ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 32-05-11/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 рокуСправа № 912/713/21 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.,

при секретарі судового засідання Солдатовій К.І.,

розглянув у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження справу №912/713/21 від 05.03.2021

за позовом Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (далі - ВАТ "Кіровоградгаз"), код ЄДР 03365222, вул. Арсенія Тарковського, 67, м. Кропивницький, 25006

до відповідача: Державного підприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№6)" (далі - ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№6)"), код ЄДР 08680253, вул. Яновського, 50, м.Кропивницький, 25006

про стягнення 160 580,61 грн

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача - Жукова Г.Л., довіреність №07/01-152 від 28.12.2020;

від відповідача - участі не брали.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ВАТ "Кіровоградгаз", яка містить вимоги до ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№6)" про стягнення 160 580,61 грн боргу, з яких 143 535,51 грн основного боргу, 6 692,68 грн втрат від інфляції, 2 331,04 грн 3 % річних та 8 021,38 грн пені.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що відповідачем було порушено норми Кодексу ГТС та умови Договору розподілу природного газу укладеного 01.01.2016 шляхом подання ним заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу який є публічним та типовим, затвердженим Постановою НКРЕКП №2498 від 30.09.2015, в частині невнесення плати за надані позивачем послуги з розподілу природного газу, в зв`язку з чим у період з 01.05.2020 по 30.09.2020 у нього утворилась заборгованість.

Ухвалою від 05.03.2021 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/713/21 за правилами спрощеного позовного провадження. Судовий розгляд призначив на 11:30 01.04.2021, встановив сторонам строк для подання заяв по суті справи.

Відповідач отримав копію ухвали про відкриття провадження у справі 12.03.2021, відтак він обізнаний про час і місце судового засідання, строк для подання відзиву сплив 29.03.2021.

ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№6)" не скористався своїм правом на подання відзиву на позов.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

У судовому засіданні 01.04.2021 оголошено перерву до 14:30 15.04.2021, про що повідомлено відповідача, шляхом направлення йому ухвали-повідомлення. Така ухвала отримана відповідачем 06.04.2021, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення.

У судовому засіданні 01.04.2021 брав участь представник позивача, який підтримав позовні вимоги.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд встановив такі обставини справи та відповідні їм правовідносини сторін.

01.01.2016 між ВАТ "Кіровоградгаз" та ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№6)" укладено договір розподілу природного газу шляхом подання відповідачем заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу (далі - Договір). Типова форма договору розподілу природного газу затверджена постановою НКРЕКП №2498 від 30.09.2015.

Згідно з ч. 1 ст. 630 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду, оприлюднених у встановленому порядку.

Відповідно до п. 1.1 Типового договору, затвердженого постановою НКРЕКП №2498 від 30.09.2015, цей Типовий договір розподілу природного газу є публічним, регламентує порядок та умови переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу, які належать споживачам (їх постачальникам), до об`єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.

За положеннями ч. 1 ст. 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

Нормами ч. 1 ст. 634 ЦК України передбачено, що договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до п. 1.3 Типового договору, затвердженого постановою НКРЕКП №2498 від 30.09.2015, цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог ст. 633, 634, 641 та 642 ЦК України на невизначений строк. Фактом приєднання Споживача до умов цього Договору (акцептування договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти Договір, зокрема надання підписаної Споживачем заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку 1 (для побутових споживачів) або у додатку 2 (для споживачів, що не є побутовими) до цього Договору, яку в установленому порядку Оператор ГРМ направляє Споживачу Інформаційним листом за формою, наведеною у додатку 3 до цього Договору, та/або сплата рахунка Оператора ГРМ, та/або документально підтверджене споживання природного газу.

За цим Договором Оператор ГРМ зобов`язується надати Споживачу послугу з розподілу природного газу, а Споживач зобов`язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку, визначені цим Договором. (п. 2.1 Типового договору, затвердженого постановою НКРЕКП №2498 від 30.09.2015)

Окрім договору на розподіл природного газу відносини між ВАТ "Кіровоградгаз" та відповідачем регулюються Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП №2494 від 30 вересня 2015 року (далі - Кодекс).

Відповідно до пункту 1 глави 1 розділу VI Кодексу, суб`єкти ринку природного газу (у тому числі споживачі) які в установленому законодавством порядку підключені до газорозподільних систем, мають право на отримання/передачу природного газу зазначеними газорозподільними системами за умови дотримання ними вимог цього Кодексу та укладення договору розподілу природного газу.

Пунктом 1 глави 6 розділу VI Кодексу визначено, що розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

Розмір величини річної замовленої потужності для споживача, що не є побутовим, визначається Оператором ГРМ виходячи з наявних об`єктів, зазначених у заяві-приєднанні, що є додатком до договору розподілу природного газу.

Відповідно до п.9. глави 6 розділу VI Кодексу надання Оператором ГРМ послуги споживачу, що не є побутовим, за договором розподілу природного газу підтверджується підписаним між ними актом наданих послуг.

Оператор ГРМ до п`ятого числа місяця, наступного за звітним, надсилає споживачу два примірники оригіналу акта наданих послуг за звітний період, підписані уповноваженим представником Оператора ГРМ.

Споживач протягом двох днів з дня одержання акта наданих послуг зобов`язаний повернути Оператору ГРМ один примірник оригіналу акта, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг. У випадку відмови від підписання акта наданих послуг розбіжності підлягають урегулюванню в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до п.8. глави 6 розділу VI Кодексу припинення або обмеження розподілу (споживання) природного газу не звільняє споживача від зобов`язання оплати вартості послуг за договором розподілу природного газу, крім випадку розірвання цього договору.

Угода про розірвання Договору розподілу природного газу була укладена між ВАТ "Кіровоградгаз" та відповідачем, в особі голови ліквідаційної комісії Поваги І.І. 30 вересня 2020 року.

Надання ВАТ "Кіровоградгаз" послуг з розподілу природного газу ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№6)" підтверджується копіями актів про надані послуги з розподілу природного газу від 31.05.2020 за травень 2020 року на суму 28 307,47 грн, від 30.06.2020 за червень 2020 року на суму 28 307,46 грн, від 31.07.2020 за липень 2020 року на суму 28 973,53 грн, від 31.08.2020 за серпень 2020 року на суму 28 973,53 грн, від 30.09.2020 за вересень 2020 року на суму 28 973,52 грн.

Пунктом 6.6. Договору передбачений остаточний розрахунок Споживачем за надані у звітному місяці послуги до десятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.

Позивач стверджує, що відповідач за послуги з розподілу природного газу за період з травня по вересень 2020 року не здійснював оплату, у зв`язку з чим пред`явив до стягнення суму основного боргу 143 535,51 грн.

Розглядаючи спір по суті, господарський суд враховує такі положення законодавства.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 11 К України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

За своєю правовою природою укладений між сторонами правочин є договором розподілу природного газу.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про ринок природного газу" розподіл природного газу здійснюється на підставі та умовах договору розподілу природного газу в порядку, передбаченому кодексом газорозподільних систем та іншими нормативно-правовими актами. За договором розподілу природного газу оператор газорозподільної системи зобов`язується забезпечити замовнику послуги розподілу природного газу на період та умовах, визначених договором розподілу природного газу, а замовник зобов`язується сплатити оператору газорозподільної системи вартість послуг розподілу природного газу. Типовий договір розподілу природного газу затверджується Регулятором. Оператор газорозподільної системи має забезпечити додержання принципу недискримінації під час укладення договорів розподілу природного газу з замовниками. Договір розподілу природного газу є публічним.

Згідно зі ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки, та в порядку, що встановлені договором (ст. 903 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За нормами ст. 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Зазначене також кореспондується з положеннями статей 525, 526 ЦК України.

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку, що позов в частині стягнення основного боргу в розмірі 143 535,51 грн є обґрунтованим.

У зв`язку з порушенням строків оплати наданих послуг позивачем нараховані відповідачу: пеня в розмірі 8 021,38 грн, 3% річних у розмірі 2 331,04 грн, індекс інфляції у розмірі 6 692,68 грн.

В силу вимог ч. 2 ст. 193, ст. 216, 218 ГК України порушення зобов`язання є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором.

У сфері господарювання, згідно з ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 230 ГК України, застосовуються господарські санкції, зокрема, штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання вчиняється у письмовій формі (ст. 547 ЦК України).

У п. 8.2 Типового договору, затвердженого постановою НКРЕКП №2498 від 30.09.2015, передбачено, що у разі порушення Споживачем, що не є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

За розрахунком позивача підлягає стягненню пеня у загальному розмірі 8 021,38 грн. (а.с. 14)

Відповідач щодо здійсненого позивачем розрахунку пені не заперечив.

Перевіривши розрахунок пені, господарський суд встановив, що він є арифметично правильним, а сума пені у розмірі 8 021,38 грн такою, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Позивачем за наданими суду розрахунками (а.с. 13, 15) нараховано 3% річних на заборгованість за послуги надані у травні-вересні 2020 року у сумі 2 331,04 грн та інфляційні втрати у сумі 6 692,68 грн.

Відповідач щодо здійснених позивачем розрахунків 3 % річних та інфляційних втрат не заперечив.

Суд перевірив розрахунки 3 % річних та інфляційних втрат та вважає їх обґрунтованими, а позовні вимоги про стягнення 3 % річних у розмірі 2 331,04 грн та інфляційних втрат у сумі 6 692,68 грн такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку щодо обґрунтованості позову та необхідності його задоволення повністю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. 73-74, 76-77, 123, 129, 233, 236-241, 326-327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Державного підприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№6)" (код ЄДР 08680253, вул. Яновського, 50, м.Кропивницький, 25006) на користь Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (код ЄДР 03365222, 25006, м. Кропивницький, вул. Арсенія Тарковського, 67) 160 580,61 грн боргу, з яких 143 535,51 грн основного боргу, 6 692,68 грн втрат від інфляції, 2 331,04 грн 3 % річних, 8 021,38 грн пені, а також 2 408,71 грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Примірники рішення направити сторонам.

Повне рішення складено 16.04.2021.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати

Дата ухвалення рішення 15.04.2021
Зареєстровано 16.04.2021
Оприлюднено 19.04.2021

Судовий реєстр по справі 912/713/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 15.04.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 05.03.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 912/713/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону