ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/7684/21

Провадження № 2/755/4186/21

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

"17" червня 2021 р. суддя Дніпровського районного суду м. Києва Катющенко В.П., перевіривши виконання вимог ст.ст. 175, 177 ЦПК України у цивільній справі за позовом Державного підприємства Українська студія телевізійних фільмів УКРТЕЛЕФІЛЬМ (код ЄДРПОУ: 02841347, 02002, вул. Ованеса Туманяна, 15, м. Київ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОДОКС (код ЄДРПОУ: 39857059, 02081, вул. Здолбунівська, 9, офіс 230, м. Київ), треті особи без самостійних вимог: Державний комітет телебачення та радіомовлення України (код ЄДРПОУ: 00013936, 01601, вул. Прорізна, 2, м. Київ), Національне антикорупційне бюро України (код ЄДРПОУ: 39751280, 03035, вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ), приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дубенко Карина Євгенівна (01601, вул. Прорізна, 3, офіс 36, м. Київ) про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, -

В С Т А Н О В И В :

До Дніпровського районного суду м. Києва 07.05.2021 року надійшла позовна заява Державного підприємства Українська студія телевізійних фільмів УКРТЕЛЕФІЛЬМ до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОДОКС , треті особи без самостійних вимог: Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Національне антикорупційне бюро України, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дубенко Карина Євгенівна про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яка передана у провадження судді Катющенко В.П. у відповідності до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.05.2021 року.

У відповідності до вимог ч. 6 ст. 187 Цивільного процесуального кодексу України, судом витребувана інформація про зареєстроване місце проживання (перебування) відповідача.

Як убачається із заявлених позовних вимог, позивач просить суд:

1.Визнати недійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 30.01.2018 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ЛОДОКС та ОСОБА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко Кариною Євгеніївною, зареєстрований в реєстрі за № 190;

2.Скасувати рішення приватного нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко Карини Євгеніївни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39443607 від 31.01.2018 про державну реєстрацію права власності ОСОБА_1 на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04621580000, з припиненням запису про право власності 39443607 від 30.01.2018 року;

3.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОДОКС на користь позивача 4 540,00 грн судового збору.

Позовна заява віднесена до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції Дніпровського районного суду м. Києва.

Підстави для повернення позовної заяви, відмови в відкритті провадження у справі, відсутні.

За таких обставин, враховуючи вимоги ст.ст. 189, 274 Цивільного процесуального кодексу України, суддя доходить висновку, що вказана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження з призначенням підготовчого судового засідання.

Крім того, до позовної заяви додано клопотання позивача про витребування доказів, у якому просить суд: витребувати з Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (адреса: 01044, вул. Хрещатик, 36, м. Київ; адреса для листування: 04050, вул. Студентська, 7, м. Київ) належним чином завірені матеріали реєстраційної справи щодо внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 04621580000, на об`єкт нерухомого майна: квартиру АДРЕСА_1 , індексний номер: 39443607 від 31.01.2018 про державну реєстрацію права власності ОСОБА_1 на квартиру АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в силу до ч. 6 ст. 17 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень позивач самостійно позбавлений можливості надати суду такі докази, що необхідні для повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин справи.

У відповідності до вимог ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Частиною першою, п`ятою статті 81 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

За нормою ч. 6 ст. 17 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Таким чином, враховуючи заявлені вимоги і наявні у матеріалах справи документи, суд вважає, що клопотання позивача про витребування доказів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч. 7-10 ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Керуючись ст. ст. 81, 84, 175, 177, 189-193, 261, 274, 353 ЦПК України, суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Відкрити провадження у справі за позовом Державного підприємства Українська студія телевізійних фільмів УКРТЕЛЕФІЛЬМ (код ЄДРПОУ: 02841347, 02002, вул. Ованеса Туманяна, 15, м. Київ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю ЛОДОКС (код ЄДРПОУ: 39857059, 02081, вул. Здолбунівська, 9, офіс 230, м. Київ), треті особи без самостійних вимог: Державний комітет телебачення та радіомовлення України (код ЄДРПОУ: 00013936, 01601, вул. Прорізна, 2, м. Київ), Національне антикорупційне бюро України (код ЄДРПОУ: 39751280, 03035, вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ), приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дубенко Карина Євгенівна (01601, вул. Прорізна, 3, офіс 36, м. Київ) про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Розгляд справи проводити за правилами загального позовного провадження.

Призначити підготовче судове засідання з повідомлення учасників справи в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва (вул. Сергієнка, 3, каб.39) на 16 липня 2021 року на 14:00 год.

Встановити строк для подання відповідачем відзиву на позов протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини третьої - п`ятої ст. 178 Цивільного процесуального кодексу України, в якій позивач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам частини третьої - п`ятої ст.178 ЦПК України, в якому відповідач викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення.

Третя особи, що не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, має право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву, які повинні відповідати вимогам частини третьої - шостої ст. 178 Цивільного процесуального кодексу України, протягом десяти днів з дня отримання позову та або відзиву.

Інші учасники справи мають право надати відповідь на письмові пояснення третьої особи до закінчення підготовчого провадження, якщо судом не встановлено інший строк.

Роз`яснити учасникам справи, що подання заяв по суті справи (позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву) є їхнім правом. У разі ненадання учасником розгляду заяви по суті справи у встановлений судом або законом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Витребувати з Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (адреса: 01044, вул. Хрещатик, 36, м. Київ; адреса для листування: 04050, вул. Студентська, 7, м. Київ) належним чином завірені копії матеріалів реєстраційної справи щодо внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 04621580000, на об`єкт нерухомого майна: квартиру АДРЕСА_1 , індексний номер: 39443607 від 31.01.2018 про державну реєстрацію права власності ОСОБА_1 на квартиру АДРЕСА_1 .

Зазначені докази мають бути подані до Дніпровського районного суду м. Києва (02105, м. Київ вул. І.Сергієнка, 3) протягом десяти днів з дня отримання ухвали.

У разі не можливості подання доказів, в тому числі в строк встановлений судом, повідомити про це суд, із зазначенням причин, протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет http://court.gov.ua/sud2604.

Оскарження ухвали суду, окремо від рішення суду не допускається.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції, якщо скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 17.06.2021
Зареєстровано 23.06.2021
Оприлюднено 23.06.2021

Судовий реєстр по справі 755/7684/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.11.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 17.06.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону