ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"10" червня 2021 р.м. ХарківСправа № 922/6220/15 (922/2277/21)

Господарський суд Харківської області у складі: судді Усатого В.О.,

розглянувши матеріали

позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" до Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "А-Рент" про застосування наслідків недійсності правочину в межах справи про банкрутство ТОВ "Компанія "Строма"

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 31.08.2015 по справі № 922/6220/15 прийнято заяву Публічного АТ "Укрсоцбанк" про порушення справи про банкрутство ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" до розгляду.

Ухвалою суду від 19.01.2016 відкладено розгляд заяви Публічного АТ "Укрсоцбанк" про порушення справи про банкрутство ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" на 04.02.2016.

16.01.2016 до суду від ПАТ "Райффайзен банк Аваль" надійшла заява про порушення справи про банкрутство ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА".

Ухвалою суду від 19.01.2016 приєднано заяву ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (вх. № 115/16 від 16.01.2016) про порушення справи про банкрутство ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" до справи № 922/6220/15.

Ухвалою суду від 04.02.2016 відмовлено Публічному АТ "Укрсоцбанк" у порушенні провадження у справі про банкрутство ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА".

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі якщо до господарського суду до дня підготовчого засідання надійшло кілька заяв і провадження справи про банкрутство порушено за однією з них, інші ухвалою господарського суду приєднуються до матеріалів справи і розглядаються одночасно. У разі визнання вимог заявника необґрунтованими господарський суд оцінює обґрунтованість вимог інших заяв кредиторів, приєднаних до матеріалів справи, і вирішує питання про порушення провадження у справі про банкрутство у порядку, передбаченому цією статтею.

Враховуючи відмову суду Публічному АТ "Укрсоцбанк" у порушенні провадження у справі про банкрутство ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА", суд прийняв заяву ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (вх. № 115/16 від 16.01.2016) про порушення справи про банкрутство ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" до розгляду, призначено підготовче засідання по справі.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.02.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" м. Харків, код ЄДРПОУ 30290469 за заявою кредитора ПАТ "Райфазенбанк Аваль".

Визнано вимоги ініціюючого кредитора ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в розмірі 2252753,06 грн. основного боргу, а також неустойки в сумі 12416,00 грн.

Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, який передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Введено процедуру розпорядження майном боржника - ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" м. Харків (код 30290469, адреса: 61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 20-А) на строк 115 календарних днів.

Призначено розпорядником майна ТОВ КОМПАНІЯ "СТРОМА" арбітражного керуючого Корольова Вадима Вячеславовича (свідоцтво №942 від 11.07.13, адреса а/с 60, м. Харків, Україна, 61057).

Постановою Господарського суду Харківської області від 07.06.2017 припинено процедуру розпорядження майном боржника.

Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю Компанію "Строма" (ідентифікаційний номер боржника: 30290469, юридична адреса боржника: пр. Гагаріна, 20-А, м. Харків, 61013) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Компанії Строма" (ідентифікаційний номер боржника: 30290469, юридична адреса боржника: пр. Гагаріна, 20-А, м. Харків, 61013) арбітражного керуючого Корольова Вадима Вячеславовича (свідоцтво №942 від 11.07.13, адреса а/с 60, м. Харків, Україна, 61052).

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.10.2017 задоволено заяву ПАТ "Кристалбанк" (вх.№ 22100 від 07.07.17) про заміну кредитора. Здійснено заміну кредитора - ПАТ "Райффайзен банк Аваль" на ПАТ "Кристалбанк" (код 39544699).

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.05.2019 замінено кредитора КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" (код 03361715) на його правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНЕКС-КАПІТАЛ" (61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, буд. 1, корп. 45, офіс 21, код 34333275), про що ліквідатором внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.05.2019 замінено кредитора Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" (код 39544699) на його правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНЕКС-КАПІТАЛ", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "БЛІНД" (код 34333275), про що ліквідатору внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 17.05.2019 замінено кредитора АТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019) на ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 ) зобов`язано ліквідатора внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Компанія "Строма".

До суду 09.06.2021 ТОВ "КУА "ФІНЕКС - КАПІТАЛ" як від кредитора Боржника надійшла позовна заява вх. 2277/21, в якій просить суд: застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину - договору оренди від 23.07.2019, укладеного між ТОВ "Компанія "Строма" та ТОВ "Компанія "А-Рент" та зобов`язати ТОВ "Компанія "А-Рент" звільнити та повернути банкруту належне йому нерухоме майно - нежитлову будівлю літ "А-4" загальною площею 8059,4 кв.м, літ "Б-5" загальною площею 624,5 кв.м, що знаходиться в м. Харків по проспекту Гагаріна, 20-А. Покласти на ТОВ "Компанія "А-Рент" судові витрати.

Заявник вказує на те, що 23.07.2019 між ТОВ "Компанія "Строма" та ТОВ "Компанія "А-Рент" укладено договір оренди нежитлових будівель літ "А-4" загальною площею 8059,4 кв.м, літ "Б-5" загальною площею 624,5 кв.м, що знаходиться в м. Харків по проспекту Гагаріна, 20-А з орендною платою 30 000 грн на місяць. Заявник вважає, що зазначений договір підлягає визнанню недійсним. Так, за твердженнями заявника договір укладено з зацікавленою особою щодо засновника та кредитора боржника, договір укладено на вкрай невигідних для боржника умовах, направлений на протиправне заволодіння належним банкруту майном. Заявник вважає, що такий договір є нікчемним, що є підставою для застосування наслідків його недійсності у вигляді повернення майна.

Перевіривши відповідність поданої позовної заяви вимогам процесуального закону, суд встановив, що заявником дотримані вимоги процесуального закону щодо форми та змісту заяви, що є підставою для прийняття її до провадження та призначення до розгляду.

Відповідно до статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно.

Відповідно до частин першої - п`ятої статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного). Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо. Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд, з урахуванням складності справи та обсягу наданих матеріалів, з огляду на категорію справи та характер спірних правовідносин, дійшов висновку про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до статті 176 ГПК України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.

З огляду на викладене, позов ТОВ "КУА "Фінекс Капітал" підлягає розгляду в межах справи про банкрутство.

Керуючись статтями 7, 42 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 120, 176, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву ТОВ "КУА "ФІНЕКС - КАПІТАЛ" до розгляду в межах справи про банкрутство ТОВ "Компанія "Строма".

2.Відкрити провадження у справі.

3. Призначити справу до розгляду в підготовчому засіданні на "02" липня 2021 р. о 12:00 .

4. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи 5, 8-й під`їзд, 3-й поверх, зал № 328.

5. Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має надіслати суду відзив, який повинен відповідати вимогам статті 165 ГПК України, і всі письмові та електронні докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Копію відзиву та доданих до нього документів відповідач має надіслати (надати) іншим учасникам справи одночасно із надсиланням (наданням) відзиву до суду та докази надіслання надати суду разом із відзивом на позов.

6. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив із урахуванням вимог ст.166 ГПК України - протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов. В разі подання відповіді, надати суду докази її направлення іншій стороні.

7. Встановити відповідачу строк для подання заперечень із урахуванням вимог ст.167 ГПК України - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив. В разі подання заперечень, надати суду докази їх направлення іншій стороні.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя В.О. Усатий

Примітка: У зв`язку з початком тестової експлуатації підсистеми Електронний суд з 01.01.2019, відповідно до Розділу XI Положення про автоматизовану систему документообігу суду приймання та реєстрація надісланих учасниками судових процесів електронних процесуальних документів повинна здійснюватися з Електронних кабінетів, які вони мають створити в Електронному суді за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua. Після запровадження роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи приймання через офіційну поштову скриньку суду процесуальних документів та документів, що стосуються розгляду справ здійснюватися не буде.

Дата ухвалення рішення 10.06.2021
Зареєстровано 13.06.2021
Оприлюднено 14.06.2021

Судовий реєстр по справі 922/6220/15 (922/2277/21)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону