ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення судового засідання

м. Київ

26.04.2021справа №910/10326/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/10326/20

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД (03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 121 В; ідентифікаційний код 30406014)

до державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378) та

товариства з обмеженою відповідальністю Авіс-Україна (42342, Сумська обл., Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, буд. 1; ідентифікаційний код 36719694)

про визнання свідоцтва України №150985 на знак для товарів і послуг недійсним повністю, зобов`язання вчинити певні дії і припинення порушення прав інтелектуальної власності,

за участю представників:

позивача - Картушина Д.М. (довіреність від 01.07.2020 №б/н);

відповідача- 1 - не з`явився;

відповідача-2 - Бузурної А.В. (ордер від 27.11.2020 серія СМ27.11.2020-01),

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (далі - Холдинг) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) та товариства з обмеженою відповідальністю Авіс-Україна (далі - Товариство) про:

- визнання недійсним належного Товариству свідоцтва України №150985 на знак для товарів і послуг КВОЧКІНО щодо усіх товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) щодо визнання недійсним свідоцтва України №150985, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Промислова власність ;

- припинення порушення прав інтелектуальної власності Холдингу шляхом заборони Товариству використовувати позначення КВОЧКИНО та КВОЧКІНО для товарів 29 класу МКТП, зокрема, нанесення таких позначень на продукцію (товар), упаковку, що містять зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонувати продукую із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Позов мотивовано тим, що:

- Холдинг утворений у 2004 році та є одним з найбільших агропромислових підприємств України, який спеціалізується на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки; Товариство є провідною компанією, яка здійснює оптові, дрібно-оптові та роздрібні продажі своєї продукції на вітчизняному ринку; головна стратегія позивача - зберегти і підтвердити репутацію авторитетного агропромислового підприємства України; Холдинг реалізує свою продукцію в мережі супермаркетів і роздрібні магазини, оптовим покупцям і промисловим клієнтам по всій Україні, в тому числі, яйця під торговельною маркою КВОЧКА ;

- позивач створив серію знаків для товарів і послуг на основі сильного (домінуючого) словесного елементу КВОЧКА , до якої включено добре відомий знак КВОЧКА відповідно до рішення Апеляційної палати від 01.03.2019, за яким вказаний знак став добре відомим в Україні у відношенні Холдингу для товарів 29 класу МКТП яйця станом на 01.07.2015;

- позивачем було з`ясовано, що Державною службою інтелектуальної власності України на ім`я відповідача-2 був зареєстрований знак для товарів і послуг КВОЧКІНО за свідоцтвом України №150985 (заявка від 11.03.2011 № m201103692), правова охорона якому надана для відповідного переліку товарів 29 класу МКТП;

- на думку Холдингу, знак для товарів і послуг КВОЧКІНО за свідоцтвом України № 150985 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я позивача добре відомим знаком для товарів і послуг КВОЧКА за свідоцтвом України № 77315 , та є таким, що у разі його використання може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 29 класу МКТП, оскільки породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з іншим виробником, а саме з Холдингом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.07.2020 позовну заяву Холдингу залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

27.07.2020 позивач подав суду документи на виконання ухвали суду від 20.07.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.08.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 14.09.2020.

Міністерство 17.08.2020 подало суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду від 05.08.2020.

26.08.2020 Міністерство подало відзив на позовну заяву, в якому вказало, що:

- за результатами експертизи заявки № m 201103692 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ;

- експертиза заявки № m 201103692 та видача свідоцтва України №150985 на знак для товарів і послуг КВОЧКІНО була проведена з урахуванням обставин, що склалися на момент подання вказаної заявки, тобто на 11.03.2011, а рішенням Апеляційної палати Мінекономіки від 01.03.2019 позначення КВОЧКА визнано таким, що стало добре відомим в України відносно Холдингу щодо товарів 29 класу МКТП станом на 01.07.2015;

- при співвідношенні позначень вбачається, що знак позивача за свідоцтвом України №77315 відрізняється від знака відповідача за свідоцтвом України №150985 за своєю фонетичною, графічною та семантичною відмінністю, а тому можна зробити висновок, що знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати стосовно товарів 29 класу МКТП;

- оскільки при проведенні експертизи заявленого позначення ймовірність введення в оману споживача встановлена не була, то для підтвердження того, що на позначення КВОЧКІНО за свідоцтвом України №150985 поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , позивач повинен довести, що в процесі використання позначення КВОЧКІНО є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Міністерство 27.08.2020 подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів надіслання відзиву на позов та доданих до нього документів Холдингу і Товариству.

Товариство 28.08.2020 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило таке:

- позивач не скористався своїм правом на подання обґрунтованих заперечень проти реєстрації заявки із заявленим Товариством до реєстрації позначенням з підстав його невідповідності умовам надання правової охорони; Холдинг не звернувся самостійно у період з моменту подання Товариством заявки на реєстрацію торговельної марки КВОЧКІНО до моменту видачі Товариству відповідного свідоцтва України, із заявою про реєстрацію свого права на знак для товарів і послуг; крім того, Холдинг не має жодних реєстрацій на знак для товарів та послуг КВОЧКІНО , як не має і раніше набутих законних прав на такий або схожий знак; у позивача на відміну від Товариства відсутні будь-які охоронювані законом права на торговельну марку КВОЧКІНО ;

- торговельна марка КВОЧКІНО використовується Товариством на законних підставах для позначення товарів власного виробництва, зокрема, для яєць курячих; кваліфікаційна експертиза заявки на реєстрацію знака КВОЧКІНО (станом на її проведення) встановила відсутність підстав для відмови у наданні правової охорони знаку КВОЧКІНО ; наведена марка належить Товариству на підставі відповідного свідоцтва України, отриманого у встановленому законом порядку, тому її використання є абсолютно законним і таким, що повністю відповідає положенням чинного законодавства України;

- порівнювані упаковки товарів позивача і Товариства є очевидно візуально різними в цілому, що виключає схожість до ступеню змішування, у тому числі схожість знаків, що використовуються для позначення продукції Холдингу і Товариства;

- позивач наводить проведений ним порівняльний аналіз знака для товарів та послуг КВОЧКА , що належить Холдингу, та знака для товарів та послуг КВОЧКІНО , що належить Товариству;

- порівняльний аналіз, проведений позивачем за власним переконанням, є суб`єктивним твердженням Холдингу, та таким, що не встановлює фактичні дані про властивості, ознаки, закономірності створення та використання об`єктів, що за своєю природою є нематеріальними;

- показники, наведені позивачем у порівняльному аналізі, виключають схожість до ступеню змішування;

- Холдингом невірно застосовано методологію порівняння позначень на предмет їх схожості, а саме фонетичних, графічних та семантичних критеріїв; зокрема, не взято до уваги той факт, що порівнювані знаки фонетично відрізняються додатковим словесним елементом -ІНО та містять абсолютно інше загальне зорове та слухове враження, породжуване їх позначеннями, розміром, наявністю зображувальних елементів на противагу монооб`єктному словесному позначенню знаку КВОЧКА ;

- позначення КВОЧКА є загальновживаним терміном відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови та визначається як курка, що висиджує або водить курчат; натомість позначення КВОЧКІНО не має тлумачення і є авторським;

- торговельна марка КВОЧКІНО не є схожою чи тотожною з торговельною маркою КВОЧКА як за стилем написання, за змістом чи порядком розміщенням слів, так і за звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), семантичними (смисловими) ознаками, за місцем розташування торговельної марки КВОЧКІНО на упаковці; також смислове значення, геометричний розмір зображення торговельної марки КВОЧКІНО є різними із зображенням належної позивачу торговельної марки КВОЧКА ;

- правова охорона знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 отримана 25.01.2012, тобто за 3,5 (три з половиною) роки його добросовісного використання до дати визнання знака КВОЧКА добре відомим для товарів 29 класу МКТП яйця ; на момент видачі свідоцтва України №150985 не можуть братися до уваги та не можуть застосовуватися положення статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, які вказують на підстави для відмови у видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку з його схожістю із добре відомим знаком, тому що станом на 25.01.2012 (дата публікації відомостей про реєстрацію торговельної марки КВОЧКІНО ) знак для товарів і послуг КВОЧКА за свідоцтвом України № 77315 не мав статусу добре відомого; відсутність визнання знака для товарів і послуг КВОЧКА за свідоцтвом України №77315 добре відомим на момент видачі Товариству свідоцтва України №150985 не може братися до уваги;

- відлік строку позовної давності на звернення Холдингу до суду за захистом своїх прав, які начебто порушені Товариством, розпочався з 25.01.2012; позивачем не надано суду належних і допустимих доказів на спростування презумпції можливості та обов`язку знати про стан своїх майнових прав, що свідчить про пропуск строку позовної давності і відсутність поважних причин для поновлення цього строку, а також не подано до суду заяву про поновлення пропущеного строку позовної давності.

Холдинг 31.08.2020 подав суду відповідь на відзив Міністерства, в якій заперечив проти доводів Міністерства.

19.08.2020 Холдинг подав заяву про забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.09.2020 заяву Холдингу про забезпечення позову у справі №910/10326/20 задоволено частково.

14.09.2020 позивач подав суду письмові пояснення щодо відзиву Товариства, в яких заперечив проти доводів відповідача-2 та подав суду висновок експерта від 11.09.2020 №196 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Товариство 14.09.2020 подало суду заяву про застосування строку позовної давності, в якій зазначило, що: строк позовної давності для звернення до суду у даній справі позивачем пропущено; позивач мав можливість знати про одночасне використання на ринку продовольчих товарів позначення знаків КВОЧКА та КВОЧКИНО протягом 2013 - 2017 років; Холдингом не надано суду належних і допустимих доказів на спростування презумпції можливості та обов`язку знати про стан своїх прав, що свідчить про пропуск строку позовної давності і відсутність поважних причин для поновлення цього строку.

01.10.2020 Холдинг подав суду заперечення на заяву Товариства щодо застосування строку позовної давності, в яких зазначив, перебіг позовної давності починається не з дня публікації про видачу охоронюваного документу чи з дня, коли позивач міг довідатися про існування охоронюваного документу, а з дня, коли Холдинг довідався, що оскаржуване свідоцтво порушує його права; саме після отримання попередніх відмов від 19.05.2020 позивачу стало відомо як про зареєстрований на ім`я відповідача-2 знак для товарів і послуг КВОЧКІНО за свідоцтвом України №150985, так і про те, що така реєстрація порушує його права та охоронювані законом інтереси.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.10.2020 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/10326/20; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/10326/20 на 26.10.2020.

Відповідач-2 26.10.2020 подав суду заперечення на письмові пояснення позивача на відзив Товариства, в яких просила застосувати суд наслідки спливу строку позовної давності щодо всіх позовних вимог Холдингу та відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.10.2020 замінено у справі №910/10326/20 неналежного відповідача - Міністерство належним - державним підприємством Український інститут інтелектуальної власності (далі - Укрпатент); відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/10326/20 на 30.11.2020.

03.11.2020 позивач подав суду докази надіслання Укрпатенту позовної заяви з доданими до неї документами.

Укрпатент 11.11.2020 подав суду відзив на позов, в якому виклав заперечення на позовну заяву, аналогічні відзиву Міністерства.

Холдинг 23.11.2020 подав суду відповідь на відзив Укрпатенту, в якій зазначив, що доводи відповідача-1, викладені у відзиві, є необґрунтованими, такими, що не відповідають дійсності та спростовуються доказами, наявними в матеріалах справи.

30.11.2020 Товариство подало суду додаткові пояснення до заяви про застосування строку позовної давності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.11.2020 прийнято до розгляду заяву позивача про зміну предмету позову, подану суду 30.11.2020, в якій Холдинг просить суд:

- визнати недійсним належне Товариству свідоцтво України №150985 на знак для товарів і послуг КВОЧКІНО щодо усіх товарів 29 класу МКТП;

- зобов`язати Укрпатент внести зміни до Реєстру щодо визнання недійсним свідоцтва України №150985, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Промислова власність ;

- припинення порушення прав інтелектуальної власності Холдингу шляхом заборони Товариству використовувати позначення КВОЧКИНО та КВОЧКІНО для товарів 29 класу МКТП, зокрема, нанесення таких позначень на продукцію (товар), упаковку, що містять зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

07.12.2020 відповідач-2 подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Представник позивача Картушин Д.М. 21.12.2020 подав суду клопотання про зміну адреси для листування (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 68, оф. 152).

11.01.2021 відповідач-2 подав суду заперечення щодо судових витрат позивача на правову допомогу, заперечення на висновок експерта від 11.09.2020 №196 та клопотання про долучення до матеріалів справи висновку експерта від 05.01.2021 №82-01/21 і включення витрат на проведення експертизи до судових витрат відповідача-2.

Представники відповідача-2 у підготовчому засіданні 11.01.2021 наголосили на доводах клопотання про виклик у судове засідання експертів Жили Б.В. та Сопової К.А. для роз`яснення наданих висновків.

Суд відклав розгляд цього клопотання до наступного судового засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.01.2021 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/10326/20 на 01.02.2021.

Відповідач-2 подав суду 20.01.2021 додаткові заперечення на висновок експерта від 11.09.№196 та 25.01.2021 клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Позивач подав суду 27.01.2021 заперечення на заперечення відповідача-2 щодо витрат позивача на правову допомогу, 29.01.2021 заперечення на клопотання відповідача-2 про виклик у судове засідання експертів для надання пояснень, заперечення на клопотання про долучення до матеріалів справи висновку експерта від 05.01.2021 №82-01/21 і включення витрат на проведення експертизи до судових витрат відповідача-2 та пояснення на заперечення на висновок експерта від 11.09.2020 №196.

01.02.2021 Товариство подало суду додаткові пояснення (відповідь на заперечення щодо долучення до матеріалів справи висновку експерта) та додаткові пояснення (щодо заперечень позивача на клопотання про виклик експертів).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.02.2021 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/10326/20 на 15.03.2021.

09.03.2021 позивач подав суду заперечення на додаткові пояснення (відповідь на заперечення щодо долучення до матеріалів справи висновку експерта), в яких зазначив, що відповідач-2 не спростував доводів позивача, викладених в запереченнях на клопотання про долучення до матеріалів справи висновку експерта та включення витрат на проведення судової експертизи до судових витрат відповідача-2 від 22.01.2021, а як наслідок, висновок експерта від 05.01.2021 №82-01/21 не може бути долучений до матеріалів справи та розцінюватися як доказ під час прийняття рішення у справі.

Холдинг 15.03.2021 подав суду доповнення до заперечень на заперечення Товариства щодо витрат позивача на правову допомогу.

15.03.2021 відповідач-2 подав суду узагальнені письмові пояснення щодо предмету позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.03.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу №910/10326/20 судового розгляду по суті на 26.04.2021.

У судове засідання 26.04.2021 з`явилися представники позивача та відповідача-2; представник відповідача-1 у підготовче засідання не з`явився; про дату час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином, що підтверджується розпискою, яка наявна у матеріалах справи; про причини неявки суду не повідомив.

Суд у судовому засіданні 26.04.2021 розпочав розгляд справи №910/10326/20 по суті.

Представник позивача у судовому засіданні 26.04.2021 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі; представник відповідача-2 наголосив на доводах відзиву, долученого до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Відповідно до частин першої - третьої статті 216 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі.

Про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

З огляду на неявку представника відповідача-1 в судове засідання суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи №910/10326/20.

Керуючись статтями 202, 216, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи №910/10326/20 по суті на 07.06.21 о 12:45 год . Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12 .

2. Копію даної ухвали надіслати відповідачу-1.

Ухвала набрала законної сили 26.04.2021 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко

Дата ухвалення рішення 26.04.2021
Зареєстровано 28.04.2021
Оприлюднено 29.04.2021

Судовий реєстр по справі 910/10326/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.04.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.08.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону