ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2021 року м. Київ № 640/2809/21

Окружний адміністративний суд міста Києва в складі головуючого судді Смолія І.В., при секретарі судового засідання Острович Е.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріал адміністративної справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Міроленд"

до Головного управління ДПС у м.Києві

про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії,

за участю представників сторін:

від позивача: Большаков Д.В.

від відповідача: Кокиза Н.В.

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міроленд" (надалі - позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду м.Києва з адміністративним позовом до Головного управління ДПС у м.Києві (надалі - відповідач) про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії.

Представник позивача зазначив та підтримав раніше викладену позицію в позовній заяві, та зазначив, що наказ про проведення перевірки є протиправним, а винесені податкові повідомлення-рішення є безпідставними. В судому засіданні просив позов задовольнити.

В судовому засіданні та в письмових запереченнях проти позову представник відповідача зазначив, що винесений наказ є обґрунтованим, а винесені податкові повідомлення рішення є правомірними.

Розглянувши матеріали адміністративної справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку про наступне.

На підставі наказу №545-п від 18.11.2020 Про проведення документальної позапланової перевірки ТОВ Міроленд (код 41793094), п.п.78.1.8, п.78.1 ст.78, п.79.1 ст.79 Податкового кодексу України проведення документальну позапланову невиїзну перевірку.

За результатами проведення перевірки складено Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Міроленд №5556/ж5/26-15-07-01-03/4179304 від 27.11.2020, яким встановлено завищення від`ємного значення з ПДВ, що зараховується до складу наступного звітного періоду, на суму 922057грн. у декларації за вересень 2020 року та заниження податку на додану вартість на загальну суму 1281729 грн., у тому числі по періодах: за грудень 2019 року у сумі 72728 грн., за січень 2020 року у сумі 234 360 грн., за лютий 2020 року у сумі 974641 грн.

В подальшому податковим органом винесено податкове повідомлення-рішення №00176160701 від 22.12.2020, яким зменшено значення суми від`ємного значення суми податку на додану вартість на суму 922057грн. та податкове повідомлення-рішення №00176220701 від 22.12.2020, яким донараховано податок на додану вартість на суму 1281729 грн. та нараховано штрафні санкції на суму 320 432 грн.

Вважаючи наказ на проведення перевірки та податкові повідомлення-рішення протиправними, позивач звернувся до суду.

Щодо оскаржуваного наказу №545-п від 18.11.2020 Про проведення документальної позапланової перевірки ТОВ Міроленд (код 41793094), суд зазначає наступне.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України другою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України (далі - ПК України) (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

Відповідно до пп. 20.1.4 п.20.1 ст.20 ПК України, контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

В статті 75 ПК України визначені види перевірок.

Пунктом 75.1 ст.75 ПК України передбачено право органів державної податкової служби проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Так, відповідно до п.п. 75.1.3 п.75.1 ст.75 ПК України фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об`єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Пунктом 80.1. ПК України передбачено, що фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи).

Підпунктом 80.2.2 п.80.2 ст.80 ПК України визначено, що фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема, у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу підакцизних товарів.

Відповідно до п. 81.1 ст.81 ПК України посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред`явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб`єкта (прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об`єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу;

копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб`єкта (прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об`єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред`явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред`явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Платник податку, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки, зокрема фактичної, щодо нього, має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. Якщо ж допуск до податкової перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Тобто, саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе. Водночас, допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду від 29.05.2019 у справі № 804/263/16, від 03.12.2019 у справі № 803/990/15-a, від 29.03.2019 у справі № 805/3449/18-а.

Як було установлено судом вище, позивачем фактично допущено посадових осіб відповідача до проведення фактичної перевірки без зауважень щодо оформлення оскаржуваного наказу. Фактична перевірка позивача проведена та за її результатами складено акт перевірки від 27.112020.

Отже, податковим органом фактично була реалізована його компетенція на проведення перевірки та оформлення результатів такої перевірки, у зв`язку з чим оспорюваний наказ не є таким, що порушує права позивача та інтереси шляхом обмежень у реалізації його прав чи безпідставного покладення на нього необґрунтованих обов`язків, а відтак, задоволення позовної вимоги про визнання протиправним та скасування наказу не призведе до поновлення порушеного права позивача, оскільки, по-перше, такий наказ відповідача не є юридично значимим для позивача, по-друге, після проведення перевірки права платника податків порушують лише наслідки проведення відповідної перевірки.

Таким чином, оскільки допуск до проведення фактичної перевірки ТОВ Міроленд відбувся, а контролюючим органом фактично реалізовано свою компетенцію на проведення таких перевірок та оформлення їх результатів, то в задоволені даного позову має бути відмовлено, оскільки правові наслідки оскаржуваного наказу є вичерпаними.

Щодо оскаржуваних податкових повідомлень-рішень, суд зазначає наступне.

07.11.2019 позивачем укладено Контракт на поставку №07/11 з ТОВ РітМарк щодо купівлі-продажу рибопродукції.

На виконання даного Контракту, ТОВ РітМарк поставило позивачу хамсу солону морожену цілу нерозібрану, що підтверджується:

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 1 від 10.12.2019, Електронною декларацією № UA 100070/2019/217724, Рахунком- фактури №1 від 09.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Специфікацією № 1 від 09.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 75 від 10.12.2019, Платіжним дорученням № 2 від 17.12.2019;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 2 від 14.12.2019, Електронною декларацією № UA 100070/2019/217969, Рахунком- фактури №2 від 13.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Специфікацією № 2 від 13.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 78 від 14.12.2019, Платіжним дорученням № 3 від 19.12.2019;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 3 від 17.12.2019, Електронною декларацією № UA 100070/2019/813818, Рахунком- фактури №3 від 17.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Специфікацією № 3 від 17.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 82 від 17.12.2019, Платіжним дорученням № 1 від 08.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 4 від 20.12.2019, Електронною декларацією № UA 100070/2019/814430, Рахунком- фактури №4 від 19.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Специфікацією № 4 від 19.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 83 від 20.12.2019, Платіжним дорученням № 1 від 08.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №5 від 23.12.2019, Електронною декларацією № UA 100070/2019/814429, Рахунком- фактури №5 від 23.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Специфікацією № 5 від 23.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 85 від 22.12.2019, Платіжним дорученням №2 від 09.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 6 від 24.12.2019, Електронною декларацією № UA 100070/2019/814535, Рахунком- фактури №6 від 24.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Специфікацією № 6 від 24.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 86 від 23.12.2019, Платіжним дорученням №4 від 11.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №7 від 24.12.2019, Електронною декларацією № UA 100070/2019/814534, Рахунком- фактури №7 від 24.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Специфікацією № 7 від 24.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 87 від 24.12.2019, Платіжним дорученням № 4 від 11.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №8 від 26.12.2019, Електронною декларацією № UA 100070/2019/814711, Рахунком- фактури №8 від 26.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019 , Специфікацією № 8 від 26.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 89 від 25.12.2019, Платіжним дорученням № 5 від 13.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №9 від 26.12.2019, Електронною декларацією № UA 100070/2019/814713, Рахунком- фактури №9 від 26.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Специфікацією № 9 від 26.12.2019 до Контракту № 07/11 від 07.11.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 90 від 26.12.2019, Платіжним дорученням №6 від 21.01.2020.

24.12.2019 позивачем укладено Контракт на поставку № 24/12 з Товариством з обмеженою відповідальністю РітМарк щодо купівлі-продажу рибопродукції. У подальшому до Контракту на поставку № 24/12 сторони уклади Додаткову угоду № 1 від 03.01.2020 та Додаткову угоду № 2 від 13.01.2020.

На виконання Контракту № 24/12 від 24.12.2019, ТОВ РітМарк поставило позивачу хамсу солону морожену цілу нерозібрану, що підтверджується:

Міжнародною товарно-транспортною накладною №10 від 08.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410201, Рахунком- фактури № 1 від 08.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 1 від 08.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 91 від 27.12.2019, Платіжним дорученням № 1 від 08.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 11 від 08.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410202, Рахунком-фактури № 2 від 08.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 2 від 08.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 3 від 29.12.2019, Платіжним дорученням № 1 від 08.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 12 від 08.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/41026, Рахунком-фактури № 3 від 08.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 3 від 08.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 92 від 28.12.2019, Платіжним дорученням № 1 від 08.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №13 від 09.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410267, Рахунком-фактури № 4 від 09.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 4 від 09.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 96 від 30.12.2019, Платіжним дорученням № 1 від 08.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 14 від 10.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410407, Рахунком-фактури № 5 від 10.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 5 від 10.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 2 від 05.01.2020, Платіжним дорученням № 2 від 20.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 15 від 10.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410406, Рахунком-фактури № 6 від 10.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 6 від 10.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 5 від 09.01.2020, Платіжним дорученням № 2 від 20.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №16 від 13.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410527, Рахунком- фактури № 7 від 13.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 7 від 13.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 7 від 10.01.2020, Платіжним дорученням № 2 від 20.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 17 від 13.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410527, Рахунком-фактури № 8 від 13.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 8 від 13.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 8 від 13.01.2020, Платіжним дорученням № 2 від 20.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №18 від 15.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410683, Рахунком-фактури № 9 від 15.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією №9 від 15.01.2020 до Контракту №24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 9 від 14.01.2020, Платіжним дорученням № 3 від 23.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №19 від 15.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410682, Рахунком- фактури № 10 від 15.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 10 від 15.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 10 від 15.01.2020, Платіжним дорученням № 3 від 23.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №20 від 17.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410683, Рахунком-фактури № 11 від 17.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 11 від 17.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 11 від 16.01.2020, Платіжним дорученням № 4 від 28.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №21 від 18.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/410899, Рахунком-фактури № 12 від 18.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 12 від 18.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 14 від 18.01.2020, Платіжним дорученням № 4 від 28.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 22 від 20.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/41120, Рахунком-фактури № 13 від 20.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 13 від 20.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 15 від 19.01.2020, Платіжним дорученням № 4 від 28.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 23 від 20.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/411021, Рахунком-фактури № 14 від 20.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 14 від 20.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 18 від 20.01.2020, Платіжним дорученням № 4 від 28.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 24 від 22.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/411254, Рахунком-фактури № 15 від 22.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 15 від 22.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 21 від 22.01.2020, Платіжним дорученням № 5 від 28.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 25 від 22.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/411253, Рахунком- фактури № 16 від 22.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 16 від 22.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 22 від 22.01.2020, Платіжним дорученням № 5 від 28.01.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 26 від 23.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/411337, Рахунком- фактури № 17 від 23.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Специфікацією № 17 від 23.01.2020 до Контракту № 24/12 від 24.12.2019, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 20 від 22.01.2020, Платіжним дорученням № 6 від 28.01.2020.

22.01.2020 між позивачем та ТОВ РітМарк укладено Контракт на поставку № 22/01 щодо купівлі-продажу рибопродукції. У зв`язку з цим, ТОВ РітМарк поставило позивачу рибопродукцію, що підтверджується:

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 27 від 24.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/411451, Рахунком- фактури № 1 від 24.01.2020 до Контракту № 22/01 від 22.01.2020, Специфікацією № 1 від 24.01.2020 до Контракту № 22/01 від 22.01.2020, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 24 від 24.01.2020, Платіжним дорученням № 7 від 10.02.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 28 від 24.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/411451, Рахунком-фактури № 2 від 24.01.2020 до Контракту № 22/01 від 22.01.2020, Специфікацією № 2 від 24.01.2020 до Контракту № 22/01 від 22.01.2020, Платіжним дорученням № 7 від 10.02.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною № 29 від 27.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/412272, Рахунком-фактури № 3 від 27.01.2020 до Контракту № 22/01 від 22.01.2020, Специфікацією № 3 від 27.01.2020 до Контракту № 22/01 від 22.01.2020, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 27 від 26.01.2020, Платіжним дорученням № 7 від 10.02.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №30 від 27.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/412272, Рахунком-фактури № 4 від 27.01.2020 до Контракту № 22/01 від 22.01.2020, Специфікацією № 4 від 27.01.2020 до Контракту № 22/01 від 22.01.2020, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 28 від 26.01.2020, Платіжним дорученням № 7 від 10.02.2020;

Міжнародною товарно-транспортною накладною №31 від 31.01.2020, Електронною декларацією № UA 100070/2020/412273, Рахунком-фактури № 5 від 31.01.2020 до Контракту № 22/01 від 22.01.2020, Специфікацією № 5 від 31.01.2020 до Контракту № 22/01 від 22.01.2020, Посвідченням якості безпеки рибопродукції № 34 від 30.01.2020, Платіжним дорученням № 7 від 10.02.2020.

На виконання задекларованих операцій позивачем також надано суду договір № 01/08 купівлі-продажу товару з Товариством з обмеженою відповідальністю Рибка щодня (ЄДРПОУ: 39414712) предметом якого є рибопродукція. Договір користування холодильною камерою № 08/07/19 з Приватним акціонерним товариством Ю.П.П. (ЄДРПОУ 30573721). Договір № 01/08/19-ПС) про надання послуг поштового обслуговування від 01.07.2019 з ПАТ Ю.П.П. . Договір № 29/08/19-00 оренди нежитлового приміщення від 29.08.2019 з ПАТ Ю.П.П. , предметом якого є строкове платне користування (оренда) нежитлових приміщень: офісні приміщення кімната № 409 (літера А, 4-й поверх, виробнича-складського комплексу) загальною площею 9,66 м 2 , що розташовані за адресою: вул. Столичне шосе, 100, м. Київ. Договір купівлі-продажу товару від 03.09.2021 №03/09-1 укладений з ТОВ Добро логістик (ЄДРПОУ 404094697. Договір №01/08/19-АП від 01.09.2021 оренди частини авто-площадки з ПАТ Ю.П.П. . Договір №20 на митно-брокерські послуги від 07.11.2019 з ФОП ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ). Договір 13/12-19 від 13.12.2019 купівлі-продажу товару з ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Договір №24/12-19 від 24.12.2019 з ТОВ Київська рибопромислова група (ЄДРПОУ 42360057), предметом якого є рибопродукція. Договір №445 від 12.12.2019 з Центральною випробувальною державною лабораторією Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві (ЄДРПОУ 05453717) на виконання лабораторних випробувань зразків, підконтрольних Держпродспоживслужбі, що випробовуються, реалізовуються, експортуються та імпортуються. Договір 029/234 від 07.11.2019 з Південно-Західною регіональною службою державно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (ЄДРПОУ 00485983). Договір № CT3-19/939 від 01.11.2019 з ТОВ Атлантік (ЄДРПОУ 31567572) з надання послуг в зоні митного контролю та на складі тимчасового зберігання ТОВ Атлантік . Договір № 29/19СП від 28.11.2019 на виконання робіт з ТОВ Спецспектр (ЄДРПОУ 36184035), предметом якого є комплекс заходів з дезінсекції, дератизації, дезінфекції в закладах позивача. Договір № 08/01 купівлі-продажу товару від 08.01.2020 з ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Договір №09/01 купівлі-продажу товару від 09.01.2020 з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Договір № 09/01-1 купівлі-продажу товару від 09.01.2020 з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Договір №11/01-1 купівлі-продажу товару від 11.01.2020 з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ). Договір №11/01-2 купівлі-продажу товару від 11.01.2020 з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ). Договір №13/01 купівлі-продажу товару від 13.01.2020 з ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ). Договір №14/01-1 купівлі-продажу товару від 14.01.2020 з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Договір №16/01 купівлі-продажу товару від 16.01.2020 з ТОВ Голд фіш лтд (ЄДРПОУ 43009174), предметом якого є рибопродукція. Договір № 15/01 купівлі-продажу товару 15.01.2020 з ТОВ Мурена (ЄДРПОУ 31275415), предметом якого є рибопродукція. Договір № 029/36 про надання послуг державного та/або ветеринарно-санітарного контролю від 04.01.2020 з Південно-Західною службою державного ветеринарно- санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті. Договір № 55 на виконання лабораторних випробувань зразків, підконтрольних Держпродспоживслужбі, що виробляються, реалізовуються, експортуються та імпортуються від 15.01.2020 з Центральною випробувальною державною лабораторією Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві. Договір № 13К20/ЧСО-1834/3 від 01.01.2020 з ТОВ Баланс-клуб (ЄДРПОУ 21856290). Договір № ЗМК-20/202 з надання послуг в зоні митного контролю ТОВ Атлантік від 02.01.2020. Договір № 24/12-19 купівлі-продажу товару від 24.12.2019 з ТОВ Київська рибопромислова група . Договір № 180 від 12.02.2020 з Об`єднанням ветеринарної медицини в м. Києві. Додаткову угоду№ 2 від 28.02.2020 до Договору № 29/08/19-00 оренди нежитлового приміщення від 29.08.2019. Договір № 05/02 купівлі-продажу товару від 05.02.2020 з ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ). Договір № 06/02 купівлі-продажу товару від 06.02.2020 з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ). Договір № 07/02 від 07.02.2020 з ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ). Договір про надання послуг № 4320 від 01.07.2020 з ТОВ РИСІ (ЄДРПОУ 32043354) та Специфікацію № 1 до даного Договору.

Крім того, на виконання вищезазначених операцій позивачем надано суду податкові накладні, видаткові накладні, акти здачі прийому-передачі виконаних робіт, акти здач-приймання робіт (наданих послуг), акти надання послуг, платіжні доручення (т.с.2-4).

Згідно з п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України, до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу; ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

У силу п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Приписами п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", первинний документ - первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

У силу п. 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Аналіз вказаних норм свідчить про те, що будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством.

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг.

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні / розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше: ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних; для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

На дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Згідно зі ст. 1, ч. 3 ст. 8, ч. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Як також зазначено в інформаційному листі Вищого адміністративного суду України від 02 червня 2011 року (06 травня 2011 року) №742/11/13-11, якщо фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатись первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

Для підтвердження даних податкового обліку можуть братись до уваги лише ті первинні документи, які складені у разі фактичного здійснення господарської операції.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

Тобто, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Щодо оцінки доводів податкового органу щодо відсутності реального характеру господарських правовідносин між позивачем та його контрагентами, то такі доводи ґрунтуються на припущеннях, не підтверджені належними доказами та спростовуються наданими позивачем доказами.

Згідно з ч.1 ст.77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ст.72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 2 ст.7 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

На думку Окружного адміністративного суду міста Києва, відповідачем не доведено правомірність та обґрунтованість оскаржуваного рішення з урахуванням вимог, встановлених ч.2 ст.19 Конституції України та ч.2 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог та системного аналізу положень законодавства України, суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову.

Відповідно до ч.1 ст.139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись статтями 72-77, 139, 143, 241-246, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

вирішив:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення від 22.12.2020 №00176160701 та №00176220701.

В іншій частині позову відмовити.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Міроленд (код ЄДРПОУ 41793094) сплачений судовий збір в розмірі 24970,00грн. за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у м.Києві (код ЄДРПОУ 43141267).

Рішення суду, відповідно до частини 1 статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя І.В. Смолій

Дата ухвалення рішення 22.06.2021
Оприлюднено 07.07.2021

Судовий реєстр по справі 640/2809/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.10.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.09.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 15.08.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.08.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 05.07.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.06.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 05.06.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 02.02.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 02.02.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.12.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 22.06.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 18.05.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 02.03.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/2809/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону