ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство

м.Суми

17.06.2021 Справа № 920/473/21 Господарський суд Сумської області у складі судді Соп`яненко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Молодецької В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство № 26/04-1 від 26.04.2021 (вх. №1928 від 30.04.2021)

кредитора: Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «БАТЬКІВЩИНА» (вул.Незалежності, буд.51, с.Калюжинці, Срібнянський район, Чернігівська область, 17311; код ЄДРПОУ 30875436)

до боржника: Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» (вул. Соборна, 63, с.Перехрестівка, Роменський район, Сумська область, 42073, код ЄДРПОУ 00729639)

про відкриття провадження у справі про банкрутство,

За участю представників:

від ініціюючого кредитора - не прибув

від боржника - Сивенко В.М., Шахов В.І.

ВСТАНОВИВ:

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «БАТЬКІВЩИНА» звернулось із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» (вул. Соборна, 63, с.Перехрестівка, Роменський район, Сумська область, 42073, код ЄДРПОУ 00729639), посилаючись на положення Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 06.05.2021 у справі № 920/473/21 заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» (вул. Соборна, 63, с.Перехрестівка, Роменський район, Сумська область, 42073, код ЄДРПОУ 00729639) прийнято до розгляду; заяву призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 18.05.2021 .

Розгляд заяви кредитора неодноразово відкладався.

Представником боржника подано письмовий відзив на заяву (вх. №5227/21 від 01.06.2021), в якому він просить суд відмовити у відкритті провадження у справі №920/473/21 про банкрутство ДП «Дослідне господарство Агрофірма «Надія» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» за заявою СТОВ «Батьківщина» , посилаючись, зокрема, на те, що між боржником та кредитором наявні спори про право, які підлягають вирішенню у порядку позовного провадження, що є підставою для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство.

16.06.2021 від ініціюючого кредитора до суду надійшла відповідь на відзив № 15/06-1 від 15.06.2021, в якому зазначає, що подання боржником позовів про визнання договорів недійсними, на яких ґрунтуються вимоги кредитора, після звернення кредитора до суду із заявою про відкриття провадження справі про банкрутство, не свідчать про наявність спору, а договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Від боржника до суду надійшли додаткові пояснення (вх.№5727/21 від 16.06.2021), в яких зазначає, що підприємство не погоджуючись із розміром заборгованості, подало до суду позови про визнання договорів недійсними, які є підставою виникнення заборгованості перед кредитором, а саме: договір постачання № 02-02/2019-1/1 НАД від 02.02.2019, договір постачання № 02-05/2019 НАД від 02.05.2019, договір надання послуг № 01-04/2019-2 НАД від 01.04.2019 та договір підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № 01/05/2019 НАД від 01.05.2019.

17.06.2021 представником кредитора - Карпенко В.К. надіслано до суду електронною поштою копію постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду № 904/3251/20 від 18.02.2021 на підтвердження своєї позиції у справі.

Перевіривши матеріали справи, дослідивши подані документи, заслухавши учасників судового процесу, суд встановив наступне.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII .

Згідно статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи. Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

За твердженнями ініціюючого кредитора у боржника наявна перед ним заборгованість в розмірі 23 208 328,62 грн.

В обґрунтування заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" посилається на укладені між СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" та ДП «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» договори: а саме:

- договір постачання № 02-02/2019-1/1НАД від 02.02.2019, заборгованість за яким складає 199 492,88 грн;

- договір постачання № 02/05/2019НАД від 02.05.2019, заборгованість становить 81392,60 грн;

- договір постачання № 02-04/2020-1/1НАД від 02.04.2020, заборгованість за договором становить 8713369,06 грн;

- договір підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № 01/05/2019 НАД від 01.05.2019, заборгованість за договором становить 6463872,74 грн;

- договір підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № 03/04/2020НАД від 03.04.2020, заборгованість становить 5107022,47 грн;

- договір про надання послуг № 01-04/2019-2НАД від 01.04.2019, заборгованість за договором становить 370740,76 грн;

- договір про надання послуг № 21-04/2020НАД від 21.04.2020, заборгованість становить 163667,30 грн.

Крім того, як зазначає кредитор, СТОВ "БАТЬКІВЩИНА" було перераховано 260 000,00 грн на рахунок Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» згідно платіжного доручення № 4688 від 30.06.2020, однак договір між сторонами укладено не було, тому кошти були безпідставно отримані боржником і у відповідності до приписів ст. 1212 Цивільного кодексу України підлягають поверненню.

На момент звернення до суду, заборгованість боржника перед кредитором вказана у загальному розмірі 23 208 328,62 грн.

Боржник заборгованість перед ініціюючим кредитором у загальному розмірі 23 208 328,62 грн не визнає та вказує про оскарження спірних договорів, а саме: договору постачання № 02-02/2019-1/1НАД від 02.02.2019, договору постачання № 02/05/2019НАД від 02.05.2019, договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № 01/05/2019 НАД від 01.05.2019, договору про надання послуг № 01-04/2019-2НАД від 01.04.2019.

Грошове зобов`язання - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України (ст.1 КУзПБ).

За положеннями ст. 1 КУзПБ під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Таким чином, законодавець покладає на заявника необхідність доведення обставин, що зумовлюють відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щоб встановити наявність безспірних вимог та їх розміру, необхідно проаналізувати основне зобов`язання ДП «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» за спірними договорами на предмет їх дійсності та наявності прострочення його виконання боржником.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень, 16.06.2021 ухвалою Господарського суду Чернігівської області відкрито провадження у справі № 927/614/21 за позовом Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» про визнання недійсним договору постачання № 02/05/2019НАД від 02.05.2019.

16.06.2021 ухвалою Господарського суду Чернігівської області відкрито провадження у справі № 927/613/21 за позовом Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» про визнання недійсним договору постачання № 01-04/2019-2НАД від 01.04.2019.

16.06.2021 ухвалою Господарського суду Чернігівської області відкрито провадження у справі № 927/612/21 за позовом Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» про визнання недійсним договору постачання № 02-02/2019-1/1НАД від 02.02.2019.

Також, за інформацією з системи "Діловодство спеціалізованого суду" 27.05.2021 до Господарського суду Сумської області надійшла позовна заява Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» про визнання недійсними:

- договору постачання № 02-02/2019-1/1 НАД від 02.02.2019 року;

- договору постачання №02/05/2019НАД від 02.05.2019 року;

- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01/05/2019НАД від 01.05.2019 р.;

- договору про надання послуг №01 -04/2019-2ГІАД від 01.04.2019 р., що укладені між державним підприємством «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України (42073, Сумська обл., Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Соборна, буд. 63, код ЄДРПОУ 00729639) та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» (вул. Незалежності, буд. 51, с. Калюжниці, Срібняиський район, Чернігівська обл., 17311 Код ЄДРПОУ 30875436), яка ухвалою суду від 28.05.2021 направлена за підсудністю до Господарського суду Чернігівської області.

Однією із підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство є те, що вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження (ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства).

Слід зазначити, що відповідно до чинного процесуального законодавства України для відкриття позовного провадження достатнім є викладене у позові твердження позивача про те, що його права, свободи або законний інтерес були порушені, невизнані або оспорені відповідачем. Приписи ГПК України не встановлюють обов`язку позивача перед зверненням до суду з`ясовувати позицію відповідача зі спірного питання чи звертатись до нього з вимогою про усунення порушення (Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2002 р. № 15-рп/2002 (справа про досудове врегулювання спорів).

На думку суду, спір про право як вимога про захист порушеного, невизнаного або оспореного права виникає у момент звернення з такою вимогою безпосередньо до особи, яка, на думку заявника, порушила його право, або у момент звернення з такою вимогою до суду (шляхом подання позовної заяви).

Частиною 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обгрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Право на звернення до господарського суду визначено ст. 4 ГПК України.

На підставі дослідження наданих сторонами доказів у справі суд зазначає, що грошові вимоги кредитора до боржника носять спірний характер, оскільки вони не визнаються та заперечуються боржником.

У постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.08.2020 по справі № 910/4658/20 наведено висновок про те, що встановлення відсутності спору про право щодо вимог ініціюючого кредитора є обов`язковою умовою для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника.

Заперечуючи проти позиції боржника ініціюючий кредитор посилається на правову позицію Верховного Суду у справі № 904/3251/20 від 18.02.2021, відповідно до якої "заперечення боржника щодо вимог заявника у вигляді позову (предметом якого є оспорення боржником обставин, на яких грунтуються вимоги кредитора), який подано до суду до подання заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство беззаперечно свідчить про наявність спору про право, у розумінні положень ч. 6 ст. 39 КУзПБ України . У цій справі подання третьою особою позову про оскарження договору, на якому грунтуються вимоги кредитора, вже після звернення такого кредитора до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, не підтверджує, що вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право ні за суб`єктним складом, ні за часовим критерієм у розумінні підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, відповідно до абзацу 1 частини 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства".

Разом з тим, дослідивши вказану постанову касаційної інстанції суд приходить до висновку, що правовідносини у даній справі, та у справі, на яку посилається ініціюючий кредитор, не є подібними, оскільки Верховним Судом позиція була викладена щодо позову, поданого третьою особою, а не боржником у справі про банкрутство.

З урахуванням обставин наявності заперечень боржника щодо грошових вимог (безспірність яких не підтверджується) ініціюючого кредитора суд дійшов висновку про доцільність застосування положень ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, оскільки наявність заперечень боржника (наявність судового спору) щодо вимог ініціюючого кредитора, безспірність яких не підтверджується, є свідченням наявності спору про право щодо таких вимог ініціюючого кредитора.

Враховуючи вищевикладене, факт невизнання боржником грошових вимог СТОВ «Батьківщина» в сумі 23 208 328,62 грн за спірними договорами, суд приходить до висновку про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження.

Відповідно до ч.ч. 5,6 ст. 39 КУзПБ за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство або відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство. Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

З огляду на встановлені обставини і наведені норми законодавства суд на день проведення підготовчого засідання не вбачає підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» .

Отже, виходячи з вищевикладеного, враховуючи те, що правові підстави для відкриття провадження у справі № 920/473/21 про банкрутство відсутні, суд відмовляє Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» у задоволенні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» .

Згідно з ч. 7 ст. 39 КУзПБ відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності підстав, встановлених цим Кодексом.

Оскільки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила - за ухвалою суду в разі відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі, повернення судового збору без відповідного клопотання сторони не здійснюється.

Керуючись ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1.Відмовити Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «БАТЬКІВЩИНА» (вул.Незалежності, буд.51, с.Калюжинці, Срібнянський район, Чернігівська область, 17311; код ЄДРПОУ 30875436) у відкритті провадження у справі про банкрутство Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «НАДІЯ» Інституту сільського господарського Північного Сходу Національної Академії Аграрних наук України» (вул. Соборна, 63, с.Перехрестівка, Роменський район, Сумська область, 42073, код ЄДРПОУ 00729639).

2.Копію ухвали направити кредитору, боржнику.

Ухвала набрала чинності з дати її прийняття та підлягає оскарженню в установленому законом порядку.

Повний текст ухвали підписано 23.06.2021.

Суддя О.Ю. Соп`яненко

Дата ухвалення рішення 17.06.2021
Зареєстровано 24.06.2021
Оприлюднено 25.06.2021

Судовий реєстр по справі 920/473/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 07.06.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 01.06.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 20.05.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 06.05.2021 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону