ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

"08" червня 2021 р.Справа № 922/932/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Присяжнюка О.О.

при секретарі судового засідання Лепенець К.В.

розглянувши справу

за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Метрокуб" (61002, м. Харків, вул. Садова, 3/5, літ А, прим. №8) до Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство Інсайт" (61093, м. Харків, вул. Рилєєва, 60) про стягнення коштів за участю представників:

позивача - не з`явився;

відповідача - Макарова О.В., ордер №1047847 від 15.04.2021 року;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Метрокуб" звернулось до господарського суду Харківської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство Інсайт", в якій просить суд :

стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство ІНСАЙТ , місцезнаходження: 61093, м. Харків, вул. Рилєєва, 60, п/р НОМЕР_1 в філії АТ ОЩАДБАНК , МФО 351823, Код ЄДРПОУ 38494270, ІПН 3849427 на користь Товариство з обмеженою відповідальністю Метрокуб місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Садова, 3/5, літ А, прим. №8, код ЄДРПОУ 40391324, НОМЕР_2 в АТ УкрСиббанк , МФО 351005, ІПН 403913220232 грошових коштів у 1 440 766.65 грн. (де: 1 440 766.65 грн. - сума основного боргу; 149 822.48 грн. - штрафні санкції, пеня; 28 992,75 - інфляційне збільшення, 54 235,98 грн. - штрафні санкції 3% річних; 106 916,44 грн. - інфляційне збільшення 3% річних.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство ІНСАЙТ ,місцезнаходження: 61093, м. Харків, вул. Рилєєва, 60, п/р НОМЕР_1 в філії АТ ОЩАДБАНК , МФО 351823, Код ЄДРПОУ 38494270, ІПН 3849427 на користь Товариство з обмеженою відповідальністю Метрокуб місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Садова, 3/5, літ А, прим. №8, код ЄДРПОУ 40391324, НОМЕР_2 в АТ УкрСиббанк , МФО 351005, ІПН 403913220232 витрати зі сплати судового збору у розмірі 21 611,50 грн.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за договором субпідряду №27-09/08 від 27.09.2017 року.

Ухвалою господарського суду від 20.03.2021 постановлено прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Розгляд справи № 922/195/21 здійснювати у порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 20.04.2021 о 11:00 год.

З причин відпустки судді Присяжнюка О.О. підготовче засідання у справі № 922/932/21, призначене на 20 квітня 2021 року не проводилось.

Питання щодо призначення нової дати судового засідання у справі №922/932/21 вирішено судом 27 квітня 2021 року (у перший робочий день після виходу судді Присяжнюка О. О., тобто одразу після усунення обставини, які перешкоджали виконанню обов`язків судді).

Ухвалою господарського суду від 27.04.2021 року, повідомлено Товариство з обмеженою відповідальністю "Метрокуб" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство Інсайт" про те, що судове засідання у справі № 922/932/21 призначено на "12" травня 2021 р. о 11:30 год.

05.05.2021 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство Інсайт", через канцелярію суду (вх.№10056) надійшов відзив на позовну заяву. Відзив долучено судом до матеріалів справи.

Протокольною ухвалою господарського суду від 12.05.2021 року, продовжено строк підготовчого провадження у справі № 922/932/21 на тридцять днів. Підготовче засідання відкладено на "08" червня 2021 р. о 10:30 год.

В порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України сторони повідомлені про дату та час судового засідання по суті ухвалами суду від 12.05.2021.

07.06.2021, через канцелярію господарського суду, від представників сторін надійшла заява (вх. №13305) про затвердження підписаної сторонами мирової угоди від 12.05.2021.

Заява долучена до матеріалів справи.

В призначене судове засідання 07.06.2021 з`явились представник відповідача, просив затвердити Мирову угоду, укладену між сторонами 12.05.2021.

В ході розгляду даної справи, господарським судом Харківської області, у відповідності до п.4 ч.5 ст.13 ГПК України, було створено учасникам справи умови для реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом у межах строків, встановлених ГПК України.

В ході розгляду даної справи судом було в повному обсязі досліджено письмові докази у справі, пояснення учасників справи, викладені в заявах по суті справи - у відповідності до приписів ч. 1 ст. 210 ГПК України, а також з урахуванням положень ч. 2 цієї норми, якою встановлено, що докази, які не були предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть бути покладені судом в основу ухваленого судового рішення.

Присутній в судовому засіданні представник відповідача погодилися з тим, що судом досліджено всі докази, які надано сторонами у відповідності до ст. 74 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та мирову угоду, укладену 12.05.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Метрокуб" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство Інсайт", суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст.192 ГПК України мирова угода укладається сторонами, з метою врегулювання спору, на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Дослідивши текст поданої суду мирової угоди, судом встановлено, що її умови стосуються прав та обов`язків сторін щодо предмету позову. Мирова угода не суперечить інтересам сторін, не зачіпає інтересів третіх осіб і не суперечить вимогам чинного законодавства, відповідає фактичним обставинам справи та підписана повноважними особами сторін.

Відповідно до ч.4 ст. 192 ГПК України, укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди, ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

З огляду на наведене, враховуючи те, що дана мирова угода не суперечать чинному законодавству, інтересам сторін, її підписано повноважними представниками обох сторін, вона стосується лише прав і обов`язків сторін щодо предмета спору, суд вважає за можливе задовольнити спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди та затвердити мирову угоду, укладену 12.05.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Метрокуб" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство Інсайт".

За приписами п.7 ч.1 ст. 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом. Відповідно до ч. 4 ст. 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Згідно ч. 1 ст.130 Господарського процесуального кодексу України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Враховуючи вказане, суд вважає за необхідне ухвалою суду повернути позивачу з Державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, а саме у сумі 10805,75 грн.

Керуючись ст. 7 Закону України "Про судовий збір", 234 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву сторін про затвердження Мирової угоди від 07 червня 2021 року - задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду у справі № 922/932/21 укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Метрокуб" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство Інсайт" "12" травня 2021 р. такого змісту: МИРОВА УГОДА

по справі № 922/932/21

м. Харків 12 травня 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю МЕТРОКУБ (далі - Позивач), в особі директора Осетинського Олексія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство Інсайт (далі - Відповідач), в особі директора Курбатова Євгенія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

які є сторонами у справі № 922/932/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю МЕТРОКУБ до Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство ІНСАЙТ про стягнення заборгованості, керуючись ст. ст. 46, 192, 193 ГПК України, домовились про укладення Мирової угоди на зазначених нижче умовах:

1.Сторони підтверджують, що до підписання цієї Мирової угоди Відповідач частково сплатив суму основного боргу за договором №27-09/08 від 27.09.2017 в розмірі 1' 016' 583,28,00 грн., а саме:

- 27.04.2021 Відповідачем було перераховано грошові кошти у розмірі 466'583,28 грн. (платіжне доручення № 1273 від 27.04.2021);

- 30.04.2021 Відповідачем було перераховано грошові кошти у розмірі 550'000,00 грн. (платіжне доручення №1305 від 30.04.2021).

2. Після перерахування Відповідачем грошових коштів, зазначених у п. 1 цієї угоди, Сторони дійшли згоди, що основний борг Відповідача перед Позивачем становить 450' 000,00 грн. (чотириста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

3. Відповідач зобов`язується повністю погасити основний борг у розмірі, зазначеному в п. 2 Мирової угоди, до 30 червня 2021 року шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позивача за наступними реквізитами:

Отримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю МЕТРОКУБ

ІКЮО 40391324

п/р: IBAN НОМЕР_3

Найменування банку: АТ УКРСИББАНК

МФО: 351005

Призначення платежу: Сплата згідно договору №27-09/08 від 27.09.17, у т.ч. ПДВ

Датою оплати є дата списання грошових коштів з поточного рахунку Відповідача.

4. За умови своєчасного виконання Відповідачем взятих на себе зобов`язань, зазначених у п. 3 цієї Мирової угоди, Позивач відмовляється від стягнення із Відповідача усіх штрафних санкцій (пені, інфляційних збитків, 3% річних) та судових витрат по справі №922/932/21.

5. Сторони домовилися, що після належного виконання умов даної Мирової угоди не матимуть жодних майнових претензій одна до одної з приводу заборгованості, погашення якої є предметом спору по справі № 922/932/21.

6. У випадку невиконання (неналежного виконання) Відповідачем умов цієї Мирової угоди, вона підлягає виконанню в порядку, визначеному ГПК України та Законом України Про виконавче провадження . Зокрема, у разі несплати або несвоєчасної сплати Відповідачем суми боргу, зазначеної у п. 3 цієї Мирової угоди, Позивач має право направити ухвалу Господарського суду Харківської області про затвердження цієї Мирової угоди до виконавчої служби для виконання шляхом стягнення з Відповідача суми боргу у розмірі 450' 000,00 грн. (чотириста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.) та судових витрат по справі №922/932/21 у розмірі 21611,50 грн. (двадцять одна тисяча шістсот одинадцять гривень 50 коп.), за вирахуванням здійснених Відповідачем платежів після підписання цієї Мирової угоди, про що ТОВ МЕТРОКУБ вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

7. Сторони однаково розуміють значення і умови цієї Мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

8. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї Мирової угоди.

9. Позивач і Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі держави.

10.Дану Мирову угоду укладено в 3-х примірниках - по одному для кожної із Сторін та один примірник для Господарського суду Харківської області.

11. Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Харківської області і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за даною Мировою угодою. Одностороння відмова від Мирової угоди не допускається.

12. Позивач і Відповідач заявляють, що правові наслідки укладення Мирової угоди, передбачені ст.ст. 192, 193, 231 ГПК України їм відомі.

13. Затвердження цієї Мирової угоди є підставою для закриття провадження у справі №922/932/21.

14. Реквізити та підписи сторін

Позивач: Відповідач:

Товариство Товариство

з обмеженою

відповідальністю Виробниче підприємство Інсайт

з обмеженою

відповідальністю

МЕТРОКУБ

ІКЮО 40391324 ІКЮО 38494270

61002, м. Харків,

вул. Садова, 3/5-А, прим. 8 61093, м. Харків, вул. Рилєєва, 60

Директор Директор

О.Ю. Осетинський Є.Ю. Курбатов

3. Дана ухвала відповідно до норм Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом, який набирає чинності з моменту його прийняття, з "08" червня 2021 р., та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років, до "09" червня 2024 р.

Стягувачем за цією ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю "Метрокуб", вул. Пушкінська 106, кім. 306,Харків,61023, код ЄДРПОУ 40391324

Боржником є Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство Інсайт", вул. Рилєєва, 60,Харків,61093, код ЄДРПОУ 38494270.

4. Закрити провадження у справі №922/932/21.

Наслідки закриття провадження по справі, передбачені ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, сторонам відомі.

У разі відсутності добровільного виконання ухвала підлягає виконанню в примусовому порядку.

Суддя О.О. Присяжнюк

Дата ухвалення рішення 08.06.2021
Оприлюднено 09.06.2021

Судовий реєстр по справі 922/932/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 24.03.2021 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 922/932/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону