи, що клопотання, заяви з процесуальних питань та заяви по суті справи можуть бути подані ними до суду у строк до закінчення підготовчого провадження.

14.Повідомити учасників справи про наявність в Господарському суді Одеської області технічної можливості проведення судових засідань в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду відповідно до ч.ч. 4-5 ст. 197 ГПК України та Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196 (із змінами та доповненнями), а також у приміщенні суду згідно з ч.ч. 6-8 ст. 197 ГПК України.

15.Звернути увагу учасників справи при заявленні відповідного клопотання враховувати зазначену можливість проведення Господарським судом Одеської області судового засідання в режимі відеоконференції (як в приміщенні суду, так і поза межами приміщення суду) та повідомляти суд у разі відсутності можливості забезпечити явку представника у судове засідання про конкретні причини, які заважають прийняти участь в судовому засіданні за таких умов.

16.Повідомити учасників справи, що Господарський суд Одеської області забезпечує учасникам справи реалізацію їх процесуального права бути присутнім в судовому засіданні очно без обмежень із використанням засобів індивідуального захисту.

17.Роз`яснити учасникам справи про можливість дистанційно надавати суду всі необхідні документи в електронному вигляді на електронну адресу суду (з електронним цифровим підписом) через особистий кабінет в системі «Електронний суд» або поштою.

Ухвала набирає чинності 29.03.2021 та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.С. Бездоля

Дата ухвалення рішення 29.03.2021
Зареєстровано 01.04.2021
Оприлюднено 02.04.2021

Судовий реєстр по справі 916/749/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.03.2021 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону