ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

16.06.2021 м.Дніпро Справа № 908/3468/13

Центральний апеляційний господарський суд у складі головуючого судді:

Мороза В.Ф. (доповідач)

розглянувши матеріали апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Запорізької області від 04.03.2021 (суддя Черкаський В.І., повне рішення складено 19.03.2021)

у справі № 908/3468/13

за позовом позивача-1 - Фізичної особи ОСОБА_1 , м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області

позивача-2 - Фізичної особи-підприємця Руденка Анатолія Петровича м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області

позивача-3 - Публічного акціонерного товариства Запорізький сталепрокатний завод , м. Запоріжжя

до відповідача-1 - Публічного акціонерного товариства Запорізький сталепрокатний завод , м. Запоріжжя

відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Метизи , м. Запоріжжя

відповідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю Запоріжальянс , м. Запоріжжя

про визнання недійсними правочинів, витребування майна,

розглянутої в межах справи

про банкрутство Публічного акціонерного товариства Запорізький сталепрокатний завод , -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 21.11.2013 порушено провадження у справі № 908/3468/13 про банкрутство Публічного акціонерного товариства Запорізький сталепрокатний завод .

Фізична особа ОСОБА_1 та Фізична особа-підприємець Руденко Анатолія Петровича 19.08.2019 звернулися до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою, в якій просять суд:

- визнати недійсним правочин щодо укладання 13.06.2006 між Публічним акціонерним товариством Запорізький сталепрокатний завод і Товариством з обмеженою відповідальністю Торговий дім Метизи договору купівлі-продажу нерухомого майна, що знаходиться по АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці площею 7,9451 м 2 ;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Метизи повернути Публічному акціонерному товариству Запорізький сталепрокатний завод нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці площею 7,9451 м 2 ;

Рішенням господарського суду Запорізької області від 04.03.2021 у справі №908/3468/13 відмовлено в задоволенні позовних вимог фізичної особи ОСОБА_1 та фізичної особи-підприємця Руденко Анатолія Петровича (вх. № 2375/08-07/19 від 19.08.2019). Відмовлено в задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства «Запорізький сталепрокатний завод» (вх. № 2632/08-07/20 від 21.09.2020). Скасовано заходи забезпечення позову, накладені ухвалою суду від 23.09.2020 року по справі № 908/3468/13.

Не погодившись з вказаним рішенням ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу, згідно якої останній просить скасувати рішення господарського суду Запорізької області від 04.03.2021 у справі №908/3468/13 та ухвалити нове, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Згідно протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду справу №908/3468/13 передано на розгляд колегії у складі головуючого судді Паруснікова Ю.Б., суддів Білецької Л.М., Верхогляд Т.А.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справі між суддями, у зв`язку з перебуванням у відпустці судді-доповідача Паруснікова Ю.Б., для вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження, справу №908/3468/13 передано колегії у складі головуючого судді Мороза В.Ф., суддів Білецької Л.М., Верхогляд Т.А.

Ознайомившись з матеріалами апеляційної скарги, Центральний апеляційний господарський суд вважає за необхідне залишити її без руху з огляду на наступне.

Згідно п. 3 ст. 258 ГПК України до апеляційної скарги додаються: 1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень; 2) докази сплати судового збору; 3) докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі; 4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, за наявності.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; 2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали.

Отже, наявність або відсутність підстав для задоволення заяви про відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги визначається за правилами частини другої статті 256 ГПК. Клопотання про відновлення строку подання апеляційної скарги з огляду на приписи статті 256 ГПК повинно містити обґрунтування поважності причин пропуску такого строку (за необхідності - з посиланням на відповідні докази, які подаються апеляційному господарському суду на загальних підставах).

Поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій. До клопотання чи заяви мають бути подані докази того, що здійснити відповідні процесуальні дії у визначений строк у заявника не було можливості.

При цьому Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений строк з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку.

Таким чином, у кожному випадку суд з врахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінює доводи, що наведені в обґрунтування клопотання про його відновлення та робить мотивований висновок щодо поважності чи не поважності причин пропуску строку.

Апеляційна скарга на оскаржуване рішення, повний текст якого складено та підписано 19.03.2021, подана згідно із штампом відділення поштового зв`язку суду 29.05.2021, тобто з пропуском процесуального строку для її подання, встановленого ч. 1 ст. 256 ГПК України.

Апелянтом заявлено клопотання про визнання поважними причин пропуску строку на апеляційне оскарження та поновлення строку на апеляційне оскарження, в обґрунтування якого останній зазначає, що оскаржуване рішення, після неодноразових звернень, представником позивача було отримано поштою лише 27.05.2021.

Разом з тим в порушення ч.3 ст. 258 Господарського процесуального кодексу України, апелянтом не додано до апеляційної скарги доказів, що підтверджують отримання копії оскаржуваного рішення саме 27.05.2021.

При цьому з матеріалів справи вбачається, що рішення господарського суду Запорізької області від 04.03.2021 у даній справі було надіслано на адресу сторін 22.03.2021 поштою у паперовому вигляді та на електронні адреси, зазначені сторонами особисто в заявках про отримання процесуальних документів в електронному вигляді.

З огляду на зазначене суд апеляційної інстанції зазначає, що скаржником не надано належних доказів на підтвердження обґрунтування поважності причин пропуску встановленого законом строку на подання апеляційної скарги.

Згідно ч. 3 ст. 260 ГПК України, апеляційна скарга залишається без руху, якщо вона подана після закінчення строків, установлених ст. 256 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

За ст. 260 ГПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 174 ГПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись ст.ст. 174, 235, 258, ч. 3 ст. 260 ГПК України, апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Запорізької області від 04.03.2021 у справі № 908/3468/13 залишити без руху.

Скаржнику у строк 10 днів з дня вручення ухвали усунути недоліки апеляційної скарги, а саме: подати до апеляційного суду докази отримання оскаржуваного рішення 27.05.2021 та заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням поважних причин пропуску цього строку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Головуючий суддя В.Ф. Мороз

Дата ухвалення рішення 16.06.2021
Зареєстровано 16.06.2021
Оприлюднено 16.06.2021

Судовий реєстр по справі 908/3468/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.07.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 08.07.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.07.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 16.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 09.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону