ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002

_____________________________________________________________________________

У Х В А Л А

15.06.2021 Справа № 905/3435/15

Господарський суд Донецької області у складі судді Бокової Ю.В.. , при секретарі судового засідання Мальованій О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяви приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" № 13 та №14 від 24.05.2021 про заміну сторони у виконавчих провадженнях

по справі за позовом: приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (87504, м. Маріуполь, вул. Левченко,1, код ЄДРПОУ 00191129)

до відповідача: Державного підприємства «Донецька залізниця» (83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68, код ЄДРПОУ 01074957)

про стягнення 8939,90 грн.

За участю представників сторін:

від позивача: не з`явився.

від відповідача: не з`явився.

від правонаступника: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Донецької області від 02.02.2016 позовні вимоги приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» про стягнення 8939,90 грн. задоволено в повному обсязі.

Стягнуто з Державного підприємства «Донецька залізниця» на користь Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» 8939,90 грн. вартості нестачі вантажу та судовий збір в сумі 1218,00 грн.

22.02.2016 на виконання рішення Господарського суду Донецької області від 02.02.2016 судом було видано відповідні накази.

07.06.2021 на адресу Господарського суду Донецької області від приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» надійшли заяви №13 та №14 від 24.05.2021 про заміну сторони у виконавчих провадженнях, в яких заявник просить замінити боржника у виконавчих провадженнях №50990844, №50990861 на його правонаступника акціонерне товариство "Українська залізниця (03680, , місто Київ, вулиця Єжи Гедройця, будинок 5; код ЄДРПОУ: 40075815).

Ухвалою суду від 09.06.2021 вищезазначену заяву призначено до розгляду на 15.06.2021.

Представники стягувача та боржника в судове засідання не з`явились, про причини неявки не повідомили, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Представник правонаступника в судове засідання не з`явився, на адресу суду надіслав відзиви на заяви №13 та №14 від 24.05.2021 про заміну сторони у виконавчих провадженнях, в яких просив відмовити у їх задоволенні.

Суд, розглянувши подані заяви, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження з огляду на наступне.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Зазначена норма права кореспондується з положеннями ч.5 ст.15 Закону України Про виконавче провадження , згідно з якою у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Як вбачається з матеріалів справи, 29.04.2016 керівником виконавчої групи начальником відділу державної виконавчої служби Слов`янського міськрайонного управління юстиції було винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень з примусового виконання наказів Господарського суду Донецької області від 16.02.2016 по справі №905/3435/15 (ВП № 50990861 та ВП №50990844).

Відповідно до Закону України Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування , постанови №200 від 25.06.2014 Кабінету Міністрів України Про утворення публічного акціонерного товариства Українська залізниця , статуту публічного акціонерного товариства Українська залізниця , всі права та обов`язки, зокрема, державного підприємства Донецька залізниця переходять до правонаступника акціонерного товариства Українська залізниця.

За приписами ч.ч.1, 5 ст.104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно з ч.3 ст.3 Закону України Про акціонерні товариства акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Відповідно до ч.15 ст.37 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (в редакції, яка діяла на дату реєстрації акціонерного товариства Українська залізниця ) злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.

Законом України Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування визначено правові, економічні та організаційні особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого належать державі, управління і розпорядження його майном та цей Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави.

Відповідно до ч.ч.3, 6, 7, 9 ст.2 цього нормативно-правового акту:

- товариство утворюється як публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття;

- товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту;

- оприлюднення затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку підприємств залізничного транспорту, на базі яких утворюється товариство, є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення таких суб`єктів господарювання;

- одночасно з прийняттям рішення про утворення товариства Кабінет Міністрів України формує комісію з утворення товариства, до складу якої входять представники Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Фонду державного майна України, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, профспілок, що діють у галузі;

- комісія у чотиримісячний строк з дня затвердження її складу подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, для затвердження у місячний строк зведений передавальний акт, зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування, а також проект статуту товариства для подання Кабінету Міністрів України;

- зведені передавальний акт та акт оцінки складаються на основі узагальнених даних передавальних актів та актів оцінки, складених стосовно цілісного майнового комплексу кожного підприємства залізничного транспорту;

- розмір статутного капіталу товариства визначається під час його утворення згідно зі зведеним актом оцінки майна залізничного транспорту загального користування.

Пунктом 2 розділу ІІІ Перехідні та прикінцеві положення цього Закону встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Державну реєстрацію акціонерного товариства Українська залізниця здійснено 21.10.2015. Згідно зі статутом, затвердженим постановою №735 від 02.09.2015 Кабінету Міністрів України, публічного акціонерного товариства Українська залізниця акціонерне товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, серед яких Державне підприємство Донецька залізниця . Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

При реорганізації юридичної особи відбувається універсальне правонаступництво. При універсальному правонаступництві все майно особи як сукупність прав та обов`язків, які їй належать, переходить до правонаступника чи правонаступників, при цьому в цій сукупності переходять усі окремі права та обов`язки, які належали на момент правонаступництва правопопереднику незалежно від їх виявлення на той момент.

Ухвалюючи рішення про реорганізацію, уповноважений орган юридичної особи спрямовує свою волю на передачу не окремого майна, прав або обов`язків, а усієї їх сукупності.

У процедурі реорганізації підприємств залізничного транспорту у формі злиття все майно, права та обов`язки державних підприємств, які припиняються, переходять до правонаступника акціонерного товариства Українська залізниця . Держава не має права вилучити якусь частину майна, зокрема ту, що знаходиться на неконтрольованій території, і не передати її (частину) правонаступнику.

При реорганізації в формі злиття немає значення, чи вказано в передавальному акті про правонаступництво щодо певного майна, прав чи обов`язків. Адже правонаступник лише один, що унеможливлює виникнення будь-яких спорів щодо переходу майна, прав чи обов`язків.

За змістом ч.ч.2, 3 ст.107 Цивільного кодексу України до внесення до них змін згідно із Законом України Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань , який набрав чинності 13.12.2015, мали таку редакцію: Після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов`язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов`язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом . Тобто і для передавального акта, і для розподільчого балансу встановлювалися однакові вимоги.

Натомість у редакції, чинній з 13.12.2015, цими нормами установлено, що після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов`язання, які оспорюються сторонами.

Отже, лише при припиненні суб`єкта господарювання шляхом поділу в розподільчому балансі визначається правонаступництво. Внаслідок же злиття, приєднання або перетворення правонаступником є лише одна особа і будь-який розподіл прав та обов`язків при таких видах реорганізації неможливий.

Законом про особливості утворення Укрзалізниці, постановами Кабінету Міністрів України №200 та №604, а також статутом передбачено, що товариство володіє майном на двох режимах:

- на праві власності (майно передане до статутного капіталу);

- на праві повного господарського відання (майно, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях та в зоні проведення антитерористичної операції, тобто майно, яке вибуло із фактичного володіння держави; майно, що залишається у державній власності і щодо якого встановлені певні обмеження щодо розпорядження для акціонерного товариства Українська залізниця ).

Передача майна не у власність акціонерному товариству Українська залізниця , а у повне господарське відання, не означає, що це майно залишилося в повному господарському віданні державних підприємств залізничної галузі, які припиняються, або те, що реорганізація не відбулась чи призупинена.

Так, ст.10 Закону України Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування має назву Обмеження щодо розпорядження майном Товариства і визначає, що магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об`єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю та закріплюються за Товариством на праві господарського відання. Товариство не може відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, безоплатне користування, вносити до статутного (складеного) капіталу суб`єктів господарювання майно, зазначене в частині першій цієї статті, та вчиняти щодо нього інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

За змістом п.п.4, 5 постанови №200 від 25.06.2014 Кабінету Міністрів України Про утворення публічного акціонерного товариства Українська залізниця комісія з утворення Акціонерного товариства Українська залізниця мала у чотиримісячний строк з дати затвердження її персонального складу подати Міністерству інфраструктури: зведений акт оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу товариства; зведені передавальні акти майна, земельних ділянок; проект статуту товариства. Міністерство інфраструктури мало, серед іншого забезпечити проведення інвентаризації, затвердити переліки та зведені акти інвентаризації майна (зокрема Державної адміністрації залізничного транспорту та підприємств, зазначених у додатку 1); затвердити зведений акт оцінки, зведені перелік і передавальний акт майна; подати в установленому порядку Кабінетом Міністрів України на затвердження проект статуту товариства; вжити до 31.12.2015 заходів для припинення Державної адміністрації залізничного транспорту та підприємств, зазначених у додатку.

Пунктами 1, 2 постанови №604 від 12.11.2014 Кабінету Міністрів України Деякі питання інвентаризації майна підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, яке розміщене на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції встановлено, що майно (активи, власний капітал та зобов`язання) підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, яке розміщене на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції, не включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна, а відображається в балансі (крім зобов`язань підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, які розташовані на тимчасово окупованій території) і закріплюється в частині активів за акціонерним товариством Українська залізниця на праві господарського відання до проведення його інвентаризації та оцінки відповідно до п.2 цієї постанови. Під час проведення інвентаризації та оцінки майна мають бути сформовані окремі акти обліку активів, власного капіталу і зобов`язань державних підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, які розташовані на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції, за даними фінансової звітності за видами активів, власного капіталу та зобов`язань у розрізі статей балансу на останню дату, на яку надавалася фінансова звітність; сформовані окремі акти обліку активів, які розміщені на тимчасово окупованій території і обліковуються на балансах підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, які розташовані на іншій території України; після завершення тимчасової окупації та завершення проведення антитерористичної операції має бути проведена інвентаризація та оцінка майна і за результатами подані пропозиції щодо зміни статутного капіталу акціонерного товариства Українська залізниця згідно із законодавством.

Вказані положення наведених вище постанов Уряду України взагалі не регулюють питання правонаступництва, не призупиняють реорганізацію і не визначають те, що певне майно чи зобов`язання не переходить до акціонерного товариства Українська залізниця ; вони лише описують порядок обліку такого майна - за якою вартістю воно обліковується, відображається в балансі чи обліковується на позабалансових рахунках.

Водночас, відповідно до ч.15 ст.37 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (в редакції, що діяла станом на 21.10.2015 - дату реєстрації акціонерного товариства Українська залізниця ) злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.

Законом України Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування , постановою №200 від 25.06.2014 Кабінету Міністрів України утворено публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" передбачено наступні етапи проведення реорганізації: 1) інвентаризація майна юридичних осіб, які підлягають злиттю, та складення передавального акта, 2) затвердження статуту нової юридичної особи (акціонерного товариства Українська залізниця ), 3) державна реєстрація акціонерного товариства Українська залізниця ; 4) припинення державних підприємств залізничного транспорту.

Як вже зазначалося, державну реєстрацію акціонерного товариства Українська залізниця здійснено 21.10.2015, однак припинення державного підприємства Донецька залізниця не зареєстровано.

Враховуючи, що відповідно до ч.6 ст.2 Закону України Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, правонаступництво не пов`язується з державною реєстрацією припинення підприємства залізничного транспорту, а кредиторам не надавалося право вимагати дострокового виконання вимог у порядку, передбаченому ст.107 Цивільного кодексу України, тобто всі їхні вимоги перейшли в повному обсязі до акціонерного товариства Українська залізниця , датою виникнення універсального правонаступництва акціонерного товариства Українська залізниця щодо підприємств залізничної галузі, які припиняються шляхом злиття, слід вважати дату його державної реєстрації 21.10.2015, з якої воно є правонаступником державного підприємства Донецька залізниця .

Такий висновок підтверджується і змістом ст.3 3акону України Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування , яким встановлено обмеження в діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту, що реорганізовуються. Закон передбачає, що з дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про утворення акціонерного товариства Українська залізниця і до його державної реєстрації Державна адміністрація залізничного транспорту України, підприємства залізничного транспорту, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належать державі та вносяться до статутного капіталу Товариства, не мають права без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту: вчиняти правочини, які можуть призвести до відчуження майна, вартість якого становить більше 5 відсотків балансової вартості активів Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту на день затвердження останнього балансового звіту; скорочувати чисельність працівників; здійснювати випуск цінних паперів, надавати позики; передавати нерухоме майно в оренду; передавати майно в заставу або безоплатне користування; придбавати акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств. Враховуючи, що такі обмеження встановлені саме до дати державної реєстрації акціонерного товариства Українська залізниця , можна дійти висновку, що з дати державної реєстрації саме акціонерного товариства Українська залізниця має право на здійснення господарської діяльності та укладення відповідних правочинів, а не державні підприємства, які припиняються.

Стаття 5 Закону України Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування передбачає, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" провадить діяльність, у тому числі пов`язану з державною таємницею, до отримання необхідних ліцензій та інших документів дозвільного характеру на основі відповідних документів, отриманих підприємствами залізничного транспорту, у межах строку їх дії. Отже, з дня державної реєстрації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" мало право здійснювати будь-які види господарської діяльності, які потребували ліцензій чи дозволів, на підставі ліцензій та інших дозвільних документів, отриманих підприємствами залізничної галузі, які знаходилися в процедурі припинення, в тому числі державним підприємством Донецька залізниця .

Пунктами 51, 52 розділу ІІІ Перехідні та прикінцеві положення Закону України Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування зі змінами, внесеними згідно із Законами №1787-VIII від 20.12.2016 Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розташоване на території проведення антитерористичної операції та №2604-VIII від 18.10.2018 Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене в районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, проведення антитерористичної операції , встановлено, що до проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що розміщене на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та затвердження передавального акта щодо цього майна Товариству як правонаступнику прав і обов`язків зазначених підприємств встановити мораторій на звернення стягнення на активи Товариства за зобов`язаннями таких підприємств. Мораторій на звернення стягнення на активи Товариства, встановлений згідно з пунктом 5-1 цього розділу, втрачає чинність після проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що розміщене на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та затвердження передавального акта щодо цього майна Товариству, але не пізніше ніж через шість місяців з дня припинення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Наведені норми також свідчать про перехід майна (прав та обов`язків) підприємств залізничного транспорту, розміщених на території проведення антитерористичної операції, до акціонерного товариства Українська залізниця . Отже, якщо вважати, що обов`язки таких підприємств не перейшли до акціонерного товариства, то введення мораторію позбавлене юридичного змісту.

Висновок щодо такого застосування норм права у подібних правовідносинах викладений у постанові Великої Палати Верховного суду від 16.06.2020 по справі №910/5953/17.

Відповідно до ч.4 ст.236 Господарського процесуального кодексу України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" є правонаступником державного підприємства Донецька залізниця з 21.10.2015 - дати державної реєстрації акціонерного товариства Українська залізниця .

Таким чином, заяви приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" № 13 та №14 від 24.05.2021 про заміну сторони у виконавчих провадженнях, підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 232, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

Задовольнити заяви приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" № 13 та №14 від 24.05.2021 про заміну сторони у виконавчих провадженнях.

Замінити боржника у виконавчих провадженнях № 50990861 та № 50990844 по справі №905/3435/15 - державне підприємство Донецька залізниця (83000, Донецька область, м.Донецьк, вул.Артема, буд.68, код ЄДРПОУ 01074957) на його правонаступника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (03150, м.Київ, Печерський район, вул.Єжи Ґедройця, буд.5, код ЄДРПОУ 40075815).

У судовому засіданні 15.06.2021 проголошено та підписано вступну та резолютивну частину ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.06.2021.

Ухвала набрала законної сили в день її винесення судом 15.06.2021.

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя Ю.В. Бокова

Дата ухвалення рішення 15.06.2021
Зареєстровано 16.06.2021
Оприлюднено 17.06.2021

Судовий реєстр по справі 905/3435/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.06.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.06.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.06.2021 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону