ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2021 Справа № 914/688/21

За позовом:Бродівського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП Галсільліс , с. Смільне, Бродівський р-н, Львівська обл. до відповідача:Комунального підприємства Львівської обласної ради Львівторф , м. Львів про:стягнення боргу за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 22.03.2019р. Суддя - Р.В. Крупник Секретар - Ю.-М.В. Пришляк Представники сторін: від позивача:Р.О. Андрусишин- представник від відповідача: не з`явився

ІСТОРІЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ.

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Бродівського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП Галсільліс до КП Львівської обласної ради Львівторф про стягнення боргу.

Ухвалою від 22.03.2021р. суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження, розгляд справи по суті призначив на 19.04.2021р.

Ухвалою суду від 19.04.2021р. розгляд справи було відкладено на 24.05.2021р., викликано відповідача у судове засідання.

Представник позивача у судове засідання 24.05.2021р. з`явився, просив суд позов задовольнити повністю.

Відповідач явки повноважного представника у судове засідання 24.05.2021р. не забезпечив, хоча належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового розгляду.

АРГУМЕНТИ СТОРІН.

Аргументи позивача.

Позивача зазначає, що 22.03.2019р. між позивачем (позикодавцем) та відповідачем (позичальником) укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги, на виконання якого відповідачеві було перераховано 21700,00 грн. За умовами договору відповідач зобов`язувався до 31.12.2019р. повернути кошти позивачеві. Згодом, між сторонами було підписано додаткову угоду №1 від 26.12.2019р. до договору від 22.03.2019р. про надання поворотної фінансової допомоги, на підставі якої сторонами погоджено, що поворотна фінансова допомога надається позичальнику до 30.06.2020р. Оскільки у строк, встановлений у додатковій угоді до договору, відповідач не повернув позивачеві 21700,00 грн. поворотної фінансової допомоги, останній просить суд стягнути такі кошти в судовому порядку.

Аргументи відповідача.

Відповідач відзиву на позовну заяву та/або доказів сплати заявленої суми боргу не подав.

ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ.

22.03.2019р. між Бродівським ДЛГП ЛГП Галсільліс (позикодавцем) та КП ЛОР "ЛЬВІВТОРФ" (позичальником) укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги(надалі - Договір), відповідно до п. 1.1. якого,в порядку та на умовах, визначених даним договором, позикодавець зобов`язується надати позичальнику поворотну фінансову допомогу у розмірі 21700,00 грн. без ПДВ, а позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в терміни, передбачені в даному договорі.

Згідно п. 2.1., 2.2. Договору, розмір поворотної фінансової допомоги становить 21700,00 грн. без ПДВ. Сторони погодили між собою, що поворотна фінансова допомога надається позичальнику на безпроцентній основі, тобто будь-яка плата за користування грошовими коштами та сплата процентів чи інших видів компенсацій сторонами не стягується.

Судом встановлено, що на виконання зобов`язань за Договором позивачем на рахунок відповідача було перераховано 10850,00 грн. на підставі платіжного доручення №233 від 22.03.2019р. та ще 10850,00 грн. на підставі платіжного доручення №285 від 19.04.2019р.

У подальшому, а саме 26.12.2019р. між сторонами підписано Додаткову угоду №1 до Договору, якою було змінено строк повернення поворотної фінансової допомоги до 30.06.2020р.

У матеріалах справи наявна претензія вих. №49 від 08.07.2020р., в якій містить вимога до відповідача про повернення коштів за Договором у 5-денний строк. Разом з тим, докази надіслання такої претензії відповідачеві, позивачем надані не були.

Станом на день розгляду справи судом, докази повернення відповідачем отриманих коштів в якості поворотної фінансової допомоги позивачу, в матеріалах справи відутні.

ОЦІНКА СУДУ.

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Згідно ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

За приписами ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (положення ч. 1 ст. 628 ЦК України).

Здійснивши аналіз положень укладеного між сторонами Договору, судом встановлено, що такий за своєю правовою природою є договором позики.

Відповідно до ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Факт перерахування позивачем на розрахунковий рахунок відповідача безвідсоткової поворотної фінансової допомоги за Договором на загальну суму 21700,00 грн. підтверджено документально, а саме наявними в матеріалах справи платіжними дорученнями.

Частиною 1, 3 ст. 1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У п. 1 Додаткової угоди до Договору сторонами погоджено, що поворотна фінансова допомога надається позичальнику на строк до 30.06.2020р.

Положеннями ст. 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. ст. 525, ч. 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 610 ЦК України унормовано, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання свого зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (положення ч. 1 ст. 612 ЦК України).

З огляду на те, що позивачем належними та допустимими доказами підтверджено факт передачі відповідачеві безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, судом встановлено невиконання відповідачем взятих на себе зобов`язань за Договором щодо повернення фінансової допомоги у встановлений строк, заборгованість в розмірі 21700,00 грн. підлягає стягненню з відповідача в судовому порядку.

СУДОВІ ВИТРАТИ.

Відповідно до ч. 1 ч. 3 ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи наведене, до стягнення з відповідача підлягає судовий збір у розмірі 2270,00 грн.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 42, 123, 129, 222, 233, 236, 238, 240, 241, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Комунального підприємства Львівської обласної ради Львівторф (79008, м. Львів, вул. Винниченка, буд. 8; код ЄДРПОУ 02968183) на користь Бродівського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП Галсільліс (80643, Львівська обл., Бродівський р-н, с. Смільне; код ЄДРПОУ 31252775) 21700,00 грн. боргу та 2270,00 грн. судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили відповідно до ст. 327 ГПК України.

4. Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 ГПК України та може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду в порядку і строки, передбачені ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст рішення складено та підписано 28.05.2021 року.

Суддя Р.В. Крупник

Дата ухвалення рішення 24.05.2021
Зареєстровано 29.05.2021
Оприлюднено 31.05.2021

Судовий реєстр по справі 914/688/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 24.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 19.04.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.03.2021 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону