ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_____________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

про відкриття апеляційного провадження

20 квітня 2021 року м. ОдесаСправа № 916/3264/20 Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Бєляновського В.В., суддів Богатиря К.В., Філінюка І.Г.

Розглянувши матеріали апеляційної скарги та клопотання про поновлення строку на її подання Міністерства охорони здоров`я України

на рішення господарського суду Одеської області від 04.03.2021, суддя в І інстанції Смелянець Г.Є., повний текст якого складено 15.03.2021 в м. Одесі

у справі № 916/3264/20

за позовом: Державного закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС"

за участю третьої особи , яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Міністерства охорони здоров`я України.

про зобов`язання повернути приміщення шляхом виселення

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Одеської області від 04.03.2021 року у задоволенні позову Державному закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Міністерство охорони здоров`я України про зобов`язання повернути державне нежитлове приміщення шляхом виселення з нежитлового приміщення, кам`яна будівля загальною площею 875, 7 кв.м (інвентарний номер 10310011 Дача Маразлі 1880 року забудови) за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85, балансоутримувачу Державному закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України у справі №916/3264/20 - відмовлено.

12.04.2021 Міністерства охорони здоров`я України подало через засоби поштового зв`язку до Південно-західного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, в якій просить зазначене рішення господарського суду Одеської області від 04.03.2021 у даній справі скасувати та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги.

Одночасно в прохальній частині апеляційної скарги скаржник просить поновити йому строк на апеляційне оскарження посилаючись на те, що повний текст оскаржуваного рішення МОЗ України отримало 22.03.2021, що підтверджується копією конверту та відомостями з сайту Укрпошти.

Згідно ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка набула чинності для держави України 11.09.1997р. згідно Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року", кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Статтею 129 Конституції України передбачено, що однією із основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження; Частина 2 статті 124 Конституції України передбачає право особи на захист судом його прав.

Відповідно до ст. 256 ГПК України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; 2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 261 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується; ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Частиною 1 статті 119 ГПК України в редакції на дату винесення цього рішення встановлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Поважними причинами пропуску процесуального строку визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, незалежними від волевиявлення сторони та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для вчинення процесуальної дії. Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його відновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.

Відповідно до ч.3 ст.2 ГПК України основними засадами (принципами) господарського судочинства є: 1) верховенство права; 2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 4) змагальність сторін; 5) диспозитивність; 6) пропорційність; 7) обов`язковість судового рішення; 8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках; 10) розумність строків розгляду справи судом; 11) неприпустимість зловживання процесуальними правами; 12) відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

З урахуванням наведеного та дослідивши доводи заявленого клопотання, які підтверджуються матеріалами справи та доданими до апеляційної скарги документами, колегія суддів дійшла висновку про поновлення МОЗ України пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення господарського суду Одеської області від 04.03.2021 у справі № 916/3264/20.

Відповідно до ст.262 ГПК України про відкриття апеляційного провадження у справі суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу. До відкриття апеляційного провадження учасники справи мають право подати заперечення проти відкриття апеляційного провадження. Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не пізніше п`яти днів з дня надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, передбаченому статтею 260 цього Кодексу. В ухвалі про відкриття апеляційного провадження зазначається строк для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу та вирішується питання про витребування матеріалів справи. Якщо разом з апеляційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття апеляційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим Кодексом строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.

Згідно з ч.1 ст.270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

Відповідно до ст. 263 ГПК України учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження. Відзив на апеляційну скаргу має містити: 1) найменування суду апеляційної інстанції; 2) ім`я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу, а також номер засобу зв`язку, адресу електронної пошти, - за наявності; 3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги; 4) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу; 5) перелік матеріалів, що додаються. Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції. До відзиву додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Вказана апеляційна скарга МОЗ України на рішення господарського суду Одеської області від 04.03.2021 у справі № 916/3264/20 відповідає вимогам статті 258 ГПК України, підстав для її повернення чи відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено, у зв`язку з чим колегія суддів визначилась про можливість відкриття апеляційного провадження.

Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду не надійшло.

Крім того, ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 12.04.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Державного закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України на рішення господарського суду Одеської області від 04.03.2021 та призначено справу № 916/3264/20 до розгляду на 27.05.2021р. о 11:00 год.

Також в прохальній частині апеляційної скарги МОЗ України подало клопотання про участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції та обов`язок забезпечити її проведення покласти на Шостий апеляційний адміністративний суд, Вищий антикорупційний суд або будь-який інший суд на території м. Києва.

Відповідно до ст. 197 ГПК України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов`язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання. Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов`язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Враховуючи наявність можливості проведення судового засідання в режимі відеоконференції в приміщенні Вищого антикорупційного суду (пров. Хрестовий, 4, м. Київ, 01601) 27.05.2021 об 11:00 год., колегія суддів вважає за можливе провести судове засідання в режимі відеоконференції.

Керуючись статтями 119, 120, 197, 234, 256, 262, 263, 270, 271 ГПК України, Південно-західний апеляційний господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Поновити Міністерству охорони здоров`я України строк на апеляційне оскарження рішення господарського суду Одеської області від 04.03.2021 у справі № 916/3264/20.

2. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною Міністерства охорони здоров`я України на рішення господарського суду Одеської області від 04.03.2021 у справі № 916/3264/20 та об`єднати її в одне апеляційне провадження з апеляційною скаргою Державного закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України для сумісного розгляду.

3. Встановити строк для подання відзиву на апеляційну скаргу до 10.05.2021.

4. Роз`яснити учасникам справи про їх право в строк до 10.05.2021 подати до суду будь-які заяви чи клопотання з процесуальних питань, оформлені відповідно до статті 170 Господарського процесуального кодексу України, разом з доказами направлення копій таких заяв чи клопотань іншим учасникам справи. Попередити учасників справи про наслідки подання письмових заяв чи клопотань без додержання вимог частини першої та другої вказаної вище норми або не у строк встановлений судом у вигляді їх повернення заявникові без розгляду.

5. Призначити справу № 916/3264/20 до розгляду на 27.05.2021р. о 11:00 год.

6. Засідання відбудеться в м. Одесі, пр-т Шевченко, 29 - у приміщенні Південно-західного апеляційного господарського суду в залі судових засідань кімн. № 7, 3-й поверх , тел. /0482/ 301-413.

7. Клопотання представника Міністерства охорони здоров`я України про проведення судового засідання в режимі відеоконференції задовольнити.

8. Доручити Вищому антикорупційному суду (пров. Хрестовий, 4, м. Київ, 01601) забезпечити проведення судового засідання у справі №916/3264/20, розгляд якої призначено на 27.05.2021р. об 11:00 год., в режимі відеоконференції в приміщенні Вищого антикорупційного суду.

9. Доручити Вищому антикорупційному суду забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень представників учасників справи в режимі відеоконференції.

10. Копію ухвали надіслати Вищому антикорупційному суду (пров. Хрестовий, 4, м. Київ, 01601).

11. Представники учасників судового процесу повинні при собі мати оригінал та належним чином посвідчену копію документів, які підтверджують їх повноваження на представництво/самопредставництво з урахуванням приписів частини 4 статті 1312, підпункту 11 пункту 161 розділу XV Перехідних положень Конституції України та статті 56 ГПК України.

12. Явку представників сторін у судове засідання визнати необов`язковою.

13. Повідомити учасників справи про можливість подати процесуальні документи (заяви, клопотання, скарги, відзиви тощо), письмові та електронні докази на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису.

14. Звертаємо увагу, що у зв`язку з відсутністю асигнувань на оплату послуг з відправки поштової кореспонденції Південно-західний апеляційний господарський суд зупиняє поштову відправку судової кореспонденції. Надсилання учасникам судових проваджень процесуальних документів буде здійснюватись виключно засобами електронного зв`язку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Бєляновський В.В.

Судді Богатир К.В.

Філінюк І.Г.

Дата ухвалення рішення 20.04.2021
Оприлюднено 21.04.2021

Судовий реєстр по справі 916/3264/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 13.09.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.09.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.09.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.07.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.03.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.12.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.12.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.11.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.04.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 04.03.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.02.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.02.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.02.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.02.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.12.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.12.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.11.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/3264/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону