ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 420/8093/21

УХВАЛА

19 травня 2021 року м.Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Радчук А.А., розглянувши заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС (вул. Кузнечна, 55-А, м. Одеса, 65045, код ЄДРПОУ 34384136) про забезпечення позову до подання позовної заяви, -

В С Т А Н О В И В:

До суду 17.05.2021 року надійшла заява представника Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємства Альянс про забезпечення позову до подання позовної заяви, в якій заявник просить вжити заходи забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення №50871 від 29.04.2021 року Комісії регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС в Одеській області про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість ТОВ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС код ЄДРПОУ 34384136, критеріям ризиковості платника до набрання рішенням суду щодо його оскарження законної сили.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову зазначено, що 02.04.2021р. в електронному кабінеті платника податків у Товариства з обмеженою відповiдальністю ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС з`явився запис, що підприємство вiдповiдає критеріям ризиковості платника податків та внесено до реєстру ризикових платників відповідно до п. 8 Критеріїв ризиковості платника податку. Також в електронному кабінеті платника податків підприємство отримало рішення Комісії регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №43228 від 02.04.2021 р. про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника. Вказаним рішенням ТОВ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС вiднесено до ризикових платників податку на підставі п.8 Критеріїв ризиковості платника податку. У графі податкова інформація було зазначено: упередження розповсюдження схемного ПДВ .

Позивач скористався своїм правом та подав до вищезазначеної комісії повідомлення з документами на спростування доводів наведених в рішенні №43228 від 02.04.2021 p. За результатами розгляду повідомлення відповідачем 29.04.2021 року прийнято рішення №50871 р. яке також не містить жодних розумних, обґрунтованих та вмотивованих підстав віднесення підприємства до ризикових платників податків відповідно до пункту 8 Критеріїв ризиковості платників податку, як того вимагає законодавство. А саме, у рішенні не заповнений рядок Податкова інформація , в якому розшифровується, яка саме податкова інформація була покладена в основу висновку про відповідність платника податку пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку. Абстрактний запис у графі податкова інформація: упередження розповсюдження схемного ПДВ не можна вважати належним зазначенням податкової інформації.

З дати винесення рішення № 50871 по дату звернення з дійсною заявою до суду ТОВ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС направляло на реєстрацію в Єдиному реєстрі 13 податкових накладних. Згідно отриманих квитанцій всі податкові накладні прийнято, однак їх реєстрація зупинена. Підстава зупинення: Платник податку, яким подано для реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідає п.8 Критеріїв ризиковості платника податку . Тобто усi без виключення надіслані ТОВ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС на Реєстрацію податкові накладні почали автоматично зупинятись. У рішенні № 50871 ГУ ДПС в Одеській області не зазначено суть та характер наявної податкової інформації, що стала підставою для прийняття такого рішення, не ідентифіковано конкретні ризикові операції та/або податкові накладні платника, в яких були зафіксовані такі операції.

В свою чергу, відсутність у рішенні iнформацiї, що стала підставою для висновку про відповідність платника податку пункту 8 Критеріїв ризиковості, позбавила позивача можливості скористатися правом, передбаченим п.6 Порядку № 1165, на подання до ДПС інформації та копій документів, що свідчать про невiдповiднiсть платника ПДВ критеріям ризиковості. Так зазначена підстава не розкриває взагалі ніякої суті податкової інформації.

Оскаржуване рішення Комісії регіонального рівня Головного управління ДПС в Одеській області №50871 від 29.04.2021 року прийнято відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладноп/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 (далі Порядок №1165).

Включення платника податків до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку тягне за собою однозначні правові наслідки у вигляді зупинення реєстрації усіх без виключення податкових накладних/розрахунків коригувань, поданих таким платником.

При цьому, такі наслідки створюють негативний характер, як для платника податків (оскільки процес реєстрації кожної податкової накладноп ускладнюється необхідністю надання пояснень та документів щодо кожної поданої на реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування, а також необхідністю оскарження відмови у їх реєстрації), так і для контрагентів платника податків, які не матимуть можливості формувати податковий кредит за господарськими операціями з цим платником, що негативно відображатиметься на їх фінансовому стані (адже процес формування податкового кредиту невід`ємно пов`язаний із фактом реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН). Також контрагенти самі несуть значні ризики отримати статус ризиковості, оскільки співпрацюють з ризиковим підприємством. Усі наведені обставини логічно і вочевидь відштовхують контрагентів позивача від співпраці.

Позивач зазначає, що необґрунтоване віднесення платника до категорії ризикових шкодить його ділової репутації, та що в умовах жорсткої конкуренції на ринку замовники послуг віддають перевагу конкурентам, які своєчасно реєструють податкові накладні та не мають статусу ризиковості .

Не зрозумілою є та обставина, яким чином і що саме вчинив позивач, результаті чого його необхідно віднести до ризикових платників податків. Формулювання упередження розповсюдження схемного ПДВ містить в собі подію, яка навiть ще не вiдбулась. Та позивачу навіть не повідомлено, що саме він вчинив та на користь кого начебто ним формується схемний ПДВ . Припинення господарських відносин з контрагентами поставить позивача у скрутне фінансове становище оскільки як наслідок у позивача буде падіння замовлень будівельних послуги в оплаті вже виконаних робіт та неотримання очікуваних доходів. При цьому, відновлення господарських зв`язків надалі може бути ускладнено у зв`язку із тим, що контрагенти позивача можуть змінити підрядника на іншого, який не визнаний податковим органом таким, що відповідає критеріям ризиковості платника податку, і має можливість здійснювати реєстрацію податкових накладних у ЄРПН. При тривалому блокуванні накладних підприємство опиниться на межі звільнення працівників та банкрутства.

З огляду на зазначене позивач звернувся до суду з заявою про забезпечення позову.

Відповідно до ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Частинами 1 та 2 статті 150 КАС України визначено, що суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Згідно ч.4 ст.150 КАС України, подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб`єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.

Відповідно до ч.1 ст. 151 КАС України позов може бути забезпечено: зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов`язку відповідача вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Аналіз наведених норм дозволяє дійти висновку, що забезпечення адміністративного позову - це вжиття адміністративним судом, в провадженні якого знаходиться справа, певних процесуально-правових заходів щодо охорони прав, свобод та інтересів позивача, які б гарантували виконання рішення суду, у разі задоволення позову; для задоволення судом поданого позивачем клопотання про забезпечення адміністративного позову останній має обґрунтувати необхідність задоволення такого клопотання та довести, що незадоволення клопотання призведе хоча б до одного із наслідків, передбачених ч.2 ст. 150 КАС України.

За приписами п.17 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» № 2 від 06.03.2008 року, в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування обставин, які б свідчили про наявність зазначених вище підстав для забезпечення позову.

Доводи заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів забезпечення позову суд оцінює з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших осіб, які беруть участь в справі; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовних вимог, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду у випадку невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку з вжиттям таким заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового розгляду.

Виходячи з конкретних доказів, суд має встановити, чи є хоча б одна з названих обставин для вжиття заходів забезпечення позову та оцінити, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

В ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також вказати ознаки, які свідчать про очевидність протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень.

У вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Згідно з Рекомендацією №R (89)8 про тимчасовий судовий захист в адміністративних справах, прийнятих Комітетом Міністрів Ради Європи 13.09.1989 року рішення про вжиття заходів тимчасового захисту може, зокрема, прийматися у разі, якщо виконання адміністративного акта може спричинити значну шкоду, відшкодування якої неминуче пов`язано з труднощами, і якщо на перший погляд наявні достатньо вагомі підстави для сумнівів у правомірності такого акта.

Співмірність вжиття заходів забезпечення позову відображена у практиці Європейського Суду з прав людини, яка визначає можливість застосування попереднього заходу, такого як судова заборона.

У справі «Мікалефф проти Мальти» суд визнав можливість застосування ст. 6 Конвенції до попередніх заходів та зазначив, що має бути розглянутий характер попереднього заходу, його предмет, завдання та вплив на конкретне право.

Проміжне рішення може бути еквівалентне попередній або забезпечувальним заходам і процедурам. Такий принцип застосовується і у визначенні застосування ст. 6 Конвенції (справа «Меркіка та інші проти Мальти» .

У рішенні «Дорани проти Ірландії» від 31.07.2003 року Європейський Суд з прав людини зазначив, що поняття «ефективний засіб» передбачає запобігання порушенню або припинення порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При цьому, ефективний спосіб визначається судом як запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

Європейський суд з прав людини від 20.10.2011 у справі Рисовський проти України підкреслив особливу важливість принципу належного урядування. Ним передбачено у випадках, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові, державні органи повинні діяти завчасно та в належний спосіб (Беєлер проти Італії, Онер`їлдіз проти Туреччини, Magadat.com S.r.L. проти Молдови, Москаль проти Польщі). Зокрема, на державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок (Лелас проти Хорватії від 20.05.2010, Тошкуце та інші проти Румунії від 25.11.2008) і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси (Онер`їлдіз проти Туреччини, Беєлер проти Італії).

Як зазначає представник ТОВ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС , в даний час готується адміністративний позов до ГУ ДПС в Одеській області про визнання протиправним та скасування рішення Комісії регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС в Одеській області №50871 від 29.04.2021 року про відповідність платника по датку на додану вартість ТОВ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС критеріям ризиковості платника.

З огляду на зазначене суд вважає, що заходи забезпечення адміністративного позову щодо зупинення дії рішення відповідають предмету майбутнього позову.

Водночас, вжиття таких заходів жодним чином не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а буде спрямовано лише на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті.

При цьому, вжиття заходів забезпечення позову у визначений у заяві спосiб не тягне фактичне вирішення спору по суті, оскільки правомірність або неправомірність вказаного рішення буде судом встановлена за наслідками розгляду адміністративної справи.

Зважаючи на вищевикладене, суд дійшов висновку, що заява про забезпечення адміністративного позову до подання позовної заяви є обґрунтованою та належить до задоволення.

При цьому суд зазначає. що відповідно до ч. 8 ст. 157 КАС України, заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позову, скасовуються судом також у разі: 1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частини другої статті 153 цього Кодексу; 2) повернення позовної заяви; 3) відмови у відкритті провадження у справі.

Керуючись ст. ст. 150, 151, 152, 154, 157, 242, 243, 248 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС (вул. Кузнечна, 55-А, м. Одеса, 65045, код ЄДРПОУ 34384136) про забезпечення позову до подання позовної заяви - задовольнити.

Зупинити дію рішення рішення №50871 від 29.04.2021 року Комісії регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС в Одеській області про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість ТОВ ПІДПРИЄМСТВО АЛЬЯНС код ЄДРПОУ 34384136, критеріям ризиковості платника до набрання рішенням суду щодо його оскарження законної сили.

Ухвала набирає законної сили в порядку і строки, встановлені ст.256 КАС України.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки встановлені ст.ст. 293-295 КАС України.

Суддя А.А. Радчук

Дата ухвалення рішення 19.05.2021
Зареєстровано 21.05.2021
Оприлюднено 24.05.2021

Судовий реєстр по справі 420/8093/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.07.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.07.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.06.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.06.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.06.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.05.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.05.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону