ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2021 м. Івано-ФранківськСправа № 909/170/21

Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Стефанів Т. В.

секретар судового засідання Максимів Н. Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження справу

за позовом: Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

до відповідача: Благодійного фонду "Благодійна громадська культурологічна фундація "Цинамоновий Хрущ"

про стягнення неустойки в сумі 48273 грн 69 к.

за участю:

від позивача: Кручок А. Б.,

Під час судового розгляду справи здійснювалося фіксування судових засідань за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Рішення у даній справі ухвалено у нарадчій кімнаті за результатами оцінки поданих доказів.

Суть спору.

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради звернувся до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом до Благодійного фонду "Благодійна громадська культурологічна фундація "Цинамоновий Хрущ" про стягнення неустойки в сумі 48273 грн 69 к.

Вирішення процесуальних питань під час розгляду справи.

Ухвалою від 05.03.2021 суд постановив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі, здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, розгляд справи по суті призначити на 01.04.2021.

30.03.2021 позивач подав суду клопотання № 472/11.1-03/14в від 30.03.2021 (вх. № 4618/21) про уточнення позовних вимог, в якому вказав на описку допущену ним при оформленні позовної заяви, зокрема в назві відповідача.

Судом взято до уваги вказане клопотання, найменування відповідача зазначено правильно.

01.04.2021 суд відклав розгляд справи по суті на 28.04.2021, про що постановив протокольну ухвалу від 01.04.2021, про що свідчать відмітки на повідомленнях про вручення поштових відправлень.

Суд належним чином повідомляв сторін про дату та час розгляду справи.

Ухвалу суду від 05.03.2021 відповідач отримав 15.03.2021, ухвалу суду від 01.04.2021 - 13.04.2021.

Правом участі у судових засіданнях та правом на подачу відзиву на позов відповідач не скористався.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (ч. 4 ст. 13 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Аналогічні норми містяться в ч. 9 ст. 165 ГПК України.

За таких обставин суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами, без участі в судовому засіданні представника відповідача, запобігаючи безпідставному затягуванню розгляду спору та сприяючи своєчасному поновленню порушеного права.

Позиції сторін щодо позову.

Заявлені позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не виконав обов`язку щодо своєчасного повернення приміщень, як наслідок йому нарахованого неустойку в сумі подвійного розміру орендної плати.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідач відзиву на позов не подав, проти позову не заперечив.

Фактичні обставини справи, встановлені судом.

14.07.2009 між Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, як орендодавцем та Благодійною громадською культурологічною фундацією "Цинамоновий Хрущ" (Благодійним фондом "Благодійна громадська культурологічна фундація "Цинамоновий Хрущ"), як орендарем укладено договір оренди нежитлових приміщень № ДО-3342, згідно з п. 1.1 якого сторони погодили, що орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування нежитлові приміщення площею 52,8 кв. м, розташовані на першому поверсі в будинку на вул. Леся Курбаса, 6, який перебуває на балансі ЖЕО № 9.

У п. 2.1 договору сторони погодили, що право користування орендарем приміщеннями на умовах цього договору настає з моменту підписання уповноваженими представниками орендодавця та орендаря акта приймання-передачі в оренду приміщень. Передача приміщень в оренду не спричиняє передачу орендарю права власності на ці приміщення.

Відповідно до п. 2.4 договору після закінчення його дії орендар повертає орендодавцеві приміщення у погоджений сторонами термін, але не пізніше як протягом 20-ти календарних днів із дня припинення дії договору, в тому числі у разі недосягнення між сторонами цього договору угоди щодо строків повернення приміщення. Днем припинення договору визначено, зокрема, день закінчення терміну дії договору, якщо сторонами не вирішено питання щодо продовження терміну його дії на новий строк.

У цьому ж пункті договору сторони зазначили, що передача приміщень від орендаря до орендодавця після припинення дії цього договору здійснюється за актом приймання-передачі приміщень, що підписується повноважними представниками орендаря і орендодавця. Якщо орендар не виконує обов`язку щодо повернення приміщень, він сплачує орендодавцю неустойку, нараховану згідно з п. 5.1.3 цього договору.

Згідно з п. 3.1 договору орендна плата за орендовані приміщення визначається на підставі "Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська", затвердженої рішенням Івано-франківської міської ради "Про внесення змін до нормативних актів з питань оренди об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська" від 27.04.2007.

В п. 3.2 договору сторони визначили місячний розмір орендної плати, яку повинен сплачувати орендар, за перший місяць оренди, в сумі 123 грн 55 к., крім того ПДВ - 24 грн 71 к. Місячний розмір орендної плати, яку повинен сплачувати орендар за кожний наступний місяць оренди, визначається згідно з додатком шляхом множення розміру місячної орендної плати за попередній місяць оренди на індекс інфляції за поточний місяць оренди.

Відповідно до п. 5.1.3 договору у випадку невиконання орендарем обов`язку щодо повернення орендодавцеві приміщень відповідно до вимог п. 2.4 цього договору, він сплачує орендодавцеві неустойку в розмірі подвійного розміру орендної плати, встановленої і нарахованої згідно з цим договором з врахуванням суми ПДВ, за період безпідставного користування приміщеннями.

Згідно з п. 6.1 договору він вступає в дію з дня його реєстрації у Фонді комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська та діє до 31.07.2010.

Про припинення договору оренди в разі закінчення строку, на який укладено договір, сторони письмово повідомляють одна одну в будь-який час, але не пізніше як в місячний термін із дня закінчення терміну дії цього Договору (п. 6.2.1 договору).

Сторони вносили зміни до договору, зокрема, в частині ціни та строку його дії:

- угодою № УО-3342-1 від 01.09.2009 про внесення змін до "Договору оренди нежитлових приміщень № ДО-3342 від 14.07.2009" сторони внесли зміни до укладеного договору оренди та узгодили, що місячний розмір орендної плати з 01.09.2009 становить 188 грн 44 к., крім того ПДВ - 37 грн 69 к.;

- угодою № УО-3342-2 від 29.07.2010 про внесення змін до "Договору оренди нежитлових приміщень № ДО-3342 від 14.07.2009" сторони внесли зміни до укладеного договору оренди та продовжили строк його дії до 30.06.2013;

- угодою № УО-3342-3 від 31.07.2013 про внесення змін до "Договору оренди нежитлових приміщень № ДО-3342 від 14.07.2009" сторони внесли зміни до укладеного договору оренди та погодили розмір щомісячної орендної плати в розмірі 340 грн 30 к., без ПДВ; строк дії договору продовжили до 31.05.2016;

- угодою № УО-3342-4 від 28.04.2016 про внесення змін до "Договору оренди нежитлових приміщень № ДО-3342 від 14.07.2009" сторони погодили, що місячний розмір орендної плати, яку повинен сплачувати орендар, починаючи з 28.04.2016, становить 639 грн 85 к., крім цього ПДВ - 127 грн 97 к.

14.07.2009 сторонами договору підписано акт приймання-передачі в оренду нежитлових приміщень, розташований по вул. Леся Курбаса, 6 в м. Івано-Франківську.

В червні 2016 року позивач повідомив відповідача про припинення договору оренди нежитлових приміщень та про необхідність в термін до 30.06.2016 в добровільному порядку звільнити та повернути за актом приймання-передачі надані йому в оренду нежитлові приміщення, розташовані по вул. Леся Курбаса, 6 в м. Івано-Франківську. Даний факт підтверджує повідомлення про припинення договору оренди нежитлових приміщень № 2728/01-15/20 від 15.06.2016.

Однак доказів повернення наданих в оренду приміщень відповідачем не подано.

Відповідач приміщення не передав, як наслідок з відповідача на користь позивача була стягнута неустойка :

- за період з 01.07.2016 до 31.12.2017 в сумі 29030 грн 17 к. згідно з постановою Львівського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 у справі № 909/113/18;

- за період з 01.01.2018 до 31.01.2019 в сумі 23920 грн 93 к. згідно з рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 05.04.2019 у справі № 909/149/19.

Відповідно до поданого позивачем розрахунку за період з 01.02.2019 по 31.01.2021 відповідачу нараховано неустойку у відповідності до п. 5.1.3 договору за невиконання обов`язку щодо повернення орендованих приміщень в сумі 48273 грн 69 к.

Норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування.

Як визначено в ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України (далі - ГК України) за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Відповідно до ч. 4 ст. 284 ГК України строк договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Згідно з ч. 2 ст. 291 ГК України договір оренди припиняється у разі, зокрема, закінчення строку, на який його було укладено.

Правові наслідки припинення договору оренди визначаються відповідно до умов регулювання договору найму Цивільним кодексом України (ч. 4 ст. 291 ГК України).

За приписами ч. 1 ст. 785 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) у разі припинення договору найму наймач зобов`язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Судом установлено, що сторонами було встановлено строк дії договору до 31.05.2016. Позивач, в червні 2016 року повідомив відповідача про припинення договору оренди нежитлових приміщень та про необхідність в термін до 30.06.2016 в добровільному порядку звільнити та повернути за актом приймання-передачі надані йому в оренду нежитлові приміщення, розташовані по вул. Леся Курбаса, 6 в м. Івано-Франківську.

Відповідач доказів виконання свого обов`язку щодо повернення орендованого приміщення після закінчення строку дії укладеного між сторонами договору оренди не надав.

Відповідно до ч. 2 ст. 785 ЦК України якщо наймач не виконує обов`язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Отже, нарахування неустойки за невиконання обов`язку щодо повернення приміщення за період з 01.02.2019 по 31.01.2021 є обґрунтованим.

Висновок суду.

В контексті наведеного позов підлягає задоволенню.

Судові витрати.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України передбачено, що судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи той факт, що позов задоволено в повному обсязі, судовий збір у розмірі 2270 грн 00 коп. слід покласти на відповідача.

Керуючись ст. 13, 73, 74, 86, 129, 178, 236, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

Позов Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради до відповідача Благодійного фонду "Благодійна громадська культурологічна фундація "Цинамоновий Хрущ" про стягнення неустойки в сумі 48273 грн 69 к. - задоволити.

Стягнути з Благодійного фонду "Благодійна громадська культурологічна фундація "Цинамоновий Хрущ" (вул. Чорновола, буд. 103, м. Івано-Франківськ, 76005; ідентифікаційний код 34844910) на користь Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (вул. Грушевського, буд. 21, м. Івано-Франківськ, 76004; ідентифікаційний код 04054346) - 48273 (сорок вісім тисяч двісті сімдесят три) грн 69 к. неустойки та 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн 00 к. - судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається відповідно до п. п. 17.5 п. 17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складений 30.04.2021.

Суддя Т. В. Стефанів

Дата ухвалення рішення 28.04.2021
Зареєстровано 30.04.2021
Оприлюднено 05.05.2021

Судовий реєстр по справі 909/170/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 28.04.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 05.03.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону