ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11403/20

провадження № 2/753/336/21

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

"01" квітня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді - Заставенко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Долі М.А.,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом акціонерного товариства БАНК КРЕДИТ ДНІПРО до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В :

У липні 2020 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" звернулось до суду з позовом про стягнення з відповідача ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором в розмірі 305 427,25 грн.

Позов обгрунтований тим, що 22.04.2019 року між АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та ОСОБА_1 було підписано заяву-згоду № 1121974 на укладення Універсального договору банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб. 14.05.2019 між банком та ОСОБА_1 було підписано договір № 26200000421891 про встановлення кредитного ліміту, відповідно до якого банк встановлює позичальнику кредитний ліміт у розмірі 250 000,00 грн. на строк 12 місяців зі сплатою 58,89 % річних, а позичальник зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути плату за користування кредитом. У порушення умов кредитного договору, позичальник свої зобов`язання належним чином не виконав, внаслідок чого у відповідача перед позивачем виникла заборгованість за кредитним договором, яка станом на 02.07.2020 року становить 305 427,25 грн., з яких: залишок простроченого кредиту - 248 980,94 грн., залишок прострочених відсотків - 56 446,31 грн.

Дана цивільна справа була розподілена для розгляду системою автоматизованого розподілу судді ОСОБА_2

Відповдіно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.11.2020, справу передано судді Заставенко М.О. з причин відсторонення від посади судді ОСОБА_2 .

Ухвалою судді Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О. від 30.11.2020 справу прийнято до свого провадження у зв`язку з повторним автоматизованим розподілом справи між суддями та призначено у судове засідання у спрощеному провадження з викликом сторін.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. На адресу суду направив заяву, відповідно до змісту якої вбачається, що останній просить проводити розгляд справи без його участі, не заперечує проти проведення заочного розгляду справи.

Відповідач у судове засідання також не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за останньою відомою адресою реєстрації проживання, відзив на позов до суду не подав, з будь-якими заявами чи клопотаннями до суду не звертався.

Зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.

Відповідно до ст. 247 ч. 2 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 3, 4 частини першої статті 3 ЦК України загальними засадами цивільного законодавства є: свобода договору, свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом.

Підстави виникнення цивільних прав та обов`язків визначені в статті 11 ЦК України, зокрема з договорів та інших правочинів.

Статтею 14 цього Кодексу визначено, що цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Виконання цивільних обов`язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства.

Судом встановлено, що 22.04.2019 року між АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та ОСОБА_1 було підписано заяву-згоду № 1121974 на укладення Універсального договору банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб. 14.05.2019 між банком та ОСОБА_1 було підписано договір № 26200000421891 про встановлення кредитного ліміту, відповідно до якого банк встановлює позичальнику кредитний ліміт у розмірі 250 000,00 грн. на строк 12 місяців зі сплатою 58,89 % річних, а позичальник зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути плату за користування кредитом (а. с. 52, 53).

У порушення умов кредитного договору, позичальник свої зобов`язання належним чином не виконав, внаслідок чого у відповідача перед позивачем виникла заборгованість за кредитним договором, яка станом на 02.07.2020 року становить 305 427,25 грн., з яких: залишок простроченого кредиту - 248 980,94 грн., залишок прострочених відсотків - 56 446,31 грн.

Кредитний договір є різновидом договору позички, тому до правовідносин, що виникають на його основі, застосовуються ті ж правила, що діють для договорів позички.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору, актів цивільного законодавства.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

Одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання. (ч. 2 ст. 615 ЦК України).

Кредитодавець має право на одержання від позичальника процентів на суму кредиту у розмірах і в порядку, що встановлені договором. Якщо договір не містить умови про розмір процентів, він визначається обліковою ставкою банківського процента (ставкою рефінансування), встановленою Національним банком України. У разі відсутності іншої угоди проценти виплачуються щомісяця до дня повернення суми кредиту.

Позичальник зобов`язаний повернути кредитодавцеві відповідну суму коштів у строк та в порядку, встановленому договором. Якщо позичальник не виконав цього зобов`язання, він повинен сплатити пеню (у вигляді процентів) від дня, коли настав строк виконання, до дня повернення коштів кредитодавцеві, незалежно від сплати процентів за умовами договору.

Згідно з ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 598 ЦК України, зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом та припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених законом або договором, а згідно статті 599 ЦК України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

З огляду на викладене убачається, що між сторонами виникли договірні відносини та у зв`язку із неналежним виконанням боржником умов кредитного договору, у позивача як кредитора, виникло право вимоги стягнути з відповідача заборгованість по кредиту та нарахованим відсоткам.

Відповідно до частини другої ст. 89 ЦПК України, суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що позов АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором підлягає до задоволенню.

Відповідно до частини першої ст. 141 ЦПК України, суд присуджує до стягнення з відповідача на користь позивача судові витрати по сплаті судового збору в сумі 4 581,41 грн., які сплачено позивачем при зверненні до суду.

На підставі викладеного, ст.ст. 525, 526, 536, 598, 599, 612, 625, 629, 1048 Цивільного кодексу України, керуючись ст.ст. 2, 4, 6-13, 82,89, 133, 141, 258, 259, 263-265, 268, 272, 273, 279, 280-282, 352, 354 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов акціонерного товариства БАНК КРЕДИТ ДНІПРО до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства БАНК КРЕДИТ ДНІПРО заборгованість за Кредитними договорами № 26200000421891 у розмірі 305 427,25 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства БАНК КРЕДИТ ДНІПРО понесені судові витрати зі сплати судового збору в сумі 4 581,41 грн.

Позивач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" , адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32, код ЄДРПОУ 14352406.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

На рішення суду позивачем може бути подана апеляційна скарга до суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, який його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя: М.О. Заставенко

Дата ухвалення рішення 01.04.2021
Зареєстровано 07.05.2021
Оприлюднено 07.05.2021

Судовий реєстр по справі 753/11403/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 01.04.2021 Дарницький районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 30.11.2020 Дарницький районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 29.07.2020 Дарницький районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону