ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

20 травня 2021 року справа № 927/481/21

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Демидової М.О., розглянувши матеріали справи за позовом ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

e-mail: відсутня

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ФОНДУ ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО , 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3

e-mail: kyapic@gmail.com

про розірвання договору купівлі-продажу частки, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, витребування з володіння частки у розмірі 24,9 % у статутному капіталі

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ФОНДУ ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО про:

- розірвання договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім (ідентифікаційний код 32659577) від 07.05.2019 року, укладений між ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), від імені якої діяла ОСОБА_2 на підставі довіреності від 14.09.2018, посвідченої приватним нотаріусом Носівського районного нотаріального округу Дмитренко В.М. та зареєстрованої в реєстрі за №733, та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3, ідентифікаційний код 38870645), що, діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифіковоного Фонду ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО , реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271;

- скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, проведену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.05.2019 за № 1040107004600100;

- витребування з володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії" (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3, ідентифікаційний код 38870645), що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифіковоного Фонду ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО , реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271, на користь ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) частку у розмірі 24,9% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" (адреса місцезнаходження: 16520 , Чернігівська область, Бахмацький район, с. Городище, вул. Перемоги, 79, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 3265957), що у грошову еквіваленті становить 1867500,00 грн.

Позов обґрунтований порушенням відповідачем істотних умов укладеного сторонами договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" від 07.05.2019, а саме: невиконанням відповідачем обов`язку щодо сплати ціни частки у сумі 421809 грн. 73 грн. у встановлений договором строк. У зв`язку із розірванням договору відсутня правова підстава для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" щодо набуття відповідачем частки, а тому підлягає скасуванню державна реєстрація змін до відомостей про товариство щодо належної відповідачу частки у розмірі 24,9 % статутного капіталу товару, що у грошовому еквіваленті становить 1867500 грн. 00 коп., здійснена в ЄДР 07.05.2019 за № 10401070046001006. На підставі ч. 4 ст. 694 Цивільного кодексу України просить витребувати з володіння відповідача на користь позивача належної йому частки у розмірі 24,9 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", що у грошову еквіваленті становить 1 867 500,00 грн.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.162 Господарського процесуального кодексу України.

Підстав для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

У прохальній частині позовної заяви позивачем заявлено мотивоване клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім .

Відповідно до ч.1-5 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Іх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішені питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

З урахуванням наведених обставин суд дійшов висновку про те, що прийняття рішення у даній справі може вплинути на права або обов`язки Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім щодо однієї із сторін у справі, тому вважає клопотання позивача задовольнити та залучити Товариство з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім (с. Городище, вул. Перемоги, 79, Бахмацький район, Чернігівська область, 16520, код 32659577, електронна адреса: info@agrodim.in.ua) до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Керуючись ст. 50, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження

3. Підготовче засідання призначити на 15 червня 2021 року о 14:20. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: проспект Миру 20, м. Чернігів, 14000, зал судових засідань № 303 .

4 . Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача-Товариство з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім (с. Городище, вул. Перемоги, 79, Бахмацький район, Чернігівська область, 16520, код 32659577, електронна адреса: info@agrodim.in.ua).

5. Встановити відповідачу строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України. У разі подання відзиву на позов його копія разом з копіями доданих до нього доказів мають бути надіслані позивачу, а докази надсилання додані до матеріалів справи разом із відзивом.

6. Запропонувати позивачу у строк до п`яти днів з дня отримання відзиву подати до суду відповідь на відзив, надіславши одночасно копію даної відповіді на відзив відповідачу, а докази надсилання надати суду.

7. Встановити третій особі ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім строк до 11.06.2021 для подання пояснень щодо позову та відзиву відповідача із урахуванням вимог ст. ст. 165, 168 Господарського процесуального кодексу України.

8. Повідомити сторін, що подання ними до суду додаткових письмових доказів, висновків експертів, клопотань, заяв, пояснень, може бути здійснене у строк до 14.06.2021.

9. За умови направлення у судове засідання уповноважених представників сторін останнім необхідно мати при собі документи, що підтверджують повноваження представників, відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

З метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, беручи до уваги запровадження карантину та особливого режиму роботи суду, суд рекомендує учасникам справи усі необхідні документи надавати суду в електронному вигляді на електронну адресу суду або поштою, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", факсом або дистанційні засоби зв`язку.

З текстом даної ухвали можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя М. О. Демидова

Дата ухвалення рішення 20.05.2021
Оприлюднено 21.05.2021

Судовий реєстр по справі 927/481/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.08.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 29.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 05.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 16.02.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 08.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 02.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.05.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 17.05.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/481/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону