ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Вінниця

31 травня 2021 р. Справа № 120/5316/20-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі головуючої судді Заброцької Людмили Олександрівни, розглянувши у письмовому провадженні в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Вінпродтрейд" до відділу освіти Літинської районної державної адміністрації про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького окружного адміністративного суду звернулося товариство з обмеженою відповідальністю "Вінпродтрейд" (далі - ТОВ "Вінпродтрейд", позивач) з адміністративним позовом до відділу освіти Літинської районної державної адміністрації (далі - відділ освіти Літинської РДА, відповідач) про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, представник позивача зазначає, що 16.03.2020 ТОВ "Вінпродтрейд" надіслано до відділу освіти Літинської РДА запит про надання публічної інформації №100. На вказаний запит відповідачем надано відповідь від 24.04.2020, яка, на думку представника позивача, містить недостовірну, неточну та неповну інформацію на запит, без належно оформленої відмови у задоволенні решти інформації на запит. Зокрема, представник позивача вказує, що у відповіді на питання №3.3, №3.4, №3.5 запиту відповідачем надано недостовірну інформацію.

Представник позивача вважає, що дії відділу освіти Літинської РДА щодо надання неповної інформації при розгляді запиту № 100 від 16.03.2020 є протиправними та порушують законні права ТОВ "Вінродтрейд".

Ухвалою суду відкрито провадження у справі та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні). Також встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву.

Копію зазначеної ухвали, а також копію позовної заяви з додатками відповідачу направлено на електронну адресу. Разом з тим, підтвердження отримання вказаних документів від відповідача не надійшло.

Відповідно до ч. 3 ст. 129 КАС України, якщо протягом дня, наступного за днем надсилання тексту повістки, підтвердження від учасника судового процесу не надійшло, секретар судового засідання складає про це довідку, що приєднується до справи і підтверджує належне повідомлення учасника судового процесу про дату, час і місце судового розгляду. В такому випадку повістка вважається врученою з моменту складання секретарем судового засідання відповідної довідки.

За таких обставин, суд вважає, що відповідно до ч. 11 ст. 126 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) ухвала суду про відкриття провадження в справі вручена відповідачу належним чином.

Суд зауважує, що від відповідача відзиву на позовну заяву не надходило.

Разом з тим, відповідачем подано докази, витребувані ухвалою суду.

З`ясувавши доводи адміністративного позову, дослідивши матеріали справи, надавши оцінку наявним доказам, суд встановив та зазначає таке.

16.03.2020 ТОВ "Вінпродтрейд" звернулось до відділу освіти Літинської РДА, як розпорядника інформації, в порядку Закону України "Про доступ до публічної інформації", із запитом про надання інформації № 100, в якому просило:

1. Зареєструвати та розглянути даний запит.

2. Надати інформацію про дату отримання (надходження) та реєстрації даного запиту.

3. Надати інформацію про використання бюджетних коштів, а саме:

3.1. Яку кількість цукру було закуплено відділом освіти Літинської районної державної адміністрації на підставі договору №14Г, який було укладено в результаті проведення процедури закупівлі від 16.03.2018 р. по предмету закупівлі: ДК 021:2015:15830000-5 Цукор і супутня продукція (ідентифікатор закупівлі UA-2018-03-01-000339-b)?

3.2. 3а якою ціною було закуплено цукор (вказати ціну 1 кг)?

3.3. Чи мінялася протягом терміну виконання договору ціна закупівлі цукру (вказати ціну 1 кг)?

3.4. У разі зміни ціни вказати на якій підставі та згідно яких підтверджуючих документів наданих ФОП ОСОБА_1 було змінено ціну. Надати копії цих документів.

3.5. Вказати змінену ціну та вказати яку кількість цукру було закуплено по змінених цінах (якщо ціну було змінено).

3.6. Яка сума бюджетних коштів була використана на закупівлю цукру по вищевказаному договору?

4. Надати інформацію, у якій вказати, яким суб`єктом господарювання було виготовлено дану продукцію (із зазначенням назви виробника та його юридичної адреси).

5. Надати копії посвідчень про якість, декларації виробника і (або) іншого документу, який посвідчує якість продукції, що постачалася ФОП ОСОБА_1 .

6. Повідомити про відповідальну особу за надання відповіді на даний запит та вказати її ПІП, займану посаду та контактний номер телефону.

Листом від 30.03.2020 вих. №215 відділ освіти Літинської РДА повідомив, що у зв`язку з тим, що запит позивача стосується надання великого обсягу інформації та потребує пошуку серед значної кількості даних та документів, відповідач продовжує строк розгляду запиту.

У листі від 24.04.2020 вих. № 377 відділ освіти Літинської РДА надав відповідь на запит позивача від 16.03.2020 № 100 та повідомив таке:

1. За договором №14Г від 16.03.2018 року було закуплено цукор.

2. Надаємо копію договору на постачання продуктів харчування №14Г від 16.03.2018 року.

3. Кількість продуктів харчування, які мали закупити за договором становлять: цукор - 2932 кг.

4. Договір №14Г від 16.03.2018 року було укладено на суму 47520,00 (сорок сім тисяч п`ятсот двадцять гривень 00 копійок).

5. Ціни за кілограм за якою було закуплено продукти харчування становлять; 16,50 грн/кг.

6. Протягом терміну виконання договору ціна на продукти харчування не мінялась.

7. Сума бюджетних коштів, яка була використана на закупівлю становить 48378,80 (сорок вісім тисяч триста сімдесят вісім гривень 80 копійок).

8. Продукція вироблена ТОВ "ІЛЛІНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" , код ЄДРПОУ 32456622.

9. Відповідальна особа ; юрист Бовкун I.A., тел. 2-17-36.

Позивач вважає, що дії відповідача щодо надання такої неповної інформації при розгляді запиту ТОВ "Вінпродтрейд" є протиправними, тому звернувся до суду з цим позовом.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам та визначаючись стосовно позовних вимог, суд виходив з наступного.

Відповідно до частини 2 статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Статтею 40 Конституції України передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов`язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ «Про інформацію» (далі - Закон № 2657-ХІІ) визначає, що кожен має право на вільне одержання, використання, поширення, зберігання та захист інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно із статтею 1 Закону № 2657-ХІІ інформація - це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

У свою чергу порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес, визначено Законом України від 13.01.2011 № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон № 2939-VI).

При цьому суд враховує, що інформаційний запит позивача від 16.03.2020 № 100 був розглянутий відповідачем саме в порядку, визначеному цим Законом, а тому суд надає оцінку спірним правовідносинам, що склались між сторонами у зв`язку з поданням та розглядом такого запиту саме з урахуванням вимог Закону № 2939-VI.

Відповідно до статті 1 Закону № 2939-VI публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб`єктами владних повноважень своїх обов`язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 3 Закону № 2939-VI визначені гарантії забезпечення права на публічну інформацію, зокрема: обов`язок розпорядників інформації надавати інформацію, крім випадків, передбачених законом; визначення розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє; максимальне спрощення процедури подання запиту та отримання інформації.

Відповідно до статті 5 Закону №2939-VI одним із способів доступу до інформації є надання такої за запитами на інформацію.

Згідно з статтею 12 Закону №2939-VI суб`єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об`єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб`єктів владних повноважень; розпорядники інформації - суб`єкти, визначені у статті 13 цього Закону; структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

Водночас, в силу вимог пункту 6 частини 1 статті 14 Закону № 2939-VI розпорядники інформації зобов`язані надати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об`єктивність наданої інформації.

Згідно з положеннями статті 19 Закону № 2939-VI під запитом на інформацію розуміється прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

У відповідності до частини 1 статті 20 Закону № 2939-VI розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.

Частиною 4 тієї ж статті закріплено, що у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відтак, праву позивача звертатись із інформаційними запитами та отримати інформацію кореспондує обов`язок відповідача який володіє статусом розпорядника публічної інформації надати достовірну, точну та повну інформацію у встановлені Законом строки.

Статтею 23 Закону № 2939-VI закріплено право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації та передбачено, що такі рішення, дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Запитувач має право оскаржити: відмову в задоволенні запиту на інформацію; відстрочку задоволення запиту на інформацію; ненадання відповіді на запит на інформацію; надання недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; невиконання розпорядниками обов`язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону; інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Суд зазначає, що надання відповіді на отриманий запит має імперативний характер, в незалежності від того, до яких висновків дійде суб`єкт владних повноважень чи інший розпорядник публічної інформації.

Надаючи оцінку діям відповідача щодо надання інформації при розгляді запиту ТОВ "Вінпродтрейд" про надання публічної інформації №10 від 16.03.2020, суд вказує таке.

У ході розгляду справи судом встановлено, що позивач звертався до відповідача із запитом щодо отримання публічної інформації у відповідності до Закону № 2939-VI, у якому чітко визначений перелік із 6 запитань, у запитанні № 3 позивач вказав шість підпитань.

ТОВ "Вінпродтрейд" у позовній заяві, зокрема зазначає, що відповідачем не надано повної та достовірної інформації щодо запитань під № 3.3, 3.4, 3.5:

3.3. Чи мінялася протягом терміну виконання договору ціна закупівлі цукру (вказати ціну 1 кг)?

3.4. У разі зміни ціни вказати на якій підставі та згідно яких підтверджуючих документів наданих ФОП ОСОБА_1 було змінено ціну. Надати копії цих документів.

3.5. Вказати змінену ціну та вказати яку кількість цукру було закуплено по змінених цінах (якщо ціну було змінено).

Зокрема, у пункті 6 відповіді від 24.04.2020 вх. № 377 на запитання № 3.3 відділ освіти Літинської РДА вказав, що протягом терміну виконання договору ціна на продукти харчування не мінялась. Відповідно, відповідь на запитання 3.4, 3.5 відповідачем не надавалась, оскільки відпала необхідність у зв`язку з заперечуванням факту зміни цін.

Позивач вказує, що така інформація є неправдивою та не відповідає дійсності, посилаючись на те, що ціна за договором №14Г від 16.03.2018 становила 47520,20 грн., тоді як відповідачем витрачено за вказаним договором 48378,80 грн., таким чином збільшилась вартість угоди з 47520,20 грн. до 48378,80 грн.

Окрім того, сам відповідач у пункті 7 відповіді на запит від 24.04.2020 № 373 вказує, що сума бюджетних коштів, яка була використана на закупівлю, становить 48378,80 грн.

Враховуючи зазначене, суд дійшов висновку, що відповідач надав неправдиву інформацію щодо того чи змінювалась протягом терміну виконання договору № 14Г ціна на продукти харчування. Окрім того, позивачем у запиті було конкретизовано, ціна на який саме продукт харчування його цікавить, а саме цукор, в той час як відповідач вказав загальну тезу про всі продукти харчування: "протягом терміну виконання договору ціна на продукти харчування не мінялась".

Крім того, суд зауважує, що на виконання вимог ухвали суду про витребування доказів відповідачем надано додаткову угоду №1 до договору про постачання товару №14Г від 21.12.2018 року з якої вбачається, що загальна сума даного договору збільшується на 859,00 грн.

В той же час при наданні відповіді на запит позивача вказана інформація не була зазначена і додаткова угода №1 не надана, що свідчить про надання неповної та неправдивої інформації.

Доказів направлення на адресу позивача повної інформації, в тому числі додаткової угоди №1 до договору про постачання товару №14Г від 21.12.2018 року, відповідачем в ході розгляду справи не надано.

Суд звертає увагу, що статтею 22 Закону № 2939-VI передбачений вичерпний перелік підстав для відмови в задоволенні запиту на інформацію, а саме: розпорядник інформації не володіє і не зобов`язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону; особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком; не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п`ятою статті 19 цього Закону.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача про визнання протиправними дії відповідача щодо надання неповної інформації при розгляді запиту позивача про надання інформації № 100 від 16.03.2020 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Крім того, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 245 КАС України, у разі задоволення позову суд може прийняти рішення про визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії.

Згідно з частиною 4 статті 245 КАС України у випадку, визначеному пунктом 4 частини 2 цієї статті, суд може зобов`язати відповідача - суб`єкта владних повноважень прийняти рішення на користь позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, визначені законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб`єкта владних повноважень діяти на власний розсуд.

У випадку, якщо прийняття рішення на користь позивача передбачає право суб`єкта владних повноважень діяти на власний розсуд, суд зобов`язує суб`єкта владних повноважень вирішити питання, щодо якого звернувся позивач, з урахуванням його правової оцінки, наданої судом в рішенні.

З огляду на вищевикладені положення, а також беручи до уваги обставини, встановлені в ході розгляду даної справи, суд приходить до висновку про наявність підстав для зобов`язання відповідача надати позивачу повну інформацію на запит №100 від 16.03.2020, з урахуванням висновків суду, викладених у мотивувальній частині судового рішення.

Що стосується розподілу судових витрат та, зокрема, відшкодуванню витрат на професійну правничу допомогу, то суд зазначає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 134 КАС України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Відповідно до частини 2 статті 134 КАС України за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат (частина 3 статті 134 КАС України).

Приписами частини 4-6 статті 134 КАС України передбачено, що для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини п`ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Зі змісту вказаних норм вбачається, що від учасника справи, який поніс витрати на професійну правничу допомогу, вимагається надання доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою.

Судом встановлено, що в підтвердження понесення витрат на правничу допомогу представником позивача надано копію договору про надання правової допомоги від 01.09.2020 року № 100, детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом від 29.09.2020 року, копію акту приймання-передачі наданих послуг від 29.09.2020 року, платіжне доручення за № 3306 від 29.09.2020 року про сплату 3000 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, 01.09.2020 року між позивачем ТОВ «Вінпродтрейд» в особі його директора ОСОБА_2 та адвокатським об`єднанням «Адвокатська компанія «Якименко та партнери» в особі його президента Якименка О.О. укладено Договір № 100 про надання правової допомоги.

За умовами цього договору (пункти 1.1, 1.2. та 2.1) адвокатське об`єднання приймає на себе доручення Клієнта надавати останньому та в його інтересах оплатну правову допомогу, на умовах, визначених цим Договором, а саме складання позовної заяви про оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації, у частині доступу до публічної інформації, у зв`язку з ненаданням інформації на запит № 100 від 01.09.2020 року відділом освіти Літинської районної державної адміністрації.

Адвокату адвокатського об`єднання - Кравчуку Михайлу Олександровичу, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ВН № 000473 від 24.04.2019 року, доручається виконання зазначеного Договору.

Сума гонорару адвоката визначена п. 2.1 договором про надання правової допомоги від 01.09.2020 № 100, відповідно до якого вартість правничої допомоги (гонорар) у будь-якому випадку у суді першої інстанції становить не більше 3000 грн.

Згідно з актом приймання-передачі наданих послуг від 29.09.2020 адвокатським об`єднанням "Адвокатська компанія "Якименко та партнери" (далі - Адвокатське об`єднання) в особі президента Якименка О.О., з однієї сторони та ТОВ "Вінпродтрейд" (далі - Клієнт) в особі директора ОСОБА_2 з іншої, складено акт про те, що Адвокатським об`єднанням надано, а Клієнтом прийнято правничу допомогу у вигляді складання позовної заяви про оскарження рішення, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації, у частині доступу до публічної інформації, у зв`язку із ненаданням інформації на запит № 100 від 16.03.2020 відділом освіти Літинської РДА. Загальна вартість наданих послуг, враховуючи п. 2.1 договору, становить 3000 грн.

Згідно висновків, викладених Верховним Судом у постанові від 09.04.2019 року по справі № 826/2689/15, надання належних та допустимих доказів на підтвердження витрат, понесених у зв`язку з вчиненням окремих процесуальних дій поза судовим засіданням, а також часу, витраченого на підготовку позовної заяви та інших процесуальних документів, є підставою для задоволення вимог про відшкодування витрат на правничу допомогу.

Надання вказаних послуг правової допомоги повністю підтверджується матеріалами справи.

Відповідачем заперечень щодо зазначеного позивачем розміру витрат на оплату правничої допомоги не наведено, не заявлено також і клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката.

Суд звертає увагу на те, що обов`язок доведення неспівмірності понесених витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Водночас відповідачем як суб`єктом владних повноважень не надано доказів, як і не зазначено обставин, які б спростували співмірність розміру судових витрат із обсягом виконаних адвокатом робіт.

Аналогічного правового висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 25.02.2020 року №813/1966/18.

З огляду на викладене суд доходить висновку про наявність підстав для стягнення з відповідача на користь позивача заявлених витрат на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 3000 грн.

Відповідно до частини 1 статті 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Відтак, суд доходить висновку про наявність підстав для стягнення з відповідача на користь позивача витрат на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 3000 грн. та понесених витрат зі сплати судового збору в сумі 2102 грн.

Керуючись ст.ст. 73-77, 90, 94, 134, 139, 241, 245, 246, 250, 255, 295 КАС України, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправними дії відділу освіти Літинської районної державної адміністрації щодо надання неповної інформації при розгляді запиту товариства з обмеженою відповідальністю "Вінпродтрейд" про надання інформації №100 від 16.03.2020.

Зобов`язати відділ освіти Літинської районної державної адміністрації надати повну інформацію на запит №100 від 16.03.2020, з урахуванням висновків суду, викладених у мотивувальній частині судового рішення.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Вінпродтрейд" за рахунок бюджетних асигнувань відділу освіти Літинської районної державної адміністрації понесені витрати зі сплати судового збору в сумі 2102 грн. (дві тисячі сто дві гривні) та витрати на професійну правничу допомогу в сумі 3000 грн. (три тисячі гривень).

Рішення суду першої інстанції набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 255 КАС України.

Відповідно до ст. 295 КАС України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінпродтрейд" (21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, буд. 51А, код ЄДРПОУ 34886897)

Відповідач: Відділ освіти Літинської районної державної адміністрації (22300, Вінницька область, Літинський район, смт. Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 15, код ЄДРПОУ 02141383).

Суддя Заброцька Людмила Олександрівна

Дата ухвалення рішення 31.05.2021
Оприлюднено 11.06.2021

Судовий реєстр по справі 120/5316/20-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 31.05.2021 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.10.2020 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 120/5316/20-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону