Рішення
від 18.06.2021 по справі 130/550/21
ЖМЕРИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

2/130/534/2021

130/550/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2021 р. м. Жмеринка

Жмеринськийміськрайонний суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Заярного А.М.,

за участі секретаря судових засідань Мухи Р.П.,

розглянувши у відкритомусудовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області про тлумачення змісту правочину,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2021 ОСОБА_1 звернулась до Жмеринського міськрайонного суду з цим позовом, в якому просила розтлумачити заповіт ОСОБА_2 від 20.03.2015, посвідчений секретарем виконавчого комітету Слободо-Межирівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області зареєстрований в реєстрі за №9, в частині заповітного розпорядження земельної частки (паю).

Стислий виклад позиції позивача.

ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_2 , яка за життя склала заповіт, яким на випадок своєї смерті зробила розпорядження наступного змісту: право на земельну частку (пай), що перебувала в колективній власності КСП МИР с. Слобода-Межирівська Жмеринського району Вінницької області розміром 2,37 умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості) на підставі сертифікату серії ВН № 0415210, виданого 5 серпня 1997 року; житловий будинок з господарськими спорудами, розташований в АДРЕСА_1 та земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га кадастровий номер 05210885600:01:001:0022 розташовану на АДРЕСА_1 , земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,0983 га кадастровий номер 0521085600:01:001:0023 розташовану по АДРЕСА_1 , заповіла ОСОБА_1 . Даний заповіт є чинним. При зверненні до нотаріальної контори з приводу оформлення спадщини після смерті ОСОБА_2 , державним нотаріусом позивачу було відмовлено у вчиненні нотаріальних дій, оскільки з тексту заповіту не можливо визначити конкретне спадкове майно, адже на ім`я померлої видане свідоцтво про право власності на земельну ділянку серії САВ №226862, а в заповіті вказано сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ВН № 0415210, виданий 05.08.1997 року.

Заперечення відповідача.

Відзиву на позов відповідач не подавав.

Процесуальні дії, заяви та клопотання.

03.03.2021 ухвалою судді відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 13.04.201.

13.04.2021 підготовче провадження закрито, справа призначена до судового розгляду на 02.06.2021.

02.06.2021 розгляд справи відкладено на 18.06.2021.

ОСОБА_1 11.06.2021 подала заяву, в якій просила провести розгляд цивільної справи за її відсутності.

Представник відповідача Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області в судове засідання не з`явився. В наданій заздалегідь заяві сільський голова В. Малярчук зазначив, що Северинівська сільська рада Жмеринського району Вінницької області позовні вимоги ОСОБА_1 визнає, просив розгляд справи проводити у відсутність представника сільської ради (а.с.42,45).

Оскільки сторони надали заяви про розгляд справи у їх відсутність, то їх неявка в судове засідання, згідно з ч. 3 ст.211 ЦПК України, не перешкоджає розгляду справи.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин, посилання на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини.

Згідно копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 ОСОБА_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Слобода - Межирівська Жмеринського району Вінницької області (а.с.9), залишивши на випадок своєї смерті заповіт, відповідно до якого право на земельну частку (пай), що перебувала в колективній власності КСП МИР с. Слобода - Межирівська Жмеринського району Вінницької області, розміром 2,37 умовних кадастрових гектар без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості) на підставі сертифікату серії ВН № 0415210, виданого 5 серпня 1997 року, заповіла ОСОБА_1 , 1954 року народження. Даний заповіт є чинним (а.с.10).

Розпорядженням Жмеринської районної державної адміністрації № 395 від 28.07.2006 року Про затвердження технічної документації із землеустрою і передачу у власність земельних ділянок та видачу державних актів на право власності на землю власникам земельних часток (паїв) на території Слободо- Межирівської сільської ради та списком громадян, які померли на дату видачу державних актів і не переоформили спадщини на земельні ділянки на території Слободо-Межирівської сільської ради за ОСОБА_3 затверджено технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку № НОМЕР_2 площею 3,1407 га(а.с.12-13).

Відповідно до копії сертифікату серії ВН № 0415210 Жмеринською районною державною адміністрацією ОСОБА_3 як члену колективного сільськогосподарського підприємства КСП МИР надано право на земельну частку (пай), у землі яка перебуває у колективній власності КСП Мир розміром 2,37 умовних кадастрових гектарах в с. Слобода - Межирівська Жмеринського району Вінницької області. Право на вищевказану земельну частку пай передано ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, щ вбачається з змін до сертифікату (а.с.11,14).

Як вбачається з копії свідоцтва про право власності № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_2 видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку в с. Слобода - Межирівська кадастровий номер 0521085600:03:002:0066, площею 3,1407 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (а.с.15). Дане свідоцтво зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером 1696779 (а.с.16). Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за ОСОБА_2 02.07.2013 зареєстровано право власності на вказану земельну ділянку (а.с.18-19)

Згідно копії витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, земельна ділянка з кадастровим номером 0521085600:03:002:0066, площею 3,1407 га 14.06.2013 зареєстрована відділом у Жмеринському районі Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, земельна ділянка належить на праві власності ОСОБА_2 (а.с.20)

Постановою Жмеринської районної державної нотаріальної контори від 23.12.2020 № 737/02-31 позивачу було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом на земельну ділянку, належну померлій ОСОБА_2 у зв`язку з неможливістю визначення конкретного вказаного спадкового майна (а.с.17).

Як вбачається з копії Витягу зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину)/ Витягу зі спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) спадкова справа після смерті ОСОБА_2 заведена, заповіт чинний (а.с.22-25).

Як вбачається із довідки Держгеокадастру від 09.06.2021 №0-2-0.22-80/106-21, згідно до проекту організації території земельних часток (паїв) колишнього КСП Мир села Слобода-Межирівська на території Слободо-Межирівської сільської ради, номер земельної ділянки НОМЕР_2 , відповідає кадастровому номеру 0521085600:03:002:0066 земельної ділянки на прізвище ОСОБА_2 відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру (а.с.43)

Вказанідокази суд приймає до уваги, так як вони містятьінформаціющодо предмета доказування, ніким не оспорені, одержанів порядку встановленому законом.

Мотиви суду. Норми права застосовані судом.

Відповідно до ст.ст. 1217, 1218 ЦК України, спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

За загальними положеннями про спадкування право на спадщину виникає в день відкриття спадщини, спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою (статті 1220, 1222 ЦК).

Згідно ч. 1 і 3 ст. 1268 ЦК спадкоємець за законом чи за заповітом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.

Частина 1 ст. 1270 ЦК України наголошує, що для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Відповідно до ст. 1233, 1234, 1235, 1236 ЦК України, заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Заповідач має право охопити заповітом права та обов`язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов`язки, які можуть йому належати у майбутньому. Заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.

Заповіт є одностороннім правочином.

Відповідно до ст. 213 ЦК України зміст правочину може бути витлумачений стороною (сторонами). На вимогу однієї або обох сторін суд може постановити рішення про тлумачення змісту правочину. При тлумаченні змісту правочину беруться до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів. Якщо буквальне значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів не дає змоги з`ясувати зміст окремих частин правочину, їхній зміст встановлюється порівнянням відповідної частини правочину зі змістом інших його частин, усім його змістом, намірами сторін. Якщо за правилами, встановленими частиною третьою цієї статті, немає можливості визначити справжню волю особи, яка вчинила правочин, до уваги беруться мета правочину, зміст попередніх переговорів, усталена практика відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін, текст типового договору та інші обставини, що мають істотне значення.

З наданих до позову документів вбачається, що ОСОБА_2 залишила заповіт від 20.03.2015, відповідно до якого право на земельну частку (пай) у землі, що перебувала в колективній власності КСП МИР с. Слобода-Межирівська Жмеринського району Вінницької області, розміром 2,37 умовних кадастрових гектар, без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості) на підставі сертифікату серії ВН № 0415210, виданого 05.08.1997, заповідала ОСОБА_1 , однак 17.07.2013 за ОСОБА_2 на цю ж земельну ділянку було зареєстровано право власності та видано свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 , де конкретно визначено площу земельної ділянки 3,1407 га, та присвоєно кадастровий номер 0521085600:03:002:0066, проте в заповіті це не зазначено (а.с.15).

З огляду на те, що вказані вище неточності у заповіті перешкоджають позивачу реалізувати свої спадкові права, суд приходить до висновку про обґрунтованість заявленого позову.

Судові витрати слідзалишити за позивачем, як вона того просила.

На підставі викладеного, керуючись статтями 3, 4, 5, 7, 10-13, 76-82, 89, 206, 259, 263-265 ЦПК України, Суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Розтлумачити заповіт ОСОБА_2 від 20.03.2015, посвідчений секретарем виконавчого комітету Слободо-Межирівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області, зареєстрований в реєстрі за №9 наступним чином: майно, що є предметом заповіту, зокрема право на земельну частку (пай) у землі, що перебувала КСП МИР с. Слобода-Межирівська Жмеринського району Вінницької області, розміром 2,37 умовних кадастрових гектарах, без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості) на підставі сертифікату серії ВН № 0415210, виданого 05.08.1997, на час відкриття спадщини відповідає майну, на яке ОСОБА_2 було видано свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 17.07.2013 на земельну ділянку площею 3,1407 га, кадастровий номер 0521085600:03:002:0066 на території Слободо-Межирівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ), Северинівська сільська рада Жмеринського району Вінницької області (місцезнаходження: 23126 Вінницька обл., Жмеринський район, с. Северинівка, вул. Грушевського,29, ЄДРПОУ 04330421).

Суддя: А.М. Заярний

СудЖмеринський міськрайонний суд Вінницької області
Дата ухвалення рішення18.06.2021
Оприлюднено23.06.2021
Номер документу97810711
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —130/550/21

Рішення від 18.06.2021

Цивільне

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

Заярний А. М.

Ухвала від 13.04.2021

Цивільне

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

Заярний А. М.

Ухвала від 03.03.2021

Цивільне

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

Заярний А. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні