ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3494/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Сірант Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю КИЇВПЕРСОНАЛ арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю КИЇВПЕРСОНАЛ про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю КИЇВПЕРСОНАЛ (далі - ТОВ "КИЇВПЕРСОНАЛ" ) арбітражний керуючий Іванюк О.М. звернувся до суду в інтересах ТОВ "КИЇВПЕРСОНАЛ" з клопотанням про скасування арешту майна

Зазначав, що відповідно до постанови господарського суду міста Києва від 13.01.2020 року у справі № 910/6785/18 було визнано банкрутом ТОВ "КИЇВПЕРСОНАЛ" (ЄДРПОУ 36591458) та відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Іванюка О.М.

Відповідно до ч. 3 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

На виконання зазначеної норми Кодексу для використання в ліквідаційній процедурі ліквідатором обрано (здійснено особисту ідентифікацію та переоформлено на себе як єдиного э правом підпису) ліквідаційний рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі - АТ Сбербанк , МФО 320627. У подальшому представник АТ Сбербанк , повідомив ліквідатору гро неможливість використання банківського рахунку, у зв`язку з тим, що накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "КИЇВПЕРСОНАЛ" (також попередня назва ТОВ Трейдлогістик , код ЄДРПОУ 36591458).

З тексту ухвали про арешт коштів ТОВ "КИЇВПЕРСОНАЛ" встановлено, що приводом для внесення відомостей про кримінальне провадження №12017100070000734 від 22.02.2017 року стала заява ОСОБА_1 з приводу незаконних дій невстановлених осіб.

Однак, після визнання судом ТОВ "КИЇВПЕРСОНАЛ" банкрутом посадові особи, зокрема керівник - ОСОБА_1 , були усунуті від керівництва боржником, не мають доступу дорахунків і коштів боржника, здійснюється ліквідаційна процедура боржника, ліквідаційна процедура здійснюється у межах судової справи про банкрутство 910/6785/18, ліквідатора банкрута призначено судом, ліквідатор банкрута діє відповідно до встановлених Кодексом України з процедур банкрутства процедур і під контролем кредиторів. Обмеження щодо розпорядження коштами накладалося з метою унеможливлення розпорядження цими коштами саме тих осіб, стосовно яких порушено кримінальну справу, забезпечення відшкодування заподіяної злочином шкоди за рахунок майна винних осіб чи конфіскації майна винних.

При цьому необхідно звернути увагу, що обмеження щодо розпорядження активами має накладатись на майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії - банкрут же є юридичною особою, яка не відповідає за дії обвинувачених ні за законом, ні в силу будь-яких зобов`язань. В даному випадку навпаки, саме юридична особа-банкрут є постраждалою від дій обвинувачених, а відшкодування шкоди за рахунок постраждалої особи (самій особі) не відповідає змісту забезпечення.

Ухвала про арешт на сьогоднішній день носить формальний та необґрунтований характер; дублює непідтверджені та сумнівні відомості, вказані у клопотанні сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 12017100070000734, внесеному в ЄРДР 22.02.2017, перебування арешту на коштах банкрута на даний час є необґрунтованим, а накладений ухвалою арешт та обмеження підлягають скасуванню.

Посилаючись на зазначені обставини, просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.02.2017 у справі № 758/2703/17 у кримінальному провадженні № 12017100070000734 на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "КИЇВПЕРСОНАЛ" (код ЄДРПОУ 36591458) № НОМЕР_1 , що відкритий даному підприємству в ПАТ Сбербанк (МФО 320627).

У судове засідання заявник не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності та просив задовольнити його клопотання у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя відповідно до ст. 174 КПК України ухвалив розглядати клопотання за відсутності заявника та прокурора.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, дійшов наступного висновку.

Установлено, у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100070000734 від 22.02.17 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.02.17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ Трейдлогістик , код ЄДРПОУ 36591458, № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ Сбербанк , МФО 320627, шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обґрунтовуючи клопотання про скасування арешту, заявник, зокрема, посилався на те, що товариства визнано банкрутом, арешт було накладено необґрунтовано та потреба у ньому відпала.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Обґрунтовуючи ухвалу про накладення арешту на грошові кошти на вказаному рахунку, слідчий суддя вказав, що вони відповідають критеріям, вказаним у ст. 167 КПК України.

Разом з тим, ст. 167 КПК України, у редакції діючій на час постановлення ухвали, передбачала підстави тимчасового вилучення майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, у порушення вимог ст. 170 КПК України в ухвалі не зазначено з якою метою було накладено арешт на грошові кошти на банківському рахунку.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт накладено необґрунтовано, а тому підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю КИЇВПЕРСОНАЛ арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю КИЇВПЕРСОНАЛ про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.02.17 на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ Трейдлогістик (теперішня назва ТОВ "КИЇВПЕРСОНАЛ" ), код ЄДРПОУ 36591458, № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ Сбербанк , МФО 320627, шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва С. С. Захарчук

Дата ухвалення рішення 22.06.2021
Зареєстровано 02.07.2021
Оприлюднено 02.07.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону