ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2021 року м. Київ № 640/9483/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Балась Т.П., розглянувши у порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Приватного акціонерного товариства "Природні ресурси" до Державної екологічної інспекції Центрального округу про визнання протиправним та скасування припису,

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось Приватне акціонерне товариство "Природні ресурси" (далі - позивач) з позовом до Державної екологічної інспекції Центрального округу (далі - відповідач), у якому позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис Державної екологічної інспекції Центрального округу від 03.04.2020 № 10/2/4-23.

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що з 16.03.2020 відповідачем було розпочато перевірку щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, в рамках якої ПАТ "Природні ресурси" були подані представнику відповідача документи по об`єктах, необхідних для проведення державного нагляду.

Проте, 17.03.2020 набув чинності Закон України № 530-ІХ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (СОVID-19) , підпунктом 4 пункту 2 розділу II якого регламентовано, що на період встановлення карантину забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Таким чином позивачем усно було повідомлено відповідача про необхідність закінчення перевірки з метою дотримання карантинних заходів та не було допущено працівників відповідача до об`єкту позивача.

Водночас, не зважаючи на наведені обставини відповідачем все одно було складено акт від 27.03.2020 № 06-28/274 та складено припис від 03.04.2020 № 10/2/4-23.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.05.2020 відкрито спрощене позовне провадження у справі, розгляд якої вирішено здійснювати без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Відповідач проти позову заперечив, у відзиві на позовну заяву зазначив, що під час перевірки позивачем документів, вказаних в акті не було надано, що є порушенням ст.ст. 20-2, 68 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища , ст.ст. 8, 11 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності . А оскільки право відповідача на отримання інформації в ході державного нагляду (контролю) порушено позивачем, що зафіксовано Актом перевірки від 27.03.2020 № 06-28/274, то запитувана інформація викладена в приписі Державної екологічної інспекції Центрального округу від 03.04.2020 № 10/2/4-23.

Стосовно встановлення карантинних заходів та усне повідомлення позивача про необхідність закінчення перевірки, відповідач зазначає, що переривання розпочатої 16.03.2020 року перевірки, коли заборона проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності у зв`язку з карантинними заходами, не діяла, не передбачено чинним законодавством.

Відповідно до частини 5 статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Учасники справи з клопотанням про розгляд справи у судовому засіданні до суду не звертались.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливим розглянути та вирішити справу по суті у порядку письмового провадження за наявними у ній матеріалами та доказами.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Приватне акціонерне товариство "Природні ресурси" як юридична особа зареєстроване 28.07.2004, номер запису: 10691020000000101, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Види діяльності за КВЕД: 43.13 Розвідувальне буріння (основний); 06.10 Добування сирої нафти; 06.20 Добування природного газу; 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу; 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення; 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

20.01.2020 відповідачем було прийнято стосовно ПАТ "Природні ресурси" повідомлення № 02/1-09/239 про проведення з 16.03.2020 по 27.03.2020 планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

17.03.2020 відповідачем надіслано позивачу листа № 02/4-17/1094 щодо необхідності забезпечення присутності уповноважених осіб підприємства та доступ до об`єктів ПАТ "Природні ресурси" на час проведення перевірки.

Листом-відповіддю від 23.03.2020 № 100/03-20 позивач повідомив відповідача про відмову у допуску до об`єктів ПАТ "Природні ресурси" для проведення перевірки з посиланням на набрання 17.03.2020 чинності Закону України № 530-ІХ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (СОVID-19) .

27.03.2020 Державною екологічною інспекцією Центрального округу складено акт № 06-28/274 за результатами проведення планового заходу державного нагляду, яким зафіксовано не подання необхідних для перевірки документів.

На підставі Акта та за результатами виявлених, на думку відповідача порушень, останнім складено припис від 03.04.2020 № 10/2/4-23 (надалі - Припис). На підставі Припису позивачу встановлено наступні вимоги:

1. Розробити план організаційно-технічних заходів по усуненню виявлених порушень природоохоронного законодавства під час перевірки. Копію плану надати до Державної екологічної інспекції Центрального округу. Строк виконання до 21.04.2020;

2. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо земельних ділянок державної та комунальної власності під об`єктами підприємства, що станом на 10.03.2020 знаходяться у використанні підприємства на території м. Полтава та Полтавської області, а також земельних ділянок, які знаходяться у приватній власності ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

3. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо об`єктів підприємства, які знаходяться у власності, оренді або використовуються підприємством, та розташовані на території м. Полтава та Полтавської області по кожному об`єкту окремо ПРАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ". Строк виконання до 27.04.2020;

4. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо артсвердловин, що в період 2017 - 2020 років використовувались ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

5. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо наявності у підприємства власних водозаборів з поверхневих водних об`єктів ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

6. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо наявності у підприємства власних скидів до водних об`єктів ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

7. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо ємностей для зберігання паливо-мастильних матеріалів, які знаходяться на балансі або використовуються підприємством, ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

8. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо використання підприємством автотранспортних засобів та перелік автотранспорту що знаходиться на балансі підприємства, ПРАТ ПРИРОДНУ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

9. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо кількості виготовленої продукції (наданих послуг) за 2017-2020 роки із зазначенням адреси майданчика, де ведеться виробнича діяльність, ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

10. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо обсягів утворення та розміщення відходів підприємством, ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

11. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

12. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо паливовикористовуючого обладнання, яке знаходиться на балансі або використовується підприємством ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

13. Надати до Інспекції довідку з інформацією щодо об`єктів, на яких протягом 1995-2020 рр. проводилось чи проводиться будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, з зазначенням: назви об`єкту; виду проведених робіт (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, інше); дати введення в експлуатацію; наявності чи відсутності розділів робочих проектів ОВНС; позитивних висновків державної екологічної експертизи ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ . Строк виконання до 21.04.2020;

14. Дотримуватися умов висновку з оцінки впливу на довкілля № 20181242320 від 23.05.2019 та умов висновку з оцінки впливу на довкілля № 201812262518 від 23.05.2019 немає можливості. Строк виконання з 03.04.2020;

15. Дотримуватися вимог вказаних у дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 5322684000-15, № 532268001-2, № 5310436500-47, № 5322688400-20, № 5322688404-3, № 5322688404-4, № 5322684001-4, № 5310136700-101, 5322688401-9, 5322684000-17, № 5322684001-3 , № 5322688400-22 , № 532268400-19 , № 5322688400-27 . Строк виконання з 03.04.2020;

16. Не допускати змішування відходів. Строк виконання з 03.04.2020;

17. Не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об`єктах. Строк виконання з 03.04.2020;

18. Забезпечувати ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ захист земель від забруднення, засмічення, вживати заходи щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків такого впливу, не здійснювати господарську та іншу діяльність, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин. Строк виконання з 03.04.2020;

19. Надати до Інспекції належим чином завірену копію Акту введення в експлуатацію бурового верстату, що виконував роботи відповідно до висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності Здійснення капітального ремонту розвідувальної свердловини № 42 Луценківського родовища з метою повторного розкриття продуктивних горизонтів №20181242320 від 23.05.2019. Строк виконання до 21.04.2020;

20. Надати до Інспекції інформацію з переліком свердловин на яких проводились роботи зі здійснення капітального ремонту свердловин за період з моменту державної реєстрації (20.08.2004) ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ по 16.03.2020 та до Інспекції інформацію з переліком свердловин споруджених ПРАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" з моменту державної реєстрації (20.08.2004) по 16.03.2020. Строк виконання до 21.04.2020;

21. Надати до Інспекції інформацію щодо обсягів утворення та розміщення відходів буріння що утворюються внаслідок діяльності бурового верстату ПРАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" за період з моменту державної реєстрації (20.08.2004) ПРАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" по 16.03.2020. Строк виконання до 21.04.2020;

22. Надати до Інспекції довідку щодо місць розміщення відходів буріння що утворюються внаслідок діяльності бурового верстату ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ за період з моменту державної реєстрації (20.08.2004) ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ по 16.03.2020. Строк виконання до 21.04.2020;

23. Надати до Інспекції довідку щодо кільксті використаного бурового розчину за період з моменту державної реєстрації (20.08.2004) ПРАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" по 16.03.2020. Строк виконання до 21.04.2020;

24. Надати до Інспекції документи чи їх належним чином завірені копії, що підтверджують приймання-передачу відходів буріння (бурового шламу) за період з моменту державної реєстрації (20.08.2004) ПРАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" по 16.03.2020. Строк виконання до 21.04.2020;

25. Про хід виконання припису надати звіт до інспекції: м. Полтава, вул. Коцюбинського, 6.

Не погоджуючись з такими діями відповідача позивач і звернувся з даним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з наступного.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" № 877-V від 05.04.2007 (далі - Закон № 877-V).

Відповідно до ч.1 ст. 1 Закону № 877-V державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 2 Закону № 877-V дія цього Закону поширюється на відносини, пов`язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного нагляду, податкового контролю, митного контролю, державного експортного контролю (крім здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб`єктами космічної діяльності України приватної форми власності законодавства про космічну діяльність в Україні), контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного нагляду на ринках фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного нагляду (контролю) в галузі телебачення і радіомовлення, державного нагляду (контролю) за дотриманням суб`єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції, державного нагляду за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії.

Правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь визначаються Законом ВР УРСР Про охорону навколишнього природного середовища № 1264-XII від 25.06.1991 (далі - Закон № 1264-XII).

Відповідно до ст. 1 Закону № 1264-XII завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об`єктів, пов`язаних з історико-культурною спадщиною.

Водночас, спірним у даній справі є питання правомірності проведення розпочатої відповідачем планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства з 16.03.2020 по 27.03.2020 в розрізі набрання з 17.03.2020 чинності Закон України № 530-ІХ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (СОVID-19) , підпунктом 4 пункту 2 розділу II якого регламентовано, що на період встановлення карантину забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Вирішуючи питання правомірності дій контролюючого органу щодо здійснення спірної планової перевірки додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, суд зазначає наступне.

Державна екологічна інспекція Центрального округу здійснює свої повноваження відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію Центрального округу, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 28.04.2020 № 136, ст. 202 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища .

Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 , яка набрала чинності 12.03.2020, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 з 12.03.2020 по 03.04.2020 на всій території України було встановлено карантин.

17 березня 2020 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) № 530-ІХ, який набрав чинності з дня його опублікування.

Вказаний Закон був опублікований у газеті Голос України від 17.03.2020 № 51, відповідно набрав чинності 17 березня 2020 року.

Як вказано у пункті 4 частини другої Прикінцевих положень Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) від 17 березня 2020 року № 530-ІХ, установлено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов`язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Незважаючи на те, що Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) від 17 березня 2020 року №530-ІХ в частині заборони проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності набрав чинності після початку проведення перевірки (12.03.2020), в пункті 4 частини другої Прикінцевих положень вказаного Закону є пряме застереження щодо періоду, впродовж якого запроваджено таку заборону, а саме на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов`язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Зазначивши у Законі № 530-ІХ про заборону проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов`язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), законодавець таким чином розповсюдив дію даного закону у зворотному напрямку, розпочавши дію заборони з дня встановлення карантину, тобто з 12 березня 2020 року.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Стаття 58 Основного Закону України передбачає зворотну дію законів в часі у випадках, коли вони пом`якшують або скасовують саме юридичну відповідальність особи, що також є загальновизнаним принципом права.

Конституційний Суд України у Рішенні № 1-рп/99 від 09 лютого 1999 року у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів зазначив: У регулюванні суспільних відносин застосовуються різні способи дії в часі нормативно-правових актів. Перехід від однієї форми регулювання суспільних відносин до іншої може здійснюватися, зокрема, негайно (безпосередня дія), шляхом перехідного періоду (ультраактивна форма) і шляхом зворотної дії (ретроактивна форма) .

Три варіанти дії нормативних актів у часі забезпечують стабільність і необхідну гнучкість правового регулювання в часі - минулому, теперішньому та майбутньому. Як негайна, так і зворотна дія юридичної норми пов`язана з можливістю застосування нової норми щодо відносин, які виникли в минулому. Водночас негайна дія є усталеною практикою, а зворотна дія - виняток, який порушує конституційний принцип закон не має зворотної сили (lex ad praeterian non valet).

Конституційний Суд України неодноразово звертався до визначення змісту положення частини першої статті 58 Конституції України, згідно з яким нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі.

Так, у Рішенні Конституційного Суду України № 1-рп від 9 лютого 1999 року у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів уточнюється, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності та припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце .

У Рішенні Конституційного Суду України № 3-рп/2001 від 5 квітня 2001 року у справі про податки зазначено, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли та закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом.

Конституційний Суд України у Рішенні № 6-рп від 19 квітня 2000 року у справі про зворотну дію кримінального закону у часі визначив, що Суть зворотної дії у часі законів та інших нормативно-правових актів полягає в тому, що їхні приписи поширюються на правовідносини, які виникли до набрання ними чинності, за умови, якщо вони скасовують або пом`якшують відповідальність особи .

Для відносин, які мають тривалий характер, зворотна дія означає неможливість застосування норми нового нормативно-правового акта щодо відносин, які виникли до набуття ним чинності, але продовжують існувати. У такий спосіб відбувається змішування зворотної та безпосередньої дії нормативно-правового акта в часі, чим заперечується можливість негайного застосування норми права.

Іншим можливим правомірним проявом ретроактивного застосування юридичних норм є забезпечення недопустимості повороту до гіршого . Принцип ретроактивності нерозривно пов`язаний зі створенням умов для недопущення повороту до гіршого під час регулювання суспільних відносин. У такий спосіб підтримується баланс між нагальністю оновлення нормативних актів чи заповнення прогалин у праві, з одного боку, і стабільністю та наступництвом правової системи, з іншого.

Правозастосовні орієнтири щодо реалізації принципів верховенства права, юридичної визначеності, res judicata та ретроактивності, а також правила недопустимості повороту до гіршого підлягають застосуванню згідно з рішеннями Європейського суду з прав людини у справах Брумареску проти Румунії (заява № 28342/95, § 61), Пономарьов проти України (заява № 3236/03, §§ 47, 52) та іншими.

Оскільки весь період проведення спірної перевірки - з 16.03.2020 по 27.03.2020 охоплений періодом карантину, відповідно до Постанови КМ України № 211 від 11.03.2020 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 , суд приходить до висновку про протиправність дій Державної екологічної інспекції Центрального округу щодо проведення планової перевірки Приватного акціонерного товариства "Природні ресурси" саме у період з 16.03.2020 по 27.03.2020.

Суд зауважує, що день, в який було складено Акт № 06-28/274 від 27.03.2020 та складено припис від 03.04.2020 № 10/2/4-23 за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства ПАТ Природні ресурси припав на період, коли вже набрав чинності Закон України від 17 березня 2020 року №530-ІХ, яким встановлено заборону проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов`язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), відтак за таких умов дії відповідача щодо складання та підписання такого акту є протиправними.

Враховуючи той факт, що постановою КМУ № 211 від 11.03.2020 року на всій території України з 12 березня 2020 року встановлено карантин, а пункт 4 частини другої Прикінцевих положень Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) від 17 березня 2020 року №530-ІХ заборонив на період встановлення карантину проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, суд приходить до висновку про протиправність дій Державної екологічної інспекції Центрального округу щодо проведення планового заходу дотримання вимог природоохоронного законодавства ПАТ Природні ресурси з 16.03.2020 по 27.03.2020, в тому числі дії по складанню Акту № 06-28/274 від 27.03.2020, та як наслідок складання припису від 03.04.2020 № 10/2/4-23.

За загальним правилом, що випливає з принципу змагальності, кожна сторона повинна подати докази на підтвердження обставин, на які вона посилається, або на спростування обставин, про які стверджує інша сторона.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Системно проаналізувавши приписи законодавства України, що були чинними на момент виникнення спірних правовідносин між сторонами, зважаючи на взаємний та достатній зв`язок доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, а адміністративний позов підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Позивачем під час звернення до суду було сплачено судовий збір у розмірі 2102,00 грн., що підтверджується квитанцією від 17.04.2020 № 78717.

Ураховуючи висновок суду про задоволення позовних вимог, розмір судового збору, яка підлягає присудженню на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача становить суму 2102,00 грн.

Керуючись ст.ст. 2-5, 19, 72-77, 90, 139, 243-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов Приватного акціонерного товариства "Природні ресурси" задовольнити.

2. Визнати протиправним та скасувати припис Державної екологічної інспекції Центрального округу від 03.04.2020 № 10/2/4-23.

3. Стягнути на користь Приватного акціонерного товариства "Природні ресурси" за рахунок бюджетних асигнувань Державної екологічної інспекції Центрального округу судовий збір у розмірі 2102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп.

Позивач: Приватне акціонерне товариство "Природні ресурси" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7 А ; ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 33100376)

Відповідач: Державна екологічна інспекція Центрального округу (36039, м. Полтава, вул. Коцюбинського, буд. 6; ідентифікаційний код 42149108)

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Окружний адміністративний суд міста Києва.

Суддя Т.П. Балась

Дата ухвалення рішення 24.05.2021
Зареєстровано 26.05.2021
Оприлюднено 26.05.2021

Судовий реєстр по справі 640/9483/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 04.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 24.05.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 05.05.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/9483/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону