ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32104/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Парлеп» (код ЄДРПОУ 34408282) про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Парлеп» (код ЄДРПОУ 34408282) про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2021 року у провадженні № 757/613/21-к.

В засідання представник особи, яка звернулася із клопотанням адвокат ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає, у зв`язку з чим його неявка відповідно до вимог ст. 174 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник органу досудового розслідування в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, у зв`язку з чим його неявка в судове засіданні відповідно до вимог ст. 174 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним номером № 12020000000000888 від 18.09.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2021 року у провадженні № 757/613/21-к накладено арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ «Парлеп», зокрема: Реєстраційний № 273351612203, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський район, с. Солдатське, вул. Миру, буд. 3б, а саме: будівлі та споруди польового стану відділення № 2, загальна площа 934,2 кв.м.; Реєстраційний № 272662012203, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський район, с. Солдатське, вул. Миру, буд. 2а, а саме: будівлі та споруди тракторно-польового стану відділення № 2, загальна площа 1260,1 кв.м.; Реєстраційний № 16076628, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Красна, будинок 108а, а саме: база відпочинку, площа земельної ділянки: 22100 кв.м. Також встановлено низку заборон щодо ТОВ «Парлеп», код ЄДРПОУ 34408282, а саме: заборону ТОВ «Парлеп» (код ЄДРПОУ 34408282), його посадовим особам, довіреним особам, будь-яким іншим особам вчиняти дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Парлеп»; заборону Міністерству юстиції України всім його територіальним органам, районним, державним адміністраціям у м.?Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Парлеп».

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Разом з тим, станом на момент розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, стороною обвинувачення не надано суду та в слідчого судді відсутні відомості на підтвердження того, що посадовим особам, майно яких арештоване повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

З матеріалів клопотання, вбачається, що з дати постановлення ухвали про накладення арешту на майно по 25.06.2021 року, що становить більше п`яти місяців, тобто за вказаний проміжок часу, органом досудового розслідування не надано слідчому судді достатніх та належних даних для висновку про наявність підстав, які б виправдали тривале тримання належного майна під арештом.

Разом з тим, слідчому судді в засіданнях не надано доказів та не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, а саме, що вказане нерухоме майно набуте кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також були одержані внаслідок вчинення злочину та/ або є доходами від такого майна.

За таких обставин вбачається, що на даний час в арешті вказаного майна у справі № 757/613/21-к відпала потреба й виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Парлеп» (код ЄДРПОУ 34408282) про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Парлеп» (код ЄДРПОУ 34408282) про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2021 року у провадженні № 757/613/21-к арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Парлеп» (код ЄДРПОУ 34408282), а саме:

Реєстраційний № 273351612203, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський район, с. Солдатське, вул. Миру, буд. 3б, а саме: будівлі та споруди польового стану відділення № 2, загальна площа 934,2 кв.м.;

Реєстраційний № 272662012203, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський район, с. Солдатське, вул. Миру, буд. 2а, а саме: будівлі та споруди тракторно-польового стану відділення № 2, загальна площа 1260,1 кв.м.;

Реєстраційний № 16076628, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Любимівка, вул. Красна, будинок 108а, а саме: база відпочинку, площа земельної ділянки: 22100 кв.м.

Скасувати накладені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.01.2021 року у справі № 757/613/21-к заборони щодо ТОВ «Парлеп» (код ЄДРПОУ 34408282), а саме:

-заборону ТОВ «Парлеп» (код ЄДРПОУ 34408282), його посадовим особам, довіреним особам, будь-яким іншим особам вчиняти дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Парлеп» (код ЄДРПОУ 34408282).

-заборону Міністерству юстиції України його територіальним органам, всім районним, державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Парлеп» (код ЄДРПОУ 34408282).

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення 25.06.2021
Оприлюднено 31.01.2023

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/32104/21-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону