ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 758/4597/21

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

14 квітня 2021 року м. Київ

Суддя Подільського районного суду міста Києва Ковбасюк О.О., ознайомившись з матеріалами позовної заяви ОСОБА_1 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Студія 1+1 (місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 23), Товариства з обмеженою відповідальністю Гравіс-Кіно (місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 23), Товариства з обмеженою відповідальністю 1+1 Інтернет (місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 23) про захист честі, гідності та ділової репутації, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся із вказаним позовом до суду.

Позовна заява подана з додержанням вимог ст.ст. 175, 176, 177 ЦПК України.

Справа підсудна Подільському районному суду міста Києва.

Підстав, передбачених ст.185 ЦПК України, для залишення позовної заяви без руху, її повернення, а також для відмови у відкритті провадження у справі згідно ст.186 ЦПК України, не вбачається.

Таким чином, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження, суд вважає за можливе прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у даній цивільній справі.

Згідно з ч. 2 ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження, позовного провадження (загального або спрощеного), окремого провадження. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з ч. 3 ст. 274 ЦПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно з абз. 6 ч. 4 ст. 19 ЦПК України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Отже, враховуючи обставини, визначені позовною заявою та статтями 19, 274 ЦПК України суд вважає за необхідне розглядати цю справу за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до ст.196 ЦПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначається суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Одночасно із позовною заявою позивачем подано до суду клопотання про витребування доказів, які перебувають у відповідача ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1+1 , ТОВ "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ" та ТОВ Українське незалежне інформаційне агентство .

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З огляду на наведене, враховуючи характер спірних відносин, а також те, що витребовувані докази, які наведені у клопотанні позивача, необхідні для доведення позивачем його вимог в обґрунтування позову, однак він позбавлений можливості самостійно надати їх суду, з метою повного і всебічного розгляду справи, наявні підстави для витребування таких доказів судом.

Керуючись ст.ст. 84, 175 - 177, 187 ЦПК України, -

П О СТ А Н О В И В :

Прийняти до розгляду позовну заяву та відкрити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Студія 1+1 (місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 23), Товариства з обмеженою відповідальністю Гравіс-Кіно (місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 23), Товариства з обмеженою відповідальністю 1+1 Інтернет (місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 23) про захист честі, гідності та ділової репутації.

Справу розглянути за правилами загального позовного провадження.

Призначити у справі підготовче засідання на 12 год. 00 хв. 11 червня 2021 року в приміщенні Подільського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 212).

Викликати у підготовче судове засідання учасників справи.

Клопотання позивача задовольнити та витребувати:

1. У Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Студія 1+1 ( код ЄДРПОУ 23729809) та Товариства з обмеженою відповідальністю Гравіс - кіно (код ЄДРПОУ 36257228) відеозапис програми Гроші , а саме 45 випуску 15 сезону під заголовком Хто зриває поставки вакцини від коронавірусу, та хто знищує індустрію мореплавства в Одесі , що вийшов у ефір 22 лютого 2021 року ( 22:20-23:35 ).

2 . У товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ (01042, місцезнаходження: м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 3, корпус 2, офіс 9, фактична адреса: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50-Б, код ЄДРПОУ: 32493292) наступні докази:

дані про реєстранта доменного імені 1plus1.video, зокрема, але не виключно:

- найменування/прізвище, ім`я, по-батькові, адреса місцезнаходження, адреса електронної пошти, телефон, факс, номер платника податків або код ЄДРПОУ;

- копії замовлення про реєстрацію доменного імені 1plus1.video;

- копії договору про надання послуг з реєстрації доменного імені 1plus1.video;

- копії заяви або будь-якого іншого документа, що містить відомості про реєстранта доменного імені 1plus1.video;

- інформацію про володільця облікового запису (власника), що використовується для розміщення веб-сайту 1plus1.video у мережі Інтернет (найменування/прізвище, ім`я, по батькові, адреса місцезнаходження, адреса електронної пошти, телефон, факс, номер платника податків або код ЄДРПОУ).

3. У Товариства з обмеженою відповідальністю Українське незалежне інформаційне агентство (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 4, код ЄДРПОУ 21452108) наступні докази:

- дані про отримувача послуг хостингу щодо розміщення програмного забезпечення веб-сайту https:1plus1.video на спеціалізованому вебсервері та забезпечення доступу до нього з мережі Інтернет, зокрема але не виключно: найменування/прізвище, ім`я, по-батькові, адреса місцезнаходження, адреса електронної пошти, телефон, факс, номер платника податків або код ЄДРПОУ.

Встановити строк для подання витребовуваних доказів - до 11 червня 2021 року.

Відповідно до частин 6-9 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Копії ухвали про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи, а відповідачам, крім того - копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Відповідачам встановити строк у 15 днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позов, в порядку визначеному ст.178 ЦПК України. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) відповідачами одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. У разі ненадання відповідачами відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Роз`яснити відповідачам право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву (у 15 днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі), який має відповідати вимогам статей 175 і 177 цього Кодексу.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за вебадресою сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України https://pd.ki.court.gov.ua.

Учасниками справи з підстав, зазначених у ст.ст. 36, 37, 38 ЦПК України, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу, може бути заявлено вмотивований відвід протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів із дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

СуддяО. О. Ковбасюк

Дата ухвалення рішення 14.04.2021
Зареєстровано 22.04.2021
Оприлюднено 23.04.2021

Судовий реєстр по справі 758/4597/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.08.2021 Подільський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 14.04.2021 Подільський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону