ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2021Справа № 910/7131/21 Суддя Господарського суду міста Києва Чинчин О.В. , розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом Державного підприємства ОПЕРАТОР РИНКУ (01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ , будинок 27) до проТовариства з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ВЕСТА (01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 17, офіс 1) стягнення заборгованості у розмірі 10 858 грн. 29 коп. Представники: без повідомлення представників сторін

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Державне підприємство ОПЕРАТОР РИНКУ (надалі також - Позивач ) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ВЕСТА (надалі також - Відповідач ) про стягнення заборгованості у розмірі 10 858 грн. 29 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем його зобов`язань за Договором про участь у ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку №342/01 від 25.10.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2021 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №910/7131/21, постановлено здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Частиною 5 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

З метою повідомлення Сторін про розгляд справи Судом на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України ухвала суду про відкриття провадження у справі від 07.05.2021 року була направлена на адреси Сторін рекомендованим листом з повідомленням про вручення, що підтверджується поверненням на адресу суду рекомендованого повідомлення про вручення 13.05.2021 року про вручення поштового відправлення уповноваженій особі Позивача та поверненням на адресу суду поштового конверту, у зв`язку з відсутністю адресата, надісланого на адресу Відповідача.

Згідно з ч. 4 ст. 89 Цивільного кодексу України відомості про місцезнаходження юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру.

За приписами частини 1 статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Відповідно до інформації розміщеної на веб-сайті Міністерства юстиції України, місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ВЕСТА є 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 17, офіс 1.

Суд зазначає, що Ухвала Господарського суду міста Києва у справі №910/7131/21 була направлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ВЕСТА , зазначену на веб-сайті Міністерства юстиції України.

Відповідно до статті 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є:

1) день вручення судового рішення під розписку;

2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення;

4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;

5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Крім того, за приписами частини 1 статті 9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Враховуючи вищевикладене, Суд зазначає, що Відповідач має доступ до судових рішень та мав можливість ознайомитись з ухвалою суду у Єдиному державному реєстрі судових рішень ( www.reyestr.court.gov.ua ).

Відповідно до статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Приймаючи до уваги, що Відповідач у строк, встановлений частиною 1 статті 251 Господарського процесуального кодексу України, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, Суд вважає, що справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 2 статті 165 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 308 затверджено Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньо добовому ринку (Правила РДН/ВДР).

Відповідно до п. 2.1.1 Правил РДН/ВДР учасники ринку, що бажають стати учасниками РДН/ВДР, повинні: надати оператору ринку заяву про участь у РДН та ВДР; укласти договір про участь у РДН та ВДР.

На виконання п. 2.1.1 Правил РДН/ВДР 21.10.2019 року Товариством з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ВЕСТА надано Державному підприємству "Оператор ринку" заяву на участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку №12.46. (а.с.16)

Частиною 5 п. 1.7.10 Правил РДН/ВДР визначено, що оператор ринку зобов`язаний оприлюднювати інформацію, що не є конфіденційною, в тому числі, реєстр учасників РДН/ВДР.

Згідно з п. 2.1.7. Правил РДН/ВДР закріплено, що після отримання ОР підписаного зі сторони заявника договору про участь у РДН та ВДР у двох примірниках ОР за 1 робочий день:

1) підписує, реєструє та повертає один примірник договору заявнику;

2) реєструє учасника РДН/ВДР;

3) інформує Регулятора та інших учасників РДН/ВДР про реєстрацію нового учасника РДН/ВДР шляхом розміщення відповідної інформації на власному вебсайті.

На підтвердження реєстрації учасником РДН/ВДР Товариством з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ВЕСТА та інформування Регулятора і інших учасників РДН/ВДР про реєстрацію вказаної юридичної особи долучено витяг Реєстру учасників РДН/ВДР із власного веб-сайту. (а.с.17-25)

Відповідно до п. 2.1.2 Правил РДН/ВДР, учасник ринку набуває статусу учасника РДН/ВДР з дати набрання чинності договором про участь у РДН та ВДР.

Пунктом 2.1.8 Правил РДН/ВДР визначено, що договір про участь у РДН та ВДР набирає чинності з дати, зазначеної у ньому.

25.10.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ВЕСТА (Учасник) та Державним підприємством ОПЕРАТОР РИНКУ (ОР) було укладено Договір про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку №342/01, відповідно до умов якого ОР забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР), створює організаційні, технологічні, інформаційні та інші умови для здійснення регулярних торгів за Правилами ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 308 (Правила РДН/ВДР), укладання і виконання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР та розрахунків за ними, а учасник використовує такі умови з метою участі у торгах, купівлі-продажу електричної енергії та врегулювання відповідних фінансових зобов`язань згідно з Правилами РДН/ВДР. (а.с.26-32)

За умовами підпунктів 1, 8 п.2.3. Договору, учасник зобов`язаний дотримуватися вимог чинного законодавства України, виконувати Правила РДН/ВДР, Правила ринку, умови договорів, що укладатимуться на РДН/ВДР та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; оплачувати послуги ОР у встановлені цим договором строки.

Відповідно до п.п. 3.1., 3.2., 3.3., 3.5 Договору, оплата послуг ОР, що надаються за цим Договором і пов`язані із провадженням діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, складається з фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та платежу за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР. ОР розраховує розміри фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР відповідно до Правил РДН/ВДР та повинен оприлюднити їх на власному вебсайті не пізніше 30 днів до введення в дію. Фіксований платіж за участь у РДН/ВДР оплачується щомісяця шляхом здійснення повної попередньої оплати. ОР у перший робочий день кожного календарного місяця надає Учаснику рахунок на сплату фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР за відповідний місяць. Учасник зобов`язаний оплатити рахунки, що надаються ОР відповідно до пунктів 3.3 та 3.4 цього договору, протягом трьох робочих днів з дати їх формування.

Пунктом 3.7 Договору визначено, що ОР надає учаснику Акт приймання-передачі наданих послуг за формою, наведеною у додатку 1 до цього Договору, та інші фінансові документи в терміни, передбачені Правилами РДН/ВДР.

Пунктом 8.1. Договору, сторони дійшли згоди, що договір набирає чинності з моменту підписання сторонами цього договору та діє до 31 грудня поточного року включно, у якому була надана заява про укладення Договору.

Згідно із п.4.4.3 Правил РДН/ВДР, ОР розраховує та погоджує з Регулятором (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) розміри фіксованого платежу за участь на РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Постановою від 18.11.2020 року №2124 погоджено фіксований платіж за участь на ринку "на добу наперед" та внутрішньо добовому ринку у розмірі 3 016 грн. 19 коп. (без ПДВ). (а.с.33)

Відповідно до ст. 188.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

Враховуючи вимоги Податкового кодексу України, розмір фіксованого платежу за участь на ринку "на добу наперед" та внутрішньо добовому ринку з ПДВ становить 3 619 грн. 43 коп.

Додатковою угодою №1 выд 29.01.2020 року до Договору про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку №342/01 від 25.10.2019 року Сторони внесли зміни до п.п.3.3, 3.4, 3.5 договору. (а.с.34-36)

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов Договору про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку №342/01 від 25.10.2019 року Позивач надав Відповідачу (проінформовано учасника) рахунки-фактури №5278710140 від 01.01.2021 р. на суму 3 619 грн. 43 коп., №5278710240 від 01.02.2021 р. на суму 3 619 грн. 43 коп., №5278710340 від 01.03.2021 р. на суму 3 619 грн. 43 коп. за послуги ОР (фіксований платіж за участь у РДН/ВДР) за січень - березень 2021 року, що підтверджується наявними в матеріалах справи роздруківками з системи ХМtradeR|PXS, які підписані шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ДП "Оператор ринку", що підтверджується роздруківками з веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. (а.с.37-43)

Крім того, на виконання умов Договору про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку №342/01 від 25.10.2019 року Позивач надіслав на адресу Відповідача акти приймання - передачі наданих послуг за січень 2021 р. - березень 2021 р., що підтверджується листами №02/21-308 від 01.02.2021 р., №02/21-565 від 01.03.2021 р., №02/21-841 від 01.04.2021 р., копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення 09.03.2021 р. (а.с.53-60)

15.04.2021 року Позивач надіслав на адресу Відповідача вимогу №01/51-971 від 13.04.2021 року з вимогою сплатити заборгованість у розмірі 10858 грн. 29 коп., що підтверджується копіями опису вкладення у цінний лист від 15.04.2021 р., накладної, фіскального чеку, роздруківкою з офіційного веб-сайту АТ Укрпошта . (а.с.44-52)

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги, Позивач зазначає, що Відповідач не здійснив оплату фіксованого платежу за участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку у повному обсязі. Таким чином, заборгованість Відповідача перед Державним підприємством ОПЕРАТОР РИНКУ становить 10 858 грн. 29 коп.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Суд вважає, що позовні вимоги Державного підприємства ОПЕРАТОР РИНКУ підлягають задоволенню з наступних підстав.

Внаслідок укладення Договору про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку №342/01 від 25.10.2019 року між сторонами згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України, виникли цивільні права та обов`язки.

Оскільки між сторонами по справі склалися господарські правовідносини, то до них слід застосовувати положення Господарського кодексу України як спеціального акту законодавства, що регулює правовідносини у господарській сфері.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно зі статтею 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина 1 статті 627 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 статті 628 Цивільного кодексу України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 Цивільного кодексу України).

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною першою статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (частина 7 статті 193 Господарського кодексу України).

Відповідно до статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Згідно зі статтями 73, 74 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов Договору про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку №342/01 від 25.10.2019 року Позивач надав Відповідачу (проінформовано учасника) рахунки-фактури №5278710140 від 01.01.2021 р. на суму 3 619 грн. 43 коп., №5278710240 від 01.02.2021 р. на суму 3 619 грн. 43 коп., №5278710340 від 01.03.2021 р. на суму 3 619 грн. 43 коп. за послуги ОР (фіксований платіж за участь у РДН/ВДР) за січень - березень 2021 року, що підтверджується наявними в матеріалах справи роздруківками з системи ХМtradeR|PXS, які підписані шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ДП "Оператор ринку", що підтверджується роздруківками з веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. (а.с.37-43)

Статтею 96 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам`яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу.

Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених в порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.

Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.

Зважаючи на вищезазначене, Суд приймає та вважає належними доказами надані рахунки-фактури №5278710140 від 01.01.2021 р. на суму 3 619 грн. 43 коп., №5278710240 від 01.02.2021 р. на суму 3 619 грн. 43 коп., №5278710340 від 01.03.2021 р. на суму 3 619 грн. 43 коп. за послуги ОР (фіксований платіж за участь у РДН/ВДР) за січень - березень 2021 року.

Пунктом 3.7. Договору визначено, що ОР надає учаснику Акт приймання-передачі наданих послуг за формою, наведеною у додатку 1 до цього Договору, та інші фінансові документи в терміни, передбачені Правилами РДН/ВДР.

Відповідно до п. 4.4.7 Правил РДН/ВДР, ОР до п`ятого числа кожного місяця формує та надає учасникам РДН/ВДР у паперовому вигляді акти наданих послуг на РДН/ВДР за попередній (звітний) місяць, підписані уповноваженою особою ОР. Учасник РДН/ВДР після отримання акта наданих послуг на РДН/ВДР повинен його підписати та повернути ОР не пізніше ніж до 25 числа місяця, наступного за звітним.

Так, на виконання умов Договору про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку №342/01 від 25.10.2019 року Позивач надіслав на адресу Відповідача акти приймання - передачі наданих послуг за січень 2021 р. - березень 2021 р., що підтверджується листами №02/21-308 від 01.02.2021 р., №02/21-565 від 01.03.2021 р., №02/21-841 від 01.04.2021 р., копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення 09.03.2021 р. (а.с.53-60)

Суд зазначає, що матеріали справи не містять жодних доказів на підтвердження підписання й повернення Товариством з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ВЕСТА на адресу Позивача підписаних актів приймання - передачі наданих послуг за січень 2021 р. - березень 2021 р.

15.04.2021 року Позивач надіслав на адресу Відповідача вимогу №01/51-971 від 13.04.2021 року з вимогою сплатити заборгованість у розмірі 10858 грн. 29 коп., що підтверджується копіями опису вкладення у цінний лист від 15.04.2021 р., накладної, фіскального чеку, роздруківкою з офіційного веб-сайту АТ Укрпошта . (а.с.44-52)

Враховуючи вищенаведені умови Договору про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку №342/01 від 25.10.2019 року, обов`язок по оплаті фіксованого платежу за участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на загальну суму в розмірі 10 858 грн. 29 коп. на момент розгляду даної справи у Відповідача настав.

Таким чином, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ВЕСТА перед Державним підприємством ОПЕРАТОР РИНКУ за Договором про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку №342/01 від 25.10.2019 року становить 10 858 грн. 29 коп.

Проте, Суд зазначає, що матеріали справи не містять жодних належних та допустимих доказів відповідно до статей 76 - 79 Господарського процесуального кодексу України на підтвердження сплати Відповідачем грошових коштів Державному підприємству ОПЕРАТОР РИНКУ в розмірі 10 858 грн. 29 коп.

Отже, Суд зазначає, що Відповідач, в порушення вищезазначених норм Цивільного кодексу України та умов Договору, не здійснив оплату фіксованого платежу за участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку в повному обсязі, тобто не виконав свої зобов`язання належним чином, а тому Суд приходить до висновку, що позовні вимоги про стягнення 10 858 грн. 29 коп. - суми основної заборгованості є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються Відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236 - 242, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ

1. Позов Державного підприємства ОПЕРАТОР РИНКУ - задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГО-ВЕСТА (01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 17, офіс 1, Ідентифікаційний код юридичної особи 42782057) на користь Державного підприємства ОПЕРАТОР РИНКУ (01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ , будинок 27, Ідентифікаційний код юридичної особи 43064445) заборгованість у розмірі 10 858 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят вісім) грн. 29 (двадцять дев`ять) коп. та судовий збір у розмірі 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.

3. Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

4. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

5. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 05 липня 2021 року.

Суддя О.В. Чинчин

Дата ухвалення рішення 05.07.2021
Зареєстровано 05.07.2021
Оприлюднено 06.07.2021

Судовий реєстр по справі 910/7131/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 05.07.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.05.2021 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/7131/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону