КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

Справа № 333/2130/21

Провадження № 2/333/2215/21

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та

відкриття спрощеного провадження у справі

08 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Варнавська Л.О., під час вирішення питання про відкриття провадження у справі за позовом Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія МОТОР -ГАРАНТ , ЄДРПОУ 31154435, (м.Запоріжжя, вул. Вересаєва, буд. 3) до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про відшкодування в порядку регресу шкоди, завданої внаслідок ДТП, -

В С Т А Н О В И ЛА:

ТДВ СК МОТОР-ГАРАНТ звернулося до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із позовом до ОСОБА_1 в якому просить стягнути з відповідача на користь позивача відшкодування в порядку регресу шкоди, завданої внаслідок ДТП у розмірі 13161,01 гривень та судові витрати у розмірі 2270 гривні.

Відповідно до автоматизованої системи документообігу цивільну справу було розподілено та передано судді Варнавській Л.О.

Відповідно до ч. 1 ст. 187 ЦПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 185 цього Кодексу. Якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суд відкриває провадження не пізніше наступного дня з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи відповідача.

За запитом суду отримана інформація про зареєстроване у встановленому порядку місце проживання відповідача.

Зазначена позовна заява відповідає вимогам ст. ст. 175, 177 ЦПК України, підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або для відмови у відкритті провадження у цивільній справі не вбачається.

Дана справа підсудна Комунарському районному суду м. Запоріжжя.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження; позовного провадження (загального або спрощеного); окремого провадження.

Частиною 4 ст. 19 ЦПК України для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні призначене загальне позовне провадження.

Згідно з ч. 6 ст. 19 ЦПК України дана справа відносить до малозначних та відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 274 ЦПК України підлягає розгляду за правилами спрощеного провадження.

Згідно з приписами частини 5 статті 279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі ч. 3, ч. 4 ст. 83 ЦПК України відповідач повинен подати до суду докази разом з поданням відзиву. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано, причини з яких доказ не може бути подано у зазначений строк, докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

З врахуванням вищевикладеного, визнавши подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду , суд доходить висновку відкрити провадження у справі та призначити судове засідання по справі.

Керуючись ст.ст. 19 , 187 , 274 ЦПК України , -

У Х В А Л И Л А:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія МОТОР -ГАРАНТ , ЄДРПОУ 31154435, (м.Запоріжжя, вул. Вересаєва, буд. 3) до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про відшкодування в порядку регресу шкоди, завданої внаслідок ДТП.

Призначити цивільну справу до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження у судовому засіданні в приміщенні Комунарського районного суду м. Запоріжжя, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Європейська, 7, з викликом сторін на 11 травня 2021 року на 11 годину 40 хвилин.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення копії цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст.178 ЦПК України , всіх письмових та електронних доказів, висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Зобов`язати відповідача одночасно з наданням до суду відзиву надіслати його копію та додані до нього документи (належним чином засвідчені копії доказів) іншим учасникам справи.

Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання ним відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Також роз`яснити відповідачу, що він має право у строк для подання відзиву пред`явити зустрічний позов, який повинен відповідати вимогам ст.ст. 175 , 177 ЦПК України . У такому випадку справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження.

Встановити позивачеві п`ятиденний строк з дня вручення відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам ч.ч.3-5 ст. 178 , ст. 179 ЦПК України , копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня вручення відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам ч.ч.3-5 ст. 178 , ст. 180 ЦПК України , копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Копію ухвали надіслати учасникам справи, а відповідачам й копію позовної заяви та доданих до неї документів.

Роз`яснити учасникам справи про наявність у них прав та обов`язків, визначених ст.ст. 43 , 44 , 49 ЦПК України , зокрема, що позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), а відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу. Крім того, позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до початку першого судового засідання. Також роз`яснити учасникам справи, що подання заяв по суті справи (відзиву на позовну заяву; відповіді на відзив; заперечень; пояснень щодо позову або відзиву) є їхнім правом. У разі ненадання учасником розгляду заяви по суті справи у встановлений строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до ст. 83 ЦПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Суд не бере до уваги докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Учасники справи можуть отримати інформацію про стан розгляду справи в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України: http://court.gov.ua/fair/sud0812/ .

Ухвала може бути оскаржена лише щодо недотримання правил підсудності, в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає. Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання до Запорізького апеляційного суду через Комунарський районний суд м.Запоріжжя. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Л.О. Варнавська

Дата ухвалення рішення 08.04.2021
Зареєстровано 09.04.2021
Оприлюднено 09.04.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону