Ухвала
від 25.03.2021 по справі 761/8947/21
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8947/21

Провадження № 1-кс/761/5911/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників АТ «Гідромеханізація» - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 21.11.2016 за № 42016100000001146 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240 КК України

про передачу речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, для здійснення заходів з управління ними,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківськогорайонного судум.Києванадійшло вищезазначенеклопотання,яке мотивованетим,що Головнимслідчим управліннямСБ Україниза процесуального керівництваОфісу Генеральногопрокурора здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальному провадженні№ 42016100000001146від 21.11.2016за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальнихправопорушень,передбачених ч. 2ст. 3641,ч. 2ст. 240КК України.

З матеріалів кримінальногопровадження вбачається,що акціонерне товариство«Гідромеханізація» (ЄДРПОУ04628646;далі -AT«Гідромеханізація»)засновано відповіднодо рішення Міністерстваенергетики та електрифікації Українивід 30.09.1993№ 151шляхом перетвореннядержавного підприємства«Київське спеціалізованепідприємство «Енергогідромеханізація»у ATзгідно з указом ПрезидентаУкраїни від 15.06.1993№ 210/93«Про корпоратизацію підприємств»та подальшої приватизаціїAT«Гідромеханізація» відповіднодо указу ПрезидентаУкраїни від 26.11.1994№ 699/94«Про заходи щодо забезпечення правгромадян на використання приватизаційнихмайнових сертифікатів»та Державної програмиприватизації підприємств,що перебувають у загальнодержавній власності.

Відповідно до статуту AT«Гідромеханізація»,затвердженого загальнимизборами акціонерівAT«Гідромеханізація» (протоколзагальних зборівакціонерів AT«Гідромеханізація» від 29.10.2003№3)і зареєстрованого Вишгородськоюрайонною державноюадміністрацією Київськоїобласті 27.11.2003за №0642,метою діяльностіТовариства є:забезпечення потребнародного господарствата електроенергетичного комплексуУкраїни у промисловій продукції,роботах та послугах,виконуваних Товариством,отримання прибуткута забезпечення йогозростання,задоволення соціальнихі економічних інтересівйого акціонерівта трудового колективу,здійснення додатковихробіт та послуг на договірних умовах.

Рішенням загальнихзборів акціонерівAT«Гідромеханізація» від 29.10.2003на посаду головиправління обрано ОСОБА_6 ,який обіймає цюпосаду до цього часу.З 03.08.2016по 26.11.2020 ОСОБА_6 був депутатом Вишгородської міської ради Київської області VII скликання.

ОСОБА_6 ,перебуваючи на посаді голови правління AT«Гідромеханізація»,постійно виконуваворганізаційно-розпорядчіта адміністративно-господарськіфункції,тобто відповіднодо ч. 3та примітки 1до ст. 364КК України був службовою особою.

У невстановлений періодчасу,але не пізніше 2006року, ОСОБА_6 вирішив здійснювативидобуток піскуна території с. Бортничі Київськоїобласті.З цією метою нимбуло організованоподання відповіднихдокументів до Київської міськоїради для отримання в оренду земельноїділянки,на якій планувався видобуток піску.

За результатами розглядувказаних вищедокументів Київськаміська радасвоїм рішеннямвід 28.12.2006№ 572/629вирішила,зокрема,передати AT«Гідромеханізація» за умови виконанняп.З цього рішенняу довгострокову орендуна 15років земельніділянки загальноюплощею 84,30га для розробки кар`єрупіску № 7для виконання інженерноїпідготовки територіїжитлових масивіву мікрорайоні Бортничіу Дарницькому районім. Києва (далі - Бортницьке родовище).

Держгеонадра надалоAT«Гідромеханізація» спеціальнийдозвіл на користування надрами№ 5738від 11.03.2013(далі -спеціальний дозвіл№ 5738)для видобування піскуБортницького родовища(ділянки№ 1,№ 2),розташованого в м. Києві на південній околицімікрорайону Бортничі,на лівому березіза 7км на схід від річки Дніпро.

ОСОБА_6 , за відсутності актапро надання гірничоговідводу та технічного проекту,затвердженого і погодженого у встановленому порядкуприблизно з 2014року з використанням силта засобів підпорядкованого підприємства здійснював видобуток зазначених корисних копалин.

Так,відповідно до листа Державноїслужби геологіїта надр України№ 1494/01/07?20від 29.01.2020,враховуючи відсутністьакта про надання гірничоговідводу,проекту розробкиродовища,погодженого та затвердженого Державноюслужбою Україниз питань праціта Держгеонадрами (вимогаст. 51Кодексу Українипро надра),ВАТ «Гідромеханізація» не мало праваз часу отриманняспеціального дозволу№ 5738видобувати пісокБортницького родовища(ділянки№ НОМЕР_1 ,№ 2)і відповідно його реалізовувати.

Встановлено,що АТ «Гідромеханізація» реалізувалоіншим суб`єктамгосподарювання у 2017році 162,265 тис. тонн піску,видобутого на Бортницькому родовищі,а у 2018році реалізувало1492,746 тис. тонн піску,також видобутогоз цього родовища.

10 грудня 2019 року Першим заступникомГенерального прокурора ОСОБА_7 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у заволодінні шляхомзловживання своїмслужбовим становищемчужим майномв особливо великихрозмірах,тобто у вчиненні злочину,передбаченого ч. 5ст. 191КК України.

У подальшому 23.11.2020Першим заступникомГенерального прокурора ОСОБА_8 здійснено повідомленняпро зміну ранішеповідомленої підозри ОСОБА_6 у зловживанні повноваженнями,тобто умисному,з метою одержаннянеправомірної вигодидля себе та інших осібвикористанні всуперечінтересам юридичноїособи приватногоправа службовоюособою такоїюридичної особисвоїх повноважень,що спричинило тяжкінаслідки,та у порушенні встановленихправил використаннянадр,що створило небезпекудля довкілля,тобто у вчиненні кримінальнихправопорушень,передбачених ч. 2ст. 3641,ч. 2ст. 240КК України.

Відповідно до висновку експертаКНДІСЕ за результатами проведенняінженерно-екологічноїекспертизи № 14253/2048від 30.07.2020при розробці документації,на підставі якоїВАТ «Гідромеханізація» виданоспеціальний дозвілна користування надрамивід 11.03.2013№ 5738для видобування піскуз Бортницького родовища,оцінка впливуна навколишнє середовищевід видобутку піскуз Бортницького родовища,у тому числінегативний екологічнийвплив від водозниження,проведена з урахуванням умови,що річна потужністькар`єру по видобутку пісківБортницького родовищастановить 552,0 тис. м3.Відповідні розрахункита експертні висновкищодо водозниження здійсненітакож з урахуванням річноїпотужності кар`єрупо видобутку пісків552,0 тис. м3,разом з тим,як встановлено слідством,протягом 2017року з досліджуваного кар`єру№ 7Бортницького родовищавидобуто 162,265 тис. тонн піскубудівельного,а протягом 2018року з досліджуваного кар`єру№ 7Бортницького родовищавидобуто 1492,764 тис. тонн піскубудівельного,що значно більшеніж передбачено протоколомДКЗ від 07.12.2010№ 2122та іншою відповідноюдокументацією на підставі якоївидано Спеціальнийдозвіл на користування надрамивід 11.03.2013№ 5738для видобування піскуз Бортницького родовища.

В додатку до вищевказаного спеціальногодозволу,а саме в Угоді № 5738від 11.03.2013про умови користуваннянадрами з метою видобуваннякорисних копалинзазначається,що «Держгеонадра надаєправо користуванняділянкою надрз метою видобуваннякорисних копалин,а Надрокористувач (ВАТ «Гідромеханізація»)зобов`язується виконуватита дотримуватись умовкористування ділянкоюнадр,передбачених Дозволом,цією Угодою та нормами діючого законодавства».

Висновком цієї експертизи встановлено,що сума збитків,заподіяних державівнаслідок самовільногокористування надрамив результаті видобуткуАТ «Гідромеханізація» з Бортницького родовища(кар`єр№ 7у Дарницькому районіміста Києва)та реалізації у 2017?2018 роках піску будівельного становить 626321353 (шістсот двадцять шість мільйонів триста двадцять одна тисяча триста п`ятдесят три) гривні 67 копійок.

05.10.2020на підставі ухвалислідчого суддіШевченківського районногосуду м. Києва від 17.09.2020(справа№761/29031/20провадження №1-кс/761/18230/2020)проведено оглядкар`єру піску№ 7,який знаходиться у АДРЕСА_1 ,на земельних ділянках з кадастровими номерами:800000000:90:283:0031та 800000000:90:283:0033.

Як встановлено під час огляду,незаконне видобуванняпіску з Бортницького родовищакар`єру №7у Дарницькому районіміста Києваздійснювалося з використанням спеціалізованоїтехніки та устаткування,а саме: трактор ЧТЗ№ НОМЕР_2 з краном;трактор ЧТЗінв№ 12;кран МТТ16А№16697(вантажністю10т)інв.№15,№двигуна № НОМЕР_3 ,1991р.в;малий буксирнийкатер БМК-130;земснаряд «Гідромеханізатор-1»типу 350?50Л1987р.в.;автомобіль УАЗд.н.з № НОМЕР_4 ;трактор ЧТЗ б/нна кузові позначено № НОМЕР_5 ; трактор ЧТЗ інв. №10; кран №1742 реєстр. №17863.

Крім того,у ході проведення огляду спеціалістом визначено об`єм насипів піску,видобутого шляхомнамиву,що на часпроведення оглядузнаходились на земельних ділянках,орендованих АТ «Гідромеханізація»,який становить 261978 м.куб.

Ухвалою слідчогосудді Шевченківськогорайонного судум. Києва від 19.11.2020у справі № 761/37013/20накладено арештна земснаряд 350?50 (інв.№55, 1987р.в.) та насипи піску«Пісок щільнийприродний для будівельних матеріалів,виробів,конструкцій і робіт» (ДСТУБВ.2.7?32?95),видобутого шляхомнамиву,що знаходяться на земельних ділянкахз кадастровими номерами:800000000:90:283:0031та 800000000:90:283:0033,орендованих АТ «Гідромеханізація»,в об`ємі 261978м.куб., -що на правівласності належатьАТ «Гідромеханізація» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи 04628646)у вигляді заборонивідчужувати та розпоряджатися вказаниммайном із забороною уповноважениморганам державноївлади,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких дій щодо реєстрації відчуженнята/або розпорядження зазначеним рухомим майном.

Проте в порушення зазначенихзаборон АТ «Гідромеханізація» здійснювалосьвідчуження арештованогомайна піску,що підтверджується зверненнямигромадян до Офісу Генеральногопрокурора та повідомленням до органів Національної поліції України.

В подальшому,ухвалою слідчогосудді від 21.01.2021у справі № 761/1799/21,постановленою за результатами розглядувідповідного клопотанняпрокурора,зазначене вищемайно АТ «Гідромеханізація» з метою забезпеченнязбереження речовихдоказів переданеНаціональному агентствуз питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинівдля здійснення заходівз управління нимиу порядку та на умовах,визначених ст. 100КПК України,ст.ст. 19,21Закону України«Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів».

Надалі ухвалоюслідчого суддівід 02.02.2021у справі № 761/2754/21,винесеною в порядку ст. 174КПК України за результатами розглядувідповідного клопотанняпредставника АТ «Гідромеханізація»,скасовано арешт,накладений ухвалоюслідчого суддівід 19.11.2020.

За клопотанням сторониобвинувачення ухвалоюслідчого суддіШевченківського районногосуду м. Києва від 05.03.2021у справі № 761/8106/21з метою забезпеченнязбереження речовихдоказів та спеціальної конфіскаціїнакладено арештна майно АТ «Гідромеханізація»:трактор ЧТЗ№ Т1456з краном;трактор ЧТЗінв№ 12;кран МТТ16А№16697(вантажністю10т)інв.№15,№двигуна № НОМЕР_3 ,1991р.в;малий буксирнийкатер БМК-130;земснаряд «Гідромеханізатор-1»типу 350?50Л1987р.в.;автомобіль УАЗд.н.з № НОМЕР_4 ;трактор ЧТЗ б/нна кузові позначено№ НОМЕР_5 ;трактор ЧТЗінв.№10;кран №1742реєстр.№17863,а також насипипіску «Пісокщільний природнийдля будівельних матеріалів,виробів,конструкцій і робіт» (ДСТУБВ.2.7?32?95),видобутого шляхомнамиву,що знаходяться на земельних ділянкахз кадастровими номерами:800000000:90:283:0031та 800000000:90:283:0033,орендованих АТ «Гідромеханізація»,в об`ємі 261978 м.куб.

Однак,АТ «Гідромеханізація» наразіздійснюється відчуженняпіску,що підтверджується зверненнямигромадян до Офісу Генеральногопрокурора та повідомленням до органів Національної поліції України.

У зв`язкуз вищезазначеним,прокурор просив:з метою забезпеченнязбереження речовихдоказів у кримінальному провадженні № 42016100000001146 та збереження їхньоїекономічної вартостіпередати Національномуагентству Україниз питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинівдля здійснення заходівз управління нимиу порядку та на умовах,визначених ст. 100КПК України,ст.ст. 19,21Закону України«Про Національне агентствоУкраїни з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів»майно,на яке у кримінальному провадженнінакладено арешт,та визнане речовимидоказами,а саме тракторЧТЗ №Т1456з краном;трактор ЧТЗінв №12;кран МТТ16А№16697(вантажністю10т)інв.№15,№ двигуна№ НОМЕР_3 ,1991р.в;малий буксирнийкатер БМК130;земснаряд «Гідромеханізатор-1»типу 350?50Л1987р.в.;автомобіль УАЗд.н.з № НОМЕР_4 ;трактор ЧТЗ б/нна кузові позначено № НОМЕР_5 ; трактор ЧТЗ інв. №10; кран №1742 реєстр. №17863; насипи піску «Пісок щільнийприродний для будівельних матеріалів,виробів,конструкцій і робіт» (ДСТУБВ.2.7?32?95),видобутого шляхомнамиву,що знаходяться на земельних ділянкахз кадастровими номерами:800000000:90:283:0031та 800000000:90:283:0033,орендованих АТ «Гідромеханізація»,в об`ємі 261978м.куб., -що на правівласності належитьАТ «Гідромеханізація» (ідентифікаційний код юридичної особи 04628646).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вказане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представники власникамайна адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували щодозадоволення клопотаннязазначивши,що АТ «Гідромеханізація» продовжувала здійснюватидіяльність,оскільки їмбуло невідомопро наявністьухвали пронакладення арештувід 19.11.20.Крім того,зауважили відсутняписьмова згодавласника напередачу вказаногомайна Національномуагентству Україниз питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 24 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції» від 18.10.2006р., визначено, що без шкоди для положень ст. 23 цієї Конвенції кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання будь-якого умисно вчиненого злочину, передбаченого цією Конвенцією, злочином, без участі у вчиненні таких злочинів, приховання або безперервного утримання майна, якщо відповідній особі відомо, що таке майно здобуте в результаті будь-якого зі злочинів, що визначений цією Конвенцією.

Згідно положень ст. 31 Конвенції, кожна Держава-учасниця вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів.

Також кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості виявлення, відстеження, заморожування або арешту будь-чого з переліченого в ч. 1 цієї статті з метою подальшої конфіскації, а також вживає, відповідно до її внутрішнього права, таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для управління компетентними органами замороженим, арештованим або конфіскованим майном, зазначеним у ч. 1 і 2 цієї статті.

Відповідно до абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно ізстаттями 171-173цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентствоУкраїни зпитань виявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів(далі-Національне агентство),є центральниморганом виконавчоївлади ізспеціальним статусом,що забезпечуєформування тареалізацію державноїполітики усфері виявленнята розшукуактивів,на якіможе бутинакладено арешту кримінальномупровадженні чиу справіпро визнаннянеобґрунтованими активівта їхстягнення вдохід держави,та/абоз управлінняактивами,на якінакладено арешту кримінальномупровадженні чиу справіпро визнаннянеобґрунтованими активівта їхстягнення вдохід державиабо якіконфісковано укримінальному провадженнічи стягненоза рішеннямсуду вдохід державивнаслідок визнанняїх необґрунтованими.

У п. 4 ч.1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом 4 ч.1 ст. 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Національне агентствоздійснює управлінняактивами,на якінакладено арешту кримінальномупровадженні,у томучислі якзахід забезпеченняпозову -лише щодопозову,пред`явленого вінтересах держави,із встановленнямзаборони розпоряджатисята/абокористуватися такимиактивами,а такожу позовномупровадженні усправах провизнання необґрунтованимиактивів таїх стягненняв дохіддержави ізвстановленням забороникористуватися такимиактивами,сума абовартість якихдорівнює абоперевищує 200розмірів мінімальноїзаробітної плати,встановленої на1січня відповідногороку. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно вимогст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до статті 1Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»управління активами - це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Статтею 21Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»передбачено, що управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Норми статтей 19 та 20 Закону встановлюють правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами (грошовими коштами, банківськими металами, рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами), сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Так, в поданому клопотанні, прокурор обмежився лише цитуванням норм, викладених у ст. 100 КПК України та ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», проте самого обґрунтування, чому саме необхідно вирішити питання про передачу майна в управління агентства та для забезпечення яких саме цілей кримінального провадження, воно не містить.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що прокурором не обґрунтовано та не надано доказів необхідності передачі вказаного майна в управління Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, саме з метою забезпечення їх збереження або забезпечення їхньої економічної вартості, а також, що такий спосіб втручання у права та свободи особи буде відповідати принципам розумності, співрозмірності та завданням кримінального провадження.

Крім того, в ході судового розгляду клопотання, прокурором не було надано слідчому судді доказів на їх підтвердження, що вартість майна, яке підлягає арешту, дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Слід звернути увагу на те, що статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантовано право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Тлумачення положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції при застосуванні її до вилучення майна під час кримінального провадження, надано Європейським судом з прав людини, зокрема, у Рішенні від 23 січня 2014 року у справі ««EAST/WEST ALLIANCE LIMITED» проти України»:

«…1. Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series AN 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, п. п. 49 62 від 10 травня 2007 року).

2. Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п. п. 69 і 73, Series AN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series AN 98)…».

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є передчасним та на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 96-2, 107, 131, 132, 170-173, 309, 562 КПК, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 21.11.2016 за № 42016100000001146 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240 КК України про передачу речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, для здійснення заходів з управління ними, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення25.03.2021
Оприлюднено31.01.2023

Судовий реєстр по справі —761/8947/21

Ухвала від 25.06.2021

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Аббасова Н. В.

Ухвала від 27.03.2021

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Аббасова Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні