КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ВИРОК

справа № 488/1951/18

провадження № 1-кп/488/49/21

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(на підставі угоди про визнання винуватості)

12.05.2021 року

Корабельний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого - судді Федорченка А.А.

суддів - Селіщевої Л.І., Лазаревої Г.М.

при секретарі - Сімаковій Т.В.,

за участю:

прокурора - Балійчука Р.І.,

обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

захисника - Биковича Ю.В.,

представника потерпілої сторони - Калаянова І.В.

розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростень Житомирської області, громадянина України, з неповною вищою освітою, військового пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 2, ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 2, ст. 388 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

26.05.2017 року ОСОБА_1 призначений на посаду директора ТОВ "АБРІКО" , зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 16/14 (код ЄДРПОУ 31027661), а з 30.05.2017 року являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) даного підприємства.

Згідно статуту ТОВ "АБРІКО" , затвердженому протоколом загальних зборів Учасників товариства № 2/2017 від 30.05.2017 року, а саме п. 4.1, метою створення товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право вчиняти будь-які дії, укладати будь-які договори, контракти, угоди (в тому числі зовнішньоекономічні), що не заборонені чинним законодавством, вступати до будь-яких об`єднань, союзів асоціацій (в тому числі міжнародних) та здійснювати всі інші види діяльності для досягнення мети створення товариства, які не заборонені чинним законодавством України.

Відповідно до п.п. 13.7.1, 13.7.5, 13.7.6 Статуту виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною та оперативною діяльністю є директор (одноосібний виконавчий орган); директор Товариства має право без довіреності представляти інтереси Товариства, згідно з визначеною компетенцією та виконує дії від імені Товариства у відносинах з установами, організаціями, підприємствами незалежно від їх форм власності та відомчої належності, судовими органами як на Україні, так і за кордоном. Директор має право без довіреності вчиняти від імені Товариства будь-які юридичні дії, акти, у тому числі угоди, а саме: вирішувати питання, пов`язані з укладенням та укладати будь-які угоди, договори (у тому числі зовнішньоекономічні), та забезпеченням їх виконання; розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

16.12.2016 року рішенням конкурсної комісії Головного управління ДФС у Київській області ТОВ "АБРІКО" включено до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2017 рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 12 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/125, під час зберігання і передачі речових доказів, цінностей, документів та іншого майна вживаються заходи для забезпечення належного зберігання у вилучених об`єктів ознак і якостей, які визначають їх значення як речових доказів у кримінальних справах і які є на них, а також зберігання самих речових доказів, ознак і якостей з метою можливості їх подальшого цільового використання (якщо вони не можуть бути передані на зберігання потерпілим, їх родичам або іншим особам, а також організаціям).

Відповідно до п. 13 Інструкції речові докази зберігаються при справі, за винятком громіздких предметів, які зберігаються в органах дізнання, досудового слідства і в суді або передаються для зберігання відповідному підприємству, установі чи організації.

Відповідно до п. 39 Інструкції зерно, фураж, овочі та інша сільськогосподарська продукція, вилучена як речові докази, до прийняття кінцевого рішення органом дізнання, досудового слідства або судом видається потерпілим особам або організаціям.

06.04.2017 року військовою прокуратурою Київського гарнізону на підставі повідомлення УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України про вчинення кримінального правопорушення від 05.04.2017 року № 3284/39/109/02-2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 40217110350000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 24.04.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні з правом передоручення виконання у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, надано дозвіл на проведення обшуку на території річкового порту, який належить ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера (код ЄДРПОУ 22439446) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, а саме: вантажу пшениця для продовольчих потреб , який ТОВ ГрейнКоммодитиз (ЄДРПОУ 35530593) та ТОВ "РІВЕРГРУП" (ЄДРПОУ 40734258) незаконно намагаються експортувати, а також закупівельних актів, угод про реалізацію, довідок з державної статистичної звітності земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, прибуткових накладних та інших документів на вказану продукцію, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для кримінального провадження.

05.05.2017 року в ході здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні прокурором військової прокуратури Київського гарнізону в порядку ст. 41 КПК України співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України надано доручення на виконання зазначеної ухвали, тобто на проведення обшуку.

19.05.2017 року у період з 12:20 год. по 22:00 год., на виконання вказаного доручення прокурора оперуповноваженим УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України, капітаном поліції Опришком В.А., на території ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, проведено обшук, в ході якого виявлено пшеницю урожаю 2016 року, а саме: пшеницю другого класу вагою 166720 (сто шістдесят шість тон сімсот двадцять кілограм) кг, пшеницю третього класу вагою 1463120 (одна тисяча чотириста шістдесят три тони сто двадцять кілограм) кг, пшеницю четвертого класу вагою 145060 (сто сорок п`ять тон шістдесят кілограм) кг, пшеницю п`ятого класу вагою 263400 (двісті шістдесят три тони чотириста кілограм) кг, пшеницю шостого класу вагою 164160 (сто шістдесят чотири тони сто шістдесят кілограми) кг, тобто пшеницю загальною вагою 2202460 (дві тисячі двісті дві тони чотириста шістдесят кілограм) кг, яку для квотодержателя Savoy Trading L.P. протягом 2017 року до порту поставило ТОВ ГрейнКоммодитиз , власником якої є ТОВ Мелант Плюс , а також виявлено підтверджуючі вказані факти документи. За результатами проведення обшуку виявлені документи вилучено, а пшеницю для тимчасового зберігання залишено представникам ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера на його території до визначення місця її подальшого зберігання.

22.05.2017 року, після надходження з УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України до прокуратури гарнізону матеріалів за результатами проведення обшуку, постановою прокурора військової прокуратури Київського гарнізону пшеницю урожаю 2016 року загальною вагою 2202460 кг, яку для квотодержателя Savoy Trading L.P. протягом 2017 року до порту поставило ТОВ ГрейнКоммодитиз , власником якої є ТОВ Мелант Плюс , визнано речовим доказом, місцем зберігання якого визначено ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера .

24.05.2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на вказану пшеницю.

03.06.2017 року прокурором військової прокуратури Київського гарнізону на підставі положень п. п. 12, 13, 39 Інструкції прийнято рішення про передачу для подальшого зберігання речового доказу до ТОВ "АБРІКО" , директором якого являвся ОСОБА_1 .

При цьому, у ОСОБА_1 спільно з невстановленим співробітником правоохоронного органу, матеріали у відношенні якого виділені в окреме кримінальне провадження, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману (шахрайство) частиною пшениці урожаю 2016 року вагою 635020 (шістсот тридцять п`ять тисяч двадцять) кг, від загальної ваги 2202460 кг, яку для квотодержателя Savoy Trading L.P. протягом 2017 року до порту поставило ТОВ ГрейнКоммодитиз , власником якої є ТОВ Мелант Плюс , який ним реалізовано за таких обставин.

03.06.2017 року, ОСОБА_1 прибув до службового кабінету прокурора військової прокуратури Київського гарнізону, який не був обізнаний про його злочинні наміри, де, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння частиною арештованої пшениці, повідомив прокурору завідомо неправдиві відомості щодо наявних у товариства можливостей зберігати арештоване майно - пшеницю, хоча реально такі можливості були відсутні, а намірів здійснювати зберігання пшениці він не мав. Після цього ОСОБА_1 отримав від прокурора постанову про визнання речовим доказом пшениці, постанову про зміну місця зберігання речових доказів та ухвалу Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на речовий доказ - пшеницю урожаю 2016 року загальною вагою 2202460 кг та з указаного часу набув право доступу до місця знаходження арештованого майна, та право зміни місця його зберігання для начебто забезпечення умов його зберігання.

З метою приховування вчиненого ними злочину, співробітник правоохоронного органу повідомив ОСОБА_1 , що у разі перевірки військовою прокуратурою Київського гарнізону документів, що підтверджують факт зміни місця зберігання пшениці, він забезпечить надання таких документів, які б нібито засвідчували вказаний факт.

У подальшому, в один із днів на початку липня 2017 року співробітник правоохоронного органу зателефонував ОСОБА_1 та повідомив, що з метою реалізації досягнутого ними злочинного плану, останньому 11.07.2017 року необхідно прибути до ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23.

11.07.2017 року ОСОБА_1 , діючи як виконавець, згідно з визначеним раніше злочинним планом, за вказівкою співробітника правоохоронного органу прибув до ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера , де на нього чекала невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_2 , яка передала йому документи водіїв 5 вантажних автомобілів з причепами з метою оформлення для них перепусток на територію порту, а також зазначила, що після вивезення пшениці за межі ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера , дії щодо подальшого її розпоряджання будуть вчинятися ним.

Того ж дня, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, діючи з метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб зі співробітником правоохоронного органу, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, будучи наділеним правами щодо зберігання ввіреного йому майна, перебуваючи на території ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера , отримав згідно товарно-транспортним накладним від 11.07.2017 року №№ 31, 32, 33, 34, 35 пшеницю 3 класу загальною вагою 127240 (сто двадцять сім тисяч двісті сорок) кг, ринковою вартістю 571180,36 грн., власником якої є ТОВ Мелант Плюс , начебто для зберігання, тобто частину ввіреної йому військовою прокуратурою Київського гарнізону пшениці, тим самим заволодівши нею шляхом обману (шахрайство), яку завантажив у 5 автомобілів з причепами, вивіз за територію порту та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_2 .

14.07.2017 року зазначена пшениця завезена тими ж вантажними автомобілями до ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера за документами ТОВ Алькор-Н та її експортовано за кордон.

14.07.2017 року ОСОБА_1 , продовжуючи діяти як виконавець, з тих же мотивів та метою, за попередньою змовою групою осіб зі співробітником правоохоронного органу, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, перебуваючи на території ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера , отримав згідно товарно-транспортним накладним від 14.07.2017 року №№ 38, 39, 40 пшеницю 3 класу загальною вагою 124140 (сто двадцять чотири тисяч сто сорок) кг, ринковою вартістю 557264,46 грн., власником якої є ТОВ Мелант Плюс , начебто для зберігання, тобто частину ввіреної йому військовою прокуратурою Київського гарнізону пшениці, тим самим заволодівши нею шляхом обману (шахрайство), яку завантажив у 3 автомобілі з причепами, вивіз за територію порту та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_2 .

15.07.2017 року зазначена вище пшениця завезена тими ж вантажними автомобілями до ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера за документами ТОВ Алькор-Н та її експортовано за кордон.

17.07.2017 року ОСОБА_1 , продовжуючи діяти як виконавець, з тих же мотивів та метою, за попередньою змовою групою осіб зі співробітником правоохоронного органу, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, перебуваючи на території ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера , отримав згідно товарно-транспортним накладним від 17.07.2017 року №№ 41, 42 пшеницю 6 класу загальною вагою 73380 (сімдесят три триста вісімдесят) кг, ринковою вартістю 302692,50 грн., власником якої є ТОВ Мелант Плюс , начебто для зберігання, тобто частину ввіреної йому військовою прокуратурою Київського гарнізону пшениці, тим самим заволодівши нею шляхом обману (шахрайство), яку завантажив у 2 автомобілі з причепами, вивіз за територію порту та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_2 .

19.07.2017 року зазначена вище пшениця завезена тими ж вантажними автомобілями до ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера за документами ТОВ Алькор-Н та ТОВ Віндекс Глобал , та її експортовано за кордон.

07.08.2017 року ОСОБА_1 , продовжуючи діяти як виконавець, з тих же мотивів та метою, за попередньою змовою групою осіб зі співробітником правоохоронного органу, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, перебуваючи на території ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера , отримав згідно товарно-транспортним накладним від 07.08.2017 року №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 пшеницю 3 класу загальною вагою 310260 (триста десять тисяч двісті шістдесят) кг, ринковою вартістю 1478388,90 грн., власником якої є ТОВ Мелант Плюс , начебто для зберігання, тобто частину ввіреної йому військовою прокуратурою Київського гарнізону пшениці, тим самим заволодівши нею шляхом обману (шахрайство), яку завантажив у 12 автомобілів з причепами, вивіз за територію порту та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_2 .

09.08.2017 року зазначена вище пшениця завезена тими ж вантажними автомобілями до ТОВ Тіс-Зерно , розташованого за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60, за документами ТОВ Софтіс та її експортовано за кордон.

11.09.2017 року в дообідню пору, але не пізніше 11 год. 38 хв. під час особистої зустрічі ОСОБА_1 зі співробітником правоохоронного органу неподалік від приміщення військової прокуратури Київського гарнізону, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8а, останнім надано ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на вказану дату становило 52140 (п`ятдесят дві тисячі сто сорок) гривень, які являлися частиною грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації невстановленим досудовим розслідуванням особам пшениці, власником якої є ТОВ Мелант Плюс та яка була ввірена ОСОБА_1 для зберігання.

Таким чином, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, діючи як виконавець, з метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб зі співробітником правоохоронного органу, 11.07.2017 року, 14.07.2017 року, 17.07.2017 року та 07.08.2017 року, перебуваючи на території ТОВ Морський спеціалізований порт Ніка-Тера отримав згідно товарно-транспортним накладним № № 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 пшеницю 3 та 6 класу загальною вагою 635020 (шістсот тридцять п`ять тисяч двадцять) кг, загальною ринковою вартістю 2909526,22 (два мільйони дев`ятсот дев`ять тисяч п`ятсот двадцять шість гривень двадцять дві копійки) грн., власником якої є ТОВ Мелант Плюс , начебто для зберігання, тобто частину ввіреної йому військовою прокуратурою Київського гарнізону пшениці, тим самим заволодівши нею шляхом обману (шахрайство), яку завантажив у 22 автомобілі з причепами, вивіз за територію порту та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_2 .

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за:

- ст. 27 ч. 2 ст.190 ч.4 КК України - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;

- ст. 28 ч. 2 ст. 388 ч. 1 КК України - вчинення інших незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, здійснених особою, якій це майно ввірено, за попередньою змовою групою осіб.

04.09.2019 року між прокурором військової прокуратури Київського гарнізону майором юстиції Балійчуком Р.І. та обвинуваченим ОСОБА_1 , за участю захисника Биковича Ю.В., укладена угода про визнання винуватості, відповідно до вимог ст. 472 КПК України та згідно умов якої, сторони погоджуються, що:

- обвинувачений повністю та беззастережно визнає свою вину в інкримінованих правопорушеннях;

- з урахуванням визнання вини, ступеню та характеру сприяння ОСОБА_1 у проведенні кримінального провадження, викриття ним злочинних дій інших учасників групи, особи обвинуваченого, який щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, добровільно відшкодував частину завданого збитку, раніше не судимий, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо, відсутності обставин, які обтяжують покарання, характеру і тяжкості обвинувачення, керуючись ст. ст. 63, 65 Кримінального кодексу України сторони узгодили ОСОБА_1 покарання:

- за ст. 27 ч. 2 ст. 190 ч. 4 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна;

- за ст. 28 ч. 2 ст. 388 ч. 1 КК України у виді обмеження волі строком на 2 роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в юридичних особах строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого основного покарання більш суворим та повного складання призначених додаткових покарань, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в юридичних особах строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_1 від відбуття призначеного покарання з випробуванням тривалістю 3 роки, поклавши обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

- сторони розуміють наслідки затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 474 КПК України у обвинуваченого з`ясовано, що він цілком розуміє свої права, наслідки затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які можуть бути застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Обвинуваченому роз`яснено наслідки невиконання ним угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 476 КПК України.

Представник потерпілого - директор ТОВ Мелант Плюс ОСОБА_4 відповідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України 05.08.2019 року надав письмову згоду прокурору на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1 , яка була підтверджена в судовому засіданні представником потерпілого ОСОБА_3 .

Вислухавши учасників процесу, вивчивши відповідну угоду, суд приходить до переконання, що вона може бути затверджена.

Укладена угода відповідає вимогам ст. 472 КПК України, підписана сторонами добровільно і не є наслідком застосування насильства, примусу, погрози, обіцянок чи дії інших обставин, ніж ті, що передбачені в самій угоді.

Умови угоди не порушують прав, свобод чи інтересів сторін, інших осіб, суспільних інтересів.

Права ОСОБА_1 під час укладення угоди дотримані, судом не встановлені очевидні ризики невиконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань.

Дії ОСОБА_1 охоплюються складом кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч. 2 ст. 388 ч. 1 КК України, ст. 27 ч. 2 ст.190 ч.4 КК України.

ОСОБА_1 не є організатором групи, в ході досудового розслідування викрив злочинні дії інших учасників групи.

Доля речового доказу підлягає вирішенню у відповідності до статті 100 КПК України.

Вартість експертиз слід стягнути з обвинуваченого.

Запобіжний захід підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 370, 374, 472 - 475 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 04.09.2019 року, укладену у кримінальному провадженні № 42018110350000067 від 10.05.2018 року, між обвинуваченим ОСОБА_1 , за участю захисника Биковича Юрія Володимировича та прокурором військової прокуратури Київського гарнізону майором юстиції Балійчуком Русланом Івановичем.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 2 ст.190 ч.4, ст. 28 ч. 2 ст. 388 ч. 1 КК України, та призначити йому покарання за:

- ст. 27 ч. 2 ст.190 ч.4 КК Україниу виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна;

- ст. 28 ч. 2 ст. 388 ч. 1 КК України у виді обмеження волі строком на 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в юридичних особах строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого основного покарання більш суворим та повного складання додаткових покарань, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в юридичних особах строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбуття призначеного основного покарання, з випробуванням, тривалістю 3 роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

На підставі ст. 77 КК України, у зв`язку з прийняттям рішення про звільнення ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

Запобіжний захід, обраний відносно ОСОБА_1 , у виді застави скасувати. Заставу у розмірі 500000 (п`ятсот тисяч) грн. повернути заставодавцю.

Речові докази - картонний конверт жовтого кольору служби доставки DHL адресований ТОВ "АБРІКО" ; рахунок-фактура б\н на ТОВ "АБРІКО" на 1 арк.; договір найму автомобіля марки Мазда 3 д.н.з. НОМЕР_1 на ОСОБА_1 від 20.10.2016 року; конверт з листом до ТОВ "АБРІКО" ; планшет VIEW Sonic model view pad 100N vce НОМЕР_2 ; мобільний телефон ХІАОМІ ХОТЕ 3 сріблястого кольору; мобільний телефон Sony Ехреrіа чорного кольору; флеш накопичувач чорного кольору ADATA С906 16Gb; мобільний телефон NUBIA Z11 ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; сім картка мобільного оператора ПрАТ Київстар НОМЕР_5 ; сім картка мобільного оператора ТОВ Лайфсел НОМЕР_6 , ніж з ножнами та рукояткою оливкового кольору та лезом чорного кольору, повернути ОСОБА_1 .

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави витрати на проведення судових експертиз, а саме:

- судово-товарознавчої експертизи від 08.12.2017 року № 24085/24086/24087/24088 у сумі 2376,00 грн.;

- судово-економічної експертизи від 15.03.2018 року № 32/7 у сумі 2145,00 грн.;

- судово-почеркознавчої експертизи від 06.03.2018 року № 8-4/242 у сумі 1430,00 грн.;

- судово-почеркознавчої експертизи від 07.03.2018 року № 8-4/438 у сумі 2002,00 грн.,

загалом 7953,00 (сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят три) гривень.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва від 18.12.2017 року у справі № 757/75326/17-к на майно підозрюваного

ОСОБА_1 : об`єкт нерухомого майна 840518780000, а саме 1 кімнатна квартира загальною площею 34,9 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_3 ; об`єкт нерухомого майна 702193580000, а саме квартира загальною площею 51,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 ; об`єкт нерухомого майна, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_5 , - скасувати.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Миколаївського апеляційного суду Миколаївської області через суд першої інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення виключно з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України.

Головуючий А.А.Федорченко

Судді Л.І.Селіщева

Г.М.Лазарева

Дата ухвалення рішення 12.05.2021
Зареєстровано 30.05.2021
Оприлюднено 31.05.2021

Судовий реєстр по справі 488/1951/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 12.05.2021 Корабельний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 25.06.2018 Корабельний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 18.05.2018 Корабельний районний суд м. Миколаєва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону