ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"27" травня 2021 р. Справа № 906/339/21.

Господарський суд Житомирської області у складі

судді Вельмакіної Т.М.

за позовом Керівника Житомирської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області та Житомирської обласної державної адміністрації

до Житомирської міської ради

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

1. Відкрите акціонерне товариство "Житомирський завод хімічного волокна",

2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

про визнання незаконним та скасування рішення, витребування майна,

ВСТАНОВИВ:

Керівник Житомирської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області та Житомирської обласної державної адміністрації звернувся до суду з позовом, згідно якого просить:

- визнати незаконним та скасувати рішення Житомирської міської ради №1987 від 02.09.2020 "Про припинення відкритому акціонерному товариству "Житомирський завод хімічного волокна" права постійного користування земельною ділянкою";

- витребувати із володіння Житомирської міської ради на користь держави в особі Житомирської обласної адміністрації земельну ділянку кадастровий номер 1810136600:07:005:0025;

- стягнути з відповідача судовий збір.

Ухвалою від 30.03.2021 позовну заяву залишено судом без руху, та надано час для усунення виявлених у заяві недоліків.

Ухвалою від 13.04.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Відкрите акціонерне товариство "Житомирський завод хімічного волокна" та Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях; підготовче засідання призначено на 11.05.2021.

Ухвалою від 11.05.2021 підготовче засідання відкладено на 10.06.2021.

26.05.2021 на адресу суду від ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна" надійшла заява про забезпечення позову №1/81 від 26.05.2021, в якій останнє просить вжити заходи забезпечення позову та заборонити Приватному акціонерному товариству "ЖИТИЧІ" (10004, м. Житомир, проспект Миру, 57, ідентифікаційний номер 02969627) вчиняти будівельні роботи, у тому числі земляні та підготовчі роботи, на земельній ділянці за кадастровим номером 1810136600:07:005:0065, за адресою: вул. Промислова, 1/154, м. Житомир; накласти арешт на земельні ділянки із кадастровим номером 1810136600:07:005:0066, площею 31,2064 га та із кадастровим номером 1810136600:07:005:0065 площею 6,5132 га.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна" зазначило, що:

- після того як був скасований кадастровий номер на земельну ділянку 1810136600:07:005:00025 площею 43,8712 га, з даної земельної ділянки було утворено нові земельні ділянки, у тому числі із кадастровим номером 1810136600:07:005:0066 площею 31,2064 га, та земельна ділянка із кадастровим номером 1810136600:07:005:0065 площею 6,5132 га;

- 29.03.2021 Житомирська міська рада прийняла рішення № 156 про надання в оренду земельної ділянки 6,5132 га за адресою: вул. Промислова, 1/154, м. Житомир ПАТ «ЖИТИЧІ" (10004,м. Житомир, проспект Миру,57, ідентифікаційний номер 02969627), що підтверджується договором оренди землі № 26 від 30.03.2021, витягом з державного реєстру речових прав, рішенням Житомирської міської ради № 156 від 29.03.2021, планом розміщення земельної ділянки, план-схемою земельної ділянки, повідомленням № 18 від 31.03.2021 ПАТ «ЖИТИЧІ, належним чином засвідчені копії яких додаються до даної заяви;

- на вказаній земельній ділянці ПрАТ «ЖИТИЧІ' "здійснюються земельні, будівельні роботи, що підтверджується листуванням з ВАТ «ЖЗХВ» .

На думку ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна", дії з будівництва споруд, будівель на спірній земельній ділянці унеможливлять або істотно ускладнять виконання рішення суду, у разі задоволення позову прокурора, оскільки необхідно буде вживати додаткові заходи для усунення порушення прав власності на спірні землі - вирішувати питання зі знесенням збудованих будівель, споруд, тощо.

Розглядаючи подану заяву про забезпечення позову суд враховує таке.

Забезпечення позову є засобом, що гарантує виконання майбутнього рішення господарського суду, який полягає у вжитті заходів, за допомогою яких у подальшому гарантується виконання судових актів. Забезпечення позову визначається як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, мають тимчасовий характер і діють до закінчення розгляду справи по суті заявлених вимог.

За загальним правилом умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтована вірогідність утруднення або неможливість виконання майбутнього рішення суду у разі невжиття заходів забезпечення позову. Відтак, забезпечення позову у господарському процесі застосовується з метою забезпечення виконання судового рішення.

Обґрунтування необхідності забезпечення позову полягає у доказуванні обставин, з якими пов`язано вирішення питання про забезпечення позову. Доказування повинно здійснюватися за загальними правилами відповідно до ст.74 ГПК України. Крім того, особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна довести адекватність засобу забезпечення позову.

Відповідно до ст.136 ГПК України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно із ч.1 ст.137 ГПК України, позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення ускладнення чи унеможливлення виконання рішення суду або ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

З вищевикладеного вбачається, що заходи забезпечення позову застосовуються господарським судом як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів особи та гарантія реального виконання рішення суду за наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

При дослідженні доданих до заяви документів, суд встановив, що згідно Договору №26 оренди землі від 30.03.2021, Житомирська міська рада (орендодавець), керуючись рішенням 6 сесії Житомирської міської ради восьмого скликання від 29.03.2021 №156, Положенням про порядок встановлення розмірів та справляння орендної плати за земельні ділянки в м. Житомирі, які перебувають у державній і комунальній власності (далі - Положення) та чинним законодавством надає, а орендар (ПАТ "Житичі") приймає в строкове платне користування земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, 1/154 (п. 1 Договору №26).

За п. 2, 3 Договору №26, в оренду передається земельна ділянка загальною площею 6,5132 га, в тому числі під будівлями та спорудами - 0,0464 га, під проїздами, проходами та площадками - 6,4668 га. На земельній ділянці розташований об`єкт нерухомого майна: будівля пральні загальною площею 395,9 кв.м. (договір купівлі-продажу від 06.07.2020 №999, реєстраційний номер нерухомого майна 1502004118101, номер запису про право власності 37244596 від 09.07.2020, а також інші об`єкти інфраструктури, електромережа.

Кадастровий номер земельної ділянки 1810136600:07:005:0065 (п. 4 Договору №26).

Згідно з п. 6 Договору №26, останній укладено строком на 5 років.

Також за умовами п. 16 та 17 Договору №26, при переході права власності на землю від орендодавця до іншої особи, договір оренди зберігає чинність для нового власника. У разі переходу права власності на об`єкти майна, які знаходяться на орендованій земельній ділянці до нового власника, договір оренди земельної ділянки зберігає чинність. В цьому випадку усі необхідні зміни до договору оренди вносяться на підставі прийнятого відповідного рішення Житомирської міської ради шляхом укладання нового договору оренди земельної ділянки.

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, 30.03.2021 за ПАТ "Житичі" зареєстровано право оренди вищевказаної земельної ділянки.

Також ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна" подано повідомлення ПАТ "Житичі", адресоване ВАТ "Житичі", згідно якого останнє було повідомлено про укладення Договору оренди №26 від 30.03.2021, та з метою уникнення конфліктів, запропоновано: поставити до відома охорону вашого підприємства про наявність у ПАТ "Житичі" права оренди на вищезазначену земельну ділянку з метою припинення перешкод у доступі до даної земельної ділянки; провести зустріч з метою узгодження порядку доступу ПАТ "Житичі" до орендованої земельної ділянки, узгодити співфінансування охорони території, узгодити маршрути руху транспортних засобів та працівників ПАТ "Житичі", а також підрядних та субпідрядних організацій, що працюватимуть на території ПАТ "Житичі" - здійснюватимуть будівництво.

Згідно гарантійного листа від 05.04.2021 №19, ПАТ "Житичі" гарантувало, що будівельні роботи, утому числі земляні га підготовчі роботи, що будуть здійснюватися ПАТ "Житичі" на земельній ділянці за кадастровим номером 1810136600:07:005:0065, будуть попередньо узгоджуватися із ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна", з метою уникнення пошкодження підземних комунікацій, які прокладені по земельній ділянці за кадастровим номером 1810136600:07:005:0065, яка перебуває у ПАТ "Житичі" в оренді. Також ПАТ "Житичі" гарантувало відшкодування збитків завданих у результаті пошкодження лінійних комунікацій ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна", якщо такі будуть завдані з його вини.

Також листом від 05.04.2021, ПАТ "Житичі" надавало ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна" списки транспортних засобів і спецтехніки, із зазначенням державних номерних знаків, які мають право проїзду на земельну ділянку за кадастровим номером 1810136600:07:005:0065 за адресою м. Житомир, вул. Промислова, 1/154.

Тобто, виходячи з предмету Договору №26 оренди землі від 30.03.2021, в оренду ПАТ "Житичі" надано земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Здійснивши сукупний аналіз доданих до заяви документів, зважаючи на наведене в ній обґрунтування необхідності забезпечення позову та враховуючи предмет позову у даній справі, суд дійшов висновку про відсутність підстав для її задоволення, зважаючи на те, що сам лише факт укладення договору оренди землі не може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, оскільки, згідно з ч.1 ст. 770 ЦК Ураїни та умов вищевказаного договору оренди, у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов`язки наймодавця. Тобто, укладення договору оренди жодним чином не впливатиме на виконання рішення у справі, у випадку задоволення позову.

Що стосується обґрунтування заяви тим, що на вказаній земельній ділянці ПрАТ «ЖИТИЧІ" здійснюються земельні, будівельні роботи, які унеможливлять або істотно ускладнять виконання рішення суду, у разі задоволення позову прокурора, оскільки необхідно буде вживати додаткові заходи для усунення порушення прав власності на спірні землі - вирішувати питання зі знесенням збудованих будівель, споруд, тощо, суд враховує, що з вищевказаного Договору та додатку №2 до рішення Житомирської міської ради № 156 вбачається, що на земельній ділянці розташований об`єкт нерухомого майна: будівля пральні загальною площею 395,9 кв.м. (договір купівлі-продажу від 06.07.2020 №999, реєстраційний номер нерухомого майна 1502004118101, номер запису про право власності 37244596 від 09.07.2020, а також інші об`єкти інфраструктури, електромережа.

Відповідно до ст. 317, 319 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

За приписами ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Натомість, заявник не обґрунтував та не надав документального підтвердження незаконності дій ПрАТ «ЖИТИЧІ" при здійсненні земельних та будівельних робіт, тому його твердження про те, що зазначені дії ПрАТ «ЖИТИЧІ" унеможливлять або істотно ускладнять виконання рішення суду, у разі задоволення позову прокурора, є лише припущенням, що не є підставою для забезпечення позову відповідно до ст.136 ГПК України.

До того ж, суд звертає увагу заявника, що неправомірність дій відповідача - Житомирської міської ради в частині прийняття рішення про припинення ВАТ "Житомирський завод хімічного волокна" права постійного користування земельною ділянкою є предметом позовних вимог та потребує доведення в установленому законом порядку. Також суд враховує, що факт укладення та дійсність Договору №26 оренди землі від 30.03.2021 та договору купівлі-продажу від 06.07.2020 №999 заявником не спростовано.

Відповідно до вимог чинного законодавства, при поданні до суду заяви про забезпечення позову, заявник насамперед повинен обґрунтувати звернення із заявою відповідними доказами, що підтверджують необхідність вжиття відповідних заходів. Однак доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування заявлених заходів забезпечення позову, ВАТ"Житомирський завод хімічного волокна" не надано.

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За вказаного, проаналізувавши наявність зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, враховуючи необхідність запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу, з огляду на відсутність доказів та обґрунтованих мотивів, які б могли свідчити, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів держави, з метою захисту яких подано позов, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви ВАТ Житомирський завод хімічного волокна" про забезпечення позову на даній стадії судового процесу .

Відповідно до ч. 6 ст. 140 ГПК України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Судовий збір, відповідно до вимог ст. 129 ГПК України, покладається на заявника.

На підставі викладеного, керуючись ст. 74, 136, 137, 140, 234 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Відкритого акціонерного товариства "Житомирський завод хімічного волокна" №1/81 від 26.05.2021 про забезпечення позову відмовити.

Ухвала господарського суду набирає законної сили відповідно до ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в порядку і строки, визначені ст. 256, 257 ГПК України.

Ухвалу підписано 28.05.2021.

Суддя Вельмакіна Т.М.

1 - Житомирській окружній прокуратурі (рек.., або наручно);

2,3 - позивачам (Головному управлінню Держгеокадастру у Житомирській області та Житомирській обласній державній адміністрації) - рек.;

4,5,6 - відповідачам 1,2,3 (Житомирській міській раді, ВАТ "Житомирській завод хімічного волокна; Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях) - рек.

Дата ухвалення рішення 27.05.2021
Зареєстровано 30.05.2021
Оприлюднено 31.05.2021

Судовий реєстр по справі 906/339/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.12.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.11.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 05.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.09.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 16.07.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 27.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 11.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.04.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 30.03.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 30.03.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону