ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Господарський суд Рівненської області

вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2021 р. м. Рівне Справа № 918/195/21

Господарський суд Рівненської області у складі: суддя Романюк Р.В.,

за участю секретаря судового засідання Стафійчук К.В.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39"

до Товариства з обмеженою відповідальністю - фірма "ВМВ СЕПТЕМ - Т"

про стягнення коштів

За участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39" (далі - Позивач) звернулося до Господарського суду Рівненської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю - фірма "ВМВ СЕПТЕМ - Т" (далі - Відповідач) про стягнення 72 064,56 грн заборгованості.

Стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що 20.12.2019 р. між ТОВ "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39" та ТОВ-фірма "ВМВ СЕПТЕМ - Т" було укладено договір підряду на виконання робіт № 20/12/19, за умовами якого ТОВ "БК "СУ-39" зобов`язувалося виконати роботи по ґрунтуванню металоконструкцій по об`єкту.

Позивач зазначає, що останній виконав роботи на загальну суму 207 064,56 грн. Проте, в порушення умов договору відповідачем здійснено часткову оплату за за виконану роботу на 135 000,00 грн, внаслідок чого утворилася заборгованість в сумі 72 064,56 грн.

11.05.2021 року до господарського суду від представника позивача надійшла заява в якій просить суд розгляд справи № 918/195/21 здійснити без участі представника ТОВ "БК "СУ-39" за наявними в матеріалах справи доказами, позовні вимоги ТОВ "БК "СУ-39" підтримує в повному обсязі, витрати на професійну правничу допомогу станом на 10.05.2021 складають 5 000,00 грн і докази їх понесення будуть надані протягом строку, встановленого ч. 8 ст. 129 ГПК України. У випадку відкладення розгляду справи № 918/195/21 просить повідомити про дату, час і місце наступного судового засідання.

Прийняті у справі судові рішення та інші процесуальні дії.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 18.03.2021 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін та призначено розгляд справи на "07" квітня 2021 р.

Ухвалою господарського суду від 07.04.2021 року клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ВМВ СЕПТЕМ - Т" про відкладення судового розгляду справи задоволено та відкладено розгляд справи на "12" травня 2021 р.

Представник позивача в судове засідання 12.05.2021 року не з`явився, явку повноважного представника в судове засідання не забезпечив, хоча про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 33013 1135497 4, яке наявне в матеріалах справи.

Представник відповідача в судове засідання 12.05.2021 року не з`явився. До господарського суду повернулися ухвали суду від 18.03.2021 року та від 07.04.2021 року, з відміткою поштового відділення "адресат не значиться", яка направлялася на адресу відповідача, вказану в позовній заяві - 33028, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 20, офіс 36.

Крім того, як вбачається з клопотання представника відповідача від 07.04.2021 року про відкладення розгляду справи в якому зазначено, що відповідачу відомо про наявність господарського спору про стягнення з нього на користь ТОВ "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39" заборгованості за договором підряду на виконання робіт № 20/12/19 від 20.12.2019 року у розмірі 72 064,56 грн.

Приписами ч. 7 ст. 120 ГПК України передбачено, що учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

На підставі зазначеного, відповідно до ст. 242 ГПК України, ухвали суду від 18.03.2021 року та від 07.04.2021 року вважаються врученими, а відповідач таким, що належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання.

Крім того, суд зазначає, що статтею 42 ГПК України визначено права та обов`язки учасників судового процесу, зокрема учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Частиною 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" визначено, що усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. (далі - Реєстр) - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

З огляду на вказане учасники справи не були позбавлені права та можливості ознайомитись з ухвалами у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно з ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

За таких обставин, враховуючи, що неявка представника позивача та відповідача не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, відтак, керуючись статтею 202 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними у ній матеріалами.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини.

20 грудня 2019 року між ТОВ "ВМВ СЕПТЕМ - Т" (Замовник) та ТОВ "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39" (Підрядник) укладено Договір підряду № 20/12/19 на виконання робіт (далі - Договір), за умовами якого, договір є основним документом, що визначає права та обов`язки сторін по виконанню робіт з виготовлення та монтажу металоконструкцій, а також влаштування покрівельного покриття по об`єкту: Технічне переоснащення котельні КП Житомирський обласний лікувально - санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення Дениші за адресою с. Дениші Житомирського району, Житомирської області (далі по тексту - роботи) (п. 1.1. Договору).

Пунктом 1.2. Договору передбачено, що замовник доручає, а підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, відповідно до креслень КМД виконати роботи згідно п. 1.1.

Обсяги робіт (в тому числі розміри металоконструкцій), що доручаються до виконання підряднику, визначені кресленнями КМД. Термін виконання робіт - до 31 грудня 2020 р. (п. 1.3 та п. 1.4. Договору).

Відповідно до п. 2.1. - п. 2.3. Договору загальна вартість робіт за цим договором визначена у кошторисі (договірній ціні), який є невід`ємною частиною цього договору і становить 195 000 грн (сто дев`яносто п`ять тисяч 00 коп.), в тому числі ПДВ. Перед початком робіт замовник сплачує підряднику аванс у розмірі 50 % від вартості виконання робіт. Остаточний розрахунок за виконані роботи проводиться на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт на протязі 5-ти календарних днів з моменту підписання актів.

Згідно з п. 4.1. та п. 4.4. Договору підрядник повідомляє замовника про закінчення робіт і направляє на його адресу акт приймання виконаних робіт у 2 примірниках. Розрахунок за виконані роботи проводиться на протязі 5-ти календарних днів після підписання актів приймання виконаних робіт.

За змістом п. 3.2. Договору замовник зобов`язаний: перевірити результати робіт щодо наявності відступів та недоліків, негайно повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі; здійснювати оплату робіт у порядку і обсягах, передбачених договором.

За змістом п. 3.4. Договору підрядник зобов`язаний: якісно та у встановлені строки виконати роботи з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, відповідно до креслень КМД; передати замовнику у порядку та в строки, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи та всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, висновки, сертифікати тощо на використані матеріали.

Пунктом 8.1. Договору передбачено, що зміна договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь якої сторони на підставі додаткової угоди. Всі зміни та доповнення до договору викладаються у письмовій формі, є його невід`ємною частиною та набувають чинності з моменту підписання додаткової годи повноважними представниками сторін.

Договір набирає чинності з моменту його підписання повноважними представниками сторін і діє до закінчення робіт передбаченим договором та повного розрахунку замовника за виконані підрядником роботи (п. 9.2. Договору).

Пунктами 1.1. та 1.2. додаткової угоди про внесення змін та доповнень № 1 до договору підряду № 20/12-19 від 20.12.2019 р. сторони погодили, що підрядник зобов`язується за завданням замовника своїми та/або залученими силами та засобами на свій ризик якісно виконати роботи по ґрунтуванню металоконструкцій по об`єкту Технічне переоснащення котельні КП Житомирський обласний лікувально - санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення Дениші за адресою с. Дениші Житомирського району, Житомирської області . Склад (зміст) та обсяги (види) робіт, строки та умови їх виконання, що доручаються до виконання підряднику визначені в договірній ціні (кошторисі) - додаток № 1 до додаткової угоди, що додається до цього договору і є його невід`ємною частиною.

Сторони узгодили та підписали договірну ціну на будівництво Технічне переоснащення котельні КП Житомирський обласний лікувально - санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення Дениші за адресою с. Дениші Житомирського району, Житомирської області, що здійснюється в 2020 році.

Відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 р. від 01.12.2020 року позивачем та відповідачем було погоджено вартість будівельних робіт підрядника по будові з урахуванням ПДВ на суму 195 000,00 грн та на суму 12 064,56 грн, загальна вартість робіт 207 064,56 грн.

На виконання умов договору № 20/12/19 від 20.12.2019 року між підрядником та замовником складено та підписано акти № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на загальну суму 305 269,16 грн.

Вказані акти підписані уповноваженими представниками сторін без зауважень та заперечень, та скріплені печатками.

Однак, всупереч взятим на себе зобов`язанням за договором, ТОВ - фірма "ВМВ СЕПТЕМ - Т" оплату за виконані роботи по договору підряду здійснило частково на загальну суму 135 000,00 грн, що підтверджується банківськими виписками від 20.03.2020 р., від 07.05.2020 р., від 05.06.2020 р., від 26.06.2020 р., від 29.07.2020 р. та від 28.08.2020 р.

Заборгованість відповідача за виконані роботи складає 72 064,56 грн.

Норми права, що підлягають до застосування, та мотиви їх застосування, оцінка аргументів, наведених сторонами.

Між сторонами у справі виникли цивільно-правові відносини з виконання робіт на підставі укладеного Договору підряду в силу статті 11 Цивільного кодексу України.

Укладений сторонами договір за правовою природою є договором підряду, а тому права та обов`язки сторін визначаються в тому числі положеннями глави 61 Цивільного кодексу України.

Згідно з ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 629 ЦК України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 Господарського кодексу України (далі - ГК України), господарські зобов`язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Частиною 1 ст. 179 ГК України визначено, що майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

За змістом ч. 1 ст. 509 ЦК України та ч. 1 ст. 173 ГК України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (стаття 846 ЦК України).

Положеннями ст. 525, ч. 1 ст. 526 ЦК України, ст. 193 ГК України встановлено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 ГПК України у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Висновки суду за результатами вирішення спору.

За результатами з`ясування обставин, на які сторони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були дослідженні в судовому засіданні, і з наданням оцінки всім аргументам учасників справи у їх сукупності та взаємозв`язку, як це передбачено вимогами ст.ст. 75-79, 86 ГПК України, враховуючи, що факт виконання робіт позивачем на виконання умов Договору підряду № 20/12/19 на виконання робіт від 20.12.2019 року, підтверджується зібраними у справі матеріалами, строк оплати за які настав, то за відсутності доказів сплати їх повної вартості, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову та про стягнення з відповідача на користь позивача 72 064,56 грн заборгованості.

Розподіл судових витрат.

Згідно з ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З огляду на зазначене, враховуючи, що позов визнано обґрунтованим судом в повному обсязі, судові витрати у справі по сплаті судового збору у розмірі 2 270,00 грн покладаються на відповідача у справі.

Керуючись ст. ст. 129, 236 - 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю - фірма "ВМВ СЕПТЕМ - Т" (33028, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 20, офіс 36, код ЄДРПОУ 25319814) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39" (35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Залізнична, 24, код ЄДРПОУ 40443212) 72 064,56 грн (сімдесят дві тисячі шістдесят чотири гривні 56 коп) заборгованості та 2 270,00 грн (дві тисячі двісті сімдесят гривень 00 коп) витрат по сплаті судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Позивач (стягувач): Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39" (35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Залізнична, 24, код ЄДРПОУ 40443212).

Відповідач (боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма "ВМВ СЕПТЕМ - Т" (33028, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 20, офіс 36, код ЄДРПОУ 25319814).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено до Північно - західного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення через господарський суд, що прийняв рішення або безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено та підписано 13 травня 2021 року.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://rv.arbitr.gov.ua .

Суддя Р.В. Романюк

Дата ухвалення рішення 12.05.2021
Зареєстровано 14.05.2021
Оприлюднено 17.05.2021

Судовий реєстр по справі 918/195/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 07.06.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 12.05.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 07.04.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 18.03.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 918/195/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону