ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 23.04.2021 Справа № 554/10180/17

Провадження № 1кс/554/7280/2021

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на затримання з метою приводу

23 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

за участю прокурора- А.С.Гомлі

розглянувши в залі суду м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Болтнєвої М.О. про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017170000000479 від 03.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170000000479 від 03.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 будучи відповідно до протоколу № 1/16 загальних зборів учасників від 09.09.16 директором ТОВ Трансгідробуд (ЄДРПОУ 36377212), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Кіровоградська, 38/58, являючись відповідно до займаної посади службовою особою суб`єкта господарювання та наділений відповідно до Статуту ТОВ Трансгідробуд здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській фукції, а саме: здійснювати поточне керівництво діяльністю Товариства; діяти без довіреності від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх державних та недержавних підприємствах, організаціях, органах та установах; укладати в межах своєї компетенції, від імені Товариства договори, в тому числі зовнішньоекономічні; здійснювати інші дії по оперативному керівництву роботою Товариства; затверджути тарифи на послуги і ціни на продукцію Товариства; розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені Зборами Учасників Товариства та цим Статутом; самостійно укладати договори (угоди, контракти) від імені Товариства на суму, що не перевищує 1000 000,00 гривень; без довіреності діяти від імені Товариства; видавати довіреності, відкривати в банках поточний та інші рахунки, підписувати фінансові документи, розпоряджатися коштами Товариства; затверджувати своїм підписом всі документи фінансового та розрахункового характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі звіти та баланси, а також угоди в межах своєї компетенції; самостійно встановлювати штати, призначати на посаду і звільняти з посади заступників Директора, головного бухгалтера та спеціалістів підрозділів апарату управління і структурних підрозділів Товариства; в межах своєї компетенції, розпоряджатися фінансовими ресурсами і грошовими коштами, видавати накази, довіреності; надавати вказівки, що є обов`язковими для всіх працівників Товариства тощо, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, між Управлінням комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради, в особі начальника Управління ОСОБА_2 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю Трансгідробуд в особі директора ОСОБА_3 , 22.08.2016 укладено договір підряду № 5, предметом якого було виконання будівельних та монтажних робіт в межах проекту Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області . Основними параметрами об`єкта будівництва відповідно до даного договору являється: розчищення русла ділянки в„–1 в с. Млини, розчищення русла ділянки в„– 2 в с. Брисі, спорудження руслової перемички перекату (РПП1) р. Сула в с. Брисі, спорудження руслової перемички перекату (РПП ) р. Сула в с. Млини, розчищення русла ділянки в„– 3 в с. Лука, розчищення русла ділянки в„– 4 в с. Свиридівка. Загальна вартість будівельних та монтажних робіт за вказаним договором підряду та відповідно до кошторису склала 8 874 942, 50 грн. (Вісім мільйонів вісімсот сімдесят чотири тисячі дев`ятсот сорок дві грн. 50 коп.).

Головною умовою договору підряду № 5 від 22.08.16, згідно п. 4 був обов`язок підрядника виконати будівельні роботи до серпня 2017 року, розрахунки за які, відповідно п. 46 цього ж договору повинні перераховуватись шляхом поетапної оплати замовником за фактично виконані роботи на підставі рахунків довідки про виконання, актів виконаних робіт, що надає Підрядник Замовнику підписаних та завірених печаткою інженера з технічного нагляду, проміжними платежами в міру виконання робіт за 100% виконані етапи робіт.

В подальшому, 16.12.2016 між Управліннням комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради, в особі начальника управління ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю Трансгідробуд в особі директора ОСОБА_1 , укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 5 від 22.08.16, про внесення змін до Договору підряду в частині проведення фінансування на 2016 рік у розмірі 1 973142,68грн.(один мільйон дев`ятсот сімдесят три тисячі сто сорок дві грн. 68коп.) в т.ч. ПДВ, зменшивши суму фінансування на 2016 рік -1126857,32 грн. (один мільйон сто двадцять шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім грн. 32 коп.), 2017 - 6901799,82 грн.(шість мільйонів дев`ятсот одна тисяча сімсот дев`яносто дев`ять грн. 82 коп.) в т.ч. ПДВ.

19.12.2016 між Управліннням комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради, в особі начальника управління ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю Трансгідробуд в особі директора ОСОБА_1 , укладено додаткову угоду № 2 до договору підряду № 5 від 22.08.16, про внесення змін до Договору підряду в частині проведення фінансування на 2016 рік у розмірі 3 258 437,68 грн. (Три мільйони двісті п`ятдесят вісім тисяч чотириста тридцять сім грн. 68 коп.) в т.ч. ПДВ, збільшивши суму фінансування 2016 року в зв`язку з надходженням коштів з Державного бюджету України на 1 285 295 грн. (Один мільйон двісті вісімдесят п`ять тисяч двісті дев`яность п`ять грн. 32 коп.), 2017 рік - 5 616 504,82 грн (П`ять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч п`ятсот чотири грн. 82 коп.) в т.ч. ПДВ.

Надалі, ОСОБА_1 будучи директором ТОВ Трансгідробуд , зловживаючи своїм службовим становищем та маючи намір на заволодіння бюджетними коштами Замовника - Управління комунальної власності територіальних громад району Лохвицької районної ради за роботи по Відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області , які фактично виконані не були, але включені до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в, передав начальнику Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства ОСОБА_4 , який відповідно до договору № 18/06 від 06.06.2016 повинен був надавати інженерні послуги з технічного нагляду при будівництві та монтажних роботах в межах проекту Відновлення гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області для ознайомлення та підписання акти прийому виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017, в які були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, а також їх кількісних показників, що скріпленні відповідним підписом навпроти прізвища ім`я та по батькові ОСОБА_1 та мають печатку з реквізитами очолюваного ним ТОВ Трансгідробуд . В подальшому, акти прийому виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 підписав ОСОБА_4 , чим засвідчив, що роботи по Відновленню гідрологічного режиму р.Сула виконані в повному обсязі.

В той же час, у актах № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 вказано, що проведено роботи по розробці ґрунту плавучими землесосними дизельними снарядами на ділянці русла р. Сула на ділянці № 4,0 поблизу с. Свиридівка, однак фактично перераховані роботи на вказаній ділянці у повному обсязі виконані не були, що підтверджується висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 1945/1946 від 22.11.2019.

В подальшому, на підставі вказаних актів прийому виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 за вказівкою ОСОБА_2 - начальника Управління комунальної власності територіальних громад району Лохвицької районної ради, головним бухгалтером Управління ОСОБА_5 складені платіжні доручення про перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядної організації ТОВ Трансгідробуд .

На підставі платіжних доручень Управління комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради № 2 від 23.06.2017 та №1 від 22.11.2017 Управлінням державного казначейства у Лохвицькому районі на розрахунковий рахунок ТОВ Трансгідробуд перераховані бюджетні кошти в розмірі 1 427 088,66 грн., у тому числі коштів в сумі 472 817,00 грн. безпідставно включених до актів ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 за фактично невиконані ТОВ Трансгідробуд роботи.

Надходження вищезазначених коштів на рахунок ТОВ Трансгідробуд підтверджується випискою руху коштів АТ Укрсиббанк по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 1945/1946 від 22.11.2019 установлено, що обсяг невиконаних робіт (розробка грунту та допоміжні роботи при намиві грунту), але включених до актів ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017, складених ТОВ Трансгідробуд по об`єкту Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області складає 7 990 м3 грунту, що становить 472 817,00 грн.

Отже, ОСОБА_1 будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи намір на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи, що фактично роботи з Відновлення гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області в частині розробки ґрунту та допоміжних робіт при намиві грунту, виконані не в повному обсязі, а акти прийому виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 містять неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт їхніх обсягів і кількісних показників, здійснив заволодіння коштами Управлінням комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради у сумі 472 817,00 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент учинення злочину та є великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

06.12.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, повідомлення про підозру вручено його батькові, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

29.01.2020 ОСОБА_1 оголошено у розшук.

Прохали надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

-довідкою Державного регіонального проектно-вишукувального інституту Дніпродіпроводгосп № 400 від 11.12.2018 Щодо виконання контрольних топогеодезичних зйомок ділянок розчищення р.Сула по робочому проекту Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області відповідно до якої об`єм недовиконання робіт по даному об`єкту становить 9250 м.куб. ґрунту;

-висновком експерта Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса № 70 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 12.06.2019;

-висновком експерта Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса № 1945/1946 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизивід 22.11.2019, згідно якого обсяг невиконаних робіт (розробка грунту та допоміжні роботи при намиві грунту), але включених до актів ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017, складених ТОВ Трансгідробуд по об`єкту Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області складає 7 990 м3 грунту, що становить 472 817,00 грн.

-протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 12.12.2018 року;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 12.09.2018;

-тимчасовим доступом до розрахункових рахунків ТОВ Трансгідробуд , яким підтверджено факт повного розрахунку ( відповідно перерахування коштів на виконання умов договору підряду Замовником в особі Управлінням комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради;

-речовими доказами у кримінальному провадженні ( договір підряду № 5 від 22.08.16, акти ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017; платіжні доручення Управління комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради № 2 від 23.06.2017 та №1 від 22.11.2017)

Положеннями ст..188 КПК України передбачено, що прокурор,слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З урахуванням наведених обставин, а також враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органів досудового розслідування, може впливати на покази свідків, вчинив тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, існує необхідність надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Приймаючи до уваги викладене, з метою запобігання перешкоджанню встановленню істини під час проведення досудового розслідування та забезпечення виконання процесуальних рішень та слідчих дій, керуючись вимогами ст.ст. 176-189 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Лохвиця Полтавської області, українця, громадянина України, освіта вища, не судимого, одруженого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко

Дата ухвалення рішення 23.04.2021
Оприлюднено 28.04.2021

Судовий реєстр по справі 554/10180/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.01.2022 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 09.11.2021 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 23.04.2021 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.02.2021 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 20.12.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 18.12.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 554/10180/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону