ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2021 Cправа № 914/745/21

місто Львів

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Київський завод шампанських вин Столичний , м. Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Елліпсіс , м. Львів в особі відокремленого підрозділу Південної філії Товариства з обмеженою відповідальністю Елліпсіс , м. Миколаїв

про стягнення 123462,46грн.

Суддя Щигельська О.І.

Секретар судового засідання: Зарицька О.Р.

Представники сторін

від позивача: Задорожний Р.О. - адвокат,

від відповідача: не з`явився

Заяв про відвід судді не надходило. У відповідності до ст.222 ГПК України, фіксування судового процесу здійснювалось за допомогою програмно-апаратного комплексу Акорд .

ІСТОРІЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

Товариство з обмеженою відповідальністю Київський завод шампанських вин Столичний звернулося до Товариства з обмеженою відповідальністю Елліпсіс в особі відокремленого підрозділу Південної філії Товариства з обмеженою відповідальністю Елліпсіс про стягнення 123462,46грн., з яких 109258,96грн. основного боргу, 5111,27грн. інфляційних втрат, 2341,48грн. 3% річних та 6750,75грн. пені.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.03.2021 позовну заяву передано на розгляд судді Щигельській О.І.

Ухвалою суду від 29.03.2021 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження, призначено справу до розгляду по суті у судовому засіданні на 19.04.2021. Ухвалою суду від 19.04.2021 судове засідання відкладено на 13.05.2021.

В судовому засіданні 13.05.2021 оголошено про відкладення розгляду справи на 31.05.2021, а також суд витребував інформацію про вжиті заходи та конкретні причини невручення поштових відправлень №7901413818322, №7901413859576 (79019, м. Львів, пр-т. Чорновола, 4), та №7901413818276, №7901413859568 (54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Садова, буд.1, офіс 206).

27.05.2021 в системі документообігу суду за вх.№12516/21 зареєстровано клопотання позивача про долучення доказів щодо витрат на правничу допомогу.

Представник позивача в судове засідання 31.05.2021 з`явився, позовні вимоги підтримав повністю з підстав, зазначених у позовній заяві. Просив також стягнути з відповідача понесені позивачем витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідачем явки повноважного представника в судове засідання 31.05.2021 повторно не забезпечено, відзиву чи заперечень на позовну заяву не подано, поважності неявки суду не повідомлено хоча про дату, час та місце проведення судового засідання його повідомлено належним чином.

Згідно відомостей офіційного сайту АТ Укрпошта , копія ухвали суду від 13.05.2021, надіслана на адресу місцезнаходження відокремленого підрозділу Південної філії Товариства з обмеженою відповідальністю Елліпсіс вказану у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Садова, будинок 1, офіс 206, відправлення вручено 18.05.2021.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Відповідно до ч. 4 ст.13 ГПК України, кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 ГПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу та має право вирішити спір за наявними матеріалами.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Судом встановлено, що зібраних в матеріалах справи доказів достатньо для з`ясування обставин справи і прийняття судового рішення, у відповідності до ст.13 ГПК України, судом створювались сторонам необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, а неявка відповідача в судове засідання не перешкоджає вирішенню спору по суті.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Аргументи позивача

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 08.05.2019 року між Приватним акціонерним товариством Київський завод шампанських вин Столичний , правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю Київський завод шампанських вин Столичний та Товариством з обмеженою відповідальністю ЕЛЛІПСІС в особі Південної філії товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛЛІПСІС було укладено договір поставки № 08/05/19-П.

На виконання умов Договору, позивач передав у власність відповідача товар на загальну суму 150 646,68 грн., що підтверджується товарно-транспортними накладними: №1015889 від 20.03.2020, №1016125 від 15.05.2020, №1016297 від 04.06.2020, №1016487 від 30.06.2020, №1016546 від 08.07.2020, №1017143 від 23.09.2020.

Проте, всупереч прийнятим на себе зобов`язанням за Договором, оплату вартості придбаного товару було здійснено відповідачем частково на суму 41387,72 грн., в результаті чого, у ТОВ ЕЛЛІПСІС в особі південної філії Товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛЛІПСІС виникла заборгованість на суму 109 258,96 грн.

Зазначене зумовило звернення Товариства з обмеженою відповідальністю Київський завод шампанських вин Столичний до суду з позовом, в якому окрім зазначеної суми основного боргу до стягнення також заявлено 5111,27грн. інфляційних втрат, 2341,48грн. 3% річних та 6750,75грн. пені.

Аргументи відповідача

Відповідач заперечень та/або відзиву на позовну заяву не подав.

ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

08.05.2019 між Приватним акціонерним товариством Київський завод шампанських вин Столичний , правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю Київський завод шампанських вин Столичний (позивач по справі; постачальник за договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю Елліпсіс в особі Південної філії Товариства з обмеженою відповідальністю Елліпсіс (відповідач по справі; покупець за договором) укладено Договір поставки №08/05/19-П за яким постачальник зобов`язався доставляти і передавати на умовах та у встановлені даним Договором строки алкогольну та (або) безалкогольну продукцію (надалі - товар) у власність покупця, а покупець зобов`язався приймати товар у власність і оплачувати його на умовах даного Договору.

Відповідно до п. 2.1. Договору поставка товару здійснюється окремими партіями, відповідно до поданих покупцем та погоджених постачальником замовлень на поставку.

Право власності на товар переходить від постачальника до покупця з моменту фактичної передачі покупцю такого товару, що підтверджується підписанням сторонами оформленої належним чином товарно-транспортної накладної на товар в пункті поставки та скріплення підписів відтиском печаток (штампів) сторін. В разі складання під час приймання товару Актів, згідно пунктів 5.7. та 6.4. даного Договору, про це покупцем робиться відповідна відмітка у товарно-транспортній накладній. Інші відмітки у товарно-транспортній накладній не робляться та не беруться до уваги сторонами даного Договору (п. 2.9.).

Зобов`язання постачальника з поставки кожної окремої партії товару вважається виконаним після передачі покупцю товару, що підтверджується підписанням сторонами оформленої належним чином товарно-транспортної накладної на товар (п. 2.10.).

Згідно з п. 2.11. постачальник зобов`язується належним чином і у встановлений законодавством строк складати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, нанесення електронного підпису уповноваженої платником особи та реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше граничного строку, передбаченого статтею 201 Податкового Кодексу України.

Ціна товару погоджується сторонами у Специфікації у національній валюті України - гривні (п. 6.1.).

Відповідно до п.п. 6.6 - 6.8 загальна вартість даного Договору становить загальну вартість товару, поставленого протягом дії цього Договору. Розрахунки між сторонами здійснюються у безготівковій формі. Валюта розрахунків - гривня. Покупець зобов`язується оплачувати кожну отриману партію товару в строк, що не перевищує 45 (сорок п`ять) календарних днів з дня поставки товару, зазначеного у відповідній товарно-транспортній накладній.

На виконання умов Договору позивачем поставлено товар на загальну суму 150646,68грн. На підтвердження факту поставки позивачем надано товарно-транспортні накладні: № 1015889 від 20.03.2020 на суму 101460,24грн.; № 1016125 від 15.05.2020 на суму 6285,60грн.; № 1016487 від 30.06.2020 на суму 19590,12грн.; № 1016546 від 08.07.2020 на суму 16099,20грн.; № 1016297 від 04.06.2020 на суму 6192,00грн.; № 1017143 від 23.09.2020 на суму 1019,52грн.

Вказані товарно-транспорті накладні підписані повноважними представниками сторін та скріпленою їх печатками.

Крім того, в результаті здійснення господарських операцій із постачання товарів, по вищевказаних товарно-транспортних накладних позивачем зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні, а саме: № 145 від 20.03.2020 на суму 101460,24грн.; № 72 від 15.05.2020 на суму 6285,60грн.; № 179 від 30.06.2020 на суму 19590,12грн.; № 45 від 08.07.2020 на суму 16099,20грн.; № 28 від 04.06.2020 на суму 6192,00грн.; № 172 від 23.09.2020 на суму 1019,52грн.

Зазначені обставини відповідачем не спростовано.

Всупереч прийнятим на себе зобов`язанням за Договором, поставлений позивачем товар було оплачено частково на суму 41387,72грн., в результаті чого у ТОВ Елліпсіс в особі Південної філії ТОВ Елліпсіс утворилася заборгованість на суму 109258,96грн.

У розділі 7 Договору сторони погодили, що за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору винна сторона зобов`язана відшкодувати іншій заподіяні таким невиконанням (неналежним виконанням) збитки та сплатити передбачені цим Договором штрафні санкції. Відшкодування збитків та сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання нею зобов`язань за даним Договором (п. 7.1.). У випадку несвоєчасної оплати отриманої партії товару покупець на вимогу постачальника сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховувалася пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу(п. 7.3).

Відповідно до п.10.2. сторони домовились про обов`язкове застосування заходів досудового врегулювання господарських спорів. Пред`явлення претензій, їх розгляд та надання відповіді здійснюється в порядку та строки, зазначені в розділі II Досудовс врегулювання господарських спорів Господарського процесуального кодексу України.

28.01.2021 позивачем надіслано ТОВ Елліпсіс та Південній філії ТОВ Елліпсіс претензію про стягнення заборгованості за договором поставки, матеріальних втрат, компенсації та штрафних санкцій.

Оскільки зазначена вимога залишена без відповіді та задоволення, Товариство з обмеженою відповідальністю Київський завод шампанських вин Столичний звернулось до суду із позовом про стягнення з відповідача 123462,46грн., з яких 109258,96грн. основного боргу, 5111,27грн. інфляційних втрат, 2341,48грн. 3% річних та 6750,75грн. пені.

ОЦІНКА СУДУ

Згідно ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Відповідно до ст.11 ЦК України, однією з підстав виникнення зобов`язань, є зокрема договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

За своєю правовою природою укладений сторонами договір №08/05/19-П від 08.05.2019 є договором поставки.

Як передбачено ч.1 ст.712 ЦК України та ч.1 ст.265 ГК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч.2 ст.712 ЦК України, до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Як визначено ч.ч. 1, 2 ст.692, ч.1 ст.693 ЦК України, покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу. Якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу.

Згідно зі ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Статтею 525 ЦК України встановлено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У ст. 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Так, за ст.610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У відповідності до ч.1 ст.612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Беручи до уваги встановлений сторонами у Договорі порядок проведення розрахунків за товар, суд приходить до висновку, що відповідач є таким, що прострочив виконання зобов`язання зі сплати 109258,96грн. за поставлений товар.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що позивачем доведено факт невиконання відповідачем зобов`язань за Договором. Відтак, позовна вимога про стягнення 109258,96грн. основного боргу є обґрунтованою та підлягає до задоволення.

Статтею 599 ЦК України визначено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 96 ЦК України юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями.

Водночас, учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб`єкт господарювання за порушення господарського зобов`язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов`язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності (ч.2 ст.218 ГК України).

Згідно із ст. 617 ЦК України, особа, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Доказів наявності обставин зазначених у ст. 617 ЦК України, які є підставами звільнення від відповідальності за порушення зобов`язання відповідачем не подано, і такі підстави судом не встановлено.

Відповідно до ч.1 ст.230 ГК України, штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Договором №08/05/19-П від 08.05.2019 передбачено, що за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору винна сторона зобов`язана відшкодувати іншій заподіяні таким невиконанням (неналежним виконанням) збитки та сплатити передбачені цим Договором штрафні санкції. Відшкодування збитків та сплата штрафних санкцій не звільняє винну сторону від виконання нею зобов`язань за даним Договором (п. 7.1.). У випадку несвоєчасної оплати отриманої партії товару покупець на вимогу постачальника сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховувалася пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу(п. 7.3).

Згідно з ст.ст. 1, 3 Закону України Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань , платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Частиною 6 статті 232 ГК України встановлено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

У зв`язку з невиконанням відповідачем зобов`язань із оплати вартості поставленого товару, позивачем, відповідно до п.7.3. Договору, нараховано відповідачу та заявлено до стягнення пеню у розмірі 6750,75грн.

Перевіривши підстави та правильність нарахування пені, суд дійшов висновку, що позивачем правильно проведено розрахунок, а тому вимога ТОВ Київський завод шампанських вин Столичний про стягнення з відповідача 6750,75грн. пені є обґрунтованою та підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У зв`язку з порушенням ТОВ ЕЛЛІПСІС в особі південної філії Товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛЛІПСІС грошового зобов`язання, відповідно до ст. 625 ЦК України, позивачем нараховано відповідачу та заявлено до стягнення 3% річних в розмірі 2341,48грн. та інфляційні втрати в розмірі та 5111,27грн.

Перевіривши підстави, строки та правильність нарахування процентів річних за визначений позивачем період щодо кожної поставки окремо, суд дійшов висновку, що вимога ТОВ Київський завод шампанських вин Столичний про стягнення з відповідача 3% річних в розмірі 2341,48грн. та інфляційних втрат в розмірі та 5111,27грн. є обґрунтованою та підлягає до задоволення.

Статтею 13 ГПК України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

У відповідності з п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно зі ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідно до ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Відповідно до ст.77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи те, що позивачем подано достатньо об`єктивних, допустимих та переконливих доказів в підтвердження своїх позовних вимог, які відповідачем не спростовані, виконавши вимоги процесуального права, всебічно і повно перевіривши обставини справи в їх сукупності, дослідивши представлені докази, у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Київський завод шампанських вин Столичний до Товариства з обмеженою відповідальністю Елліпсіс в особі відокремленого підрозділу Південної філії Товариства з обмеженою відповідальністю Елліпсіс про стягнення 109258,96грн. основного боргу, 5111,27грн. інфляційних втрат, 2341,48грн. 3% річних та 6750,75грн. пені. обґрунтовані і підлягають задоволенню.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Відповідно до ч.1 ч.3 ст.123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

У позовній заяві Товариства з обмеженою відповідальністю Київський завод шампанських вин Столичний наведено попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, серед яких, окрім судового збору також зазначено 35000,00грн. витрат на професійну правничу допомогу. В подальшому позивачем подано клопотання про долучення до матеріалів справи доказів щодо витрат позивача на правничу допомогу (вх.№12516/21 від 27.05.2021), в якому просить стягнути з відповідача на свою користь 23680,00грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд звертає увагу на таке.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.129 ГПК України, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Відтак, судовий збір в розмірі 2270,00 грн. покладається на відповідача.

Згідно з п.1 ч.3 ст.123 ГПК України, витрати на професійну правничу допомогу належать до витрат, пов`язаних з розглядом справи. Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 126 ГПК України, для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Так, до позовної заяви ТОВ Київський завод шампанських вин Столичний долучено належним чином засвідчену копію договору про надання правової допомоги від 13.12.2019, укладеного ним з адвокатом Задорожнім Романом Олександровичем, що діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 7194/10 від 07.12.2018 року, виданого Радою адвокатів Київської області. Предметом даного Договору є надання адвокатом усіма законними методами та способами правової допомоги Клієнту у всіх справах, які пов`язані чи можуть бути пов`язані зі захистом та відновленням порушених, оспорюваних, невизнаних його прав та законних інтересів (п. 1.1.).

Відповідно до п. 2.1. адвокат зобов`язується надати правову допомогу, в тому числі, за окремими дорученнями клієнта. Адвокат зобов`язується представляти права і законні інтереси клієнта в усіх державних, колективних, адміністративних, приватних, громадських, міжнародних й інших органах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, підприємствах та організаціях будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, перед третіми особами, в правоохоронних, правозахисних, у тому числі, судових органах України всіх інстанцій та юрисдикцій (судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, Верховному суді та Конституційному Суді України), та здійснювати професійну діяльність адвоката згідно з умовами цього Договору з усіма правами представника, які передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом України про адміністративні правопорушення. Дотримуватися принципу конфіденційності та адвокатської таємниці в справі клієнта, отримувати конфіденційну інформацію щодо клієнта за його згодою.

Права та обов`язки сторін визначено у розділі 2 Договору.

У п.п. 4.1, 4.2 Договору встановлено, що на визначення розміру гонорару адвоката впливають строки та результати вирішення спірних правовідносин, ступінь важкості справи, обсяг правових послуг, необхідних для досягнення бажаного результату та належного виконання окремих доручень клієнта. Обсяг правової допомоги враховується при визначені обґрунтованого розміру гонорару. Гонорар адвоката погоджується за взаємною угодою сторін та зазначається у відповідному додатку до цього Договору, та/або зазначається в Акті виконаних робіт, які підписуються сторонами.

Згідно Протоколу погодження юридичних послуг та розміру винагороди від 05.10.2020 року (Додаток №14 до Договору відповідно) сторони погодили, що винагорода адвоката за надані юридичні послуги (крім послуг участі адвоката у судових засіданнях), визначається шляхом множення кількості затраченого адвокатом часу на надання послуг на погодинні ставки, наведені нижче:

- 40 % від розміру однієї мінімальної заробітної плати за одну годину наданих послуг усної або письмової консультації; складення адвокатського запиту, претензії, відповіді на претензію, заяви чи скарги (крім заяв та клопотань з процесуальних питань адресованих суду), відповіді на запит контролюючого органу;

- 60% від розміру однієї мінімальної заробітної плати за одну годину наданих послуг з ознайомлення з матеріалами справи в суді; складення письмових заяв, клопотань чи заперечень з процесуальних питань адресованих суду;

- 80% від розміру однієї мінімальної заробітної плати за одну годину підготовки позовної заяви, зустрічної позовної заяви, відзиву (на позовну заяву, апеляційну скаргу), відповіді на відзив на позовну заяву, заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву, апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, мирової угоди, заяви про забезпечення доказів або позову. Винагорода Адвоката за надані юридичні послуги представництва інтересів Клієнта в одному судовому засіданні суду першої інстанцій становить 2500 грн., суду апеляціної інстанції - 3000 грн., суду касаційної інстанції 3500 грн. Для цілей пункту 2.1. цього Додатку береться до уваги мінімальна заробітна плата станом на дату надання відповідної послуги згідно Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. Оплата послуг Адвоката здійснюється Клієнтом протягом 3-ох днів з дня виставлення Адвокатом рахунку на оплату. Понесені Адвокатом фактичні витрати, необхідні для виконання договору, відшкодовуються Йому Клієнтом протягом 3-ох днів з дня виставлення рахунку.

На підтвердження повноважень представника, до позовної заяви також долучено копію довіреності від 03.12.2020 та свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Задорожнього Романа Олександровича КС №7194/10 від 07.12.2018 року.

До клопотання позивачем долучено копії акта приймання-передачі послуг №2 від 12.03.2021 на суму 19200,00грн. та акта №3 від 17.05.2021 на суму 4480,00грн. з детальним описом робіт, наданих адвокатом Задорожнім Р.О. у відповідності до ч.3 ст.126 ГПК України.

Окрім того позивачем надано копії рахунків №12-03/14-20 від 12.03.2021 за юридичні послуги згідно Акту №2 прийому наданих юридичних послуг від 12.03.2021 підписаного у відповідності до Додатку № 14 від 05.10.2020 до Договору про надання правової допомоги № б/н від 13 грудня 2019 та №14-05/14-20 від 17.05.2021 за юридичні послуги згідно Акту №3 прийому наданих юридичних послуг від 17.05.2021, підписаного у відповідності до Додатку № 14 від 05.10.2020 до Договору про надання правової допомоги № б/н від 13 грудня 2019 та копії платіжних доручень №7598 від 16.03.2021 та №6 від 19.05.2021 на загальну суму 23680,00грн., якими підтверджується повна оплата позивачем наданої адвокатом професійної правничої допомоги.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.126 ГПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Як встановлено ч.4 ст.129 ГПК України, у разі задоволення позову інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, також покладаються на відповідача.

Беручи до уваги встановлені ч.4 ст.126 ГПК України критерії співмірності розміру витрат на оплату послуг адвоката та за відсутності клопотання відповідача про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, суд приходить до висновку, що витрати на професійну правничу допомогу, понесені позивачем, слід покласти на відповідача в сумі 23680,00грн.

Керуючись ст. ст. 13, 74, 76, 77, 78, 86, 129, 231, 233-241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Елліпсіс , м. Львів в особі відокремленого підрозділу Південної філії Товариства з обмеженою відповідальністю Елліпсіс (54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Садова, будинок 1, офіс 206; ідентифікаційний код 42201073) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Київський завод шампанських вин Столичний (04073, м. Київ, вулиця Сирецька, будинок 27; ідентифікаційний код 30373419) 109258,96грн. основного боргу, 5111,27грн. індексу інфляції, 2341,48грн. 3% річних, 6750,75грн. пені, 2270,00 грн. судового збору та 23680,00грн. витрат на оплату правової допомоги адвоката.

3. Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили в порядку ст. 327 ГПК України.

Рішення набирає законної сили в порядку та строки, визначені статтею 241 ГПК України, та може бути оскаржено до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, визначені статтями 256, 257 ГПК України.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повне рішення складено та підписано суддею 07.06.2021

Суддя О.І. Щигельська

Дата ухвалення рішення 31.05.2021
Зареєстровано 10.06.2021
Оприлюднено 11.06.2021

Судовий реєстр по справі 914/745/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 31.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 13.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 13.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 19.04.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 29.03.2021 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону