ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

30.04.2021 м.Дніпро Справа № 908/3468/13

Суддя Центрального апеляційного господарського суду

Парусніков Ю.Б.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Фізичної особи-підприємця Руденка Анатолія Петровича на рішення Господарського суду Запорізької області від 04.03.2021 (суддя Черкаський В.І., повне рішення складено 19.03.2021) у справі № 908/3468/13

за позовом позивача-1 - Фізичної особи ОСОБА_1 , м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області

позивача-2 - Фізичної особи-підприємця Руденка Анатолія Петровича м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області

позивача-3 - Публічного акціонерного товариства Запорізький сталепрокатний завод , м. Запоріжжя

до відповідача-1 - Публічного акціонерного товариства Запорізький сталепрокатний завод , м. Запоріжжя

відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Метизи , м. Запоріжжя

відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю Запоріжальянс , м. Запоріжжя

про визнання недійсними правочинів, витребування майна,

розглянутої в межах справи

про банкрутство Публічного акціонерного товариства Запорізький сталепрокатний завод , -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 21.11.2013 порушено провадження у справі № 908/3468/13 про банкрутство Публічного акціонерного товариства Запорізький сталепрокатний завод .

Фізична особа ОСОБА_1 та Фізична особа-підприємець Руденко Анатолія Петровича 19.08.2019 звернулися до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою, в якій просять суд:

- визнати недійсним правочин щодо укладання 13.06.2006 між Публічним акціонерним товариством Запорізький сталепрокатний завод і Товариством з обмеженою відповідальністю Торговий дім Метизи договору купівлі-продажу нерухомого майна, що знаходиться по вул. Ленська, 32-в, у м. Запоріжжі, розташованого на земельній ділянці площею 7,9451 м 2 ;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Метизи повернути Публічному акціонерному товариству Запорізький сталепрокатний завод нерухоме майно, що знаходиться по вул. Ленська, буд. 32-в, у м. Запоріжжя, розташованого на земельній ділянці площею 7,9451 м 2 ;

Фізична особа-підприємець Руденко Анатолій Петрович звернувся до Центрального апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Запорізької області від 04.03.2021 у справі № 908/3468/13 і ухвалити рішення, яким позов ОСОБА_1 і Фізичної особи-підприємця Руденка Анатолія Петровича задовольнити.

Розглянувши подані матеріали, суддя-доповідач вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без руху з наступних підстав.

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 258 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги додаються докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Статтею 259 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства, учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір.

Сторони у справі про банкрутство - конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут).

Скаржником до апеляційної скарги не надано доказів надсилання апеляційної скарги з додатками іншим учасникам справи.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 258 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України Про судовий збір судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Статтею 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2019 рік з 01 січня 2019 року встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у місячному розмірі 1921,00 грн.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України Про судовий збір судовий збір за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру справляється у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а за подання позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Судовий збір за позовом ОСОБА_1 і Фізичної особи-підприємця Руденка А.П. у даній справі підлягав сплаті і фактично сплачений позивачами становив 3842,00 грн (дві вимоги немайнового характеру).

Підпунктом 4 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України Про судовий збір судовий збір за подання апеляційної скарги на рішення суду встановлений у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті за подання позовної заяви.

Таким чином судовий збір, що підлягає сплаті за оскарження рішення Господарського суду Запорізької області від 04.03.2021 у справі № 908/3468/13, становить 5763,00 грн (3842,00 грн х 150%).

Скаржником не надано доказів на підтвердження сплати і зарахування до Державного бюджету судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу місцевого господарського суду у встановленому законом розмірі.

Скаржник заявив клопотання про зменшення розміру судового збору за подання апеляційної скарги до 10,00 грн.

Розглянувши клопотання про зменшення суми судового збору, що підлягає сплаті за оскарження рішення місцевого господарського суду, апеляційний господарський суд зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України Про судовий збір , враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити, розстрочити, зменшити розмір або звільнити від сплати судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік;

або 2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена;

або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Таким чином, правом на відстрочення, розстрочення, зменшення або звільнення від сплати судового збору на певний строк наділяються лише фізичні особи та лише за наявності певних умов, а також юридичні особи за наявності підстав, зазначених у пункті 3 частини першої статті 8 Закону України Про судовий збір .

Скаржником не надано доказів його приналежності до кола суб`єктів, на яких розповсюджується дія статті 8 Закону України Про судовий збір .

На підставі вищевикладеного, апеляційний господарський суд доходить висновку про відмову у задоволенні клопотання скаржника про зменшення розміру судового збору за подання апеляційної скарги у даній справі до 10,00 грн.

Відповідно до частини 2 статті 260 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Для усунення недоліків апеляційної скарги, скаржнику необхідно надати апеляційному господарському суду докази сплати судового збору у сумі 5763,00 грн і надсилання копії апеляційної скарги з доданими до неї документами іншим учасникам у справі про банкрутство.

Відповідно до частини 4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 174, 234, 235, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця Руденка Анатолія Петровича на рішення Господарського суду Запорізької області від 04.03.2021 у справі № 908/3468/13 залишити без руху.

Для усунення недоліків апеляційної скарги, скаржнику протягом 10 днів з дати отримання копії цієї ухвали необхідно надати Центральному апеляційному господарському суду докази сплати судового збору у сумі 5763,00 грн і надсилання копії апеляційної скарги з додатками учасникам у справі про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Головуючий суддя Ю.Б. Парусніков

Дата ухвалення рішення 30.04.2021
Зареєстровано 30.04.2021
Оприлюднено 30.04.2021

Судовий реєстр по справі 908/3468/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 09.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 30.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 19.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону