ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

УХВАЛА

про прийняття справи до розгляду

"17" травня 2021 р. Справа № 820/612/17

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Мельников Р.В., розглянувши адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСАЙТ" (вул. Рилєєва, буд. 60, м. Харків, 61093) до Головного управління ДФС у Харківській області (вул. Пушкінська, 46, м. Харків, 61057) про скасування податкових повідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И В :

До Харківського окружного адміністративного суду звернулось товариство з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство Інсайт з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у Харківській області, в якому просить суд скасувати податкові повідомлення-рішення №0002311403 від 21.11.2016 та №0000101411 від 02.02.2017.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 27.04.2017 року адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство Інсайт до Головного управління ДФС у Харківській області про скасування податкових повідомлень-рішень - задоволено; скасовано податкові повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Харківській області № 0002311403 від 21.11.2016 та № 0000101411 від 02.02.2017; стягнуто з Головного управління ДФС у Харківській області (код 39599198) на користь товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство Інсайт (код 38494270) сплачений судовий збір в сумі 91427 (дев`яносто одна тисяча чотириста двадцять сім) грн. 53 коп.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.06.2017 року апеляційну скаргу Головного управління ДФС у Харківській області залишено без задоволення; постанову Харківського окружного адміністративного суду від 27.04.2017р. по справі № 820/612/17 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 09.04.2021 року касаційну скаргу Головного управління ДФС у Харківській області задоволено частково; постанову Харківського окружного адміністративного суду від 28 квітня 2017 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 13 червня 2017 року скасовано; справу №820/612/17 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

11 травня 2021 року дана справа надійшла до Харківського окружного адміністративного суду.

Позовна заява відповідає вимогам ст. ст. 160, 161 КАС України, справа підлягає прийняттю до провадження.

Суд вважає за необхідне вказати, що відповідно до п.п.10 п.1 Перехідних положень КАС України, в редакції, що набрав законної сили 15.12.2017 року, справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до положень ст. 12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

З врахуванням предмету спору, розгляд даної справи здійснюється в порядку загального позовного провадження та з метою виконання вимог, передбачених статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України, розпочати підготовче провадження та призначити підготовче засідання.

Водночас, суд зазначає, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа Головне управління ДФС у Харківській області перебуває у стані припинення, про що внесено запис від 20.08.2019 року.

Крім того, судом встановлено, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. №1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» прийнято рішення про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.

Водночас, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31.07.2019 року створено юридичну особу Головне управління ДПС у Харківській області.

Відповідно до наказу Головного управління ДПС у Харківській області від 29.08.2019 року №18 розпочато виконання Головним управлінням ДПС у Харківській області повноважень Головного управління ДФС у Харківській області, що припиняється.

Також, суд зазначає, що постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби" від 30 вересня 2020 року № 893 (далі - Постанова №893) вирішено ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби України (далі - ДПС України) за переліком згідно з додатком, до якого, у тому числі, включено Головне управління ДПС у Харківській області.

Відповідно до абз. 4 п. 3 зазначеної постанови ДПС України повинна забезпечити утворення територіальних органів відповідно до ст. 21-1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» .

Згідно із положеннями ст.21-1 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, можуть утворюватися в межах граничної чисельності державних службовців та працівників відповідного центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, ліквідовуватися, реорганізовуватися керівником відповідного центрального органу виконавчої влади як відокремлені підрозділи центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність такого центрального органу виконавчої влади (частина 1).

Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначені частиною першою цієї статті, утворюються без статусу юридичної особи та є органами державної влади, можуть мати окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України.

Абзацом 3 п. 2 Постанови № 893 передбачено, що територіальні органи ДПС України, що ліквідуються відповідно до п. 1 цієї постанови, продовжують здійснювати свої повноваження та функції до утворення ДПС України територіальних органів згідно з абз. 4 п. 3 цієї постанови та прийняття рішення про можливість забезпечення здійснення такими органами повноважень та функцій територіальних органів, що ліквідуються. Таке рішення приймається ДПС України після здійснення заходів, пов`язаних із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань даних про територіальні органи ДПС України, що будуть утворені згідно з абз. 4 п. 3 цієї постанови, як відокремлені підрозділи юридичної особи публічного права, затвердженням положень про них, структур, штатних розписів, кошторисів та заповненням 30 відсотків вакансій.

Відповідно до абз.4 п. 2 Постанови № 893 права та обов`язки територіальних органів ДПС України, що ліквідуються відповідно до п. 1 цієї постанови, переходять до ДПС України та її територіальних органів.

Відповідно до наказу Державної податкової служби України від 30.09.2020 № 529 утворено як відокремлені підрозділи ДПС України територіальні органи за переліком згідно з додатком, до якого, зокрема, включено Головне управління ДПС у Харківській області.

Судом встановлено, що 14.12.2020 року було проведено державну реєстрацію створення Головного управління ДПС у Харківській області як відокремленого підрозділу юридичної особи - ДПС України, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис за № 1000741030008085321.

Згідно із наказом Державної податкової служби України від 24.12.2020 №755 розпочато з 01.01.2021 здійснення територіальними органами ДПС України, утвореними як її відокремлені підрозділи, повноважень і функцій територіальних органів ДПС України, що ліквідуються відповідно до п. 1 Постанови № 893.

Відповідно до положень ч.1 ст.104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників.

Приписами ст. 52 КАС України визначено, що у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов`язкові для особи, яку він замінив.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про наявність підстав для заміни відповідача на його правонаступника, а саме: Головне управління ДФС у Харківській області на Головне управління ДПС у Харківській області, утвореного на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ ВП - 43983495; адреса вул. Пушкінська, 46, м. Харків, 61057).

Керуючись статтями 52, 160, 161, 168, 171, 173, 174, 175, 241, 243, 257 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В :

Адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСАЙТ" (вул. Рилєєва, буд. 60, м. Харків, 61093) до Головного управління ДФС у Харківській області (вул. Пушкінська, 46, м. Харків, 61057) про скасування податкових повідомлень-рішень - прийняти до розгляду.

Розгляд адміністративної справи призначити за правилами загального позовного провадження.

Призначити розгляд адміністративної справи у підготовчому засіданні на 07.06.2021 р. 11:00 год. у приміщенні Харківського окружного адміністративного суду за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, зал №20.

Замінити відповідача Головне управління ДФС у Харківській області на його правонаступника Головне управління ДПС у Харківській області, утвореного на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ ВП - 43983495; адреса вул. Пушкінська, 46, м. Харків, 61057).

Роз`яснити особам, які беруть участь у справі, що вони мають права та обов`язки, визначені статтями 44, 45, 47, 51, 54, 131 Кодексу адміністративного судочинства України.

Адміністративна справа розглядається суддею Мельниковим Р.В. одноособово відповідно до статті 32 Кодексу адміністративного судочинства України.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі знаходиться за посиланням: http://adm.hr.court.gov.ua/sud2070/.

Копію ухвали направити особам, які беруть участь у справі.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Ухвала в частині вирішення питання про процесуальне правонаступництво може бути оскаржена в апеляційному порядку до Другого апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно - телекомунікаційної системи шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Мельников Р.В.

Дата ухвалення рішення 17.05.2021
Оприлюднено 20.05.2021

Судовий реєстр по справі 820/612/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.07.2022 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.01.2022 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.01.2022 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.11.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.10.2021 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.10.2021 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.05.2021 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 09.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 08.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.07.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 07.07.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 13.06.2017 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2017 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2017 Харківський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 27.04.2017 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.02.2017 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 820/612/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону