ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17.05.2021 р. Справа № 914/556/21

За позовом:Малого приватного підприємства Спецмонтажбуд , м. Турка, Львівська обл. до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю БУДГАРАНТ ГРУПП , м. Львів про:стягнення боргу, 3% річних та інфляційних втрат за договором про надання послуг №12/18 від 15.12.2018р. Суддя - Р.В. Крупник Секретар - Ю.-М.В. Пришляк Представники сторін: від позивача:не з`явився відповідача:не з`явився ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява МПП Спецмонтажбуд до ТОВ "БУДГАРАНТ ГРУПП" про стягнення боргу, 3% річних та інфляційних втрат за договором про надання послуг №12/18 від 15.12.2018р.

Ухвалою суду від 10.03.2021р. позовну заяву МПП Спецмонтажбуд залишено без руху на надано заявникові строк для усунення недоліків.

У строк, встановлений судом заявником подано заяву про усунення недоліків з додатками.

Ухвалою від 29.03.2021р. суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження, розгляд справи по суті призначив на 19.04.2021р.

У судовому засіданні 19.04.2021р. судом оголошено перерву до 17.05.2021р.

У судовому засіданні 17.05.2021р. судом оголошено перерву до 15 год. 00 хв.

Представники сторін у судове засідання 17.05.2021р. після оголошеної перерви не з`явилися, через канцелярію суду подали спільну заяву про затвердження мирової угоди (вх. №2042/21 від 17.05.2021р.).

Розглянувши та проаналізувавши подану заяву про затвердження мирової угоди та зміст мирової угоди, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 ГПК України, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Так, згідно положень ч. 1-2 ст. 192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Встановивши, що положення мирової угоди не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб, мирова угода підписана зі сторони позивача - адвокатом Б.Р. Петрінцем, а зі сторони відповідача - адвокатом І.С. Лапкою (повноваження яких згідно наявних у матеріалах справи ордерів на надання правничої (правової) допомоги не обмежуються), суд дійшов висновку, що мирова угода підлягає затвердженню на визначених у ній умовах.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 231 ГПК України, про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Згідно ч. 1 ст. 130 ГПК України, у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Аналогічні положення містяться у ч. 3 ст. 7 Закону України Про судовий збір .

У п. 1 мирової угоди відповідач як боржник зобов`язався сплатити стягувачеві 50% сплаченого останнім судового збору за подання позовної заяви у розмірі 1484,50 грн.

Таким чином, після набрання ухвалою законної сили, позивач вправі звернутися до Господарського суду Львівської області з письмовим клопотанням про повернення йому з Державного бюджету України 1484,50 грн. судового збору, сплаченого згідно платіжного доручення №517 від 23.02.2021р.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 42, 46, 130, 192-193, 222, 231-236 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити укладену між МПП Спецмонтажбуд та ТОВ "БУДГАРАНТ ГРУПП" мирову угоду у справі №914/556/21 наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

м. Львів 17 травня 2021 року

Мале приватне підприємство Спецмонтажбуд (ЄДРПОУ 31754834) в особі представника - адвоката Петрінця Богдана Романовича, який діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та Ордеру про надання правової допомоги, надалі - Стягувач, з однієї сторони та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГАРАНТ ГРУПП" (ЄДРПОУ 39436052) в особі представника - адвоката Лапки Ігоря Степановича, який діє на підставі Статуту, надалі - Боржник, що є сторонами у справі № 914/556/21 за позовом МПП Спецмонтажбуд до ТОВ "БУДГАРАНТ ГРУПП" про стягнення заборгованості, яка перебуває у провадженні Господарського суду Львівської області, керуючись статтями 192, 193 Господарського процесуального кодексу України, домовилися про укладення Мирової угоди на таких умовах:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГАРАНТ ГРУПП" (ЄДРПОУ 39436052) зобов`язується до 15 вересня 2021 року сплатити на користь Малого приватного підприємства Спецмонтажбуд (ЄДРПОУ 31754834) суму заборгованості в розмірі 188804,50 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч вісімсот чотири грн. 50 коп.), з яких 180320,00 грн. (сто вісімдесят тисяч триста двадцять грн. 00 коп.) - сума основного боргу; 1484,50 грн. (одна тисяча чотириста вісімдесят чотири грн. 50 коп.) - 50% сплаченого Стягувачем судового збору; 7000,00 грн. (сім тисяч грн. 00 коп.) - витрат Стягувача на правову допомогу.

2. Сторони домовилися про наступний порядок виплати заборгованості:

2.1. Суму в розмірі 47100,00 грн. (сорок сім тисяч сто грн. 00 коп.) Боржник зобов`язується сплатити Стягувачу до 15 червня 2021 року;

2.2. Суму в розмірі 47100,00 грн. (сорок сім тисяч сто грн. 00 коп.) Боржник зобов`язується сплатити Стягувачу до 15 липня 2021 року;

2.3. Суму в розмірі 47100,00 грн. (сорок сім тисяч сто грн. 00 коп.) Боржник зобов`язується сплатити Стягувачу до 15 серпня 2021 року;

2.4. Суму в розмірі 47504,00 грн. (сорок сім тисяч п`ятсот чотири грн. 50 коп.) Боржник зобов`язується сплатити Стягувачу до 15 вересня 2021 року.

3. У випадку прострочення по сплаті платежів, передбачених пунктом 2 Мирової угоди, Боржник несе відповідальність за невиконання грошового зобов`язання, передбачену статтею 625 Цивільного кодексу України.

4. Сплата заборгованості Боржником здійснюється за наступними реквізитами:

Отримувач: МПП Спецмонтажбуд

Код ЄДРПОУ 31754834

р/р НОМЕР_1

ПАТ КБ Приватбанк

МФО 325321

5. МПП Спецмонтажбуд відмовляється від стягнення з Боржника коштів в частині інфляційних втрат у розмірі 11463,36 грн. (одинадцять тисяч чотириста шістдесят три грн. 36 коп.) та 3% річних в розмірі 6150,64 грн. (шість тисяч сто п`ятдесят грн. 64 коп.).

6. Наслідки закриття провадження у справі у зв`язку з укладенням мирової угоди сторонам зрозумілі.

7. Наслідки невиконання затвердженої судом мирової угоди Боржнику зрозумілі .

2. Провадження у справі №914/556/21 за позовом МПП Спецмонтажбуд до ТОВ "БУДГАРАНТ ГРУПП" про стягнення боргу, 3% річних та інфляційних втрат за договором про надання послуг №12/18 від 15.12.2018р.- закрити.

3. Стягувач: Мале приватне підприємство Спецмонтажбуд (82500, Львівська обл., м. Турка, вул. Середня, буд. 19; код ЄДРПОУ 31754834).

Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГАРАНТ ГРУПП" (79016, м. Львів, вул. Городоцька, буд. 85; код ЄДРПОУ 39436052).

4. Ухвала дійсна для пред`явлення до примусового виконання протягом трьох років, починаючи з наступного дня після закінчення строків платежів, зазначених у пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. затвердженої мирової угоди у справі №914/556/21, щодо кожного платежу окремо.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені ст.ст. 254-259 ГПК України.

Веб-адреса сторінки суду http://lv.arbitr.gov.ua на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.05.2021 року.

Суддя Р.В. Крупник

Дата ухвалення рішення 17.05.2021
Зареєстровано 19.05.2021
Оприлюднено 19.05.2021

Судовий реєстр по справі 914/556/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 29.03.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 10.03.2021 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону