ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30.03.2021Справа № 910/16413/20

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "УКРІМПОРТ" (м. Одеса)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Амічі Фелічі" (м. Київ)

про стягнення 104.440,38 грн

Суддя Ващенко Т.М.

Секретар судового засідання Шаповалов А.М.

Представники сторін: не з`явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД "УКРІМПОРТ" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Амічі Фелічі" про стягнення 104.440,38 грн заборгованості за поставлений та не оплачений товар в сумі 104.440,38 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.10.20. відкрито провадження у справі № 910/16413/20 та постановлено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання).

Вказану ухвалу було направлено на адресу відповідача, вказану в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (м. Київ, вул. Московська, б. 32/2), однак, конверт з вказаної адреси повернуто АТ "Укрпошта" з посиланням на те, що неправильно зазначена (відсутня) адреса.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.20. встановлено, що адресу відповідача було зазначено вірно. Також судом встановлено, що за вказаною адресою знаходиться Бізнес Центр "Senator", а відповідач не повідомлений про розгляд справи № 910/16413/20. За викладеного означеною ухвалою постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 26.01.21.

Судом встановлено, що після 28.12.20., а саме, 29.12.20. (згідно відповіді Печерської районної в місті Києві державної адміністрації), відповідач змінив місцезнаходження на: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, б. 82-А.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.21. постановлено направити ухвали Господарського суду міста Києва від 29.10.20. та від 28.12.20. у справі № 910/16413/20 на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Амічі Фелічі": 04080, м. Київ, вул. Межигірська, б. 82-А та зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД "УКРІМПОРТ" у строк два дні з дати отримання даної ухвали направити копію позовної заяви з доданими до неї документами на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Амічі Фелічі": 04080, м. Київ, вул. Межигірська, б. 82-А, належні докази направлення надати суду.

З вказаної адреси ухвали суду повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність адресата.

Позивач вимоги ухвали суду від 12.01.21. про направлення документів відповідачу на нову адресу виконав.

26.01.21. судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про оголошення перерви в підготовчому засіданні до 18.02.21.

Відповідача про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлено ухвалою суду в порядку ст. ст. 120-121 ГПК України, однак, конверт з ухвалою суду повернуто з відміткою про відсутність адресата (відповідача) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, б. 82-А.

18.02.21. судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 09.03.21.

Відповідача про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлено ухвалою суду в порядку ст. ст. 120-121 ГПК України, однак, конверт з ухвалою суду повернуто з відміткою про відсутність адресата (відповідача) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, б. 82-А.

09.03.21. судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про оголошення перерви в судовому засіданні до 30.03.21.

Відповідача про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлено ухвалою суду в порядку ст. ст. 120-121 ГПК України, однак, конверт з ухвалою суду повернуто з відміткою про відсутність адресата (відповідача) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, б. 82-А.

З врахуванням викладених вище обставин судом встановлено, що відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи № 910/16412/20.

Учасники судового процесу явку своїх повноважних представників в судове засідання 30.03.21. по розгляду справи по суті не забезпечили.

При цьому позивачем подано клопотання про розгляд справи за відсутності його повноважного представника.

За висновками суду неявка сторін не перешкоджає розгляду справи по суті в судовому засіданні 30.03.21.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (ч. 4 ст. 13 ГПК України).

30.03.21. суд в нарадчій кімнаті склав та підписав вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

За змістом ст. 509 Цивільного кодексу України, ст. 173 Господарського кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

За приписами ст. ст. 11, 509 Цивільного кодексу України зобов`язання виникають, зокрема, з договору.

Згідно зі ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ст. ст. 6, 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. (ст. 712 Цивільного кодексу України).

24.10.19. між відповідачем (Покупець) та позивачем (Постачальник) було укладено Договір поставки № 245/тк (далі - Договір) за умовами якого (розділ 1) Постачальник поставляє, а Покупець приймає і оплачує Товар (алкогольні напої імпортного та/або вітчизняного виробництва) згідно узгодженого Постачальником Замовлення Покупця.

Строк дії Договору сторонами погоджено пунктами 7.1, 7.2 Договору, відповідно до яких Договір вступає в силу з моменту підписання сторонами і діє до 31.12.19. Якщо не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення терміну жодна зі сторін не заявить про бажання припинити дію Договору, то він автоматично продовжується на новий календарний рік, на тих же умовах, при цьому складання додаткової угоди не є необхідним, а кількість таких продовжень Договору необмежена.

З огляду на встановлений ст. 204 Цивільного кодексу України принцип правомірності правочину, суд приймає до уваги Договір як належну підставу, у розумінні норм ст. 11 названого Кодексу України, для виникнення у третьої особи та відповідача взаємних цивільних прав та обов`язків з постачання товару.

За своїм змістом та правовою природою Договір є договором поставки, який підпадає під правове регулювання норм статті 712 Цивільного кодексу України та статей 264-271 Господарського кодексу України. В частині, що не суперечить договору, до вказаного правочину також застосовуються норми Цивільного кодексу України, які регулюють правила купівлі-продажу (статті 655-697 Цивільного кодексу України).

Згідно з ч. 1 ст. 662 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Статтею 663 Цивільного Кодексу України передбачено, що продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

У відповідності до наявних в матеріалах справи видаткових накладних (т. 1 арк. справи 34-55), товарно-транспортних накладних (т. 1 арк. справи 56-98) складених на виконання зобов`язань за Договором, позивачем було поставлено відповідачу Товар на суму 517.545,24 грн (за період з 24.10.19. по 20.10.20.)

Вказані видаткові накладні підписані позивачем і відповідачем без зауважень чи заперечень.

Оцінюючи представлені позивачем в обґрунтування викладених в позовній заяві обставин щодо поставки Товару відповідачу докази, суд виходить з наступного.

У відповідності до ст. 664 Цивільного кодексу України обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов`язок продавця доставити товар або передати товар у його місцезнаходженні, обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв`язку для доставки покупцеві.

Статтею 688 Цивільного кодексу України на покупця покладено обов`язок повідомити продавця про порушення умов договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності товару в розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товару.

Жодних заперечень з приводу отримання Товару відповідачем суду надано не було.

Крім того, судом встановлено, що позивач щодо спірних господарських операції склав на ім`я відповідача податкові накладні (т. 1 арк. справи 100-150), які зареєстрував в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Отже, суд при розгляді справи приймає до уваги відсутність у відповідача, як Покупця за Договором, будь-яких заперечень та претензій щодо належного виконання Постачальником прийнятих за Договором зобов`язань з передання Товару на суму 517.545,24 грн.

Зважаючи на викладені вище обставини та виходячи з положень ст. ст. 76-79 Господарського процесуального кодексу України, за висновками суду, представлені до матеріалів справи видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та податкові накладні є належними доказами передачі Товару відповідачу, а отже виконання позивачем своїх зобов`язань з поставки Товару на суму 517.545,24 грн в межах Договору здійснено належним чином.

Також, за представленими до матеріалів справи зворотними накладними від Покупця (т. 1 арк. справи 152-164) судом встановлено, що відповідач повернув позивачу Товар на суму 138.736,62 грн.

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За змістом ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч. 1 ст. 691 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу.

Частиною 1 ст. 692 Цивільного кодексу України передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

В ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України зазначено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Пунктом 3.2 Договору сторони погодили, що оплата кожної партії поставленого Товару здійснюється протягом 30 календарних днів від дати поставки Товару, що вказану товаросупровідних документах.

Враховуючи дати поставки Товару, строк його оплати є таким, що настав.

Відповідачем за період з 24.09.19. по 20.10.20. було сплачено за означений вище Товар 274.368,24 грн.

За приписами ст. ст. 525, 615 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов`язання і одностороння зміна умов договору не допускаються.

Оскільки грошові кошти від відповідача за Товар позивачу надійшли не в повному обсязі, то вказане зумовило звернення товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "УКРІМПОРТ" з даним позовом до суду.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд відзначає наступне.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків. (ч. ч. 1, 2 ст. 73 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. ст. 76, 77 ГПК України).

Положеннями ст. 86 ГПК України унормовано наступне. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Твердження позивача з боку відповідача належними доказами не спростовані.

З огляду на вказане в сукупності судом встановлено, що борг відповідача перед позивачем за представленими до матеріалів справи документами становить 104.440,38 грн (517.545,24 - 138.736,62 - 274.368,24), з огляду на що вказана сума заборгованості підлягає стягненню з відповідача на користь позивача, а позов задовольняється судом в повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ст. 129 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 76-80, 86, 129, 165, 219, 232, 233, 236-238, 240, 241, ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Амічі Фелічі" (04080, м. Київ, вул. Межигірська, б. 82-А; ідентифікаційний код 40673934) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "УКРІМПОРТ" (65031, м. Одеса, вул. Агрономічна, б. 205; ідентифікаційний код 37607332) 104.440 (сто чотири тисячі чотириста сорок) грн 38 коп. основного боргу, 2.102 (дві тисячі сто дві) грн 00 коп. судового збору.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України. Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку та строки, передбачені ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 05.04.21.

Суддя Т.М. Ващенко

Дата ухвалення рішення 30.03.2021
Зареєстровано 05.04.2021
Оприлюднено 06.04.2021

Судовий реєстр по справі 910/16413/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 30.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону