ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

"20" травня 2021 р. Справа № 916/96/20

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю „Вінтер Ленд» (65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 5/1; код ЄДРПОУ 41864290)

про визнання банкрутом

Суддя Лепеха Г.А.

Представники:

розпорядник майна - арбітражний керуючий Колмикова Т.О.

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю „Вінтер Ленд» звернулось до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство в зв`язку із неспроможністю виконання своїх грошових зобов`язань.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 28.01.2020р. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ „Вінтер Ленд» , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О.

Ухвалою попереднього засідання від 16.02.2021р. визнано вимоги кредитора ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів» до боржника в сумі 9 000 000 грн.

Згідно до ч.ч. 1, 2 ст.49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Збори кредиторів не проводились, у зв`язку з неявкою кредитора, про що розпорядником майна складено акт про неявку на збори кредиторів від 05.05.2021. Жодних пояснень неявки на збори або відзиву щодо пропозиції розпорядника майна про введення відносно боржника ліквідаційної процедури кредитором не надано.

За приписами ч. 4 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у разі якщо зборами кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд за наявності ознак банкрутства протягом п`яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Так, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „Вінтер Ленд» розпорядник майна звернувся до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази, суд дійшов до висновку, що боржник неспроможний самостійно відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури, а тому вважає за можливе визнати ТОВ „Вінтер Ленд» банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру.

Арбітражний керуючий Колмикова Т.О. звернувся до господарського суду з заявою про призначення його ліквідатором боржника.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Приймаючи до уваги, що арбітражний керуючий Колмикова Т.О. не є заінтересованою особою стосовно боржника, за час провадження діяльності арбітражного керуючого будь-які порушення у виконанні своїх обов`язків відсутні, має великий досвід та організаційно-технічні можливості належним чином виконувати функції арбітражного керуючого, мешкає в м. Одесі, заперечень щодо його призначення не надходило, суд призначає арбітражного керуючого Колмикову Т.О. ліквідатором ТОВ „Вінтер Ленд» .

Відповідно до положень ч.1 ст.59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом; скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Згідно ч. 3 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49, ст. ст. 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

П О С Т А Н О В И В:

1. Припинити процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю „Вінтер Ленд» (65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 5/1; код ЄДРПОУ 41864290) та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Колмикової Т.О.

2. Визнати банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю „Вінтер Ленд» (65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 5/1; код ЄДРПОУ 41864290).

3. Відкрити строком на дванадцять місяців ліквідаційну процедуру товариства з обмеженою відповідальністю „Вінтер Ленд» , передбачену Розділом IV Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю „Вінтер Ленд» арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну (свідоцтво №85 від 08.02.2013р.).

5. Скасувати арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

6. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

7. Зобов`язати посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю „Вінтер Ленд» протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.

8. З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання товариства з обмеженою відповідальністю „Вінтер Ленд» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

9. Зобов`язати ліквідатора банкрута після завершення всіх розрахунків з кредиторами подати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

10. Розгляд справи призначити на "08" липня 2021 р. о 10:00. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 15 (5й поверх), тел. 0(482)307-965.

11 . Зобов`язати у наступному засіданні представити:

ліквідатора банкрута - звіт про проведену роботу.

12. Визнати явку сторін та ліквідатора банкрута у судове засідання обов`язковою.

Примірник постанови надіслати: ДП Міністерства оборони України "Одеський завод будівельних матеріалів" (65039 м. Одеса, 4-й Басейний провулок, 7), Управлінню державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6).

Постанова набирає законної сили в порядку ч.4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена у відповідності до ст.ст. 254, 255 ГПК України .

Повний текст постанови складено та підписано 20 травня 2021 р.

Суддя Г.А. Лепеха

Дата ухвалення рішення 20.05.2021
Зареєстровано 21.05.2021
Оприлюднено 24.05.2021

Судовий реєстр по справі 916/96/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.09.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.09.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 09.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.07.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.06.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 20.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 30.03.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.02.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.01.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 16.12.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 02.12.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.11.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону