ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження та призначення справи до розгляду

"31" травня 2021 р. Справа№ 910/2171/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Андрієнка В.В.

суддів: Шапрана В.В.

Сітайло Л.Г.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"

на рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 (повний текст рішення складено 02.04.2021)

у справі №910/2171/20 (суддя Нечай О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"

до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: 1) Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Інвестбанк"; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Фінвест Груп"

про визнання незаконним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про:

- визнання незаконним та скасування рішення відповідача №174 від 27.01.2020 про скасування результатів електронного аукціону по лоту №GL18N614495, що відбувся 26.12.2019 та зафіксований протоколом №UA-EA-2019-12-05-000017-b;

- зобов`язання відповідача прийняти рішення про продовження строку для укладення договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу на 128 робочих днів з дня формування протоколу електронного аукціону №UA-EA-2019-12-05-000017-b від 26.12.2019 по лоту №GL18N614495.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у справі №910/2171/20 в позові відмовлено. Витрати по сплаті судового збору в розмірі 4 204,00 грн покладено на позивача.

Не погодившись з прийнятим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" 29.04.2021 на електронну адресу суду подало апеляційну скаргу, в якій просило суд поновити строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у справі №910/2171/20. Скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у справі №910/2171/20 та ухвалити нове, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.04.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" у справі №910/2171/20 передано на розгляд колегії суддів у складі: Андрієнко В.В. (головуючий суддя), судді Шапран В.В., Сітайло Л.Г.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.05.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у справі №910/2171/20 залишено без руху на підставі ст. ст. 174, 260 ГПК України, у зв`язку із відсутністю доказів сплати судового збору в установлених порядку і розмірі, надсилання даної скарги на адресу відповідача та третіх осіб, та надано скаржнику строк на усунення недоліків протягом десяти днів з дня отримання копії даної ухвали.

26.05.2021 на адресу суду від скаржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" надійшла заява про усунення недоліків апеляційної скарги подана засобами поштового зв`язку 24.05.2021. До заяви додано платіжне доручення від 21.05.2021 №3552 про сплату судового збору на суму 6306,00 грн та докази направлення апеляційної скарги відповідачу та третім особам.

Ураховуючи вищенаведене, колегія суддів дійшла висновку, що скаржником належним чином виконано вимоги ухвали суду у строк, установлений судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 260 ГПК України, до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Частиною 3 статті 174 ГПК України передбачено, що якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" колегія суддів установила, що апеляційна скарга відповідає вимогам статті 258 Господарського процесуального кодексу України, підстав для її повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження не має.

Відповідно до ч. 4 ст. 262 ГПК України в ухвалі про відкриття апеляційного провадження зазначається строк для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу та вирішується питання про витребування матеріалів справи.

Стосовно клопотання скаржника про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції від 17.03.2021 колегія суддів зазначає наступне.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;

2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Як убачається з матеріалів справи, оскаржуване рішення суду прийнято 17.03.2021, повний текст якого складено 02.04.2021. Отже, останнім днем на оскарження рішення суду є 22.04.2021. Дану апеляційну скаргу подано 29.04.2021, тобто з пропуском процесуального строку.

Копію оскаржуваного рішення позивачем отримано 08.04.2021, що підтверджується доданими до апеляційної скарги документами, а саме відміткою з вхідним номером та роздруківкою з офіційного веб-сайту Укрпошта.

Отже, з урахуванням подання апеляційної скарги протягом двадцяти днів з дня вручення повного тексту рішення суду, відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 256 ГПК України, скаржник просить суд поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" строк на апеляційне оскарження.

Частиною 1 статті 119 ГПК України установлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 129 Конституції України, основними засадами судочинства, зокрема є, забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Отже, право на апеляційне оскарження судових рішень в контексті положень частин першої, другої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України є складовою права кожного на звернення до суду.

Ураховуючи вищенаведене, також після ознайомлення з матеріалами апеляційної скарги, суд визнав заявлене клопотання щодо поновлення строку для подання апеляційної скарги обґрунтованим, тому клопотання про відновлення строку на апеляційне оскарження судом задовольняється.

Відповідно до вимог статті 262 Господарського процесуального кодексу України судова колегія визначилась про можливість відкриття апеляційного провадження у справі №910/2171/20 та призначення справи до розгляду. Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду не надійшло.

Керуючись статтями 119, 256, 262, 263, 267, 268 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у справі №910/2171/20 - задовольнити.

2. Поновити пропущений строк на апеляційне оскарження.

3. Зупинити дію рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у справі №910/2171/20.

4. Відкрити апеляційне провадження у справі №910/2171/20 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

5. Учасникам справи не пізніше 10 днів з моменту вручення даної ухвали подати суду та направити іншим учасникам справи відзив на апеляційну скаргу, відповідно до вимог ст.263 Господарського процесуального кодексу України.

6. Розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" призначити на 30.06.2021 о 12-20 год. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 1, зал судових засідань № 15 (ІІ поверх).

7. Довести до відома учасників апеляційного провадження, що не з`явлення їх представників в судове засідання не є перешкодою розгляду апеляційної скарги по суті.

8. Копію даної ухвали надіслати учасникам апеляційного провадження.

9. Всі документи та письмові докази подаються виключно через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1 (І поверх).

10. Витребувати з Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/2171/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, треті особи Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Фінвест Груп" про визнання незаконним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвала у справі №910/2171/20 набирає законної сили з моменту її підписання суддями Північного апеляційного господарського суду.

Головуючий суддя В.В.Андрієнко

Судді В.В. Шапран

Л.Г. Сітайло

Дата ухвалення рішення 31.05.2021
Зареєстровано 01.06.2021
Оприлюднено 02.06.2021

Судовий реєстр по справі 910/2171/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.06.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.06.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.02.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.02.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.02.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.02.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.01.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 31.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 17.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.08.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/2171/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону