РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/9228/21

УХВАЛА

07 червня 2021 року

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - Тимощука О.Я.,

при секретарі - Грібінчак К.П.,

за участю представника позивача - адвоката Грабовського В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Приват Євробуд про усунення перешкод в користуванні майном, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Рівненського міського суду Рівненської області Тимощука О.Я. перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Приват Євробуд про усунення перешкод в користуванні майном.

07 червня 2021 року через канцелярію Рівненського міського суду Рівненської області директором ТОВ Приват Євробуд Федорчуком В.Б. подано заяву, в якій просить повернутися до розгляду цивільної справи №569/9228/21 на стадію підготовчого провадження.

В обґрунтування заяви вказав, що 03 червня 2021 року на адресу відповідача надійшли ухвала про відкриття провадження в цивільній справі №569/9228/21 від 12 травня 2021 року, позовна заява з додатками по справі №569/9228/21, повістка про виклад до суду по справі №569/92228/21 на 07 червня 2021 року о 15:15 год. З Єдиного державного реєстру судових рішень відповідачу стало відомо про постановлення Рівненським міським судом Рівненської області 24 травня 2021 року ухвали про закриття підготовчого провадження в цивільній справі №569/9228/21 та призначення відповідної справи до судового розгляду по суті. Відповідач вважає, що ухвала про закриття підготовчого провадження по справі №569/9228/21 була постановлена судом передчасно, оскільки ТОВ Приват Євробуд до 03.06.2021 року не отримувало ні позовної заяви ОСОБА_1 із додатками, ні ухвали суду від 12.05.2021 року про відкриття провадження у справі. Також зазначає, що у зв`язку із отриманням лише 03.06.2021 року позовної заяви, строк подачі відзиву на позову не закінчився. Також відповідач вважає, що до участі в розгляді цивільної справи №569/9228/21 в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, належить залучити осіб, з якими у нього укладені договори оперативної суборенди приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник позивача - адвокат Грабовський В.А. в судовому засіданні просить відмовити у задоволенні вказаної заяви, оскільки ЦПК України не передбачено такого права для суду.

Представник відповідача - ТОВ Приват Євробуд в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та дату розгляду справи належним чином.

Заслухавши думку представника позивача - адвоката Грабовського В.А., дослідивши матеріали справи, суд прийшов до наступного висновку.

Ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 12 травня 2021 року по даній цивільній справі було відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

Відповідно до ст.ст. 196-197 ЦПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи. У підготовчому засіданні суд: 1) оголошує склад суду, а також прізвища, імена та по батькові секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; 2) з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; 3) у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; 4) вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; 5) може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; 6) з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; 7) з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; 8) вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; 9) за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; 10) вирішує заяви та клопотання учасників справи; 11) направляє судові доручення; 12) встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; 13) встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; 14) встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; 15) призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; 16) встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; 17) з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; 18) вирішує питання про колегіальний розгляд справи; 19) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Згідно ст. 200 ЦПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. За результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем. Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 206 , 207 цього Кодексу. Суд з`ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

Ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 24 травня 2021 року по цивільній справі № 569/9228/21 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 07 червня 2021 року на 15 год. 15 хв. в приміщені Рівненського міського суду.

Згідно із ст. 3 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України , цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", законів України, що визначають особливості розгляду окремих категорій справ, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору України. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. Закон, який встановлює нові обов`язки, скасовує чи звужує права, належні учасникам судового процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі.

У відповідності до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: 1) керує ходом судового процесу; 2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами; 3) роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; 4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; 5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Водночас ЦПК України не встановлено права суду повертатися до стадії підготовчого провадження після постановлення ухвали про закриття підготовчого провадження.

Звертаючись із відповідною заявою відповідач фактично висловлює свою незгоду із ухвалою суду від 24.05.2021 року про закриття підготовчого провадження та просить її скасувати. Однак, вищезазначена ухвала суду не може бути оскаржена окремо від рішення суду, а тому в задоволенні заяви директора ТОВ Приват Євробуд ОСОБА_2 про повернення до розгляду цивільної справи №569/9228/21 на стадію підготовчого провадження слід відмовити.

Крім того, суд роз`яснює відповідачу, що останній має право включити свої заперечення щодо ухвали суду від 24.05.2021 року про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду до апеляційної скарги на рішення суду.

Керуючись ст. 258, 259 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні заяви директора ТОВ Приват Євробуд Федорчука В.Б. про повернення на стадію підготовчого провадження - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Я. Тимощук

Дата ухвалення рішення 07.06.2021
Зареєстровано 11.06.2021
Оприлюднено 11.06.2021

Судовий реєстр по справі 569/9228/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.12.2021 Рівненський апеляційний суд
Ухвала від 23.12.2021 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Постанова від 21.12.2021 Рівненський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 03.12.2021 Рівненський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 01.12.2021 Рівненський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 30.11.2021 Рівненський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 12.07.2021 Рівненський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 12.07.2021 Рівненський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 08.06.2021 Рівненський міський суд Рівненської області Цивільне
Рішення від 08.06.2021 Рівненський міський суд Рівненської області Цивільне
Ухвала від 07.06.2021 Рівненський міський суд Рівненської області Цивільне
Ухвала від 07.06.2021 Рівненський міський суд Рівненської області Цивільне
Ухвала від 24.05.2021 Рівненський міський суд Рівненської області Цивільне
Ухвала від 12.05.2021 Рівненський міський суд Рівненської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 569/9228/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону