ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2021 року м. Київ № 640/29704/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Клименчук Н.М., за участю секретаря судового засідання Харченка А.О.,

за участі представників сторін:

від позивача - Бершадський О.В.,

від відповідача - Головатенко О.М.,

від третьої особи - Наєв Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія Хім Торг

до Головного управління ДПС у м. Києві

за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві

про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії,

На підставі частини третьої статті 243 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 28.04.2021 проголошено скорочену (вступну та резолютивну) частини рішення. Виготовлення рішення у повному обсязі відкладено, про що повідомлено осіб, які брали участь у розгляді справи, з урахуванням вимог частини шостої статті 250 Кодексу адміністративного судочинства України.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія Хім Торг (надалі - Позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовною заявою до Головного управління ДПС у м. Києві (надалі - Відповідач), у якій просить суд визнати протиправними дії Відповідача щодо відмови у поверненні надміру сплаченого податку на додану вартість на суму 750696,91 грн. та зобов`язати Відповідача сформувати і подати до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві висновок про повернення Позивачу надміру сплаченого податку на додану вартість.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.12.2020 відкрито провадження в адміністративній справі.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.02.2021 залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Головне управління Державної казначейської служби України в м. Києві (надалі - Третя особа).

В обґрунтування позовних вимог Позивачем зазначено, що Відповідачем-1 порушено охоронювані законом права на повернення надміру сплачених коштів. Посилався на те, що діючим законодавством передбачено повернення надміру сплачених коштів органом, що здійснює казначейське обслуговування на підставі висновку контролюючого органу про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету. Однак, Відповідачем відмовлено у поверненні коштів, з посиланням на положення пункту 200-1.5 статті 200-1 Податкового кодексу України із залишенням поза увагою пункту 200-1.6 статті 200-1 Податкового кодексу України, якою передбачено повернення коштів саме на поточний рахунок платника податків.

Відповідачем подано відзив на позов у якому підтверджено наявність переплати у Позивача з податку на додану вартість, однак зазначено, що відповідно до норм законодавства, суму переплати може бути повернуто виключно на електронний рахунок платника у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, у порядку, визначеному пунктом 200-1.5 статті 200-1 Податкового кодексу України, а тому підстави для повернення такої суми переплати з ПДВ на поточний рахунок Позивача відсутні.

Третьою особою подано відзив на позов, у якому зазначено, що повернення надмірно сплачених коштів здійснюється виключно на підставі електронного висновку про повернення надмірно сплаченого податку, однак такий висновок не надходив.

Розглянувши подані учасниками справи документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружним адміністративним судом міста Києва встановлено наступне.

ТОВ Торгівельна компанія Хім Торг з 01.08.2016 є платником податку на додану вартість, індивідуальний податковий номер 406310626542.

Позивачем 22.10.2020 помилково здійснено платіж в розмірі 751889,00 грн., платіжним дорученням №344 від 21.10.2020, проведено банком 22.10.2020, за наступними реквізитами: п/р UA678999980313000029000026006, УДКСУ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА, код ЄДРПОУ 38002491 (Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів).

Виявивши помилку, Позивачем подано до Головного управління ДПС у м. Києві заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені від 22.10.2020 у відповідності до вимог наказу Міністерства фінансів України Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені від 11.02.2019 №60.

За результатом розгляду даної заяви Відповідачем листом від 23.10.2020 №141445/10/26-15-04-01-18 підтверджено наявність переплати у розмірі 814623,43 грн., однак повідомлено про відсутність підстав для повернення коштів на поточний рахунок Позивача.

Вважаючи відмову Відповідача у поверненні надмірно сплачених коштів протиправною, Позивач звернувся з даним позовом до суду.

Оцінивши за правилами статті 90 Кодексу адміністративного судочинства України надані сторонами докази та пояснення, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Підпунктом 14.1.115 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що надміру сплачені грошові зобов`язання - суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов`язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

У відповідності до підпункту 17.1.10 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України платник податків має право: на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом.

Отже, платник податків має право на альтернативний вибір щодо заліку чи повернення надміру сплачених сум податків.

Відповідно до статті 43 Податкового кодексу України помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов`язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов`язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або на єдиний рахунок, або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

Обов`язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов`язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені.

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку, на єдиний рахунок (у разі його використання); на погашення грошового зобов`язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.

У разі повернення надміру сплачених податкових зобов`язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 200-1.5 статті 200-1 цього Кодексу, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов`язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

Контролюючий орган не пізніше ніж за п`ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету або з єдиного рахунку та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

У разі якщо повернення сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу, відповідне повідомлення надсилається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше ніж за п`ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання відповідної податкової декларації.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п`яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.

Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані, або з єдиного рахунку.

ТОВ ТК Хім Торг у заяві від 22.10.2020 просило повернути на поточний рахунок товариства кошти, помилково сплачені на рахунок для сплати податку на додану вартість, у розмірі 751889,00 грн. (платіжне доручення від 21.10.2020 №344).

Відповідачем встановлено наявність переплати у ТОВ ТК Хім Торг у розмірі 814623,43 грн., однак відмовлено у поверненні суми переплати на поточний рахунок Позивача, посилаючись на те, що у разі повернення надміру сплачених податкових зобов`язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 200-1.5 статті 200-1 цього Кодексу, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Суд вважає такі висновки контролюючого органу помилковими, з огляду на наступне.

Наявність в інтегрованій картці Позивача переплати з податку на додану вартість в сумі 813682,43 грн. Відповідачем не заперечується та підтверджується витягом з інтегрованої картки платника податку (а.с.62-68 т. І).

Посилання Відповідача на застосування в даному випадку пункту 43.4-1 статті 43 Податкового кодексу України, а не загальних правил, визначених пунктом 43.1 статті 43 Податкового кодексу України є безпідставними, оскільки помилкову сплату Позивачем податкового зобов`язання з податку на додану вартість за вересень 2020 року здійснено з поточного рахунку платника та переплата з ПДВ обліковувалася не на електронному рахунку, а в інтегрованій картці платника податків.

Пунктом 200-1.6 статті 200-1 Податкового кодексу України встановлено, що за підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, а також у разі подання уточнюючих розрахунків до податкової декларації, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтями 200 та 209 цього Кодексу.

Якщо на дату подання податкової звітності з податку сума коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової звітності заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов`язань з податку.

На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника (еПопРах).

Згідно із пунктом 21 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569 якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності, платник податку має право подати контролюючому органу у складі податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок платника податку, реквізити якого зазначаються в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов`язань з податку, або до бюджету в рахунок сплати податкового боргу з податку, що виник починаючи з 1 липня 2015 року.

При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися за відсутності перевищення суми податку, зазначеної у виданих податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих в Реєстрі, над сумою податкових зобов`язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих в податковій звітності з податку у цьому звітному періоді.

У відповідності до пункту 1 розділу ІІ Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.04.2019 за №370/33341 (далі - Порядок №60) (в редакції, чинній на момент звернення Позивача із заявою про повернення коштів) повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються територіальним органом ДФС на підставі поданої платником податків податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку (далі - податкова декларація)), поданої до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

Заява може бути подана платником до територіального органу ДФС в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Пунктом 2 розділу ІІ Порядку №60 (в редакції, чинній на момент звернення Позивача із заявою про повернення коштів) у заяві платник зазначає назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу, його суму, дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім`я якого відкрито рахунок, та МФО Казначейства), та визначає напрям(и) перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються:

на поточний рахунок платника податку в установі банку;

на погашення грошового зобов`язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, незалежно від виду бюджету;

у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.

Отже, законодавством визначено порядок повернення помилково сплачених коштів на поточний рахунок платника податків, а висновки Відповідача про можливість повернення переплати з податку на додану вартість ТОВ ТК Хім Торг виключно на електронний рахунок платника є помилковими, оскільки в даному випадку, норми пункту 200-1.5 статті 200 Податкового кодексу України не застосовуються, про що зазначено вище.

Крім того, як зазначено Позивачем, в аналогічній ситуації заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань з ПДВ іншої компанії групи компаній Хім Торг - товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Хім Торг (код ЄДРПОУ 39790801) Головним управлінням ДПС у Київській області задоволено та 02.11.2020 повернуто з Державного бюджету 213942,00 грн. помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань з ПДВ, що підтверджується матеріалами справи.

Таким чином, податковими органами здійснено різне застосування правових норм у аналогічних правовідносинах.

Частиною 2 статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, повно та всебічно проаналізувавши матеріали справи та надані докази, а також доводи стосовно заявлених позовних вимог, суд дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Керуючись положеннями статей 2, 5 - 11, 19, 72 - 77, 90, 139, 241 - 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія Хім Торг - задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними дії Головного управління ДПС у м. Києві щодо відмови товариству з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія Хім Торг у поверненні помилково та надміру сплачених сум податку на додану вартість у розмірі 750696,91 грн. (сімсот п`ятдесят тисяч шістсот дев`яносто шість гривень 91 коп.) на підставі заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені від 22.10.2020.

3. Зобов`язати Головне управління ДПС у м. Києві сформувати і подати до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві висновок про повернення товариству з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія Хім Торг з Державного бюджету України помилково та надміру сплаченого податку на додану вартість у розмірі 750696,91 грн. (сімсот п`ятдесят тисяч шістсот дев`яносто шість гривень 91 коп.)на підставі заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені від 22.10.2020 та повернути вказані кошти на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія Хім Торг ( НОМЕР_1 в АТ ОТП Банк , м. Київ, МФО 300528, код ЄДРПОУ 40631061).

4. Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія Хім Торг судові витрати щодо сплати судового збору у розмірі 4204,00 грн. (чотири тисячі двісті чотири гривні 00 коп.) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у м. Києві.

5. Встановити судовий контроль за виконанням рішення суду шляхом зобов`язання Головного управління ДПС у м. Києві подати звіт про виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.04.2021 в частині зобов`язання Головного управління ДПС у м. Києві сформувати і подати до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві висновок про повернення товариству з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія Хім Торг з Державного бюджету України помилково та надміру сплаченого податку на додану вартість у розмірі 750696,91 грн. (сімсот п`ятдесят тисяч шістсот дев`яносто шість гривень 91 коп.) на підставі заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені від 22.10.2020 та повернути вказані кошти на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія Хім Торг у місячний строк з моменту набрання чинності даним рішенням.

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII "Перехідні положення" КАС України в редакції Закону № 2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Позивач: товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельна компанія Хім Торг (код ЄДРПОУ 40631061, адреса: 04209, м. Київ, вул. Озерна, 1).

Відповідач-1: Головне управління ДПС у м. Києві (вул. Шолуденка 33/19, Київ 33, 01033, код ЄДРПОУ 43141267).

Відповідач-2: Головне управління Державної казначейської служби України у місті Києві (01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11А, код ЄДРПОУ 37993783).

Повний текст рішення виготовлено 14.06.2021.

Суддя Н.М. Клименчук

Дата ухвалення рішення 28.04.2021
Зареєстровано 15.06.2021
Оприлюднено 15.06.2021

Судовий реєстр по справі 640/29704/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.07.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.05.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 17.02.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 02.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 07.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 07.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.09.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 28.04.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 26.04.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 09.02.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 11.12.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/29704/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону