ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

07.04.2021 м.Дніпро Справа № 904/2104/19 (904/5370/20)

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Кузнецова В.О.,

суддів Коваль Л.А., Мороз В.Ф.,

розглянувши матеріали апеляційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "ІТАЛ ДНІПРО" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2020 (повний текст складено 21.12.2020, суддя Владимиренко І.В.) у справі

за позовом публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат", Дніпропетровська область, м. Кам`янське

до товариства з обмеженою відповідальністю "ІТАЛ ДНІПРО", м. Дніпро

про стягнення попередньої оплати у розмірі 36 456,00 грн

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2020 у даній справі позовні вимоги задоволено повністю. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "ІТАЛ ДНІПРО" на користь публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» попередню оплату в розмірі 36 456,00 грн та судовий збір в розмірі 2102,00 грн.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, відповідач звернувся до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду скасувати, відмовити у задоволені позову в повному обсязі.

Згідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 09.03.2021 для розгляду апеляційної скарги визначена колегія у складі: головуючий суддя Кузнецов В.О., судді Мороз В.Ф, Вечірко І.О.

Розпорядженням керівника апарату суду від 10.03.2021 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи у зв`язку з перебуванням на лікарняному судді-доповідача Кузнецова В.О.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.03.2021 для розгляду апеляційної скарги визначена колегія у складі: головуючий суддя Верхогляд Т.А., судді Вечірко І.О., Мороз В.Ф.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 16.03.2021 зазначену апеляційну скаргу залишено без руху, повідомлено скаржника про можливість усунення недоліків апеляційної скарги, шляхом подання клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку з зазначенням поважності причин пропуску, протягом 10 днів з дати отримання даної ухвали.

Згідно розпорядження керівника апарату суду від 26.03.2021, призначено проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи: усунення обставин, що зумовили здійснення повторного автоматизованого розподілу, а саме, вихід на роботу судді-доповідача Кузнецова В.О., за результатами якого для розгляду апеляційної скарги визначено колегію суддів у наступному складі: головуючий суддя Кузнецов В.О., судді Вечірко І.О., Мороз В.Ф.

Розпорядженнями керівника апарату суду від 06.04.2021, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи у зв`язку з перебуванням у відпустці судді Вечірка І.О.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.04.2021 для розгляду апеляційної скарги визначена колегія у складі: головуючий суддя Кузнецов В.О., судді Коваль Л.А., Мороз В.Ф.

На виконання вимог ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 16.03.2021 до суду апеляційної інстанції надійшло клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "ІТАЛ ДНІПРО" про поновлення пропущеного процесуального строку.

Як на поважну причину пропуску строку на подання апеляційної скарги, скаржник посилається на неотримання ним копії оскаржуваного рішення, що унеможливило подання апеляційної скарги у визначений законом строк.

За приписами п.1 ч.2 ст.256 Господарського процесуального кодексу України учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому відповідного рішення суду.

Статтею 129 Конституції України визначено, що однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи.

Відповідно до ч.1 ст.119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

З матеріалів справи вбачається, що представник відповідача не приймав участь у судовому засіданні, яке відбулося 17.12.2021 (дата ухвалення оскаржуваного рішення), з матеріалами справи представник відповідача був ознайомлений 19.02.2021, апеляційну скаргу подано 02.03.2021.

Зважаючи на викладене, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку, що пропуск скаржником строку на апеляційне оскарження обумовлено поважними причинами, які є об`єктивно незалежними від його волевиявлення, тому наявні законні підстави для поновлення строку апеляційного оскарження.

Перевіркою матеріалів апеляційної скарги встановлено, що скарга за формою і змістом відповідає вимогам, установленим статтею 258 ГПК України. Особою, яка подає апеляційну скаргу, підтверджено сплату судового збору в установлених порядку і розмірі, а також

надіслання іншим учасникам справи копії цієї скарги з доданими до неї документами листом з описом вкладення. Підстави для прийняття рішення щодо залишення апеляційної скарги без руху, її повернення чи відмови у відкритті апеляційного провадження, визначені статтями 260, 261 ГПК України, відсутні.

Заперечення проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали від учасників справи не надійшли.

Частинами 1,10 ст.270 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі. Апеляційні скарги на рішення господарського суду у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.12 Господарського процесуального кодексу України для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Предметом спору у даній справі є стягнення суми, що не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а тому зазначена справа є малозначною.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає можливим розглянути апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ІТАЛ ДНІПРО" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2020 в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними матеріалами.

Приймаючи до уваги, що судом з`ясовані склад учасників судового процесу, характер спірних правовідносин та інші питання, пов`язані з забезпеченням апеляційного розгляду справи, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для відкриття апеляційного провадження у справі.

Якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим Кодексом строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження (ч.5 ст.262 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись статтями 119,234,235,256,260-262,267,268 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ:

Поновити товариству з обмеженою відповідальністю "ІТАЛ ДНІПРО" пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2020 у справі № 904/2104/19 (904/5370/20).

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "ІТАЛ ДНІПРО" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2020 у справі № 904/2104/19 (904/5370/20).

Згідно положень ч. 13 ст.8, ч.2 ст. 271 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи здійснити у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, без повідомлення (виклику) учасників справи.

Встановити учасникам справи для подання відзиву на апеляційну скаргу - 5 днів з дня вручення цієї ухвали.

Повідомити учасників справи, що відзив повинен відповідати вимогам, установленим частиною другою статті 263 Господарського процесуального кодексу України. До відзиву додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи. Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

Встановити учасникам справи строк - 5 днів для подання своїх заперечень щодо відзиву на апеляційну скаргу та подання заяв, клопотань, додаткових доказів.

Зупинити дію рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2020 у справі № 904/2104/19 (904/5370/20).

Рекомендувати учасникам справи всі необхідні документи надавати суду в електронному вигляді на електронну адресу inbox@cag.court.gov.ua з використанням власного електронного підпису, з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, суд наголошує на необхідності дотримання учасниками процесу, які прибувають у судове засідання, заходів карантинного режиму (у разі продовження його дії на період розгляду цієї апеляційної скарги), у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту.

Інформацію по справі учасники справи можуть отримати на сторінці Центрального апеляційного господарського суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою https://cag.court.gov.ua/sud4876/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Головуючий суддя В.О. Кузнецов

Суддя Л.А. Коваль

Суддя В.Ф.Мороз

Дата ухвалення рішення 07.04.2021
Зареєстровано 07.04.2021
Оприлюднено 08.04.2021

Судовий реєстр по справі 904/2104/19 (904/5370/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 19.08.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.07.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 11.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону