ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"01" липня 2021 р. Справа№ 873/109/21

Північний апеляційний господарський суд

суддя: Остапенко О.М.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представника ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" (в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду): Бонтлаб В.В. - довіреність б/н від 09.03.2021

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "НОР-ЕСТ АГРО" про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НОР-ЕСТ АГРО"

до Фермерського господарства "АГРОСАД-2016"

про стягнення заборгованості

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОР-ЕСТ АГРО" звернулось до Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків з позовом до Фермерського господарства "АГРОСАД-2016" про стягнення заборгованості.

Рішенням Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21 позов задоволено у повному обсязі. Стягнуто з ФГ "АГРОСАД-2016" на користь ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" суму заборгованості за товар, пеню, відсотків річних згідно Договору та інфляційних витрат за Договором купівлі-продажу №59/20/215 від 12.06.2020 року у загальній сумі 195 997,48 грн. та третейський збір у сумі 2 360,00 грн.

11.06.2021 року, згідно відтиску поштового штемпеля на конверті, ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" звернулось до апеляційного господарського суду із заявою про видачу виконавчого документа на примусове виконання вищенаведеного рішення Третейського суду.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказаній заяві присвоєно судовий номер справи 873/109/21 та передано її на розгляд судді Остапенку О.М.

Ухвалою суду від 17.06.2021 року прийнято до розгляду заяву ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21 та призначено її розгляд на 24.06.2021 року в режимі відеоконференції за участю повноважних представників сторін.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду на вимогу ухвали від 17.06.2021 року від Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків надійшли витребувані документи про справі.

Ухвалою суду від 24.06.2021 року відкладено розгляд справи на 01.07.2021 року на підставі ст. 216 ГПК України.

24.06.2021 року засобами електронного зв`язку від представника ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" Бонтлаба В.В. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні 01.07.2021 року в режимі відеоконференції, проведення якого просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EASYCON.

Ухвалою суду від 24.06.2021 року заявлене клопотання представника ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" Бонтлаба В.В. задоволено та призначено проведення судового засідання 01.07.2021 року в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення EASYCON.

Представник ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" в судовому засіданні 01.07.2021 року у режимі відеоконференції вимоги заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Третейського суду підтримав та просив її задовольнити.

Представники ФГ "АГРОСАД-2016" в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи відповідач повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Відповідно до ч. 1 ст. 354 ГПК України неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.

Розглянувши за відсутності представників відповідача наявні матеріали справи та дослідивши доводи заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, Північний апеляційний господарський суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про третейські суди" рішення третейського суду виконуються зобов`язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. У разі, коли рішення третейського суду не виконується добровільно зобов`язаною цим рішенням стороною, інша сторона може подати до компетентного суду заяву про видачу виконавчого документа, яким у господарському судочинстві згідно зі ст. 327 ГПК України та п.1-1 ч.1 ст.3 Закону України "Про виконавче провадження" є наказ.

Згідно з ч. 1 ст. 56 Закону України "Про третейські суди" заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Така заява підлягає розгляду компетентним судом протягом 15 днів з дня її надходження до суду.

В силу ч. 1 ст. 354 ГПК України, заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом 15 днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Частиною 3 ст. 354 ГПК України передбачено, що при розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 355 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 355 ГПК України суд відмовляє у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:

1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу наказу рішення третейського суду скасовано судом;

2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею наказу, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними;

4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

5) третейська угода визнана недійсною;

6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;

7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;

8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу;

9) третейський суд вирішив питання про права та обов`язки осіб, які не брали участі у справі.

Аналогічні положення також містяться у ч. 6 ст. 56 Закону України "Про третейські суди".

У відповідності до норм чинного законодавства при розгляді заяви про видачу виконавчого документа господарський суд не здійснює оцінки законності і обґрунтованості рішення третейського суду в цілому, а лише встановлює відсутність або наявність підстав для відмови в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, визначених ст. 56 Закону України "Про третейські суди" та ст. 355 ГПК України.

Як вбачається зі змісту рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у справі № 19/21, яке прийнято суддею Мамченко Ю.В., предметом розгляду в зазначеній справі є вимоги про стягнення з ФГ "АГРОСАД-2016" заборгованості, яка виникла на підставі Договору купівлі-продажу № 59/20/215 від 12.06.2020 року.

При зверненні до суду із заявою про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду заявником надано копію договору Договору купівлі-продажу № 59/20/215 від 12.06.2020 року, укладеного між ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" та ФГ "АГРОСАД-2016". У пункті 13.2 Договору купівлі-продажу № 59/20/215 від 12.06.2020 року, зазначено, що сторони домовились про те, що всі вимоги, які виникають при виконанні даного Договору, припиненні, зміні, визнання недійсним повністю або частково, або у зв`язку з ним, або випливають з нього та становлять предмет спору, підлягають розгляду у Постійно діючому третейському суді при Асоціації українських банків відповідно до Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків, який є невід`ємною частиною даної третейської угоди.

Таким чином, рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21 у даному спорі прийнято у відповідності до третейської угоди.

Крім того, як вбачається з наявних у справі документів, рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21: не скасовано компетентним судом; дана справа була підвідомча вказаному третейському суду відповідно до закону (з урахуванням умов, визначених у п. 13.2 Договору купівлі-продажу 59/20/215 від 12.06.2020 року); строк для звернення за видачею виконавчого документа не пропущений; зазначене рішення третейського суду прийнято у спорі, передбаченому третейською угодою; дана третейська угода не визнана недійсною компетентним судом; доказів того, що склад третейського суду не відповідав вимогам Закону України "Про третейські суди" та третейській угоді матеріали справи не містять; рішення третейського суду не містить способів захисту прав, які не передбачені законами України; третейський суд не вирішував питання про права і обов`язки осіб, які не брали участь у справі.

Рішенням Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21 не встановлено строк його виконання.

Відповідно до ст. 55 Закону України "Про третейські суди" рішення третейського суду виконуються зобов`язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні.

Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.

Доказів виконання цього рішення відповідачем у третейській справі, станом на момент звернення ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" із заявою про видачу виконавчого документу на примусове виконання рішення (11.06.2021 року) та на момент розгляду цієї заяви господарським судом (01.07.2021 року), матеріали справи №873/109/21 не містять.

Враховуючи викладене, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку про задоволення заяви ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду.

Відповідно до ч. 9 ст. 129 ГПК України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Сплачена заявником сума судового збору, відповідно до ст. 129 ГПК України, покладається на боржника, оскільки станом на дату звернення заявника до суду з даною заявою рішення третейського суду боржником виконано не було.

Керуючись статтями 129, 234, 352-356 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "НОР-ЕСТ АГРО" про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21 задовольнити.

2.Після набрання законної сили цією ухвалою, на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21 видати накази наступного змісту:

Стягнути з Фермерського господарства "АГРОСАД-2016" (30413, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Зморочення, вул. Космонавтів, буд. 1, код ЄДРПОУ 40341928) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "HOP-ЕСТ АГРО" (09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Соборна, буд. 3, код ЄДРПОУ 38953469) суму заборгованості за товар, пеню, відсотків річних згідно Договору та інфляційних витрат за Договором купівлі-продажу №59/20/215 від 12.06.2020 року у загальній сумі 195 997 (сто дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто сім) гривень 48 копійок.

Стягнути з Фермерського господарства "АГРОСАД-2016" (30413, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Зморочення, вул. Космонавтів, буд. 1, код ЄДРПОУ 40341928) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "HOP-ЕСТ АГРО" (09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Соборна, буд. 3, код ЄДРПОУ 38953469) третейський збір у сумі 2 360 (дві тисячі триста шістдесят) гривень 00 копійок.

3. Стягнути з Фермерського господарства "АГРОСАД-2016" (30413, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Зморочення, вул. Космонавтів, буд. 1, код ЄДРПОУ 40341928) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "HOP-ЕСТ АГРО" (09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Соборна, буд. 3, код ЄДРПОУ 38953469) 1 135 (одна тисяча сто тридцять п`ять) гривень 00 копійок судового збору за подання до господарського суду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення.

4.Копію ухвали суду надіслати учасникам провадження у справі.

Ухвала, якщо вона не буде оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції (ч.ч. 5, 6 ст. 356 ГПК України).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку на підставі ч. 3 ст. 356 та ч. 2 ст. 253 ГПК України до Верховного Суду у строк, передбачений ст. 256 ГПК України.

Повний текст ухвали підписано 02.07.2021 року.

Суддя О.М. Остапенко

Дата ухвалення рішення 01.07.2021
Зареєстровано 02.07.2021
Оприлюднено 05.07.2021

Судовий реєстр по справі 873/109/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 08.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 27.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 28.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 09.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 02.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 02.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 873/109/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону