КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Справа № 676/444/21

Номер провадження 3/676/332/21

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Мантуляк Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань матеріали справи про адміністративне правопорушення, які надійшли з Департаменту запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції, про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, керівника політичної партії НОВА КРАЇНА , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ,

за ст.212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , будучи керівником політичної партії НОВА КРАЇНА , порушив 09 листопада 2020 року порядок подання звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру. Так, за результатами аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, поданого до Національного агентства з питань запобігання корупціїполітичною партією НОВА КРАЇНА (ідентифікаційний код 40190924, місце знаходження: просп. Грушевського, 21/2, м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області) за ІII квартал 2020 року (далі - Звіт) за підписом керівника Партії ОСОБА_1 , встановлено, що останнім у пункті 6.1. глави 6 розділу ІІІ Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску звітів 13 місцевих організацій Партії, які у встановленому порядку набули статус юридичної особи не відображено розмір (суму) спонсорських внесків у виді надання приміщень для реєстрації юридичної адреси, зберігання майна та не додано Висновки, складені відповідно до Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затвердженої рішенням НАЗК від 16.112018 року №2596 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.12.2018 за №1397/32849, що є порушенням ч.5 ст.15, п.2 ч.9 та ч.12 ст.17 Закону України Про політичні партії в Україні (в редакції на день опублікування Закону України від 19.12.2019 року №410-ІХ - далі - Закон), пп.2 п.10 Розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту; не відображено інформацію щодо грошового внеску від фізичної особи у сумі 100,00 грн. та платежів у сумі 89,00 грн., здійснених у вересні 2020 року, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в AT КБ ПРИВАТБАНК , що є порушенням п.2 ч.9 ст.17 Закону, а також не додано довідку банку про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT ОЩАДБАНК Полтавської обласної організації політичної партії НОВА КРАЇНА , що є порушенням ч.12 ч.9 ст.17 Закону та пп.2 п.10 Р.ІІ Положення про порядок подання Звіту.

Крім того, відповідно до листа Партії та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) щодо Партії (17.07.2020, 20.07.2020), Хмельницької обласної організації політичної партії НОВА КРАЇНА (ідентифікаційний код 40453888) (07.09.2020) та Полтавської обласної організації політичної партії НОВА КРАЇНА (ідентифікаційний код 40449908) (10.09.2020) здійснено зміни до установчих документів та до відомостей про юридичну особу, проте у Звіті Партії та звітах зазначених місцевих організацій відсутні відомості про внески від фізичних чи юридичних осіб, що здійснили оплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін, що є порушенням п.2 ч.9 ст.17 Закону.

Відповідно до вимог пункту 13 розділу II Положення про порядок подання достовірність даних Звіту підтверджується власноручними підписами керівника (уповноваженої особи) та головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) на останній сторінці Звіту, скріпленими печаткою політичної партії.

Звіт Партії поданий до Національного агентства за підписом керівника Партії та скріплено печаткою Партії, а відтак ОСОБА_1 підтвердив достовірність інформації, викладеної у Звіті Партії.

Таким чином, ОСОБА_1 , як керівник Партії порушив встановлений порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру.

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення, ОСОБА_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вимог ст.277-2 КУпАП судом вживалися заходи щодо своєчасного та належного повідомлення ОСОБА_1 про місце та час розгляду справи, в тому числі шляхом надсилання на зазначену адресу повістки, та шляхом розміщення оголошення на сайті Кам`янець-Подільського міськрайонного суду.

Крім надсилання за місцем проживання ОСОБА_1 повістки, останній повідомлявся судом про час та місце розгляду справи телефонограмою та шляхом надсилання СМС повідомлення за вказаним самим же ОСОБА_1 під час складання стосовно нього протоколу про адміністративне правопорушення номером мобільного телефону - НОМЕР_4 .

За таких обставин, враховуючи те, що ОСОБА_1 своєчасно та належним чином повідомлявся про місце та час розгляду справи, будь-яких доказів поважності неприбуття в судові засідання суду не надав, те, що приписами ст. 268 КУпАП не передбачано обов`язкової участі особи при розгляді справи за ст.212-21 КУпАП, а також ураховуючи принцип судочинства, зазначений в практиці Європейського Суду з прав людини, яким визнано пріоритет публічного інтересу над приватним, суд визнає за необхідне провести розгляд справи за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Винуватість ОСОБА_1 об`єктивно підтверджена сукупністю досліджених судом доказів, зокрема копіями звітів політичної партії НОВА КРАЇНА та її обласних організацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, поданих за IІI квартал 2020 року (а.м.п.10-48, 50-53, 55-57, 67-89), у яких не відображено розмір (суму) спонсорських внесків у виді надання приміщень для реєстрації юридичної адреси, зберігання майна, не відображено інформацію щодо грошового внеску від фізичної особи у сумі 100,00 грн. та платежів у сумі 89,00 грн., здійснених у вересні 2020 року, по рахунку № НОМЕР_2 , а також відсутні відомості про внески від фізичних чи юридичних осіб, що здійснили оплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін.

Крім того, іздовідки AT КБ ПРИВАТБАНК від 31 жовтня 2020 року (а.м.п.54) вбачається, що по рахунку № НОМЕР_2 наявні у вересні 2020 року операції по зарахування внеску від фізичної особи ОСОБА_2 у сумі 100,00 грн. та платежів у сумі 89,00 грн.

Відповідно до листа політичної партії НОВА КРАЇНА від 09 листопада 2020 року (а.м.п.50) та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо Партії (а.м.п.59-66) встановлено, що Хмельницької обласної організації політичної партії НОВА КРАЇНА (ідентифікаційний код 40453888) (07.09.2020) та Полтавської обласної організації політичної партії НОВА КРАЇНА (ідентифікаційний код 40449908) (10.09.2020) здійснено зміни до установчих документів та до відомостей про юридичну особу.

Крім того, наявність зазначених порушень при подані звіту політичною партією НОВА КРАЇНА зафіксовано в акті НАЗК про проведення аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру НОВА КРАЇНА за ІІІ квартал за період з 01.07.2020 про 30.09.2020 року від 09 листопада 2020 року (а.м.п.90-96).

Таким чином, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, суддя дійшов висновку про винуватість ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-21 КУпАП, а саме у порушенні встановленого порядку подання звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру.

При накладенні стягнення враховується характер вчиненого діяння, особа порушника, відсутність обставин, що обтяжують та пом`якшують відповідальність, а тому вважаю необхідним накласти стягнення у виді штрафу в межах санкції ст.212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки таке стягнення по вказаній справі є необхідною мірою відповідальності та буде достатнім засобом виховання особи і запобігатиме вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Керуючись ст.ст. 34, 35, 212-21, 283, 284, 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ПОСТАНОВИВ:

Визнати ОСОБА_1 винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 5100 (п`ять тисяч сто) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Держави судовий збір в розмірі 454 гривень.

На постанову може бути подано апеляційну скаргу до Хмельницького апеляційного суду через Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області Мантуляк Ю.В.

Дата ухвалення рішення 30.03.2021
Зареєстровано 02.04.2021
Оприлюднено 02.04.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону